แนะนำการใช้เวิร์กโฟลว์กับฟอร์มของ InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

เวิร์กโฟลว์คืออะไร

วิธีการใช้เวิร์กโฟลว์ ด้วยฟอร์ม InfoPath

เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ใน Office SharePoint Server 2007

การสนับสนุนสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองใน Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Office SharePoint Server 2007

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการใช้เวิร์กโฟลว์

การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์กับเอกสารหรือรายการ

เวิร์กโฟลว์คืออะไร

เวิร์กโฟลว์ถูกอธิบายเป็นชุดของงานที่ทำให้เกิดผลบางครั้ง ในบริบทของผลิตภัณฑ์ Microsoft SharePoint และเทคโนโลยี เวิร์กโฟลว์ซิสใช้สมการอย่างแม่นยำยิ่งขึ้นการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติของเอกสารหรือรายการผ่านกระแสเงินสดที่ของงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจหรือการดำเนินการ เวิร์กโฟลว์สามารถใช้เพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจทั่วไปภายในองค์กร โดยการอนุญาตให้องค์กรสามารถแนบตรรกะทางธุรกิจไปยังเอกสารหรือรายการใน SharePoint รายการหรือไลบรารีอย่างสอดคล้องกัน โดยปกติแล้วตรรกะคือ ชุดของคำแนะนำที่ระบุ และตัวควบคุมการกระทำที่เกิดขึ้นไปยังเอกสารหรือรายการ

เวิร์กโฟลว์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและเวลาที่จำเป็นในการประสานงานทั่วไปกระบวนการทางธุรกิจ เช่นโครงการการอนุมัติหรือเอกสารตรวจทาน โดยการจัดการ และการติดตามงานของบุคคลเกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ในไซต์Microsoft Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์เพื่อไลบรารีเอกสาร ที่กำหนดเส้นทางเอกสารไปยังกลุ่มของบุคคลอื่นเพื่อขออนุมัติ เมื่อผู้เขียนเอกสารเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์นี้สำหรับเอกสารในไลบรารีนั้น เวิร์กโฟลว์สร้างเอกสารงานการอนุมัติ กำหนดงานเหล่านั้นไปยังผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ แล้ว ส่งอีเมแจ้งเตือนข้อความไปยังผู้เข้าร่วมที่มีคำแนะนำของงานและลิงก์ไปยังเอกสารได้รับการอนุมัติ ในขณะที่เวิร์กโฟลว์การอยู่ เจ้าของเวิร์กโฟลว์ (ในกรณีนี้ เขียนเอกสาร) หรือผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์สามารถตรวจสอบหน้าสถานะเวิร์กโฟลว์เพื่อดูผู้เข้าร่วมที่มีงานเวิร์กโฟลว์เสร็จแล้ว หน้าสถานะเวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งาน ด้วยการคลิกสถานะของเวิร์กโฟลว์สำหรับเอกสารหรือรายการในไลบรารีเอกสาร เมื่อผู้เข้าร่วมทำงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา การสิ้นสุดเวิร์กโฟลว์ และเจ้าของเป็นโดยอัตโนมัติการแจ้งให้ทราบว่า เวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงกระบวนเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ

ผังงานของเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ

เวิร์กโฟลว์ไม่เพียงสนับสนุนกระบวนการทำงานด้วยตนเองที่มีอยู่แล้ว แต่ยัง ขยายวิธีที่บุคคลอื่นสามารถทำงานร่วมกัน และทำงาน กับเอกสาร รายการ ไลบรารี ผู้ใช้ไซต์สามารถเริ่มต้น และเข้าร่วมในเวิร์กโฟลว์ โดยใช้ฟอร์มที่สามารถกำหนดเองที่สามารถเข้าถึงจากเอกสารหรือรายการใน SharePoint รายการหรือไลบรารี ฟอร์มที่สามารถกำหนดเองเหล่านี้เป็นหน้า SharePoint ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจทาน หรือเปลี่ยนแปลงกับเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้ ฟังก์ชันการทำงานเวิร์กโฟลว์ในOffice SharePoint Server 2007 คือควบคู่กับระบบ Microsoft Office 2007 งานเวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้สามารถทำ ในไซต์ที่มีOffice SharePoint Server 2007 หรือโดยตรง ในบางโปรแกรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการวางจำหน่าย Office 2007:

 • ดูรายการของเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่สำหรับเอกสารหรือรายการ

 • เริ่มเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการ

 • ดู แก้ไข หรือกำหนดงานเวิร์กโฟลว์ใหม่

 • ทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

วิธีการใช้เวิร์กโฟลว์ ด้วยฟอร์ม InfoPath

คุณสามารถสร้างฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ที่แสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของเวิร์กโฟลว์ คุณทำเช่นนี้ ด้วยการออกแบบเทมเพลตฟอร์มการใช้กฎที่เริ่มต้นการกระทำในฟอร์มโดยยึดตามสถานะของเวิร์กโฟลว์ นี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ในการกรอกฟอร์ม ตัวอย่าง คุณสามารถออกแบบฟอร์มเพื่อแสดงเป็นแบบอ่านอย่างเดียวมุมมอง เมื่อสถานะของเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์ และ จึง ข้อมูลในฟอร์มควรไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

คุณยังสามารถใช้กฎเพื่อทำให้ฟอร์มตอบกลับเวิร์กโฟลว์ในวิธีอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กฎเพื่อแสดงข้อความในกล่องโต้ตอบมีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงไปสู่สถานะเวิร์กโฟลว์นั้น ๆ

หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้กรอกลงในเว็บเบราว์เซอร์

เวิร์กโฟลว์จะต้องเพิ่มลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาเพื่อทำให้พร้อมใช้งานในฟอร์ม InfoPath ชนิดเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของไซต์ ว่าการเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ และว่าเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองถูกสร้างขึ้น โดยใช้Microsoft Office SharePoint Designer 2007 แตกต่างกันไป ติดต่อผู้ดูแลระบบฟาร์มของคุณเพื่อกำหนดเวิร์กโฟลว์ใดที่ถูกติดตั้ง และพร้อมสำหรับไซต์ของคุณ

แต่ละเวิร์กโฟลว์ถูกกำหนด โดยสถานะที่ไม่ซ้ำกันด้วยชื่อที่สื่อความหมาย เช่นยู่ ชื่อสำหรับสถานะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเวิร์กโฟลว์ เช่น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ — ซึ่งจะพร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Microsoft Office SharePoint Server 2007 ซึ่งมีสถานะสำหรับความคืบหน้าในยกเลิก และเสร็จสมบูรณ์ สถานะของเวิร์กโฟลว์สามสถานะ — ซึ่งจะพร้อมใช้งานในWindows SharePoint Services 3.0 ซึ่งสามารถกำหนด โดยบุคคลที่เพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในไลบรารีหรือรายการ ในขณะที่เวิร์กโฟลว์อื่นใช้สถานะมาตรฐานเช่นความคืบหน้าใน สถานะที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้ แม้ว่าจะสามารถมองเห็นได้ให้กับผู้ใช้ชื่อสื่อความหมาย สถานะเวิร์กโฟลว์จะถูกแทนด้วยการเขียนโปรแกรม โดยค่าตัวเลข เมื่อต้องการออกแบบเทมเพลตฟอร์มตอบสถานะเวิร์กโฟลว์ที่เฉพาะเจาะจง คุณต้องทราบค่าตัวเลขสำหรับสถานะเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการใช้ นี่คือเนื่องจาก InfoPath ใช้ค่าตัวเลขของเวิร์กโฟลว์เพื่อเริ่มการกระทำ เช่นสลับมุมมอง

เวิร์กโฟลว์ที่รวมอยู่ในไซต์ SharePoint

เวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้อยู่สถานการณ์สมมติธุรกิจทั่วไป และรวมอยู่ในWindows SharePoint Services 3.0 และOffice SharePoint Server 2007

เวิร์กโฟลว์ที่รวมอยู่ในWindows SharePoint Services 3.0

เวิร์กโฟลว์สามสถานะจะถูกรวมอยู่ในไซต์Windows SharePoint Services 3.0 และOffice SharePoint Server 2007 เวิร์กโฟลว์สามสถานะสามารถใช้เพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้องค์กรเพื่อติดตามปัญหาหรือรายการ เช่นปัญหาการสนับสนุนลูกค้า ลูกค้า หรืองานโครงการจำนวนมาก

ด้านบนของหน้า

เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ใน Office SharePoint Server 2007

ไซต์แอOffice SharePoint Server 2007 มีเวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้ที่คำนึงถึงสถานการณ์สมมติธุรกิจทั่วไป:

 • การอนุมัติ     เวิร์กโฟลว์นี้กำหนดเส้นทางแบบฟอร์มให้กับกลุ่มบุคคลเพื่อขออนุมัติ ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ซึ่งหมายความ ว่า ไม่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสาร เวอร์ชันของเวิร์กโฟลว์การอนุมัติยังเชื่อม โยง ตามค่าเริ่มต้น กับไลบรารีหน้าในไซต์การประกาศ และสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการกระบวนการอนุมัติสำหรับสิ่งพิมพ์ของเว็บเพจ

 • รวบรวมคำติชม     เวิร์กโฟลว์นี้กำหนดเส้นทางแบบฟอร์มให้กับกลุ่มของบุคคลคำติชม ผู้รีวิวสามารถให้คำติชม ซึ่งเป็นคอมไพล์แล้ว และส่งไปยังบุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์ ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์การรวบรวมคำติชมจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ซึ่งหมายความว่า ชนิดเนื้อหาของเอกสารจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสาร

 • รวบรวมลายเซ็น    เวิร์กโฟลว์นี้เส้นทางเอกสารจากMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือMicrosoft Office Excel 2007 ให้กับกลุ่มของบุคคลอื่นเพื่อรวบรวมลายเซ็นดิจิทัลของพวกเขา เวิร์กโฟลว์นี้ต้องเริ่มต้นในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็นจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ซึ่งหมายความ ว่า ไม่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสาร อย่างไรก็ตาม เวิร์กโฟลว์การรวบรวมลายเซ็นจะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับเอกสาร Office ที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งบรรทัดลายเซ็น Microsoft Office

  หมายเหตุ: เวิร์กโฟลว์นี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานโดยใช้ฟอร์ม InfoPath

 • การอนุมัติการจัดการ     เวิร์กโฟลว์นี้ซึ่งเป็นเวิร์กโฟลว์ที่สนับสนุนกระบวนการจัดการระเบียนจะจัดการการเก็บข้อมูลและวันหมดอายุของเอกสารด้วยการอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเก็บหรือลบเอกสารที่หมดอายุนั้น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติการจัดการมีจุดประสงค์สำหรับใช้งานภายในไซต์ศูนย์ระเบียนเป็นหลัก

 • กลุ่มการอนุมัติ     เวิร์กโฟลว์นี้จะคล้ายคลึงกับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ แต่ใช้ไลบรารีเอกสารที่กำหนดไว้ และมีมุมมองส่วนบุคคลของกระบวนการอนุมัติที่เข้าร่วมกับผู้ใช้ เวิร์กโฟลว์นี้แสดงแผนภูมิองค์กรแบบลำดับชั้นที่เพื่อเลือกผู้อนุมัติ และเวิร์กโฟลว์อนุญาตให้ผู้อนุมัติเมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมประทับแทนที่เป็นลายเซ็น โซลูชันนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับOffice SharePoint Server 2007 รุ่นภาษาเอเชียตะวันออกเท่านั้น

 • จัดการการแปล    เวิร์กโฟลว์นี้จัดการกระบวนการแปลเอกสารด้วยตนเอง ด้วยการสร้างสำเนาของเอกสารที่จะแปล และมอบหมายงานแปลให้กับผู้แปล เวิร์กโฟลว์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับไลบรารีจัดการการแปล

แต่ละรายการของเวิร์กโฟลว์ด้านบนสามารถกำหนดเองสำหรับองค์กรของคุณได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาเพื่อทำให้พร้อมใช้งานบนเอกสารหรือรายการ คุณสามารถกำหนดรายการงานและรายการประวัติ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์

เมื่อผู้ใช้เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการ ไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดของเวิร์กโฟลว์ ผู้ใช้อาจมีตัวเลือกในการกำหนดเวิร์กโฟลว์เอง โดยการระบุรายการของผู้เข้าร่วม วันครบกำหนด และคำแนะนำงานเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การสนับสนุนสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองในWindows SharePoint Services 3.0 หรือOffice SharePoint Server 2007

องค์กรของคุณอาจเลือกที่จะพัฒนา และปรับใช้เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองที่ไม่ซ้ำกันเพื่อกระบวนการทางธุรกิจในองค์กรของคุณ เวิร์กโฟลว์อาจเป็นเรื่องง่าย หรือซับซ้อน ตามที่จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางธุรกิจในองค์กร นักพัฒนาสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เริ่มต้น โดยผู้ใช้ไซต์ หรือพวกเขาสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เริ่มโดยอัตโนมัติโดยยึดตามเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง เช่นเมื่อข้อมูลรายการ SharePoint หรือฟอร์มในไลบรารีเอกสารถูกสร้าง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าองค์กรของคุณมีพัฒนา และปรับใช้เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง เวิร์กโฟลว์เหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานบนไซต์ของคุณ

ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้างเวิร์กโฟลว์ มีสองวิธีที่คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองสำหรับWindows SharePoint Services 3.0 หรือOffice SharePoint Server 2007:

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบมืออาชีพ     นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบมืออาชีพสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2005 ส่วนขยายสำหรับ Windows เวิร์กโฟลว์พื้นฐาน เวิร์กโฟลว์เหล่านี้ประกอบด้วยโค้ดและเวิร์กโฟลว์กิจกรรมแบบกำหนดเอง หลังจากที่นักพัฒนาแบบมืออาชีพสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถปรับใช้ที่เวิร์กโฟลว์คลุมไซต์หลายไซต์

 • นักออกแบบเว็บ    นักออกแบบเว็บสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์ไม่มีโค้ดเพื่อใช้ในการระบุรายการหรือไลบรารี โดยใช้โปรแกรมดีไซน์เว็บที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่นMicrosoft Office SharePoint Designer 2007 เวิร์กโฟลว์เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นจากรายการของเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานกิจกรรม และนักออกแบบเว็บที่สร้างหนึ่งเวิร์กโฟลว์เหล่านี้สามารถปรับใช้นั้นไปยังไลบรารีของรายการหรือเอกสารที่ตำแหน่งที่จะถูกใช้โดยตรง

ถ้าคุณต้องการใช้เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง ติดต่อผู้ดูแลระบบฟาร์มของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่พร้อมใช้งานในองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองสำหรับWindows SharePoint Services 3.0 ดูWindows SharePoint Services นักพัฒนาศูนย์กลางบน MSDN สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองสำหรับOffice SharePoint Server 2007 ดู Microsoft Office SharePoint Server 2007 SDK ซึ่งจะพร้อมใช้งานจาก Microsoft Office SharePoint Server 2007 นักพัฒนาพอร์ทัลบน MSDN

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการใช้เวิร์กโฟลว์

มีขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้เวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการ ออกแบบมาแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ โดยบุคคลในบทบาทที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลไซต์สามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์กับไลบรารีเอกสาร ผู้สร้างเนื้อหาที่สามารถเริ่มเวิร์กโฟลว์ หรือปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ในความคืบหน้า และผู้ตรวจทานเอกสารหรือผู้อนุมัติสามารถทำงานเวิร์กโฟลว์

ส่วนถัดไปอธิบายถึงขั้นตอนต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวิร์กโฟลว์:

 • การเพิ่มเวิร์กโฟลว์ให้กับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

 • การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์กับเอกสารหรือรายการ

 • การปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่กำลังดำเนินการ

 • การดำเนินงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์

 • การติดตามสถานะของเวิร์กโฟลว์

การเพิ่มเวิร์กโฟลว์ให้กับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

ก่อนที่คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์ นั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา จัดการรายการสิทธิ์ การเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาได้ ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ดูแลไซต์ หรือบุคคลที่จัดการเฉพาะรายการหรือไลบรารีทำงานนี้

ความพร้อมใช้งานของเวิร์กโฟลว์ภายในไซต์จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าได้เพิ่มเวิร์กโฟลว์ไว้ที่ใด

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการหรือไลบรารีโดยตรง เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับข้อมูลในรายการหรือไลบรารีนั้นเท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของรายการ (อินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่ถูกเพิ่มให้กับรายการหรือไลบรารีที่ระบุ) เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับรายการที่มีชนิดเนื้อหานั้นในรายการหรือไลบรารีที่ระบุซึ่งมีชนิดเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องอยู่เท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ เวิร์กโฟลว์นั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับรายการต่างๆ ของชนิดเนื้อหานั้นในทุกรายการและไลบรารีที่มีการเพิ่มอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์นั้น ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึงในทุกรายการหรือไลบรารีในไซต์คอลเลกชันสำหรับรายการของชนิดเนื้อหาที่ระบุ วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ก็คือการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นั้นลงไปยังชนิดเนื้อหาของไซต์โดยตรง

เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา คุณสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์สำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยการระบุค่าใดค่าหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

 • ชื่อของอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์นั้น

 • รายการงานที่เก็บงานที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์

 • รายการประวัติที่ระเบียนทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์

 • วิธีที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์จะเริ่มใช้งาน

 • ตัวเลือกเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงกับเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น วิธีการกำหนดเส้นทางงานผู้เข้าร่วม สถานการณ์ใดเวิร์กโฟลว์ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และการดำเนินการสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา คุณทำให้พร้อมใช้งานสำหรับเอกสารหรือรายการต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง คุณไม่ได้เริ่มเวิร์กโฟลว์จริง ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเวิร์กโฟลว์รายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาในส่วนดูเพิ่มเติม

การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์กับเอกสารหรือรายการ

หลังจากที่เวิร์กโฟลว์จะถูกเพิ่มลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา คุณสามารถเริ่มเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการในตำแหน่งที่ตั้ง (ถ้าเวิร์กโฟลว์ถูกกำหนดค่าให้อนุญาตให้เริ่มด้วยตนเอง) การเริ่มเวิร์กโฟลว์ คุณเลือกเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องจากรายการของเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่สำหรับเอกสารหรือรายการ ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องการกรอกฟอร์มที่มีข้อมูลที่จำเป็นต้องเวิร์กโฟลว์ โดยขึ้นอยู่กับวิธีเวิร์กโฟลว์ถูกออกแบบ และกำหนดค่า เมื่อคุณเริ่มเวิร์กโฟลว์ คุณอาจมีตัวเลือกในการกำหนดเองเพิ่มเติม ได้ โดยการระบุตัวเลือกดังกล่าวเป็นผู้เข้าร่วม วันครบกำหนด และคำแนะนำงาน

การปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่กำลังดำเนินการ

หลังจากที่เวิร์กโฟลว์เริ่ม คุณอาจจำเป็นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม หรือผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์อาจจำเป็นต้องการมอบหมายงานของบุคคล นั้นให้กับบุคคลอื่นใหม่ หรือร้องขอการเปลี่ยนแปลงไปยังเอกสารหรือรายการที่โฟกัสของเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนบางอย่างของเวิร์กโฟลว์กำหนดไว้ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในOffice SharePoint Server 2007 ในขณะที่เวิร์กโฟลว์กำลังดำเนินการอยู่ ถ้าองค์กรของคุณได้รับการพัฒนา และปรับใช้เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง ความสามารถในการเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ในขณะที่กำลังขึ้นอยู่กับว่ามีการออกแบบ

การดำเนินงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์

เหตุการณ์เวิร์กโฟลว์ใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีการโต้ตอบด้วยตนเองจะถูกแสดง ด้วยงานเวิร์กโฟลว์ เมื่องานถูกมอบหมายให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ งานผู้รับสามารถทำงาน หรือร้องขอการเปลี่ยนแปลงกับเวิร์กโฟลว์เอง ด้วยการแก้ไขฟอร์มงานเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง ในOffice SharePoint Server 2007 ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ที่สามารถทำงานเวิร์กโฟลว์ บนไซต์ SharePoint หรือภาย ในโปรแกรม Microsoft Office 2007 โดยตรงนั่นคือเช่นMicrosoft Office InfoPath 2007 ได้ เมื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์งานเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ หรือร้องขอการเปลี่ยนแปลงกับเวิร์กโฟลว์ เซิร์ฟเวอร์จะถูกพร้อมท์เพื่อย้ายสถานะเวิร์กโฟลว์ไปยังขั้นตอนถัดไปในเวิร์กโฟลว์

การติดตามสถานะของเวิร์กโฟลว์

เจ้าของเวิร์กโฟลว์และผู้เข้าร่วมสามารถติดตามความคืบหน้าของเวิร์กโฟลว์ โดยการตรวจสอบหน้าสถานะที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์ ในไซต์ SharePoint หน้าสถานะเวิร์กมีสถานะข้อมูลเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ที่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ประกอบด้วยข้อมูลประวัติที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์

Office SharePoint Server 2007 ยังมีเครื่องมือที่มีการวิเคราะห์ประวัติเวิร์กโฟลว์ที่รวม การรายงาน องค์กรที่สามารถใช้การวิเคราะห์นี้เพื่อค้นหาตำแหน่งพื้นที่ในกระบวนการที่ต้อง การได้ดียิ่งขึ้น หรือ เพื่อระบุว่า กลุ่มประชุมเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่ระบุ Office SharePoint Server 2007 มีหลายกำหนดไว้ล่วงหน้า Microsoft Excel รายงานที่สามารถใช้ได้กับเวิร์กโฟลว์ใด ๆ นอกจากนี้ ข้อมูลประวัติเวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเป็นแหล่งข้อมูลรายการ SharePoint ที่สามารถใช้ และวิเคราะห์ ใน โปรแกรมอื่น ๆ เช่นMicrosoft Office Visio 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 หรือ ในกระบวนการทางธุรกิจแบบกำหนดเองโซลูชันการตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×