แนะนำแม่แบบ Access 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้หน้า การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access เพื่อเริ่มทำงานกับแม่แบบฐานข้อมูลใดๆ ที่ถูกออกแบบมาอย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว แม่แบบดังกล่าวมีให้อยู่แล้วใน Microsoft Office Access 2007 แต่ละแม่แบบจะสร้างโซลูชันตั้งแต่ต้นจนจบที่สมบูรณ์ ทำให้คุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือจะกำหนดเองให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณก็ได้ บทความนี้จะแนะนำแม่แบบต่างๆ ที่มีอยู่ใน Office Access 2007 ส่วนแม่แบบเพิ่มเติมจะมีให้บนเว็บไซต์ Microsoft Office Online

ในบทความนี้

เทมเพลคืออะไร

วิธีการสร้างฐานข้อมูลจากเทมเพลต

เทมเพลต Access Office 2007


แม่แบบคืออะไร

Office Access 2007 รวมชุดแม่แบบฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อความต้องการทางด้านธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง แต่ละแม่แบบเป็นโปรแกรมประยุกต์การติดตามที่สมบูรณ์ ซึ่งมีตาราง ฟอร์ม รายงาน แบบสอบถาม แมโคร และความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แม่แบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้พร้อมใช้งานได้ทันที ดังนั้นคุณสามารถเริ่มต้นการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถ้าแม่แบบที่ออกแบบมานั้นตรงกับความต้องการของคุณ คุณก็พร้อมลุยได้ แต่ถ้าไม่ คุณสามารถใช้แม่แบบดังกล่าวเป็นฐานเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หน้า การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access เชื่อมต่อกับ Microsoft Office Online และดาวน์โหลดแม่แบบล่าสุดหรือแม่แบบที่ได้รับการตรวจทานแก้ไขแล้วมาใช้ได้ด้วย

ด้านบนของหน้า


วิธีการสร้างฐานข้อมูลจากแม่แบบ

คุณสร้างฐานข้อมูลจากแม่แบบที่อยู่ในหน้า การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access คุณสามารถเลือกแม่แบบคุณลักษณะที่ใช้ออนไลน์แม่แบบใดแม่แบบหนึ่ง หรือคลิกประเภทในบานหน้าต่าง ประเภทของแม่แบบเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมได้ เมื่อต้องการดูแม่แบบที่มีให้จาก Microsoft Office Online ให้คลิกประเภทใดประเภทหนึ่งที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่าง 'จาก Microsoft Office Online'

หน้าการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access

เมื่อคุณเลือก (เน้น) แม่แบบที่คุณต้องการแล้ว ให้ป้อนชื่อแฟ้มลงในกล่อง 'ชื่อแฟ้ม' ทางด้านขวา แล้วคลิก 'สร้าง' หรือ 'ดาวน์โหลด' ซึ่งคำสั่งจะปรากฏอย่างใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าแม่แบบของคุณอยู่ในเครื่องหรืออยู่บน Microsoft Office Online

สร้างฐานข้อมูลจากแม่แบบ

 1. เริ่ม Access จากเมนู เริ่ม (Start) หรือจากทางลัด

  หน้าการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access จะปรากฏขึ้น

 2. คลิกแม่แบบคุณลักษณะที่ใช้ออนไลน์แม่แบบใดแม่แบบหนึ่ง
  หรือ
  คลิกประเภทในบานหน้าต่าง ประเภทของแม่แบบ หรือบานหน้าต่าง จาก Microsoft Office Online แล้วคลิกแม่แบบ

 3. ในกล่อง 'ชื่อแฟ้ม' ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม

 4. เลือก สร้างและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของคุณไปยังไซต์ Windows SharePoint Services ถ้าคุณต้องการเชื่อมโยงไปยังไซต์ Windows SharePoint Services

 5. คลิก สร้าง
  หรือ
  คลิก ดาวน์โหลด

บานหน้าต่างแฟ้มแม่แบบที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า


แม่แบบ Office Access 2007

Office Access 2007 มีคอลเลกชันของแม่แบบฐานข้อมูลที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ คุณยังสามารถใช้หน้าต่าง การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access เพื่อเชื่อมต่อกับ Office Online และดาวน์โหลดแม่แบบล่าสุดหรือแม่แบบที่ได้รับการตรวจทานแก้ไขใหม่มาใช้ได้ด้วย

แม่แบบต่างๆ ที่มีไว้ให้ ได้แก่

 • สินทรัพย์

 • ที่ติดต่อ

 • เหตุการณ์

 • คณะ

 • ประเด็น

 • โครงการการตลาด

 • โครงการ

 • ไปป์ไลน์การขาย

 • นักเรียน

 • งาน


สินทรัพย์

สร้างฐานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อติดตามสินทรัพย์ รวมถึงรายละเอียดสินทรัพย์และเจ้าของ คุณสามารถวางสินทรัพย์ไว้ในประเภทและบันทึกเงื่อนไข วันที่รับ ตำแหน่งที่ตั้ง เจ้าของ และอื่นๆ ได้

ฟอร์มรายละเอียดสินทรัพย์

ที่ติดต่อ

สร้างฐานข้อมูลที่ติดต่อเพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทีมของคุณทำงานด้วย เช่น ลูกค้าและคู่ค้า คุณสามารถติดตามชื่อและข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และแม้แต่แนบรูปภาพได้

ฟอร์มรายการที่ติดต่อ

เหตุการณ์

สร้างฐานข้อมูลเหตุการณ์เมื่อคุณต้องการติดตามการประชุมครั้งต่อไป วันครบกำหนด และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ โดยคุณสามารบันทึกชื่อเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด คำอธิบาย และแนบรูปได้

ฟอร์มรายละเอียดเหตุการณ์

คณะ

สร้างฐานข้อมูลคณะเพื่อติดตามข้อมูลที่สำคัญ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลที่ติดต่อฉุกเฉิน และข้อมูลการจ้างงาน

ฟอร์มรายละเอียดคณะ

ประเด็น

สร้างฐานข้อมูลประเด็นเพื่อจัดการชุดของประเด็นหรือปัญหา คุณสามารถมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการของประเด็นต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดได้

ฟอร์มรายละเอียดประเด็น

โครงการการตลาด

ติดตามรายละเอียดของโครงการการตลาด จัดกำหนดการ และตรวจสอบผลที่ได้ของโครงการ

โฮมเพจแม่แบบโครงการการตลาด

เปิดรายการโครงการ

โครงการ

จัดการงานและติดตามงบประมาณของโครงการอย่างน้อยหนึ่งโครงการ

ฟอร์มรายละเอียดโครงการ

ไปป์ไลน์การขาย

สร้างฐานข้อมูลไปป์ไลน์การขายเพื่อติดตามความคืบหน้าของยอดขายที่คาดไว้ภายในกลุ่มนักขายมืออาชีพกลุ่มเล็ก

ฟอร์มเปิดรายการโอกาส

นักเรียน

สร้างฐานข้อมูลนักเรียนเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนของคุณรวมทั้งที่ติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลการรักษา และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองของนักเรียน

ฟอร์มรายละเอียดนักเรียน

งาน

ติดตามกลุ่มของรายการงานที่คุณหรือทีมของคุณต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์

รายงานงานที่ทำอยู่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×