แนบไฟล์ใน Outlook.com

คุณสามารถแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ OneDrive หรือบัญชีการเก็บข้อมูลอื่นๆ ลงในข้อความอีเมลและเหตุการณ์ปฏิทิน แล้วแชร์กับผู้อื่นได้ คุณยังสามารถฝังรูปภาพในข้อความอีเมลและเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้อีกด้วย

แนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณกำลังแนบสำเนาของไฟล์ ผู้รับแต่ละรายการจะได้รับสำเนาของไฟล์นั้นเป็นของตนเอง

หมายเหตุ: ขีดจำกัดขนาดสิ่งที่แนบมาสำหรับไฟล์บนเครื่องคือ 34 MB

 1. ในข้อความหรือเหตุการณ์ในปฏิทิน เลือก แนบ ที่ด้านบนของหน้า

  สกรีนช็อตของปุ่มแนบ

 2. เลือก คอมพิวเตอร์ เพื่อเลือกไฟล์ภายในเครื่องที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก เปิด

  เคล็ดลับ: ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิด

 3. เลือก แนบเป็นสำเนา

แชร์ไฟล์จาก OneDrive

คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ และแชร์เอกสารเป็นไฟล์ OneDrive ได้ ด้วยวิธีนี้ ผู้รับของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ทันที

หมายเหตุ: ขีดจำกัดขนาดสิ่งที่แนบมาสำหรับไฟล์ OneDrive คือ 2 GB

 1. ในข้อความหรือเหตุการณ์ในปฏิทิน เลือก แนบ ที่ด้านบนของหน้า

  สกรีนช็อตของปุ่มแนบ

 2. เลือก OneDrive - ส่วนบุคคล หรือ OneDrive - <ชื่อธุรกิจของคุณ>

 3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก ถัดไป

  เคล็ดลับ: ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิด

 4. เลือก แชร์เป็นลิงก์ OneDrive

  ก่อนที่คุณจะคลิกส่ง คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกเพื่อให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขไฟล์หรือดูอย่างเดียวได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือก ปุ๋มดำเนินการเพิ่มเติม > เปลี่ยนแปลงสิทธิ์

  สกรีนช็อตของปุ่มดำเนินการเพิ่มเติม

 5. เพิ่มข้อความใดก็ตามที่คุณต้องการ แล้วคลิก ส่ง

แนบไฟล์จากบัญชีที่จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์บัญชีอื่น

คุณยังสามารถแนบไฟล์จาก Dropbox หรือ กล่อง ใครก็ตามที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ดู ใช้บัญชีเก็บข้อมูลกับ Outlook.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ในข้อความหรือเหตุการณ์ในปฏิทิน เลือก แนบ ที่ด้านบนของหน้า

  สกรีนช็อตของปุ่มแนบ

 2. เลือก Dropbox หรือ Box.

 3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก ถัดไป

  เคล็ดลับ: ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิด

 4. เลือก แนบเป็นไฟล์ Dropbox หรือ แนบเป็นไฟล์กล่อง

แนบข้อความไปกับข้อความอื่น

คุณสามารถเปิดข้อความใหม่ หรือตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความที่มีอยู่ได้

 1. เปิดข้อความในหน้าต่างใหม่ โดยการเลือก ไอคอนแก้ไขในหน้าต่างแยกต่างหาก ที่มุมบนขวา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น ไอคอนแก้ไขในหน้าต่างแยกต่างหาก ให้ลองขยายข้อความโดยการเลือก ไอคอนขยาย ที่มุมบนขวา

 2. จัดเรียงหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรายการข้อความและข้อความใหม่ของคุณได้

 3. เลือกและลากข้อความที่คุณต้องการแนบจากรายการข้อความไปยังข้อความใหม่ของคุณ

  สกรีนช็อตของข้อความกำลังถูกลากไปในบานหน้าต่างการเขียน

แนบโฟลเดอร์

คุณไม่สามารถแนบสำเนาของโฟลเดอร์ใน Outlook.com ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแนบลิงก์ไปยังโฟลเดอร์เมื่อโฟลเดอร์อยู่ใน OneDrive ได้

 1. ไปที่ OneDrive.com และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านเดียวกันกับที่คุณใช้กับบัญชี Outlook.comของคุณ

 2. เปิด File Explorer ไอคอน File Explorer และนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแนบ

 3. ลากโฟลเดอร์ไปใน OneDrive.com

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์กำลังลากโฟลเดอร์ลงใน OneDrive.com

 4. ไปที่ Outlook.com และสร้างข้อความใหม่หรือเปิดข้อความจากรายการข้อความ

 5. เลือก แนบ เลือกโฟลเดอร์ใน OneDrive ที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก ถัดไป

 6. เลือก ถัดไป > แชร์เป็นลิงก์ OneDrive

ตามค่าเริ่มต้น ผู้รับจะสามารถแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์ได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เพื่อให้ผู้รับสามารถดูไฟล์ได้เพียงอย่างเดียว:

 1. ให้เลือก การกระทำเพิ่มเติม > เปลี่ยนแปลงสิทธิ์

  สกรีนช็อตของเมนูดำเนินการเพิ่มเติม

 2. เลือก ทุกคนสามารถดูได้ แล้วเลือก ตกลง

พิมพ์สิ่งที่แนบมา

 1. เปิดข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการพิมพ์

 2. เลือกสิ่งที่แนบมา จากนั้นเลือก ดาวน์โหลด

  ข้อควรระวัง: อย่าเปิดสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล ยกเว้นคุณจะเชื่อถือเนื้อหาและบุคคลที่ส่งถึงคุณ สิ่งที่แนบมาเป็นวิธีแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ในข้อความอีเมล เลือก ตัวอย่าง จากเมนูดรอปดาวน์ถัดจากสิ่งที่แนบมาเพื่อดูเนื้อหาของสิ่งที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิด

 3. เปิดสิ่งที่แนบมาโดยใช้แอปหรือโปรแกรมที่สอดคล้องกัน จากนั้นให้พิมพ์ ตัวอย่างเช่น เปิดไฟล์ docx ใน Word แล้วพิมพ์

การเอาสิ่งที่แนบมาออกหนึ่งรายการ

ในข้อความอีเมลคุณกำลังเขียน ให้เลือก ปุ่มลบ ที่มุมขวาบนของไฟล์แนบเพื่อลบไฟล์

สกรีนช็อตของปุ่มลบสิ่งที่แนบมา

แทรกรูปภาพในข้อความอีเมลหรือเหตุการณ์ปฏิทิน

 1. เปิดข้อความหรือเหตุการณ์ปฏิทิน

 2. เลือกไอคอนรูปภาพเพื่อแทรกรูปภาพจาก OneDrive หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ไอคอนแทรกรูปภาพช่วยให้คุณแทรกจาก OneDrive หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้

 3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วเลือก เปิด (ถ้าคุณเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ) หรือ แทรก (ถ้าคุณเลือกรูปภาพจาก OneDrive)

 4. ลากจุดจับมุมเพื่อทำให้รูปภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

  ลากจุดจับภาพเพื่อทำให้รูปภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

 5. คลิกขวาที่รูปภาพเพื่อดูตัวเลือกการจัดรูปแบบ

เคล็ดลับสำหรับส่งและรับไฟล์สิ่งที่แนบมา

 • ถ้าคุณตอบกลับข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกรวมอยู่ในข้อความตอบกลับนั้น

 • อย่าเปิดสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล ยกเว้นคุณจะเชื่อถือเนื้อหาและบุคคลที่ส่งถึงคุณ สิ่งที่แนบมาเป็นวิธีแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ในข้อความอีเมล เลือก ตัวอย่าง จากเมนูดรอปดาวน์ถัดจากสิ่งที่แนบมาเพื่อดูเนื้อหาของสิ่งที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิด

 • ชื่อไฟล์แบบยาวของสิ่งที่แนบมาอาจทำให้สั้นลงได้ใน Outlook.com ซึ่งจะไม่มีผลต่อเนื้อหาของไฟล์

 • คุณสามารถแนบไฟล์ลงในเหตุการณ์ปฏิทินที่คุณหรือผู้รับมอบสิทธิ์สร้างขึ้นเท่านั้น

ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดรูปภาพหรือสิ่งที่แนบมาอื่นๆ

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "เราไม่สามารถเปิดไฟล์รูปภาพ" หรือ “การเข้าถึงถูกปฏิเสธ” เมื่อคุณเปิดสิ่งที่แนบมาที่เป็นรูปภาพหรืออื่นๆ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณมีที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช่ของ Microsoft เป็นที่อยู่อีเมลหลักบนบัญชีของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าที่อยู่อีเมลของ Microsoft เป็นที่อยู่อีเมลหลัก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ เว็บไซต์บัญชี Microsoft

 2. เลือก ข้อมูลของคุณ

 3. เลือก จัดการอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้ของคุณ

 4. เลือก ใช้เป็นหลัก ที่อยู่ถัดจากนามแฝงที่คุณต้องการใข้เป็นนามแฝงหลักของคุณ นามแฝงจะต้องเป็นที่อยู่อีเมลของ Microsoft เช่น บัญชีอีเมลที่ลงท้ายด้วย @outlook.com หรือ @hotmail.com หรือ @live.com

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการนามแฝงของคุณ ให้ไปที่ จัดการนามแฝงบนบัญชี Microsoft ของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook.com:

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×