แนบ vCard ไปกับข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. คลิก อีเมลใหม่

 2. คลิก แนบรายการ > นามบัตร

  แนบรายการ > นามบัตร

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้า vCard ที่คุณต้องการเพิ่มลงในข้อความปรากฏในรายการแบบย่อที่แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่นั่น

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่ม vCard ที่ไม่ปรากฏในรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ ให้คลิก นามบัตรอื่น กล่องโต้ตอบ แทรกนามบัตร จะปรากฏขึ้นและแสดงที่ติดต่อของคุณทั้งหมดในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ

   1. เลื่อนไปตามรายการที่ติดต่อและกด Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเพื่อเลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการ

   2. คลิก ตกลง

    นามบัตรอื่น

    นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่ออื่นได้ด้วยการคลิกที่ลูกศร มองหาใน และเลือกโฟลเดอร์อื่นในรายการ

    เคล็ดลับ: Outlook จะแทรกรูปภาพของ vCard ในเนื้อความของข้อความ คุณสามารถลบรูปภาพออกจากข้อความได้โดยไม่ลบสิ่งที่แนบมา

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของลักษณะของ vCard

vCard ของที่ติดต่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×