แนวทางและตัวอย่างของการเรียงลำดับและการกรองข้อมูลตามสี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเรียงลำดับและการกรองข้อมูลตามสีเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้เวิร์กชีตของคุณสามารถมองเห็นจุดสำคัญและแนวโน้มข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

แสงที่ส่องผ่านปริซึมแสดงสี 6 สีบนเวิร์กชีต Excel

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเรียงลำดับและการกรองข้อมูลตามสีและชุดไอคอน

การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพขณะวิเคราะห์ข้อมูล

การเลือกสีที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ดูตัวอย่างบางส่วน

ภาพรวมของการเรียงลำดับและการกรองข้อมูลตามสีและชุดไอคอน

การเรียงลำดับและการกรองข้อมูลพร้อมทั้งการจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขถือเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถช่วยคุณตอบคำถามต่างๆ ต่อไปนี้ได้

 • ใครทำยอดขายประจำเดือนนี้ได้มากกว่า $50,000

 • ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ทำรายได้เพิ่มขึ้น 10% ในแต่ละปี

 • นักศึกษาคนใดที่มีผลการเรียนสูงสุดและต่ำสุดในชั้นเรียนของนักศึกษาเข้าใหม่

 • ค้นหาข้อยกเว้นในสรุปกำไรของช่วงห้าปีที่ผ่านมาว่าอยู่ที่ใด

 • การแจกแจงอายุโดยรวมของพนักงานเป็นอย่างไร

คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลเพื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณและเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกรองข้อมูลเพื่อแสดงเฉพาะแถวที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณระบุ และซ่อนแถวที่คุณไม่ต้องการให้แสดง สำหรับคอลัมน์ข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ได้ คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขเพื่อช่วยให้คุณสามารถสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจหาปัญหาที่สำคัญ และระบุรูปแบบและแนวโน้มได้อย่างเห็นภาพ การเรียงลำดับ การกรอง และการจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข ทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้คุณและผู้ใช้สเปรดชีตของคุณทำการตัดสินใจจากข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถเรียงลำดับและกรองข้อมูลตามรูปแบบ ซึ่งรวมถึงสีของเซลล์และสีฟอนต์ ไม่ว่าคุณจะจัดรูปแบบเซลล์ด้วยตนเองหรือแบบมีเงื่อนไขก็ตาม

รูปภาพนี้แสดงการกรอง และเรียงลำดับโดยยึดตามสีหรือไอคอนบนประเภท, %Δ M/M และคอลัมน์มาร์กอัปออก

จัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีสีพื้นหลังของเซลล์และชุดไอคอน

และคุณยังสามารถเรียงลำดับและกรองโดยใช้ชุดไอคอนที่คุณสร้างขึ้นด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ใช้ชุดไอคอนเพื่ออธิบายและจัดประเภทข้อมูลออกเป็นสามถึงห้าประเภทซึ่งแบ่งโดยค่าเกณฑ์ ไอคอนแต่ละตัวจะแสดงช่วงของค่า ตัวอย่างเช่น ในตารางของชุดไอคอนต่อไปนี้ จะมีชุดไอคอนลูกศร 3 ตัว ลูกศรสีเขียวที่ชี้ขึ้นด้านบนหมายถึงค่าสูงขึ้น ลูกศรสีเหลืองที่ชี้ไปทางด้านข้างจะหมายถึงค่ากลาง และลูกศรสีแดงที่ชี้ลงล่างจะหมายถึงค่าต่ำลง

ตารางชุดไอคอน

ตารางชุดไอคอน

คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์โดยใช้ระดับสีแบบสองสี ระดับสีแบบสามสี แถบข้อมูล และชุดไอคอน จัดรูปแบบเซลล์ที่มีค่าข้อความ ตัวเลข ค่าวันที่หรือเวลา ค่าที่จัดอันดับสูงสุดหรือต่ำสุด ค่าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือค่าที่ซ้ำกัน และสร้างกฎต่างๆ ตลอดจนจัดการกฎได้อย่างง่ายดาย

ด้านบนของหน้า

การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพขณะวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้คนส่วนใหญ่ชอบสีสัน การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพในเอกสารใดๆ จะช่วยให้เอกสารมีความน่าสนใจและอ่านง่ายขึ้นได้อย่างมาก การใช้สีและไอคอนที่เหมาะสมในรายงาน Excel ของคุณจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยจะช่วยดึงความสนใจของผู้ใช้ไปยังข้อมูลที่สำคัญและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจผลลัพธ์ได้อย่างเห็นเป็นภาพ การใช้สีที่เหมาะสมยังทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกทางบวกได้ตั้งแต่เริ่มต้นอีกด้วย ในทางกลับกัน การใช้สีที่ไม่เหมาะสมก็อาจรบกวนผู้ใช้หรือแม้แต่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกอ่อนล้าได้หากใช้มากเกินไป ส่วนต่างๆ ต่อไปนี้จะให้แนวทางที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้สีได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการใช้สีที่ไม่เหมาะสมได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีมเอกสาร     มีอยู่ใน Excel ได้ง่าย ๆ เพื่อสร้างชุดรูปแบบที่สอดคล้อง และเพิ่มสไตล์แบบกำหนดเองและเอฟเฟ็กต์ ตกใจที่จำเป็นเพื่อรวมสีอย่างมีประสิทธิภาพมากมายเสร็จแล้วให้คุณ โดยใช้ชุดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเอกสารที่ใช้แบบแผนชุดสีที่ดูน่าสนใจ คุณสามารถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายจัดรูปแบบทั้งเอกสารเพื่อให้มีลักษณะแบบมืออาชีพ และทันสมัย ด้วยการนำธีมเอกสาร รูปแบบเอกสารเป็นชุดของตัวเลือกที่มีชุดสีของธีมการจัดรูปแบบ ชุดฟอนต์ของธีม (รวมถึงส่วนหัวและเนื้อความข้อความอักษร), และชุดเอฟเฟ็กต์ของธีม (รวมถึงเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม)

ใช้สีมาตรฐานและจำกัดจำนวนสี

เมื่อคุณเรียงลำดับและกรองข้อมูลด้วยสี คุณอาจเลือกสีที่คุณต้องการได้ และผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็อาจดูดีแล้วสำหรับคุณ แต่คำถามสำคัญก็คือ "ผู้ใช้ของคุณชอบและมองเห็นสีแบบเดียวกันกับคุณหรือไม่" คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถแสดงสีได้ 16,777,216 สีในโหมดสี 24 บิต อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถแยกความแตกต่างได้เพียงส่วนเล็กน้อยของสีเหล่านั้นเท่านั้น นอกจากนี้ คุณภาพสียังมีความแตกต่างกันในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องด้วย แสงภายในห้อง คุณภาพกระดาษ ความละเอียดของหน้าจอและเครื่องพิมพ์ และการตั้งค่าเบราว์เซอร์ก็อาจแตกต่างกัน ผู้คนจำนวนมากถึง 10% ของประชากรทั้งหมดมีปัญหาในการแยกความแตกต่างและการมองเห็นสีบางสี สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญที่คุณอาจไม่สามารถควบคุมได้

แต่คุณสามารถควบคุมตัวแปรบางอย่าง เช่น ตัวเลือกสี จำนวนสี และพื้นหลังของเซลล์หรือเวิร์กชีตได้ ด้วยการตัดสินใจเลือกสีที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผลงานวิจัยพื้นฐาน คุณจะสามารถช่วยให้สีนั้นๆ สื่อสารข้อความและการตีความหมายที่ถูกต้องของข้อมูลของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มเติมสีต่างๆ พร้อมไอคอนและคำอธิบายเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้จะเข้าใจความหมายที่คุณตั้งใจสื่อออกไป

การคำนึงถึงความคมชัดและพื้นหลัง

โดยทั่วไป ให้ใช้สีที่มีความเข้มสีสูง เช่น สีเหลืองสด สีเขียวกลาง หรือสีแดงเข้ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีระหว่างพื้นหลังและพื้นหน้าตัดกันสูง ตัวอย่างเช่น ใช้พื้นหลังของเวิร์กชีตสีขาวหรือสีเทากับสีของเซลล์ หรือใช้เซลล์สีขาวหรือสีเทากับสีของฟอนต์ ถ้าคุณต้องใช้สีหรือภาพเป็นพื้นหลัง ควรทำให้สีหรือภาพเป็นสีอ่อนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่สีของเซลล์หรือฟอนต์จะได้ไม่ดูซีดจาง ถ้าคุณใช้เฉพาะสีของฟอนต์ ควรเพิ่มขนาดฟอนต์หรือตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นตัวหนา ฟอนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นหรือแยกความแตกต่างของสีได้ง่ายขึ้น ถ้าจำเป็น ให้ปรับหรือเอาแถบบนแถวหรือคอลัมน์ออก เนื่องจากสีของแถบดังกล่าวอาจรบกวนสีของเซลล์หรือสีฟอนต์ได้ ข้อพิจารณาทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าใจและตีความสีได้อย่างถูกต้อง

หลีกเลี่ยงการใช้การผสมสีที่อาจลดความชัดของสีหรือทำให้ผู้ดูสับสนได้ คุณคงไม่ต้องการสร้างงานศิลป์สีสันบาดตาหรือภาพลวงตาโดยไม่ตั้งใจ พิจารณาใช้เส้นขอบเซลล์เพื่อแยกสีที่เป็นปัญหา เช่น สีแดงหรือสีเขียว ในกรณีที่สีทั้งสองจำเป็นต้องอยู่ติดกัน ใช้สีที่เข้ากันและสีที่ตัดกันเพื่อเพิ่มความคมชัด และควรหลีกเลี่ยงการใช้สีที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้จำเป็นต้องเข้าใจวงล้อสีพื้นฐานและวิธีการระบุสีที่คล้ายคลึงกัน สีตัดกัน และสีตรงข้าม

วงล้อสีพื้นฐาน

1. สีที่คล้ายคลึงกันคือสีที่อยู่ติดกับสีอีกสีหนึ่งในวงล้อสี (เช่น สีม่วงและสีส้มเป็นสีที่คล้ายคลึงกับสีแดง)

2. สีตัดกันคือสีที่อยู่ห่างจากอีกสีหนึ่งไปสามสี (เช่น สีน้ำเงินและสีเขียวเป็นสีที่ตัดกับสีแดง)

3. สีคู่ตรงข้ามจะเป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงล้อสี (เช่น สีเขียวน้ำเงินจะเป็นสีตรงข้ามกับสีแดง)

หากคุณมีเวลา ให้ทดสอบสีของคุณกับเพื่อนร่วมงาน โดยลองทดสอบสีในสภาพแสงต่างๆ และทดลองใช้กับหน้าจอคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกันไป

เคล็ดลับ: ถ้าคุณพิมพ์เอกสารเป็นสี ให้ตรวจสอบสีของเซลล์และฟอนต์ของเซลล์เพื่อดูความยากง่ายในการอ่านอีกครั้ง หากสีของเซลล์เข้มเกินไป ลองพิจารณาใช้ฟอนต์สีขาวเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น

ด้านบนของหน้า

การเลือกสีที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ต้องการข้อมูลสรุปอย่างย่อหรือไม่ ใช้สีแดง สีเหลือง สีเขียว หรือสีน้ำเงินกับพื้นหลังสีขาวหรือสีเทา

กำหนดความหมายให้กับสีที่คุณเลือกตามผู้ชมและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ถ้าจำเป็น ควรมีคำอธิบายประกอบเพื่ออธิบายความหมายของสีต่างๆ โดยเฉพาะให้ชัดเจน คนส่วนใหญ่สามารถแยกความแตกต่างของสีได้เจ็ดถึงสิบสีในเวิร์กชีตเดียวกันได้อย่างง่ายดาย และอาจแยกความแตกต่างของสีได้ถึง 50 สี แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนเฉพาะด้าน ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของบทความนี้

สี 10 อันดับแรก

เมื่อคุณเรียงลำดับและกรองข้อมูลตามสี ให้ใช้ตารางต่อไปนี้ช่วยในการตัดสินใจการเลือกสี สีต่างๆ เหล่านี้จะมีความแตกต่างกันมากที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่สามารถแยกความแตกต่างสีเหล่านี้ได้ง่ายที่สุดด้วย

ตารางตัวเลือกสี

คุณสามารถนำสีเหล่านี้ไปใช้กับเซลล์และฟอนต์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ปุ่ม สีเติม หรือ สีฟอนต์ ในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

สีมาตรฐาน

การใช้สีที่สื่อความหมายตามธรรมชาติ

เมื่ออ่านข้อมูลทางการเงิน ตัวเลขจะปรากฏเป็นสีแดง (ค่าลบ) หรือสีดำ (ค่าบวก) สีแดงจะสื่อความหมายเนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป ถ้าคุณต้องการเน้นจำนวนลบ สีแดงจะเป็นตัวเลือกอันดับต้น คุณอาจใช้สีบางสีเพราะสีดังกล่าวสื่อความหมายแก่ผู้ชม หรือบางทีอาจมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับสำหรับความหมายของสีนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลที่คุณมี ตัวอย่างเช่น

 • ถ้าข้อมูลของเราเกี่ยวกับการอ่านค่าอุณหภูมิ เราสามารถใช้สีโทนร้อน (สีแดง สีเหลือง และสีส้ม) ในการระบุอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น และใช้สีโทนเย็น (สีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง) เพื่อระบุอุณหภูมิที่เย็นลงได้

 • ถ้าข้อมูลของเราเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ เราสามารถใช้สีน้ำเงินแสดงบริเวณที่เป็นน้ำ ใช้สีเขียวแสดงบริเวณที่เป็นต้นไม้ ใช้สีน้ำตาลแสดงบริเวณที่เป็นทะเลทรายและภูเขา และใช้สีขาวแสดงบริเวณที่เป็นน้ำแข็งและหิมะ

 • ถ้าข้อมูลของเราเกี่ยวกับการจราจรและความปลอดภัย เราสามารถใช้สีแดงแสดงสภาพการจราจรที่หยุดนิ่งหรือติดขัด ใช้สีส้มแสดงความอันตรายของอุปกรณ์ ใช้สีเหลืองแสดงความระมัดระวัง ใช้สีเขียวแสดงความปลอดภัย และใช้สีน้ำเงินแสดงข้อมูลทั่วไป

 • ถ้าข้อมูลของคุณเกี่ยวกับตัวต้านทานไฟฟ้า คุณสามารถใช้รหัสสีมาตรฐานสีดำ สีน้ำตาล สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีม่วง สีเทา และสีขาว

ด้านบนของหน้า

ดูตัวอย่างบางส่วน

สมมติว่า คุณกำลังเตรียมชุดของรายงานเกี่ยวกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา และระดับของสินค้าคงคลัง ส่วนต่อไปนี้แสดงให้เห็นคำถามที่คุณถามโดยทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลนี้ และฉันคุณสามารถตอบคำถามแต่ละรายการ โดยใช้ชุดไอคอนและสี

ข้อมูลตัวอย่าง

ข้อมูลอย่างต่อไปนี้จะใช้ในตัวอย่าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในตัวอย่าง

เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลไปยังเวิร์กบุ๊กว่าง ทำต่อไปนี้:

วิธีการบันทึกข้อมูลตัวอย่างเป็นไฟล์.xlsx

 1. เริ่มต้น Microsoft Notepad

 2. เลือกข้อความตัวอย่าง จากนั้นคัดลอกและวางข้อความตัวอย่างใน Notepad

 3. บันทึกแฟ้มที่ มีชื่อไฟล์และนามสกุลเช่น Products.csv

 4. ออกจาก Notepad

 5. เริ่มต้น Excel

 6. เปิดไฟล์คุณบันทึกไว้จาก Notepad

 7. บันทึกไฟล์เป็นไฟล์.xlsx

ข้อมูลตัวอย่าง

Category,Product Name,Cost,Price,Markup,Reorder At,Amount,Quantity Per Unit,Reorder?
Dried Fruit/Nuts,Almonds,$7.50,$10.00,"=(D2-C2)/C2",5,7,5 kg pkg.,"=IF(G2<=F2,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Apricot,$1.00,$1.20,"=(D3-C3)/C3",10,82,14.5 OZ,"=IF(G3<=F3,""Yes"",""No"")"
Beverages,Beer,$10.50,$14.00,"=(D4-C4)/C4",15,11,24 - 12 oz bottles,"=IF(G4<=F4,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Boysenberry,$18.75,$25.00,"=(D5-C5)/C5",25,28,12 - 8 oz jars,"=IF(G5<=F5,""Yes"",""No"")"
Condiments,Cajun,$16.50,$22.00,"=(D6-C6)/C6",10,10,48 - 6 oz jars,"=IF(G6<=F6,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Cake Mix,$10.50,$15.99,"=(D7-C7)/C7",10,23,4 boxes,"=IF(G7<=F7,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Cherry Pie Filling,$1.00,$2.00,"=(D8-C8)/C8",10,37,15.25 OZ,"=IF(G8<=F8,""Yes"",""No"")"
Soups,Chicken Soup,$1.00,$1.95,"=(D9-C9)/C9",100,123,,"=IF(G9<=F9,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Chocolate Mix,$6.90,$9.20,"=(D10-C10)/C10",5,18,10 boxes x 12 pieces,"=IF(G10<=F10,""Yes"",""No"")"
Soups,Clam Chowder,$7.24,$9.65,"=(D11-C11)/C11",10,15,12 - 12 oz cans,"=IF(G11<=F11,""Yes"",""No"")"
Beverages,Coffee,$34.50,$46.00,"=(D12-C12)/C12",25,56,16 - 500 g tins,"=IF(G12<=F12,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Crab Meat,$13.80,$18.40,"=(D13-C13)/C13",30,23,24 - 4 oz tins,"=IF(G13<=F13,""Yes"",""No"")"
Sauces,Curry Sauce,$30.00,$40.00,"=(D14-C14)/C14",10,15,12 - 12 oz jars,"=IF(G14<=F14,""Yes"",""No"")"
Pasta,Gnocchi,$28.50,$38.00,"=(D15-C15)/C15",30,38,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G15<=F15,""Yes"",""No"")"
Cereal,Granola,$2.00,$4.00,"=(D16-C16)/C16",20,49,,"=IF(G16<=F16,""Yes"",""No"")"
Beverages,Green Tea,$2.00,$2.99,"=(D17-C17)/C17",100,145,20 bags per box,"=IF(G17<=F17,""Yes"",""No"")"
Cereal,Hot Cereal,$3.00,$5.00,"=(D18-C18)/C18",50,68,,"=IF(G18<=F18,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Marmalade,$60.75,$81.00,"=(D19-C19)/C19",10,13,30 gift boxes,"=IF(G19<=F19,""Yes"",""No"")"
Dairy,Mozzarella,$26.10,$34.80,"=(D20-C20)/C20",10,82,24 - 200 g pkgs.,"=IF(G20<=F20,""Yes"",""No"")"
Condiments,Mustard,$9.75,$13.00,"=(D21-C21)/C21",15,23,12 boxes,"=IF(G21<=F21,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Pears,$1.00,$1.30,"=(D22-C22)/C22",10,25,15.25 OZ,"=IF(G22<=F22,""Yes"",""No"")"
Pasta, Ravioli,$14.63,$19.50,"=(D23-C23)/C23",20,27,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G23<=F23,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Smoked Salmon,$2.00,$4.00,"=(D24-C24)/C24",30,35,5 oz,"=IF(G24<=F24,""Yes"",""No"")"
Sauces,Tomato Sauce,$12.75,$17.00,"=(D25-C25)/C25",20,19,24 - 8 oz jars,"=IF(G25<=F25,""Yes"",""No"")"
Dried Fruit/Nuts,Walnuts,$17.44,$23.25,"=(D26-C26)/C26",10,34,40 - 100 g pkgs.,"=IF(G26<=F26,""Yes"",""No"")"

กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง

ปัญหา

คุณต้องการตรวจสอบชนิดต่าง ๆ ที่เก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่มีคอลัมน์ไม่มีคอนเทนเนอร์ คุณสามารถใช้คอลัมน์ปริมาณต่อหน่วย กับสีด้วยตนเองแต่ละเซลล์ แล้ว เรียงลำดับตามสี คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายให้อธิบายให้กับผู้ใช้แต่ละสีหมาย

ผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์ของปัญหากล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ

วิธีแก้ไข

 1. เมื่อต้องการสีด้วยตนเองแต่ละเซลล์ตามสีในตารางข้างต้น คลิกแต่ละเซลล์ ทางแล้ว ใช้แต่ละสี โดยใช้ปุ่มสีเติม ในกลุ่มฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก

  เคล็ดลับ: ใช้ปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ ในกลุ่ม คลิปบอร์ด บนแท็บ หน้าแรก เพื่อนำสีที่เลือกไปใช้กับเซลล์อื่นอย่างรวดเร็ว

 2. คลิกที่เซลล์ ในคอลัมน์ปริมาณต่อหน่วย และ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแก้ไข คลิกเรียงลำดับและกรอง แล้ว คลิ กเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบเรียงลำดับปริมาณต่อหน่วย ภายใต้คอลัมน์ เลือก เลือกสีของเซลล์ ภายใต้เรียงลำดับบน และจากนั้น คลิกคัดลอกระดับ สอง

 4. ภายใต้ลำดับ ในแถวแรก เลือกสีแดง ในแถวสอง เลือกสีน้ำเงิน และ ในแถวสาม ให้เลือกสีเหลือง

  ถ้าเซลล์ไม่มีสีใดๆ เช่น เซลล์เป็นสีขาว แถวดังกล่าวจะอยู่กับที่

  หมายเหตุ: สีที่จะแสดงเป็นสีพร้อมใช้งานในคอลัมน์ มีลำดับการจัดเรียงไม่มีสีเริ่มต้น และคุณไม่สามารถสร้างลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเอง โดยใช้รายการแบบกำหนดเอง

 5. เพิ่มคำอธิบายโดยใช้เซลล์ที่อยู่ด้านข้างของรายงาน โดยใช้ตารางต่อไปนี้เป็นแนว

คำอธิบายแผนภูมิ:

แดง

กล่องและแพคเกจ

น้ำเงิน

กระป๋องและ Tins

เขียว

Jars และขวด

ขาว

(ไม่แน่ใจว่า)

ผลิตภัณฑ์ใดที่มีมาร์กอัปมากกว่า 67% หรือน้อยกว่า 34%

ปัญหา

คุณต้องการดูค่ามาร์กอัปสูงสุด และต่ำสุดที่ด้านบนของรายงานอย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์ปัญหามาร์กอัปของผลิตภัณฑ์

วิธีแก้ไข

 1. เลือกเซลล์ E2:E26 บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ คลิกลูกศรถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิก ชุดไอคอน แล้วเลือกชุดไอคอน 3 ลูกศร (สี)

 2. คลิกขวาที่เซลล์ในคอลัมน์ มาร์กอัป ชี้ไปที่ เรียงลำดับ แล้วคลิก การเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ให้เลือก มาร์กอัป ภายใต้ คอลัมน์ เลือก ไอคอนของเซลล์ ภายใต้ เรียงลำดับ แล้วคลิก คัดลอกระดับ

 4. ภายใต้ ลำดับ ในแถวแรก ให้เลือกลูกศรสีเขียวที่ชี้ขึ้น และในแถวที่สอง ให้เลือกลูกศรสีแดงที่ชี้ลง

ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่จำเป็นต้องสั่งซื้อเพิ่มทันที

ปัญหา

คุณต้องการสร้างรายงานของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องสั่งซื้อใหม่ในทันที จากนั้นส่งจดหมายรายงานไปให้พนักงานของคุณทราบ

ผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาการจัดลำดับ

วิธีแก้ไข

 1. เลือกเซลล์ i2: i26 และบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ ให้คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่เน้นกฎของเซลล์ แล้ว คลิ กเท่ากับ

 2. ใส่ ใช่ ในกล่องแรก แล้วเลือก เติมสีแดงอ่อนด้วยข้อความสีแดงเข้ม จากกล่องที่สอง

 3. คลิกขวาเซลล์ที่จัดรูปแบบในคอลัมน์ ชี้ไปที่ ตัวกรอง แล้วเลือก กรองตามสีของเซลล์ที่เลือก

  เคล็ดลับ: โฮเวอร์เมาส์ไว้เหนือปุ่ม ตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อดูวิธีกรองคอลัมน์

ผลิตภัณฑ์ใดที่มีราคาและต้นทุนสูงสุดและต่ำสุด

ปัญหา

คุณต้องการดูราคาและต้นทุนที่สูงสุดและต่ำสุดซึ่งจัดกลุ่มเข้าไว้ด้วยกันที่ส่วนบนของรายงาน

ผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์ปัญหาขั้นตอนผลิตภัณฑ์และต้นทุน

วิธีแก้ไข

 1. สำหรับเซลล์ C2:C26 และ D2:D26 ให้ทำดังนี้

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่ กฎอันดับแรก/สุดท้าย แล้วคลิกที่ รายการ 10 อันดับแรก

  • ใส่ 1 ในกล่องแรก แล้วเลือก เติมสีเหลืองด้วยข้อความสีเหลืองเข้ม จากกล่องที่สอง

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่ กฎอันดับแรก/สุดท้าย แล้วคลิกที่ รายการ 10 อันดับสุดท้าย

  • ใส่ 1 ในกล่องแรก แล้วเลือก เติมสีเขียวด้วยข้อความสีเขียวเข้ม จากกล่องที่สอง

 2. สำหรับคอลัมน์ต้นทุนและราคา ทำต่อไปนี้:

  • คลิกขวาค่าต่ำสุด ชี้ไปที่เรียงลำดับ จากนั้นเรียงลำดับตามเลือกสีของเซลล์

  • คลิกขวาค่าสูงสุด ชี้การเรียงลำดับ และเรียงลำดับตามเลือกสีของเซลล์ ที่เลือกแล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×