แนะนำความสัมพันธ์ของตาราง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป้าหมายหนึ่งของการออกแบบฐานข้อมูลที่ดีคือ การเอาการซ้ำกันของข้อมูล (ข้อมูลที่ซ้ำกัน) ออก เมื่อต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คุณต้องแบ่งข้อมูลของคุณออกเป็นหลายตารางโดยยึดตามหัวเรื่องเพื่อให้ข้อเท็จจริงแต่ละอย่างแสดงขึ้นมาเพียงครั้งเดียว จากนั้นคุณสามารถใช้ Microsoft Office Access 2007 ที่มาพร้อมกับเครื่องมือต่างๆ ในการนำข้อมูลที่ถูกแบ่งนั้นกลับมารวมกันอีก คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ด้วยการวางเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกันลงในตารางที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้อย่างถูกต้อง คุณต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตารางของคุณ แล้วจึงระบุความสัมพันธ์เหล่านี้ในฐานข้อมูล Office Access 2007 ของคุณ

ในบทความนี้

บทนำ

ชนิดของความสัมพันธ์ของตาราง

เหตุใดต้องสร้างความสัมพันธ์ของตารางได้อย่างไร

ทำความเข้าใจกับ referential integrity

ดูความสัมพันธ์ของตาราง

สร้างความสัมพันธ์ของตาราง

ลบความสัมพันธ์ของตาราง

เปลี่ยนความสัมพันธ์ของตาราง

บังคับให้มี referential integrity

บทนำ

หลังจากที่คุณสร้างตารางโดยแยกตามแต่ละหัวเรื่องในฐานข้อมูลของคุณแล้ว คุณต้องใช้ Office Access 2007 ที่มาพร้อมกับเครื่องมือต่างๆ ในการนำข้อมูลนั้นกลับมาไว้ด้วยกันอีกครั้งเมื่อต้องการ คุณทำสิ่งนี้ได้ด้วยการวางเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกันลงในตารางที่เกี่ยวข้องกัน และด้วยการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางของคุณ จากนั้นคุณสามารถสร้างแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานเพื่อแสดงข้อมูลจากหลายตารางในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น ฟอร์มที่แสดงในที่นี้ได้รวมข้อมูลที่ดึงมาจากหลายตาราง

ฟอร์มใบสั่งซื้อที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากตารางห้าตารางในครั้งเดียว

1. ข้อมูลในฟอร์มนี้มาจากตารางลูกค้า...

2. ...ตารางใบสั่งซื้อ...

3. ...ตารางผลิตภัณฑ์...

4. ...และตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

ชื่อลูกค้าในกล่อง ส่งใบแจ้งหนี้ถึง จะถูกเรียกใช้จากตารางลูกค้า ขณะที่ค่า ID ใบสั่งซื้อและวันที่สั่งซื้อมาจากตารางใบสั่งซื้อ ชื่อผลิตภัณฑ์มาจากตารางผลิตภัณฑ์ ส่วนราคาต่อหน่วยและค่าปริมาณมาจากตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตารางเหล่านี้ถูกเชื่อมโยงกันในหลายลักษณะเพื่อนำข้อมูลจากแต่ละที่มาไว้ในฟอร์มเดียว

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ เขตข้อมูลในตารางต่างๆ ต้องถูกประสานต่อเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อเดียวกันได้ การประสานกันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ความสัมพันธ์ของตาราง ความสัมพันธ์ของตารางทำงานด้วยการจับคู่ข้อมูลในเขตข้อมูลสำคัญ บ่อยครั้งจะเป็นเขตข้อมูลที่มีชื่อเหมือนกันในทั้งสองตาราง โดยส่วนใหญ่แล้ว เขตข้อมูลที่ตรงกันเหล่านี้จะเป็น คีย์หลัก จากตารางเดียว ซึ่งให้ตัวระบุไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละระเบียน และ Foreign Key ในตารางอื่น ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อที่พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ของตารางระหว่างเขตข้อมูล ID พนักงาน ในตารางพนักงานและตารางใบสั่งซื้อ

รหัสพนักงานถูกใช้เป็นคีย์หลักในตารางพนักงานและเป็น Foreign Key ในตารางใบสั่งซื้อ

1. ID พนักงานจะปรากฏอยู่ในทั้งสองตาราง ในฐานะคีย์หลัก ...

2. ... และ Foreign Key

ด้านบนของหน้า

ชนิดของความสัมพันธ์ของตาราง

ชนิดของความสัมพันธ์ของตารางมีอยู่สามชนิด

 • ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

  พิจารณาฐานข้อมูลการติดตามใบสั่งซื้อที่ประกอบด้วยตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อ โดยที่ลูกค้ารายหนึ่งสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในจำนวนเท่าใดก็ได้ นั่นคือเมื่อมีการติดตามเกิดขึ้น ลูกค้ารายใดก็ตามที่แสดงอยู่ในตารางลูกค้าสามารถมีใบสั่งซื้อหลายใบแสดงอยู่ในตารางใบสั่งซื้อได้ ความสัมพันธ์ระหว่างตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อจึงเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

  เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มในการออกแบบฐานข้อมูลของคุณ ให้เอาคีย์หลักมาไว้บนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์และเพิ่มให้เป็นเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในตารางบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีนี้ คุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ เขตข้อมูล ID จากตารางลูกค้า ลงในตารางใบสั่งซื้อ และตั้งชื่อเป็น ID ประจำตัวลูกค้า จากนั้น Access สามารถใช้หมายเลข ID ประจำตัวลูกค้าในตารางใบสั่งซื้อเพื่อระบุตำแหน่งลูกค้าที่ถูกต้องสำหรับใบสั่งซื้อแต่ละใบได้

 • ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

  พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตารางผลิตภัณฑ์และตารางใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อเดียวสามารถมีผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เดียวสามารถปรากฏบนใบสั่งซื้อหลายใบได้ ดังนั้น สำหรับแต่ละระเบียนในตารางใบสั่งซื้อจึงสามารถมีหลายระเบียนในตารางผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ สำหรับแต่ละระเบียนในตารางผลิตภัณฑ์ก็สามารถมีหลายระเบียนในตารางใบสั่งซื้อได้ ความสัมพันธ์ชนิดนี้เรียกว่า ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม เนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างสามารถมีใบสั่งซื้อหลายใบได้ ขณะที่ใบสั่งซื้อแต่ละใบก็สามารถมีผลิตภัณฑ์หลายรายการได้ โปรดสังเกตความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่มที่มีอยู่ระหว่างตารางของคุณ สิ่งสำคัญคือ คุณต้องพิจารณาทั้งสองด้านของความสัมพันธ์

  เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม คุณต้องสร้างตารางที่สาม ซึ่งมักเรียกว่า ตารางเชื่อมต่อ ที่แบ่งความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่มออกเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มสองความสัมพันธ์ คุณต้องแทรกคีย์หลักจากตารางแต่ละตารางของสองตารางลงในตารางที่สาม เพื่อให้ตารางที่สามสามารถบันทึกแต่ละเหตุการณ์หรืออินสแตนซ์ของความสัมพันธ์ได้ ตัวอย่างเช่น ตารางใบสั่งซื้อและตารางผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่มที่ถูกกำหนดด้วยการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มไปเป็นตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อหนึ่งใบสามารถมีผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง และแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถปรากฏในใบสั่งซื้อหลายใบได้

 • ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

  ในความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง แต่ละระเบียนในตารางที่หนึ่งสามารถตรงกับระเบียนในตารางที่สองได้เพียงระเบียนเดียวเท่านั้น และแต่ละระเบียนในตารางที่สองสามารถตรงกับระเบียนในตารางที่หนึ่งได้เพียงระเบียนเดียวเท่านั้น ความสัมพันธ์ชนิดนี้ไม่ได้พบได้ทั่วไป เพราะข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะนี้มักจะถูกเก็บในตารางเดียวกัน คุณอาจใช้ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งเพื่อแบ่งตารางด้วยเขตข้อมูลหลายเขต เพื่อแยกส่วนของตารางออกมาด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือเพื่อเก็บข้อมูลที่ใช้เฉพาะกับเซ็ตย่อยของตารางหลัก เมื่อคุณกำหนดความสัมพันธ์ดังกล่าว ตารางทั้งสองต้องใช้เขตข้อมูลหนึ่งร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

เหตุผลในการสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของตารางอย่างชัดแจ้ง โดยใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ หรือ โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูลOffice Access 2007 ใช้ความสัมพันธ์ของตารางไปยังวิธีการรวมตารางเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ได้ในวัตถุฐานข้อมูล มีหลายเหตุผลทำไมคุณควรสร้างความสัมพันธ์ของตารางก่อนที่คุณสร้างวัตถุอื่นฐานข้อมูล เช่นฟอร์ม แบบสอบถาม แมโคร และรายงาน

 • ความสัมพันธ์ของตารางจะให้ข้อมูลการออกแบบแบบสอบถามของคุณ

  เมื่อต้องการทำงานกับระเบียนจากตารางมากกว่าหนึ่งตาราง คุณมักต้องสร้างแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อใช้เชื่อมต่อตารางต่างๆ แบบสอบถามทำงานด้วยการจับคู่ค่าต่างๆ ในเขตข้อมูลคีย์หลักของตารางที่หนึ่งกับเขตข้อมูล Foreign Key ในตารางที่สอง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการส่งกลับแถวที่แสดงรายการใบสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย คุณต้องสร้างแบบสอบถามที่เชื่อมต่อตารางลูกค้ากับตารางใบสั่งซื้อโดยใช้เขตข้อมูล ID ประจำตัวลูกค้า ในหน้าต่างความสัมพันธ์ คุณสามารถจะกำหนดเขตข้อมูลที่จะเชื่อมต่อได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่กำหนดอยู่ระหว่างตารางเรียบร้อยแล้ว Office Access 2007 จะให้การเชื่อมต่อเริ่มต้นโดยยึดจากความสัมพันธ์ของตารางที่มีอยู่ นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามอย่างใดอย่างหนึ่ง Access จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาจากความสัมพันธ์ของตารางที่คุณได้กำหนดไว้แล้วเพื่อเสนอตัวเลือกและกำหนดการตั้งค่าคุณสมบัติด้วยค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมให้

 • ความสัมพันธ์ของตารางจะให้ข้อมูลการออกแบบฟอร์มและรายงานของคุณ

  เมื่อคุณออกแบบฟอร์มหรือรายงาน Office Access 2007 จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาจากความสัมพันธ์ของตารางที่คุณได้กำหนดไว้แล้วเพื่อเสนอตัวเลือกและกำหนดการตั้งค่าคุณสมบัติด้วยค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมให้

 • ความสัมพันธ์ของตารางเป็นพื้นฐานที่อยู่บนสิ่งที่คุณสามารถบังคับให้มี Referential Integrity เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงในฐานข้อมูลของคุณ ระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงเป็นระเบียนที่มีการอ้างอิงกับระเบียนอื่นที่ไม่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ระเบียนใบสั่งซื้อที่อ้างอิงระเบียนลูกค้าที่ไม่มีอยู่

  เมื่อคุณออกแบบฐานข้อมูล ให้คุณแยกข้อมูลของคุณออกเป็นตาราง ซึ่งแต่ละตารางจะมีคีย์หลัก จากนั้นคุณต้องเพิ่ม Foreign Key ในตารางที่เกี่ยวข้องที่อ้างอิงคีย์หลักเหล่านั้น การจับคู่คีย์หลักกับ Foreign Key จะสร้างพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ของตารางและแบบสอบถามแบบหลายตาราง ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือ การอ้างอิงระหว่างคีย์หลักกับ Foreign Key เหล่านี้จะเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยที่ Referential Integrity จะช่วยทำให้แน่ใจได้ว่า การอ้างอิงนี้จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของตาราง

ด้านบนของหน้า

การทำความเข้าใจกับ Referential Integrity

เมื่อคุณออกแบบฐานข้อมูล คุณได้แบ่งข้อมูลของคุณออกเป็นตารางตามหัวเรื่องเพื่อลดการซ้ำกันของข้อมูลให้น้อยที่สุด จากนั้นคุณใช้ Office Access 2007 ที่มาพร้อมกับเครื่องมือต่างๆ ในการนำข้อมูลกลับมารวมกันด้วยการวางเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกันลงในตารางที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มคุณต้องนำคีย์หลักจากตาราง "หนึ่ง" และเพิ่มเป็นเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในตาราง "กลุ่ม" เมื่อต้องการนำข้อมูลกลับมารวมกัน Access จะนำค่าในตาราง "กลุ่ม" และค้นหาค่าที่สอดคล้องกันในตาราง "หนึ่ง" ดังนั้น ค่าในตาราง "กลุ่ม" จะอ้างอิงค่าที่สอดคล้องกันในตาราง "หนึ่ง"

สมมติว่าคุณมีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างผู้ขนส่งสินค้าและใบสั่งซื้อ และคุณต้องการลบผู้ขนส่งสินค้า ถ้าผู้ขนส่งสินค้าที่คุณต้องการลบนั้นมีใบสั่งซื้ออยู่ในตารางใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อเหล่านั้นจะกลายเป็น "ไม่มีการเชื่อมโยง" เมื่อคุณลบระเบียนผู้ขนส่งสินค้า ใบสั่งซื้อดังกล่าวจะยังคงมี ID ผู้ขนส่งสินค้า แต่ ID จะไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป เพราะระเบียนที่ใบสั่งซื้อนั้นอ้างอิงถึงนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป

จุดประสงค์ของ Referential Integrity คือป้องกันไม่ให้เกิดการไม่มีการเชื่อมโยงขึ้น และรักษาการอ้างอิงให้ตรงกันเพื่อว่าจะสถานการณ์แบบสมมติดังกล่าวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

คุณบังคับให้มี referential integrity โดยการเปิดใช้งานสำหรับความสัมพันธ์ของตาราง (ให้ดูที่บังคับใช้ referential integrity มีคำแนะนำทีละขั้นตอน) หลังจากที่บังคับใช้ Access ปฏิเสธการดำเนินการใด ๆ ที่ละเมิด referential integrity สำหรับความสัมพันธ์ของตารางนั้น นั่นหมายความว่า Access จะปฏิเสธการอัปเดตของทั้งเปลี่ยนปลายทางของการอ้างอิง และการลบที่เอาเป้าหมายของการอ้างอิง อย่างไรก็ตาม จะเป็นไปได้คุณอาจต้องการจะถูกต้องเมื่อต้องการเปลี่ยนคีย์หลักสำหรับผู้ขนส่งสินค้าที่มีใบสั่งซื้อในตารางใบสั่งซื้อ สำหรับกรณีเช่น สิ่งที่คุณจำเป็นต้องอยู่สำหรับการเข้าถึงการอัปเด effected ทุกแถวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเดียวโดยอัตโนมัติ วิธี Access มั่นใจได้ว่า เครื่องหมายอัปเดเสร็จสมบูรณ์ในโหมดเต็มเพื่อให้ฐานข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่ไม่สอดคล้องกัน กับบางแถวอัปเดและบางอย่างไม่ ในกรณีนี้ที่ Access สนับสนุนตัวเลือกการปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณบังคับให้มี referential integrity และเลือกตัวเลือกการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้อง และคุณจาก นั้นปรับปรุงคีย์หลัก Access ปรับปรุงเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังเป็นไปได้ที่ว่าคุณอาจมีความจำเป็นที่ต้องลบแถวและระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ระเบียนผู้ขนส่งสินค้าและใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ขนส่งสินค้ารายนั้นทั้งหมด ในกรณีนี้ Access จะสนับสนุนตัวเลือก 'ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด' เมื่อคุณบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือก 'ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด' แล้ว คุณสามารถลบระเบียนบนด้านคีย์หลักของความสัมพันธ์ได้ Access จะลบระเบียนทั้งหมดที่อ้างอิงกับคีย์หลักนั้นให้โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ดูความสัมพันธ์ของตาราง

เมื่อต้องการดูความสัมพันธ์ของตารางของคุณ ให้คลิก ความสัมพันธ์ บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล หน้าต่างความสัมพันธ์จะเปิดและแสดงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ ถ้ายังไม่มีการกำหนดความสัมพันธ์ของตารางไว้ และคุณเปิดหน้าต่างความสัมพันธ์นั้นเป็นครั้งแรก Access จะพร้อมท์คุณให้เพิ่มตารางหรือแบบสอบถามลงในหน้าต่าง

เปิดหน้าต่างความสัมพันธ์

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

 4. ถ้าฐานข้อมูลมีความสัมพันธ์อยู่ หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น ถ้าฐานข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และคุณเปิดหน้าต่างความสัมพันธ์เป็นครั้งแรก กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น คลิก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  วิธีนี้จะแสดงความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนไว้ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นจะไม่ถูกแสดง เว้นแต่กล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน จะถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงวัตถุที่ซ่อน ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

หน้าต่างความสัมพันธ์

1. คีย์หลัก

2. เส้นนี้ใช้แสดงความสัมพันธ์

3. Foreign Key

ความสัมพันธ์ของตารางจะแสดงให้เห็นด้วยเส้นของความสัมพันธ์ที่วาดระหว่างตารางต่างๆ ในหน้าต่างความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บังคับให้มี Referential Integrity จะปรากฏเป็นเส้นบางๆ ระหว่างเขตข้อมูลร่วมที่สนับสนุนความสัมพันธ์นั้น เมื่อคุณเลือกความสัมพันธ์ด้วยการคลิกที่เส้น เส้นดังกล่าวจะหนาขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าถูกเลือก ถ้าคุณบังคับให้มี Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์นี้ เส้นดังกล่าวจะปรากฏหนาขึ้นในแต่ละด้าน นอกจากนี้ ตัวเลข 1 จะปรากฏบนส่วนหนาของเส้นบนด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์อนันต์ () จะปรากฏยู่บนส่วนหนาของเส้นบนอีกด้านหนึ่ง

เมื่อหน้าต่างความสัมพันธ์ทำงานอยู่ คุณสามารถเลือกได้จากคำสั่งต่อไปนี้บน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ได้แก่

บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ

 • แก้ไขความสัมพันธ์    เปิดกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ เมื่อคุณเลือกเส้นของความสัมพันธ์ คุณสามารถคลิก แก้ไขความสัมพันธ์ เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตารางได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์ได้เช่นกัน

 • ล้างเค้าโครง    เอาตารางและความสัมพันธ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้าต่างความสัมพันธ์ออก โปรดสังเกตว่า คำสั่งนี้จะซ่อนตารางและความสัมพันธ์ไว้เท่านั้น  ไม่ได้ลบตารางและความสัมพันธ์เหล่านั้นออก

 • รายงานความสัมพันธ์    สร้างรายงานที่แสดงตารางและความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลของคุณ รายงานจะแสดงเฉพาะตารางและความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกซ่อนไว้ในหน้าต่างความสัมพันธ์

บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์

 • แสดงตาราง    เปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง เพื่อที่คุณจะสามารถเลือกตารางและแบบสอบถามสำหรับการดูในหน้าต่างความสัมพันธ์ได้

 • ซ่อนตาราง    ซ่อนตารางที่เลือกไว้ในหน้าต่างความสัมพันธ์

 • ความสัมพันธ์โดยตรง    แสดงความสัมพันธ์และตารางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับตารางที่เลือกในหน้าต่างความสัมพันธ์ ถ้ายังไม่ได้แสดงไว้

 • ความสัมพันธ์ทั้งหมด    แสดงความสัมพันธ์และตารางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณในหน้าต่างความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่ถูกซ่อน กล่องกาเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ของตารางถูกเลือก) และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่แสดงเว้นแต่ว่ามีเลือกแสดงตารางที่ซ่อนอยู่ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงซ่อนตาราง ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 • ปิด    ปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเค้าโครงของหน้าต่างความสัมพันธ์ คุณจะถูกถามว่าจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหรือไม่

ด้านบนของหน้า

สร้างความสัมพันธ์ของตาราง

คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ หรือด้วยการลากเขตข้อมูลไปไว้บนแผ่นข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เขตข้อมูลร่วมไม่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกัน แม้ว่าบ่อยครั้งเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกันนั้นจะเป็นชื่อเดียวกันก็ตาม แต่เขตข้อมูลเหล่านั้นต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าเขตข้อมูลคีย์หลักเป็นเขตข้อมูล AutoNumber เขตข้อมูล Foreign Key สามารถเป็นเขตข้อมูล Number ได้ถ้าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลทั้งสองเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่เขตข้อมูล AutoNumber กับเขตข้อมูล Number ได้ถ้าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลทั้งสองเป็น Long Integer เมื่อเขตข้อมูลร่วมเป็นเขตข้อมูล Number เขตข้อมูลทั้งสองนี้ต้องมีการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ให้เหมือนกัน

สร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่างความสัมพันธ์

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

 4. ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ปรากฏ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก แสดงตาราง

  กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะแสดงตารางและแบบสอบถามทั้งหมดในฐานข้อมูล เมื่อต้องการดูเฉพาะตาราง ให้คลิก ตาราง เมื่อต้องการดูเฉพาะแบบสอบถาม ให้คลิก แบบสอบถาม เมื่อต้องการดูทั้งตารางและแบบสอบถาม ให้คลิก ทั้งสองอย่าง

 5. เลือกตารางหรือแบบสอบถามอย่างน้อยหนึ่งรายการ จากนั้นคลิก เพิ่ม เมื่อคุณเพิ่มตารางและแบบสอบถามให้กับหน้าต่างความสัมพันธ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูล (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) จากตารางหนึ่งไปยังเขตข้อมูลร่วม (Foreign Key) ในตารางอื่นๆ เมื่อต้องการลากเขตข้อมูลหลายเขต ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกแต่ละเขตข้อมูล จากนั้นจึงลากเขตข้อมูลเหล่านั้น

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 7. ตรวจสอบว่าชื่อเขตข้อมูลที่แสดงให้เห็นนั้นเป็นเขตข้อมูลร่วมสำหรับความสัมพันธ์ ถ้าชื่อเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกชื่อเขตข้อมูล และเลือกเขตข้อมูลใหม่จากรายการ

  เมื่อต้องการบังคับให้มี referential integrity สำหรับความสัมพันธ์นี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายบังคับให้มี Referential Integrity สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ referential integrity ดูทำความเข้าใจกับ Referential Integrityและส่วนบังคับให้มี Referential Integrity

 8. คลิก สร้าง

  เส้นของความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้นระหว่างสองตาราง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrityแล้ว เส้นนั้นจะปรากฏหนาขึ้นที่ปลายแต่ละด้าน นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว ตัวเลข 1 จะปรากฏบนส่วนหนาของเส้นบนด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์อนันต์ () จะปรากฏบนส่วนหนาของเส้นบนอีกด้านหนึ่ง

ลากเขตข้อมูลจากตารางไปยังเขตข้อมูลที่ตรงกันในอีกตาราง

หมายเหตุ: 

 • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง    เขตข้อมูลร่วมทั้งสองเขต (โดยปกติคือ เขตข้อมูลคีย์หลักและ Foreign Key) ต้องมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลเหล่านี้ควรตั้งค่าเป็น ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) ถ้าเขตข้อมูลทั้งสองมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน Access จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

 • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม    เขตข้อมูลบนด้าน "หนึ่ง" (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) ของความสัมพันธ์ต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี สำหรับเขตข้อมูลนี้ควรถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) เขตข้อมูลบนด้าน "กลุ่ม" ไม่ ควรมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน เขตข้อมูลนี้สามารถมีดัชนีได้ แต่ต้องอนุญาตให้มีการซ้ำกันได้ นั่นหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลนี้ควรจะตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ หรือ ใช่ (มีค่าที่ซ้ำกันได้) เมื่อเขตข้อมูลหนึ่งมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน และเขตข้อมูลอื่นไม่มี Access จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

สร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

ในOffice Access 2007 คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางที่มีอยู่ที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ด้วยการลากจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล แสดงเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้อง และยัง เขตข้อมูลพร้อมใช้งานในตารางอื่น เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่นๆ" (ไม่เกี่ยวข้องกัน) แล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้างการค้นหา ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางในบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากเขตข้อมูล ความสัมพันธ์นี้ สร้างขึ้น โดย Access ไม่บังคับให้มี referential integrity ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการบังคับให้มี referential integrity คุณต้องแก้ไขความสัมพันธ์ ดูในส่วนเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตารางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ แล้วคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล บนเมนูทางลัด

เปิดบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 • ในแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  รูป Ribbon ของ Access

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะแสดงให้เห็นตารางอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของคุณ โดยจัดกลุ่มเป็นประเภทไว้ เมื่อคุณทำงานกับตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะแสดงเขตข้อมูลให้เห็น 2 ประเภท ได้แก่ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน และ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ภายในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล โดยประเภทแรกจะแสดงรายการตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กับตารางที่คุณกำลังทำงานด้วย ส่วนประเภทที่สองจะแสดงรายการตารางทั้งหมดที่ตารางของคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์อยู่

ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เมื่อคุณคลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ถัดจากชื่อตาราง คุณจะเห็นรายการของเขตข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในตารางนั้น เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลให้กับตารางของคุณ ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์จากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 1. ในแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  รูป Ribbon ของ Access

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากชื่อตารางเพื่อแสดงรายการของเขตข้อมูลในตารางนั้น

 3. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. เมื่อเส้นการแทรกปรากฏ ให้วางเขตข้อมูลในตำแหน่งที่ต้องการ

  ตัวช่วยสร้างการค้นหา เริ่มทำงาน

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ตัวช่วยสร้างการค้นหา จนเสร็จสมบูรณ์

  เขตข้อมูลนั้นจะปรากฏอยู่ในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่นๆ" (ไม่เกี่ยวข้องกัน) แล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้างการค้นหา ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางในรายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากเขตข้อมูล ความสัมพันธ์นี้ สร้างขึ้น โดย Access ไม่บังคับให้มี referential integrity ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการบังคับให้มี referential integrity คุณต้องแก้ไขความสัมพันธ์ ดูในส่วนเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตารางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ลบความสัมพันธ์ของตาราง

เมื่อต้องการเอาความสัมพันธ์ของตารางออก คุณต้องลบเส้นของความสัมพันธ์ในบานหน้าต่างความสัมพันธ์ วางเคอร์เซอร์ให้ชี้ไปที่เส้นของความสัมพันธ์ จากนั้นคลิกที่เส้น เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก ในขณะที่เส้นของความสัมพันธ์ถูกเลือกอยู่ ให้กด DELETE โปรดสังเกตว่าเมื่อคุณเอาความสัมพันธ์ออก คุณยังได้เอาการสนับสนุน Referential Integrity ของความสัมพันธ์ดังกล่าวออกด้วย ถ้ามีการเปิดใช้งานการสนับสนุนนั้นอยู่ ด้วยเหตุนี้ Access จะไม่ป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ได้อีกต่อไป

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้เปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้นมา ให้คลิก ปิด กล่องโต้ตอบนั้น

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์

 1. คลิกที่เส้นของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ที่ต้องการลบ เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. กดแป้น DELETE

  หรือ

  คลิกขวาแล้วคลิก ลบ

 3. Access อาจแสดงข้อความ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการที่จะลบความสัมพันธ์ที่คุณได้เลือกออกจากฐานข้อมูลของคุณอย่างถาวร ถ้าข้อความการยืนยันนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ: ถ้ากำลังมีการใช้ตารางใดตารางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตาราง ซึ่งอาจจะเป็นโดยบุคคลอื่น หรือโดยกระบวนการอื่น หรือในวัตถุฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ (เช่น ฟอร์ม) คุณจะไม่สามารถลบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ คุณต้องปิดวัตถุใดๆ ที่เปิดอยู่นั้นก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นคุณจึงจะสามารถเอาความสัมพันธ์นี้ออกได้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนความสัมพันธ์ของตาราง

คุณเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตารางได้ด้วยการเลือกตารางดังกล่าวในบานหน้าต่างความสัมพันธ์ จากนั้นจึงทำการแก้ไข ให้วางเคอร์เซอร์ชี้ไปที่เส้นของความสัมพันธ์ จากนั้นคลิกที่เส้นดังกล่าวเพื่อเลือก เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก เมื่อเส้นของความสัมพันธ์ถูกเลือกแล้ว ให้คลิกสองครั้งที่เส้นนั้น หรือคลิก แก้ไขความสัมพันธ์ ในกลุ่ม เครื่องมือ บนแท็บ ออกแบบ กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องโต้ตอบแก้ไขความสัมพันธ์

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้เปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้นมา ให้คลิก ปิด กล่องโต้ตอบนั้น

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ด้วย โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก 'แสดงวัตถุที่ซ่อน' ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงวัตถุที่ซ่อน ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 1. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบแก้ไขความสัมพันธ์ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตาราง มอบ คุณสามารถเปลี่ยนตารางหรือคิวรีบนด้านใดด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ หรือเขตข้อมูลด้านใดด้านหนึ่ง คุณสามารถตั้งค่าชนิดการรวม หรือบังคับให้มี referential integrity และเลือกตัวเลือกเกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการรวมและวิธีการตั้งค่า ดูส่วนการตั้งค่าชนิดการรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบังคับให้มี referential integrity และเลือกตัวเลือกเกี่ยวข้องทั้งหมด ดูส่วนบังคับใช้ referential integrity มี

ตั้งค่าชนิดการรวม

เมื่อคุณกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์จะให้ข้อมูลการออกแบบแบบสอบถามของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง และจากนั้นคุณสร้างแบบสอบถามที่ใช้สองตารางนั้น Access จะเลือกเขตข้อมูลที่ตรงกันโดยอัตโนมัติโดยยึดตามเขตข้อมูลที่ระบุในความสัมพันธ์เป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นแรกเริ่มเหล่านี้ในแบบสอบถามของคุณได้ แต่ค่าต่างๆ ที่ได้รับจากความสัมพันธ์มักจะเป็นค่าที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง เนื่องจากการทำให้ตรงกันและการรวบรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางเป็นสิ่งที่คุณจะทำอยู่บ่อยครั้ง แต่ฐานข้อมูลอย่างง่ายส่วนใหญ่ ที่มีการตั้งค่าเริ่มต้นตามการสร้างความสัมพันธ์จะช่วยประหยัดเวลาทำงานและเป็นประโยชน์ได้มากกว่า

แบบสอบถามแบบหลายตารางจะรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางด้วยการทำให้ค่าต่างๆ ในเขตข้อมูลร่วมตรงกัน การดำเนินการที่ทำให้ตรงกันและการรวมนี้เรียกว่าการรวม ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการแสดงใบสั่งซื้อของลูกค้า คุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อด้วยเขตข้อมูล ID ประจำตัวลูกค้า ผลลัพธ์แบบสอบถามจะมีข้อมูลลูกค้าและข้อมูลใบสั่งซื้อเฉพาะแถวที่พบว่าตรงกับข้อมูลที่สอดคล้องกันเท่านั้น

ค่าใดค่าหนึ่งที่คุณสามารถระบุให้กับแต่ละความสัมพันธ์คือชนิดการรวม ชนิดการรวมจะบอก Access ให้รู้ว่ามีระเบียนใดบ้างที่รวมอยู่ในผลลัพธ์แบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น ให้ลองพิจารณาแบบสอบถามที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อด้วยเขตข้อมูลร่วมที่เป็น ID ประจำตัวลูกค้า การใช้ชนิดการรวมที่เป็นค่าเริ่มต้น (เรียกว่าการรวมภายใน) จะทำให้แบบสอบถามส่งกลับเฉพาะแถวลูกค้าและแถวใบสั่งซื้อที่เขตข้อมูลร่วม (หรือที่เรียกว่าเขตข้อมูลที่นำมาใช้ในการรวม) มีค่าเท่ากัน

อย่างไรก็ตาม สมมติว่าคุณต้องการรวมลูกค้าทั้งหมด ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อใดๆ ด้วย เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ คุณจะต้องเปลี่ยนชนิดการรวมจากการรวมภายในไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าการรวมภายนอกด้านซ้าย การรวมภายนอกด้านซ้ายจะส่งกลับแถวทั้งหมดจากตารางทางด้านซ้ายของความสัมพันธ์และเฉพาะแถวที่ตรงกันจากตารางด้านขวาเท่านั้น ส่วนการรวมภายนอกด้านขวาจะส่งกลับแถวทั้งหมดในด้านขวาและเฉพาะแถวที่ตรงกันทางด้านซ้ายเท่านั้น

หมายเหตุ: ในกรณีนี้ "ซ้าย" และ "ขวา" หมายถึงตำแหน่งของตารางในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ไม่ใช่บนหน้าต่างความสัมพันธ์

คุณควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่คุณจะต้องการบ่อยที่สุดจากแบบสอบถามที่รวมตารางในความสัมพันธ์นี้ จากนั้นตั้งค่าชนิดการรวมให้สอดคล้องกัน

ตั้งค่าชนิดการรวม

 1. ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ให้คลิก ชนิดการรวม

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม จะปรากฏขึ้น

 2. คลิกตัวเลือกของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ตารางต่อไปนี้ (ซึ่งใช้ตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อ) จะแสดงให้เห็นสามตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ชนิดของการรวมที่ใช้ และแถวทั้งหมดหรือแถวที่ตรงกันที่ถูกรวมไว้สำหรับแต่ละตาราง

ตัวเลือก

การรวมเชิงสัมพันธ์

ตารางด้านซ้าย

ตารางด้านขวา

1. รวมเฉพาะแถว (row) ซึ่งเขตข้อมูลที่นำมาใช้ในการรวมจากทั้งสองตารางต้องมีค่าเท่ากันเท่านั้น

การรวมภายใน

แถวที่ตรงกัน

แถวที่ตรงกัน

2. รวมระเบียนทั้งหมดจาก 'ลูกค้า' และเฉพาะระเบียนจาก 'ใบสั่งซื้อ' ซึ่งมีเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านซ้าย

แถวทั้งหมด

แถวที่ตรงกัน

3. รวมระเบียนทั้งหมดจาก 'ใบสั่งซื้อ' และเฉพาะระเบียนจาก 'ลูกค้า' ซึ่งมีเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านขวา

แถวที่ตรงกัน

แถวทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 2 หรือตัวเลือก 3 จะมีลูกศรแสดงให้เห็นบนเส้นของความสัมพันธ์ ลูกศรนี้จะชี้ไปที่ด้านของความสัมพันธ์ที่แสดงเฉพาะแถวที่ตรงกันเท่านั้น

ทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้เปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้นมา ให้คลิก ปิด กล่องโต้ตอบนั้น

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ด้วย โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก 'แสดงวัตถุที่ซ่อน' ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงวัตถุที่ซ่อน ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 1. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 3. คลิก ชนิดการรวม

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ให้คลิกตัวเลือก จากนั้นคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

บังคับให้มี Referential Integrity

วัตถุประสงค์ของ referential integrity มีการใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ระเบียนสุดท้ายของย่อหน้า และรักษาการอ้างอิงที่ถูกซิงโครไนซ์เพื่อให้คุณไม่มีระเบียนอ้างอิงระเบียนอื่นที่ไม่มีอยู่ได้ คุณบังคับให้มี referential integrity โดยการเปิดใช้งานสำหรับความสัมพันธ์ของตาราง หลังจากที่บังคับใช้ Access ปฏิเสธการดำเนินการใด ๆ ที่ละเมิด referential integrity สำหรับความสัมพันธ์ของตารางนั้น Access ไม่ยอมรับการปรับปรุงที่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการอ้างอิง และลบที่เอาเป้าหมายของการอ้างอิง เมื่อต้องการเข้าถึงการเผยแพร่ referential อัปเดตและลบเพื่อให้แถวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนตามไปด้วย ดูส่วนการตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เปิดหรือปิดใช้งาน Referential Integrity

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้เปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้นมา ให้คลิก ปิด กล่องโต้ตอบนั้น

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ด้วย โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก 'แสดงวัตถุที่ซ่อน' ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงวัตถุที่ซ่อน ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 1. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

หลังจากที่คุณได้บังคับให้มี Referential Integrity จะมีการนำกฏต่อไปนี้ไปใช้

 • คุณไม่สามารถป้อนค่าในเขตข้อมูล Foreign Key ของตารางที่เกี่ยวข้องได้ ถ้าค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ในเขตข้อมูลคีย์หลักของตารางหลัก การทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง

 • คุณไม่สามารถลบระเบียนออกจากตารางหลักได้ถ้ามีระเบียนที่ตรงกันอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถลบระเบียนพนักงานจากตารางพนักงานได้ถ้ามีใบสั่งซื้อที่มอบหมายให้กับพนักงานคนดังกล่าวในตารางใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะลบระเบียนหลัก และ ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดำเนินการเพียงครั้งเดียวด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าคีย์หลักในตารางหลักได้ถ้าการทำเช่นนี้จะทำให้เกิดระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขใบสั่งซื้อในตารางใบสั่งซื้อได้ ถ้ามีรายการที่กำหนดให้กับใบสั่งซื้อนั้นอยู่ในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถเลือกที่จะปรับปรุงระเบียนหลัก และ ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดำเนินการเพียงครั้งเดียวด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณประสบความยุ่งยากในการเปิดใช้งาน Referential Integrity โปรดสังเกตเงื่อนไขต่อไปนี้ที่จำเป็นต่อการบังคับให้มี Referential Integrity

  • เขตข้อมูลร่วมจากตารางหลักจะต้องเป็นคีย์หลักหรือมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน

  • เขตข้อมูลร่วมจะต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน มีข้อยกเว้นหนึ่งข้อคือเขตข้อมูล AutoNumber สามารถเกี่ยวข้องกับเขตข้อมูล Number ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล เป็น Long Integer ได้

  • ตารางทั้งสองจะต้องมีอยู่ในฐานข้อมูล Access เดียวกัน คุณจะไม่สามารถบังคับให้มี Referential Integrity กับตารางที่เชื่อมโยงได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าตารางแหล่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Access คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลดังกล่าวและเปิดใช้งาน Referential Integrity ในฐานข้อมูลนั้นได้

ตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณอาจประสบกับสถานการณ์ที่คุณมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ ในกรณีนี้ คุณต้องให้ Access ปรับปรุงแถวทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบโดยอัตโนมัติในการดำเนินการเดียว ดังนั้น การปรับปรุงจึงเสร็จสมบูรณ์เต็มที่โดยที่ฐานข้อมูลของคุณไม่ถูกปล่อยทิ้งไว้ในสถานะที่ไม่สอดคล้องกัน นั่นคือมีแถวจำนวนหนึ่งที่ได้รับการปรับปรุงและมีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการปรับปรุง โดย Access จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ด้วยการสนับสนุนตัวเลือก 'ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด' เมื่อคุณบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือก 'ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด' จากนั้นคุณได้ปรับปรุงคีย์หลัก Access จะปรับปรุงเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติ

คุณอาจจำเป็นต้องลบแถวและระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย ตัวอย่างเช่น ระเบียนผู้ขนส่งสินค้าและใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าวทั้งหมด ด้วยเหตุผลนี้ Access จะสนับสนุนตัวเลือก 'ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด' เมื่อคุณบังคับให้มี Referential Integrity แล้วเลือกตัวเลือก 'ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด' Access จะลบระเบียนทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลบระเบียนที่มีคีย์หลัก

เปิดหรือปิดการปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและ/หรือการลบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้เปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้นมา ให้คลิก ปิด กล่องโต้ตอบนั้น

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ด้วย โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก 'แสดงวัตถุที่ซ่อน' ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงวัตถุที่ซ่อน ดูคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 1. คลิกเส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. คลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือเลือกทั้งสองตัวเลือก

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคีย์หลักคือเขตข้อมูล AutoNumber การเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในเขตข้อมูล AutoNumber ได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×