แนะนำชนิดเนื้อหา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ชนิดเนื้อหาช่วยให้องค์กรสามารถจัดระเบียบ จัดการ และจัดการเนื้อหาในแบบที่สอดคล้องกันข้ามไซต์คอลเลกชัน ด้วยการกำหนดชนิดเนื้อหาสำหรับเอกสารหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์บางอย่าง องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่า แต่ละกลุ่มของเนื้อหาเหล่านี้ได้รับการจัดการในแบบที่สอดคล้องกัน

ในบทความนี้

ชนิดเนื้อหาคืออะไร

ฉันเนื้อหาชนิดทำงานที่ระดับไซต์

ฉันเนื้อหาชนิดทำงานในรายการและไลบรารี

ชนิดเนื้อหาคืออะไร

ในระหว่างโครงการเดี่ยว ธุรกิจอาจสร้างเนื้อหาชนิดต่างๆ กัน ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอโครงการ สัญญาทางกฎหมาย รายการงาน และข้อกำหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์ แม้ว่าเอกสารเหล่านี้อาจจัดเก็บไว้ด้วยกันเนื่องจากเกี่ยวข้องกับโครงการเดียว แต่ก็สามารถสร้าง ใช้งานร่วมกัน และเก็บรักษาได้หลายวิธี ธุรกิจอาจต้องการรวบรวมและบำรุงรักษา Metadata ชนิดต่างกันของเนื้อหาแต่ละชนิด

Windows SharePoint Services 3.0 ทำให้องค์กรสามารถกำหนดชุดของเอกสารต่างๆ เป็นชนิดเนื้อหา ชนิดเนื้อหาคือกลุ่มของการตั้งค่าที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งอธิบายลักษณะการทำงานที่ใช้ร่วมกันของเนื้อหาชนิดที่เจาะจง ชนิดเนื้อหาสามารถถูกกำหนดสำหรับชนิดรายการใดๆ ใน Windows SharePoint Services 3.0 ได้ รวมทั้งเอกสาร ข้อมูลในรายการ หรือโฟลเดอร์ ชนิดเนื้อหาแต่ละชนิดสามารถระบุสิ่งต่อไปนี้ได้

  • คอลัมน์ (Metadata) ที่คุณต้องการมอบหมายให้รายการของชนิดนี้

  • แม่แบบเอกสารที่ใช้สร้างรายการใหม่ของชนิดนี้ (เฉพาะชนิดเนื้อหาเอกสารเท่านั้น)

  • ฟอร์มสร้าง แก้ไข และแสดงผลแบบกำหนดเองที่ใช้กับชนิดเนื้อหานี้

  • เวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานได้สำหรับรายการของชนิดเนื้อหานี้

  • โซลูชันหรือคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับรายการของชนิดเนื้อหานี้

ชนิดเนื้อหาจะให้วิธีการจัดการและจัดเรียงเนื้อหาให้เหมือนกันทั้งรายการที่แตกต่างกันและไลบรารีในไซต์คอลเลกชันแก่องค์กร และชนิดเนื้อหายังทำให้รายการหรือไลบรารีเดียวสามารถมีชนิดรายการหรือชนิดเอกสารได้หลายชนิด

ด้านบนของหน้า

ลักษณะการทำงานของชนิดเนื้อหาในระดับไซต์

ชนิดเนื้อหาถูกจัดระเบียนเป็นลำดับขั้นซึ่งยอมให้ชนิดเนื้อหาหนึ่งสืบทอดลักษณะจากชนิดเนื้อหาอื่น วิธีนี้ทำให้ประเภทของเอกสารสามารถใช้แอตทริบิวต์ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ในขณะที่ยอมให้ทีมกำหนดคุณลักษณะเหล่านี้เองสำหรับไซต์หรือรายการเฉพาะ

ชนิดเนื้อหาจะถูกกำหนดไว้ตรงกลางในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์เป็นอย่างแรกสำหรับไซต์ ชนิดเนื้อหาที่ถูกกำหนดไว้ในระดับไซต์นี้เรียกว่าชนิดเนื้อหาไซต์ ชนิดเนื้อหาไซต์พร้อมสำหรับการใช้งานในไซต์ย่อยของไซต์ที่ชนิดเนื้อหาไซต์นั้นถูกกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าชนิดเนื้อหาไซต์ถูกกำหนดไว้ในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาไซต์สำหรับไซต์ระดับบนในไซต์คอลเลกชัน ชนิดเนื้อหาไซต์นั้นจะพร้อมสำหรับการใช้งานในรายการและไลบรารีในไซต์ทั้งหมดที่อยู่ในไซต์คอลเลกชันนั้น ชนิดเนื้อหาไซต์สามารถเพิ่มทีละรายการลงได้ในรายการ หรือไลบรารี และถูกกำหนดเองเพื่อใช้รายการหรือไลบรารีเหล่านี้ เมื่ออินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาไซต์ถูกเพิ่มลงในรายการ หรือไลบรารี ซึ่งเรียกว่าชนิดเนื้อหารายการ ชนิดเนื้อหารายการเป็นลูกของชนิดเนื้อหาไซต์ที่ชนิดเนื้อหารายการนั้นถูกสร้างขึ้นมา

ลักษณะการทำงานของการสืบทอดสำหรับชนิดเนื้อหาไซต์

เมื่อคุณกำหนดชนิดเนื้อหาไซต์แบบกำหนดเองใหม่ในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาไซต์สำหรับไซต์หนึ่ง คุณจะเริ่มด้วยการเลือกชนิดเนื้อหาไซต์แม่ที่มีอยู่ในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาไซต์เป็นจุดเริ่มต้นของคุณ ชนิดเนื้อหาไซต์ใหม่ที่คุณสร้างจะสืบทอดแอตทริบิวต์ทั้งหมดของชนิดเนื้อหาไซต์แม่ เช่น แม่แบบเอกสาร การตั้งค่าแบบอ่านเพียงอย่างเดียว เวิร์กโฟลว์ และคอลัมน์ หลังจากที่คุณสร้างชนิดเนื้อหาไซต์ใหม่นี้ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่อแอตทริบิวต์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้

เมื่อไรก็ตามที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับชนิดเนื้อหาไซต์ คุณสามารถระบุว่าคุณต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้กับชนิดเนื้อหาไซต์ลูกอื่นๆ ที่จะสืบทอดแอตทริบัวต์จากชนิดเนื้อหาไซต์เหล่านี้หรือไม่ เฉพาะแอตทริบิวต์ที่ชนิดเนื้อหาไซต์หรือชนิดเนื้อหารายการลูกใช้ชนิดเนื้อหาไซต์แม่ร่วมกันจะสามารถปรับปรุงได้เท่านั้น ถ้าชนิดเนื้อหาไซต์ลูกได้ถูกกำหนดเองด้วยแอตทริบิวต์เพิ่มเติมที่ชนิดเนื้อหาไซต์แม่นั้นไม่มี (ตัวอย่างเช่น คอลัมน์พิเศษ) การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกเขียนทับเมื่อชนิดเนื้อหาไซต์ลูกได้รับการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำต่อชนิดเนื้อหาไซต์จะไม่ส่งผลกระทบต่อชนิดเนื้อหาไซต์แม่ที่ชนิดเนื้อหาไซต์นั้นสร้างขึ้นมา

ลักษณะการสนับสนุนการจัดการเนื้อหาของชนิดเนื้อหาไซต์

ด้วยการกำหนดชนิดเนื้อหาไซต์ คุณสามารถแน่ใจได้ว่า ประเภททั้งหมดของเอกสารจะถูกจัดการเหมือนกันทั่วทั้งองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น เอกสารผลที่ได้ของลูกค้าทั้งหมดในองค์กรอาจต้องใช้ชุดเฉพาะของ Metadata เช่น หมายเลขบัญชี หมายเลขโครงการ และผู้จัดการโครงการ คุณสามารถช่วยทำให้แน่ใจได้ว่า หมายเลขบัญชีและหมายเลขโครงการจะเกี่ยวข้องกับเอกสารผลที่ได้ของลูกค้าทั้งหมดในองค์กรของคุณด้วยการสร้างชนิดเนื้อหาไซต์ผลที่ได้ของลูกค้าที่ต้องใช้คอลัมน์สำหรับรายการเหล่านี้แต่ละรายการของ Metadata ชนิดเอกสารผลที่ได้ของลูกค้าทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหาไซต์นี้จะต้องให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลสำหรับคอลัมน์เหล่านี้ ถ้าคุณต้องการติดตาม Metadata เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารผลที่ได้ของลูกค้าเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ที่จำเป็นอื่นลงในชนิดเนื้อหาไซต์ผลที่ได้ของลูกค้าได้ ต่อจากนั้น คุณสามารถปรับปรุงชนิดเนื้อหารายการลูกทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหาไซต์นี้ได้ โดยการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในเอกสารผลที่ได้ของลูกค้าทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ลักษณะการทำงานของชนิดเนื้อหาในรายการและไลบรารี

ถ้าคุณมีรายการหรือไลบรารีที่ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด คุณสามารถเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารีนี้จากกลุ่มของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี คุณสามารถทำให้รายการหรือไลบรารีนั้นมีข้อมูลของชนิดเนื้อหานั้นได้ คำสั่ง สร้าง ในรายการหรือไลบรารีจะทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลของชนิดเนื้อหานั้น ประโยชน์สำคัญข้อหนึ่งของชนิดเนื้อหาที่มีต่อรายการและไลบรารีก็คือสามารถทำให้รายการหรือไลบรารีเดี่ยวมีชนิดรายการหรือชนิดเอกสารได้หลายชนิด แต่ละชนิดอาจมี Metadata นโยบาย หรือลักษณะการทำงานที่ไม่ซ้ำกัน

ลักษณะการทำงานของการสืบทอดสำหรับชนิดเนื้อหารายการ

เมื่ออินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาไซต์ถูกเพิ่มลงในไซต์หรือไลบรารี ซึ่งเป็นลูกของชนิดเนื้อหาไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมา ชนิดเนื้อหารายการนี้จะสืบทอดแอตทริบิวต์ทั้งหมดของชนิดเนื้อหาไซต์แม่ เช่น แม่แบบเอกสาร การตั้งค่าแบบอ่านเพียงอย่างเดียว เวิร์กโฟลว์ และคอลัมน์ ชนิดเนื้อหารายการสามารถกำหนดเองได้สำหรับรายการหรือไลบรารีเฉพาะที่ได้เพิ่มเข้าไป การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้กับชนิดเนื้อหาไซต์แม่ ถ้าชนิดเนื้อหาไซต์แม่สำหรับชนิดเนื้อหารายการได้รับการปรับปรุง ชนิดเนื้อหารายการลูกจะสามารถสืบทอดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ (ถ้าบุคคลที่รักษาชนิดเนื้อหาไซต์เลือกที่จะนำการปรับปรุงนี้ไปใช้กับชนิดเนื้อหาลูกทั้งหมด) ถ้าแอตทริบิวต์ใดที่ชนิดเนื้อหารายการลูกใช้ชนิดเนื้อหาไซต์แม่ร่วมกันถูกกำหนดเองสำหรับชนิดเนื้อหารายการ การกำหนดเองเหล่านี้สามารถเขียนทับได้เมื่อชนิดเนื้อหารายการนั้นสืบทอดการเปลี่ยนแปลงจากชนิดเนื้อหาไซต์แม่ ถ้าชนิดเนื้อหารายการได้ถูกำหนดไว้กับแอตทริบิวต์เพิ่มเติมที่ชนิดเนื้อหาแม่ไม่มี (ตัวอย่างเช่น คอลัมน์พิเศษ) การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกเขียนทับเมื่อชนิดเนื้อหารายการลูกสืบทอดการเปลี่ยนแปลงจากชนิดเนื้อหาไซต์แม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×