ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แนวทางการตั้งชื่อเขตข้อมูล ตัวควบคุม และวัตถุ

แนวทางการตั้งชื่อเขตข้อมูล ตัวควบคุม และวัตถุ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: หน้าที่การใช้งานที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่นำไปใช้กับ "Access web apps" และ "การเข้าถึงฐานข้อมูลเว็บ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ Access web apps โปรดดูสร้าง app. การเข้าถึง

ชื่อของเขตข้อมูล ตัวควบคุม และวัตถุในฐานข้อมูลเดสก์ท็อปของ Microsoft Access:

  • สามารถมีความยาวของอักขระได้ 64 ตัว

  • สามารถประกอบด้วยการผสมกันของตัวอักษร ตัวเลข ช่องว่าง และอักขระพิเศษต่างๆ ยกเว้นเครื่องหมายมหัพภาค (.) เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ตัวกำกับเสียงเกรฟ (`) และวงเล็บเหลี่ยม ([ ])

  • ไม่สามารถขึ้นต้นด้วยช่องว่างนำหน้าได้

  • ไม่สามารถมีอักขระควบคุม (ค่า ASCII 0 ถึง 31)

  • ไม่สามารถมีเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") ในตาราง มุมมอง หรือชื่อ Stored Procedure ใน โครงการ Microsoft Access

แม้ว่าคุณสามารถมีช่องว่างในเขตข้อมูล ตัวควบคุม และชื่อวัตถุ ตัวอย่างส่วนใหญ่ในเอกสารของ Microsoft Access แสดงเขตข้อมูล และควบคุมชื่อที่ไม่ มีช่องว่างเนื่องจากช่องว่างในชื่อสามารถสร้างข้อขัดแย้งของชื่อใน Microsoft Visual Basic for Applications ใน บางสถานการณ์

เมื่อคุณตั้งชื่อให้กับเขตข้อมูล ตัวควบคุม หรือวัตถุ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อดังกล่าวไม่ได้ซ้ำกับชื่อของ คุณสมบัติ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ Microsoft Access ใช้ มิฉะนั้นฐานข้อมูลของคุณอาจทำงานผิดปกติได้ในบางกรณี ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอ้างถึงค่าของเขตข้อมูลที่มีชื่อว่า Name ในตาราง NameInfo โดยใช้ไวยากรณ์ NameInfo.Name ก็อาจทำให้ Microsoft Access แสดงค่าของคุณสมบัติ ชื่อ ของตารางนั้นแทนที่จะแสดงค่าของเขตข้อมูลที่มีชื่อว่า Name

อีกวิธีหนึ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการคือการใช้ตัวดำเนินการ ! แทนตัวดำเนินการจุด (.) เพื่ออ้างถึงค่าของเขตข้อมูล ตัวควบคุม หรือวัตถุ ตัวอย่างเช่น ตัวระบุต่อไปนี้อ้างถึงค่าของเขตข้อมูลที่ชื่อ Name อย่างชัดเจนไม่ใช่คุณสมบัติ ชื่อ ดังนี้

[NameInfo]![Name]

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×