ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แนบไฟล์ใน Outlook.com

คุณสามารถแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ OneDrive หรือบัญชีการเก็บข้อมูลอื่นๆ ลงในข้อความอีเมลและเหตุการณ์ปฏิทิน แล้วแชร์กับผู้อื่นได้ คุณยังสามารถฝังรูปภาพในข้อความอีเมลและเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้อีกด้วย

เมื่อคุณแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณกำลังแนบสำเนาของไฟล์ ผู้รับแต่ละรายการจะได้รับสำเนาของไฟล์นั้นเป็นของตนเอง

หมายเหตุ: ขีดจำกัดขนาดสิ่งที่แนบมาสำหรับไฟล์บนเครื่องคือ 34 MB

 1. ที่ท้ายข้อความหรือเหตุการณ์ปฏิทิน ให้เลือก แนบ > คอมพิวเตอร์

  สกรีนช็อตของเมนู แนบ ที่มี คอมพิวเตอร์ เลือกอยู่

 2. เลือกไฟล์ภายในเครื่องที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก เปิด

คุณยังสามารถแชร์ไฟล์จาก OneDrive เมื่อใช้วิธีนี้ ผู้รับของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้

หมายเหตุ: ขีดจำกัดขนาดสิ่งที่แนบมาสำหรับไฟล์ OneDrive คือ 2 GB

 1. ที่ท้ายข้อความหรือเหตุการณ์ปฏิทิน ให้เลือก แนบ > ตำแหน่งที่ตั้งระบบคลาวด์

  สกรีนช็อตของเมนู แนบ ที่มี ตำแหน่งที่ตั้งระบบคลาวด์ เลือกอยู่

 2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วเลือก ถัดไป ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิด

 3. เลือก แชร์เป็นลิงก์ OneDrive

 4. เลือกว่าผู้ใช้สามารถแก้ไขไฟล์ได้หรือดูได้อย่างเดียวเท่านั้น ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม > เปลี่ยนแปลงสิทธิ์

  สกรีนช็อตของเมนูดำเนินการเพิ่มเติมที่มี เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ เลือกอยู่

คุณยังสามารถแชร์ไฟล์จากบัญชีเก็บข้อมูลอื่น ใครก็ตามที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ดู ใช้บัญชีเก็บข้อมูลกับ Outlook.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ในข้อความหรือเหตุการณ์ปฏิทิน ให้เลือก แนบ > ตำแหน่งที่ตั้งระบบคลาวด์

  สกรีนช็อตของเมนู แนบ ที่มี ตำแหน่งที่ตั้งระบบคลาวด์ เลือกอยู่

 2. เลือกบัญชีที่เก็บข้อมูลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ คุณสามารถเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลโดยเลือก เพิ่มบัญชี

 3. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก ถัดไป ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิด

 4. เลือก แชร์เป็นลิงก์

คุณสามารถแนบข้อความกับข้อความอื่นใน Outlook.com

 1. เปิดข้อความในหน้าต่างใหม่โดยเลือก เปิดในหน้าต่างใหม่ ที่มุมบนขวา

 2. จัดเรียงหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรายการข้อความและข้อความใหม่ของคุณได้

 3. เลือกและลากข้อความที่คุณต้องการแนบจากรายการข้อความไปยังข้อความใหม่ของคุณ

  สกรีนช็อตของข้อความที่กำลังถูกลากลงไปในบานหน้าต่าง เขียน

คุณไม่สามารถแนบสำเนาของโฟลเดอร์ใน Outlook.com ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแชร์โฟลเดอร์ใน OneDrive

 1. ไปที่ OneDrive.com และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านเดียวกันกับที่คุณใช้กับบัญชี Outlook.comของคุณ

 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิด File Explorer ไอคอน File Explorer แล้วไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแนบ

 3. ลากโฟลเดอร์ไปใน OneDrive.com

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์กำลังลากโฟลเดอร์ลงใน OneDrive.com

 4. ไปที่ Outlook.com แล้วสร้างข้อความใหม่หรือเปิดข้อความจากรายการข้อความ

 5. เลือก แนบ > ตำแหน่งที่ตั้งระบบคลาวด์ ให้เลือกโฟลเดอร์ใน OneDrive ที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก ถัดไป

 6. เลือก แชร์เป็นลิงก์ OneDrive

สิ่งสำคัญ: ตามค่าเริ่มต้น ผู้รับจะสามารถแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์ได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เพื่อให้ผู้รับสามารถดูไฟล์ได้เพียงอย่างเดียว:

 • เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม > เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ > ทุกคนสามารถดูได้

  สกรีนช็อตของเมนูดำเนินการเพิ่มเติมที่มี เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ เลือกอยู่

 1. เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการดาวน์โหลด

 2. ถัดจากสิ่งที่แนบมา เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของเมนูดำเนินการเพิ่มเติม

 3. เลือก ดาวน์โหลด

 1. เปิดข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการพิมพ์

 2. เลือกสิ่งที่แนบมา จากนั้นเลือก ดาวน์โหลด

  ข้อควรระวัง: อย่าเปิดสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล ยกเว้นคุณจะเชื่อถือเนื้อหาและบุคคลที่ส่งถึงคุณ สิ่งที่แนบมาเป็นวิธีแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ในข้อความอีเมล เลือก ตัวอย่าง จากเมนูดรอปดาวน์ถัดจากสิ่งที่แนบมาเพื่อดูเนื้อหาของสิ่งที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิด

 3. เปิดสิ่งที่แนบมาโดยใช้แอปหรือโปรแกรมที่สอดคล้องกัน จากนั้นให้พิมพ์ ตัวอย่างเช่น เปิดไฟล์ docx ใน Word แล้วพิมพ์

ในข้อความอีเมลคุณกำลังเขียน ให้เลือก ปุ่มลบ ที่มุมขวาบนของไฟล์แนบเพื่อลบไฟล์

สกรีนช็อตของปุ่มลบสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถแทรกรูปภาพ ไฟล์ gif หรือคลิปอาร์ตจากคอมพิวเตอร์หรือ OneDrive ของคุณเป็นรูปภาพแบบอินไลน์ในข้อความอีเมล เหตุการณ์ปฏิทิน หรือลายเซ็นอีเมลของคุณ รูปภาพแบบอินไลน์จะแสดงในเนื้อหาของข้อความหรือเหตุการณ์ปฏิทิน

 1. เปิดข้อความหรือเหตุการณ์ปฏิทิน

 2. เลือกไอคอนรูปภาพเพื่อแทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์หรือ OneDrive ของคุณ

  สกรีนช็อตของปุ่ม แทรกรูปภาพแบบอินไลน์

 3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแทรกและเลือก เปิด

 4. ลากจุดจับมุมเพื่อปรับขนาดรูปภาพ

  หมายเหตุ: การปรับขนาดรูปภาพจะไม่ลดขนาดไฟล์ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ ให้ดู ลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ

 5. คลิกขวาที่รูปภาพเพื่อดูตัวเลือกการจัดรูปแบบ

 • ถ้าคุณตอบกลับข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกรวมอยู่ในข้อความตอบกลับนั้น

 • อย่าเปิดสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล ยกเว้นคุณจะเชื่อถือเนื้อหาและบุคคลที่ส่งถึงคุณ สิ่งที่แนบมาเป็นวิธีแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ในข้อความอีเมล เลือก ตัวอย่าง จากเมนูดรอปดาวน์ถัดจากสิ่งที่แนบมาเพื่อดูเนื้อหาของสิ่งที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิด

 • ชื่อไฟล์แบบยาวของสิ่งที่แนบมาอาจทำให้สั้นลงได้ใน Outlook.com ซึ่งจะไม่มีผลต่อเนื้อหาของไฟล์

 • คุณสามารถแนบไฟล์ลงในเหตุการณ์ปฏิทินที่คุณหรือผู้รับมอบสิทธิ์สร้างขึ้นเท่านั้น

ในครั้งแรกที่คุณแนบไฟล์จากตำแหน่งที่ตั้งระบบคลาวด์คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการทำเช่นเดียวกันกับไฟล์ในอนาคตทั้งหมดที่แนบมาจากระบบคลาวด์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสิ่งที่แนบมาของคุณได้ตลอดเวลาโดยไปที่ ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมดตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมดจดหมาย>สิ่งที่แนบมา

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "เราไม่สามารถเปิดไฟล์รูปภาพ" หรือ “การเข้าถึงถูกปฏิเสธ” เมื่อคุณเปิดสิ่งที่แนบมาที่เป็นรูปภาพหรืออื่นๆ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณมีที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช่ของ Microsoft เป็นที่อยู่อีเมลหลักบนบัญชีของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าที่อยู่อีเมลของ Microsoft เป็นที่อยู่อีเมลหลัก

 1. ไปที่ จัดการวิธีการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft ของคุณ

 2. ถัดจากนามแฝงที่คุณต้องการทำให้เป็นนามแฝงหลักของคุณ ให้เลือก ทำให้เป็นนามแฝงหลัก

  นามแฝงต้องเป็นที่อยู่อีเมลของ Microsoft เช่น อีเมลที่ลงท้ายด้วย @outlook.com, @hotmail.com หรือ @live.com

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการนามแฝงของคุณ ให้ไปที่ จัดการนามแฝงบนบัญชี Microsoft ของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×