แนวทางปฏิบัติสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Skype for Business

ไคลเอ็นต์ Skype for Business Server 2015, Skype for Business Online และ Skype for Business เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยให้ไมโครซอฟท์เข้าใจวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และชนิดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น ข้อผิดพลาดในการลงชื่อเข้าใช้ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบการใช้งาน วางแผนฟีเจอร์ใหม่ และแก้ไขส่วนที่เกิดปัญหา

ในขณะที่ข้อมูลการใช้งานบางอย่างจะมีการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ข้อมูลอื่นๆ จะสามารถเก็บรวบรวมได้ก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบ และ/หรือ ผู้ใช้เลือกที่จะอนุญาตเท่านั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลจะอยู่ในสามประเภทเหล่านี้

  • ข้อมูลสำมะโนประชากร

  • ข้อมูลการใช้งาน

  • ข้อมูลการรายงานข้อผิดพลาด

ข้อมูลสำมะโนประชากร

การจัดหาข้อมูลสำมะโนประชากรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สนับสนุน และปรับปรุง Skype for Business และ Skype for Business Online เท่านั้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น เวอร์ชันของอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ และการตั้งค่าภูมิภาคและภาษา นอกจากนี้ ยังรวมถึงการนับความพยายามและความล้มเหลวในการลงชื่อเข้าใช้ด้วย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลสำมะโนประชากรเฉพาะบางอย่างที่เก็บรวบรวม

ชนิดข้อมูล

ตัวอย่าง

หมายเหตุ

AppName

iPhoneSkype

DeviceModel

iPhone

OSName

iPhoneiOS

OSVersion

8.3

UserLanguage

EN-US

UserID

E296D735-4F36-4E18-7C3B-52E1A02A0164

ID จะถูกแฮชสองครั้งคือ หนึ่งครั้งบนไคลเอ็นต์ และอีกครั้งบนบริการตรวจสอบและส่งข้อมูลระยะไกล การแฮชช่วยทำให้แน่ใจว่าจะไม่สามารถลิงก์ ID ไปยังผู้ใช้เฉพาะได้

DeviceID

5E872200-F546-4CCD-8F23-AF5F507AA2DD

ID อุปกรณ์คือ GUID ที่ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มหนึ่งครั้งบนอุปกรณ์ และถูกส่งไปที่บริการตรวจสอบและส่งข้อมูลระยะไกล

ข้อมูลสำมะโนประชากรไม่มีข้อมูลที่ระบุถึงองค์กรหรือผู้ใช้ของคุณได้ ให้ดูที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Skype for Business สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสำมะโนประชากรจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น และไม่สามารถปิดโดยผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ได้

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานรวมข้อมูล เช่น จำนวนของการโทร จำนวน IM ที่ส่งหรือรับ จำนวนการประชุมที่เข้าร่วม จำนวนการใช้ฟีเจอร์ และปัญหาด้านเสถียรภาพ

ข้อมูลการใช้งานอาจมีข้อมูลที่ระบุถึงองค์กรของคุณ เช่น contoso.com ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลการใช้งานเฉพาะบางอย่างที่เก็บรวบรวม

ชนิดข้อมูล

ตัวอย่าง

หมายเหตุ

IM ที่ส่ง

12

IM ที่ได้รับ

5

เข้าร่วมการประชุม (ความพยายาม)

5

เข้าร่วมการประชุม (สำเร็จ)

4

นาทีของการโทร/การประชุม

30 นาที

FederationPartner

Microsoft.com

นี่เป็นชื่อขององค์กรที่ลงทะเบียนใน Office 365 และจะส่งผ่านในแบบข้อความธรรมดา ซึ่งหมายความว่าไม่ซับซ้อน

ข้อมูลการใช้งานไม่มีข้อมูลที่ระบุถึงผู้ใช้ได้

การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น แต่ผู้ดูแลระบบภายในองค์กรสามารถปิดได้โดยใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่ม DisableAutomaticSendTracing บน Skype for Business Server 2015 การปิดการตั้งค่านี้มีผลต่อผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กร ให้ดูที่ การกำหนดค่านโยบายการเริ่มต้นระบบไคลเอ็นต์ใน Lync Server 2013 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดหรือปิดใช้งานการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานได้

ข้อมูลการรายงานข้อผิดพลาด

ข้อมูลการรายงานข้อผิดพลาดมีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ การกำหนดค่าอุปกรณ์ คุณภาพของการเชื่อมต่อเครือข่าย รหัสข้อผิดพลาด บันทึกข้อผิดพลาด และข้อยกเว้น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลการรายงานข้อผิดพลาดเฉพาะบางอย่างที่เก็บรวบรวม

ชนิดข้อมูล

ตัวอย่าง

ทิศทางข้อความ

ขาเข้า

สถานะการสนทนา

ไม่ได้ใช้งาน

ID เธรดการสนทนา

AdDO8hsJqilU93hQHC3OZaPR2saEA==

UserID

ID จะถูกส่งในแบบข้อความธรรมดา ซึ่งบริการตรวจสอบและส่งข้อมูลระยะไกลจะแฮชก่อนจัดเก็บ

ข้อมูลการรายงานข้อผิดพลาดอาจมีข้อมูลที่สามารถระบุถึงบุคคลได้ เช่น ที่อยู่ IP ของผู้ใช้และ Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier (SIP URI) ให้ดูที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Skype for Business สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดของสิ่งที่ถูกเก็บรวบรวม

การรายงานข้อผิดพลาดต้องมีสองสิ่งดังนี้

  • ต้องตั้งการตั้งค่านโยบายกลุ่ม DisableAutomaticSendTracing เป็น False บนเซิร์ฟเวอร์หรือในศูนย์การจัดการผู้เช่า (นี่คือสถานะเริ่มต้น) ให้ดูที่ การกำหนดค่านโยบายการเริ่มต้นระบบไคลเอ็นต์ใน Lync Server 2013 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • ผู้ใช้แต่ละรายเลือกเข้าร่วมจากแท็บ ทั่วไป (คลิกไอคอนรูปเฟือง ไอคอนรูปเฟือง และกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก จะเปิดพร้อมแสดงแท็บ ทั่วไป) ในไคลเอ็นต์ Skype for Business

    กล่องกาเครื่องหมายการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Skype for Business ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก > ทั่วไป

    ให้ดูที่ ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

URL และช่วงที่อยู่ IP ของ Office 365

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×