แนวทางด้านเทคโนโลยีช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึงพีซีดียิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Rosenthal s ให้เอ็ดเวิร์ด

อะไรก็ตามประเภทความบกพร่องของคุณอาจ นั้นไม่จำเป็นต้องหยุดคุณจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ค้นพบเทคโนโลยีช่วยเหลือฉันสามารถทำงานกับคุณได้

คำอธิบายเทคโนโลยีช่วยเหลือ

เขตข้อมูลของช่วยเหลือเทคโนโลยี (AT) คือค่อนข้างคร่าว ๆ รวมทุกสิ่งทุกอย่างจากอุปกรณ์พื้นฐานเช่นแว่นขยายผ่านทางด้านเทคนิคสูงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ย้ายตา retinal เพื่อควบคุมการกระทำของเมาส์บนพีซีที่ใช้ แน่นอน เทคโนโลยีการช่วยเหลือทั้งหมดไม่มุ่งให้เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพิ่ม หรือปรับปรุง อย่างไรก็ตาม เหนือ 20 ปีที่ผ่านมา จำนวนเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้บุคคลที่ มีการเข้าถึงพีซี (และการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป) ขยายจน exponentially เมื่อพร้อม ด้วยแนวโน้มการออกแบบในซอฟต์แวร์ สิ่งที่เรากำลัง hopefully เห็นอยู่ broadening กลยุทธ์การออกแบบ "รวม" ตลอดจนขยายโอกาสจ้างงานสำหรับผู้ทุพพลภาพ ออกแบบสากลมีคำอธิบายอย่างมาก แต่ฉันความคิดเห็นจะนิยามดี "โดยเน้นไปบนกลยุทธ์การเข้าถึงและออกผลิตภัณฑ์ หนึ่ง is able to แก่สถานการณ์ใช้เป็นไปได้มากที่สุด และมากที่สุดของประโยชน์ประชากรทั่วไป"

ในขณะที่ผู้ใช้หลาย ๆ คนคุ้นเคยกับอย่างมากที่สุดที่ใช้พีซีและประเภทที่เกี่ยวข้องที่เราคิดว่า จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ได้ภาพทั่วไปของเทคโนโลยีต่าง ๆ ไว้เพื่อให้การเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้นสำหรับแต่ละคน มีความบกพร่องทางร่างบางชนิด ข้อมูลนี้ไม่ได้ ด้วยวิธีใดก็ได้ครอบคลุมครบถ้วน และในอินสแตนซ์ใด ๆ ที่มีการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง นี้จะไม่มีไว้เพื่อให้มีสลักหลังของผลิตภัณฑ์ หรือ commented บน merits นั้นแต่เรามีตัวอย่างเฉพาะเจาะจงที่จะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับบางคนขอให้ทำการค้นคว้าติดตามผลเพื่อสำรวจประเภทผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้จะให้ทุกคนขอให้เพื่อติดตามได้ในพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงควรตรวจสอบที่ "อายุ appropriateness" เทคโนโลยีใด ๆ ถูกพิจารณาสำคัญ เทคโนโลยีการช่วยเหลือจำนวนมากที่จำเป็นต้องมีความ sophistication กที่บริเวณของผู้ใช้ และสุดทนเพื่อหลักเฉพาะเจาะจงจำเป็นต้องมี ประเภทผู้ทุพพลภาพและประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะไม่แสดงในลำดับเฉพาะเจาะจง

อุปกรณ์เคลื่อนที่

ความท้าทายของอุปกรณ์เคลื่อนที่นำเสนอความยุ่งยากบางอย่างชัดเจน และไม่ชัดเจนดังนั้นเมื่อหนึ่งคือพ่อเพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี โดยทั่วไป คอมพิวเตอร์ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ที่ใช้แป้นพิมพ์และ/หรือเมาส์คาดไว้ ตามประเภทของความท้าทายของอุปกรณ์เคลื่อนที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างจากบาดเจ็บมีปัญหาซ้ำ (RSI) เพื่อ profound quadriplegia, access กลยุทธ์แตกต่างกันอย่างมาก แต่จะส่วนใหญ่จะเน้นแทน หรือการเข้าถึงแป้นพิมพ์หรือเมาส์อีก RSI จะเรียกว่า 'ที่เกี่ยวข้องกับทำงาน disorders musculoskeletal' ด้วยความปลอดภัยของ Occupational และดูแลสุขภาพ (OSHA)

แป้นพิมพ์พิเศษ

กลยุทธ์ทั่วไปสี่นำเสนอด้วยตนเองเมื่อดูกลยุทธ์คีย์บอร์ดด้านเทคโนโลยีการช่วยเหลือพร้อมใช้งาน: ergonomic, one-handed บนหน้าจอ Dvorak เนื่องจากเราได้เห็นดังกล่าวในขนาดใหญ่เพิ่มจำนวนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ RSI และที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนึ่งวิธีหลักลดอาการของซ้ำๆ บาดเจ็บปัญหาอยู่เพื่อ ให้ผู้ใช้ โดยใช้คีย์บอร์ด ergonomic แนวคิดทั่วไปของการใช้แป้นพิมพ์ผิด ergonomic เพื่อ จัดตำแหน่งมือของผู้ใช้ในตำแหน่งน้อย stressful, ergonomic เพิ่มเติมได้ มีลักษณะแบบดั้งเดิมคีย์บอร์ด ergonomic อย่างง่าย แต่อาจมีตำแหน่งคีย์บอร์ดเป็นพื้นที่สองส่วนที่ไม่ซ้ำกัน และใช้วิธีมุมของบิดตัวข้อมือสำหรับการพิมพ์ Microsoft ทำให้ตัวเลขของแป้นพิมพ์ชนิดนี้รวมถึงการออกแบบแป้นพิมพ์คลื่น Microsoft พื้นที่คีย์บอร์ดของเว็บไซต์ Microsoft ฮาร์ดแวร์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทอื่นใช้งานการออกแบบอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้ที่ มีปัญหาซ้ำ ๆ บาดเจ็บ และนี้รวมทุกสิ่งทุกอย่างจากดีไซน์คีย์บอร์ดที่มีตัวแปรแยกและความสามารถของ tempting เพื่อแยกแป้นพิมพ์และแผงที่แตกต่างกันสอง และ affixing เหล่านั้นลงใน office เช่น chair หรือ wheelchairคีย์บอร์ด Kinesisของผู้ใช้ ดีไซน์คีย์บอร์ด one-handed อาจแตกต่างไปจากเค้าโครงที่มีอื่นของคีย์ดั้งเดิมแผ่น Frogการคีย์บอร์ดสไตล์ 'chord' ถูกแป้นหลายจะ depressed singly หรือร่วมกันคนคีย์บอร์ด ตัวบนหน้าจอคีย์บอร์ดจะอรรถประโยชน์ซอฟต์แวร์ที่เลียนแบบคีย์ของคีย์บอร์ด และนี้มักจะเรียกใช้โดยใช้เมาส์พนักงาน (คำอธิบายในบทความนี้ในภายหลัง) บางชนิด ในหลาย ๆ วิธี Dvorak ใน รูปแบบคีย์บอร์ดพอดีกับองค์ประกอบของการออกแบบสากลเนื่องจากเป็นสถานทั่วไป นั้นช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้และความเร็วของการพิมพ์ด้วยการวางแป้นลูกในตำแหน่งที่เพิ่มเติมบุคคลง่ายต่อการข้อมูลคีย์บอร์ด Dvorak

ตัวชี้พิเศษ (เมาส์)

หลายบุคคลใช้ตัวชี้เมาส์/ไว้ และไม่คำถามของความง่ายในใช้งานสำหรับประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้หลายคน เมาส์แสดงความท้าทายจำนวนมากที่มีอยู่จริง นอกเหนือจากวิธีดั้งเดิมเมาส์ที่เราคุ้นเคยทั้งหมด มีหลายวิธีอื่นที่อาจไม่คุ้นเคยน้อย: ซึ่งรวมถึง rollerball, worn สำนักงานใหญ่ จอยสติ และ visual ความคิดทั่วไปข้างหลังเมาส์ rollerball ได้ว่า ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเก็บบิดข้อมือของพวกเขาในตำแหน่งที่แน่นอน อาจ exacerbating อาการ RSI หรือนำเสนอในตำแหน่งทางกายภาพสำหรับมือซึ่งจะไม่ได้ เมาส์ Rollerball มาจำนวนมาก flavors แต่โดยปกติแล้วทั้งหมดมี ball แบบลอยที่สามารถจัดการกับเพียงปลายนิ้วสัมผัส ของรูปมือ butt ของรูปมือหรือวิธีอื่น มีแนวคิดทั่วไปข้างหลังเมาส์ worn หัวว่า ผู้ใช้ย้ายส่วนหัวของพวกเขาบางสิ่งบางอย่าง worn บนส่วนหัวเมื่อต้องการย้ายเมาส์บนหน้าจอ และ/ นี้มักจะพร้อม ด้วยระบบลม sip และปากที่อนุญาตให้ผู้ใช้ของพวกเขา breath เพื่อดำเนินการคลิ หรือ ด้วยการ dwell ระบบที่เมาส์เพื่อวางตัว ณจุดระบุบนหน้าจอสำหรับผู้ใช้เองอนุญาตให้มีระบุเวลาดำเนินการฟังก์ชันคลิก ผู้ใช้หลาย ๆ คน มีข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ค้นหาตำแหน่งของพวกเขารูปมือบนเมาส์ดั้งเดิมเป็นเรื่องยาก และตัวเลขของบริษัททำเมาส์โดยยึดตามแนวคิดควบคุมจอยสติซึ่งเป็นทั้งสองอย่างง่ายต่อการจัดการ และจำเป็นต้องมีระดับต่ำของข้อ

ในปีล่าสุด จำนวนวิธีการควบคุมตัวชี้ใหม่ได้ปรากฏ และเหล่านี้รวมโดยใช้การเคลื่อนไหวของ retinal ติดตามออกทางใบหน้า และคลื่นสมองเท่านั้น นอกจากนี้ มีเมาส์หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาสำหรับแต่ละคนด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ร้ายแรง ประเภทความบกพร่องรวมถึง quadriplegia เข้าโดยใช้เฉพาะส่วนหัวหรือเมาส์Jouse

เทคโนโลยีสำหรับการป้อนค่าคำพูด

คำพูดสำหรับการป้อนค่าเทคโนโลยีตัวเลขของบริษัทสร้างคำพูดสำหรับการป้อนค่าเทคโนโลยีสามารถให้ vocal คำสั่ง และแบบตัวควบคุมและคำพูดถึงฟังก์ชันข้อความ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 มีโปรแกรมอรรถประโยชน์ Speech Recognition,ใช้การรู้จำเสียงใน Windows 10และรายการผลิตภัณฑ์ NaturallySpeaking มังกรNaturallySpeaking มังกรอาจเป็นรู้จักกันดีคำพูดสำหรับการป้อนค่าเทคโนโลยีในอเมริกาเหนือ

ความท้าทายแบบเป็นภาพ

GUI สั้น ๆ ได้กล่าวไว้ข้างต้น และทั้งชัดเจนหนึ่งของการใช้ระบบการแสดงผลสำหรับการโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ บุคคลพบความท้าทายของ visual อาจเพิ่มยาก หรือป้องกันหมดเลยก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล โดยทั่วไป บุคคลที่ มีความท้าทายสายตาจะอธิบายว่า "ปัญหาด้านสายตา" หรือ "ลับ" ปัญหาด้านสายตาผู้ใช้โดยทั่วไปจะมีสายตาบางใช้ และจะใช้บางระดับการเข้าถึงแบบเป็นภาพสำหรับคอมพิวเตอร์และพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้หลาย ๆ คนที่อธิบายไว้เป็นปัญหาด้านสายตาจะยังได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่สมมติว่า ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงแบบเป็นภาพ

แว่นขยายซอฟต์แวร์

แว่นขยายซอฟต์แวร์ที่สามารถใส่ระดับขยายรวมถึงการจัดการแสดงทั่วไป เช่นแบบแผนความคมชัด และตัวชี้แบบแผนชุดตัวแปร ระบบเหล่านี้มักจะพร้อม ด้วยอรรถประโยชน์ของการอ่านหน้าจอ สามารถใช้คีย์บอร์ด adjunct เพื่อควบคุมหน้าที่การใช้งานซอฟต์แวร์นอกจากการใช้คีย์ลัดแว่นขยาย ZoomTextมอบหมายให้กดแป้นพิมพ์มาตรฐาน

ผู้อ่านของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ตัวอ่านประกาศข้อความหรือข้อมูลอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์แสดงผลในเสียงคอมพิวเตอร์สังเคราะห์ZoomText Reader

โปรแกรมอ่านหน้าจอ

โปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศข้อความหรือข้อมูลอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์แสดงผลในเสียงคอมพิวเตอร์สังเคราะห์ มีไว้เพื่อให้การสนับสนุนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกกิจกรรมที่ได้เกิดขึ้นบนหน้าจอ ระดับพูด ซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอบางอย่างมีการเขียนสคริปต์หน้าที่การใช้งานเพื่อขยาย "เรียกกล่อง access" สมมติฐานทั่วไปได้ว่า ผู้ใช้จะส่งเสริมโดยใช้คีย์บอร์ดJaws สำหรับ Windowsหน้าที่การใช้งาน

อักษรเบรลล์การแสดง

แสดงอักษรเบรลล์การเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อักษรเบรลล์ยู่เกี่ยวกับเหตุการณ์บนคอมพิวเตอร์จอแสดงผลHumanware BrailleNote แสดงบางรวมผลลัพธ์พูดKNFB Mobile

ผู้อ่านโทรศัพท์มือถือ

ผู้อ่านเคลื่อนมือถือ หรืออุปกรณ์แบบพกพาคล้ายกันที่สามารถประกาศข้อมูลโดยใช้ synthesized บุคคลคำพูดอยู่ อุปกรณ์เหล่านี้เท่านั้นไม่ได้อ่านเอกสารที่พิมพ์ออกมาเช่น เมนู แต่ยัง signage ไวท์บอร์ด และรายการอื่น ๆ ที่อยู่ห่างแบบ

เรียนรู้ความบกพร่อง

ขอบอาการของแต่ละคนมีความบกพร่องเรียนรู้ได้อย่างคร่าว ๆ โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์จะมีความสามารถของหลายเมื่อต้องแก้ปัญหานี้เฉพาะเจาะจง

ผู้อ่าน

อ่านส่วนใหญ่มีสังเคราะห์เพื่ออ่านข้อความ ตลอดจนสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ เช่นพูดพจนานุกรมสองภาษาและสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับ literacy ดียิ่งขึ้น อ่าน LD ส่วนใหญ่เน้นข้อความ ตามที่ได้ถูกกำลังพูดระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการเชื่อมโยง visual/ความ ด้วยการออกเสียงคำ (มักจะหมายถึงการเรียนรู้ multimodal) แบบมีเสียงWYNN Reader

แสดงการ จัดการ/masking

เปลี่ยนแบบแผนชุดสีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหนึ่งของความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล วิธีการที่เกี่ยวข้องจะใช้ masking ซึ่งบล็อกมากของหน้าจอเพื่อให้หนึ่งจะไม่เห็นเรียงตามข้อมูลอื่นกำลังนำเสนอ

คาดเดาของ Word

คาดเดา Word ช่วยให้ผู้ใช้ โดยการทำให้คำแนะนำเป็นคำที่จะพิมพ์ ซอฟต์แวร์การคาดเดาบางคำเป็น heuristic ซึ่งหมายความ ว่า จะได้เรียนรู้ลวดลาย และพฤติกรรมเป็นผู้ใช้ใช้WordQ

ตัวจัดระเบียบกราฟิก

แทนที่จะพยายามใช้วิธีการอย่างแท้จริงทางภาษา/เป็นข้อความเพื่อจัดระเบียบความคิด และสร้างโอกาสสำหรับการสื่อสาร ผู้จัดการกราฟิกอนุญาตหนึ่งในการใช้ host ของเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการในลักษณะซอฟต์แวร์แรงบันดาลใจภาพเพิ่มเติม

Recorders ดิจิทัล

เป็นขั้นสุดท้ายบันทึกย่อ เราได้ใส่ recorders ดิจิทัลในประเภทของตนเอง ตามสิ่งเหล่านี้มีการใช้งานแบบกว้าง ๆ ในแต่ละประเภทผู้ทุพพลภาพมากมาย ส่วนใหญ่ recorders ดิจิทัลสามารถบันทึกทั้งใกล้ กับเสียงและเสียงระยะห่าง (การประชุมและการประชุม), และหลายมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่มีการบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการป้อนข้อมูล สำหรับเวอร์ชันที่ใหม่กว่าหรือ สำหรับการประมวลผล/จัดการด้วยคำพูด

อาจเป็นควรสังเกตว่า จำนวนมากพร้อมใช้งานเทคโนโลยีการช่วยเหลือ รวมถึงบางส่วนของข้อมูลข้างต้นอ้างอิงเทคโนโลยี ได้อาจเป็นฟรี หรือภายในกับระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการช่วยเหลือและการใช้งานของพวกเขาสามารถพบหลายตำแหน่ง บนอินเทอร์เน็ต และ ที่ไลบรารีสาธารณะ จุดเริ่มต้นดีเยี่ยมคือMicrosoft สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีกลุ่ม (ATG)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Rosenthal s ให้เอ็ดเวิร์ดประธานและประธานบริหารของถัดไป Generation เทคโนโลยี inc. ปรึกษาน Lynnwood วอชิงตันเทคโนโลยีที่มีให้ปรึกษาบริการตั้งแต่ 1993 เทคโนโลยีช่วยเหลือ อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่:เทคโนโลยี Generation ถัดไปและเขาอาจจะติดต่อที่: edward@ngtvoice.com ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×