Office

แนบไฟล์ใน Outlook บนเว็บ

คุณสามารถแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ OneDrive หรือบัญชีการเก็บข้อมูลอื่นๆ ลงในข้อความอีเมลและเหตุการณ์ปฏิทิน แล้วแชร์กับผู้อื่นได้ คุณยังสามารถฝังรูปภาพในข้อความอีเมลและเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้อีกด้วย

เมื่อคุณแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณกำลังแนบสำเนาของไฟล์ ผู้รับแต่ละรายการจะได้รับสำเนาของไฟล์นั้นเป็นของตนเอง

หมายเหตุ: ขีดจำกัดขนาดสิ่งที่แนบมาสำหรับไฟล์บนเครื่องคือ 34 MB

 1. ที่ด้านล่างของข้อความหรือเหตุการณ์ปฏิทินให้เลือก แนบ แนบ เรียกดูคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

  สกรีนช็อตของตัวเลือกสำหรับการเรียกดูคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในเมนูแนบ

 2. เลือกไฟล์ภายในเครื่องที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก เปิด

คุณยังสามารถแชร์ไฟล์จาก OneDrive เมื่อใช้วิธีนี้ ผู้รับของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้

หมายเหตุ: ขีดจำกัดขนาดสิ่งที่แนบมาสำหรับไฟล์ OneDrive คือ 2 GB

 1. ที่ด้านล่างของข้อความหรือเหตุการณ์ปฏิทินให้เลือก แนบ แนบ เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของระบบคลาวด์

  สกรีนช็อตของตัวเลือกสำหรับการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนระบบคลาวด์ในเมนูแนบ

 2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วเลือก ถัดไป ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิด

 3. เลือก แชร์เป็นลิงก์ OneDrive

 4. เลือกว่าจะให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขไฟล์หรือดูได้เท่านั้น เลือก ไอคอนการดำเนินการเพิ่มเติม แล้วเลือกเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

  สกรีนช็อตของตัวเลือกสำหรับผู้รับสามารถดูได้ในเมนูเปลี่ยนสิทธิ์

นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์ไฟล์จากบัญชีที่เก็บข้อมูลอื่นได้อีกด้วย ทุกคนที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยสามารถดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้

 1. ในข้อความหรือเหตุการณ์ในปฏิทินให้เลือก แนบ แนบ เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนระบบคลาวด์

  สกรีนช็อตของตัวเลือกสำหรับการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนระบบคลาวด์ในเมนูแนบ

 2. เลือกบัญชีที่เก็บข้อมูลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ คุณสามารถเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลโดยเลือก เพิ่มบัญชี

 3. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก ถัดไป ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิด

 4. เลือก แชร์เป็นลิงก์

ถ้าคุณมีลิงก์ไปยังไฟล์OneDrive หรือSharePoint คุณสามารถวางลงในเนื้อความของข้อความของคุณได้ Outlook จะแทนที่ URL ด้วยชื่อของไฟล์และไอคอนแอป Office ที่สอดคล้องกัน เลือกลิงก์เพื่อเลือกผู้ที่สามารถเข้าถึงได้

หมายเหตุ: ถ้าผู้รับไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเลือกลิงก์

สกรีนช็อตของลิงก์ไปยังไฟล์ OneDrive

เมื่อคุณเลือกไอคอน แนบ เพื่อแนบไฟล์คุณจะเห็นรายการของไฟล์สั้นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนทนาของคุณหรือคุณได้ทำงานเมื่อเร็วๆนี้ เลือกรายการเหล่านั้นเพื่อเพิ่มลงในข้อความของคุณ

แนบไฟล์ที่แสดงสิ่งที่แนบมาที่แนะนำ

คุณสามารถแนบข้อความไปยังข้อความอื่นใน Outlook บนเว็บ

 1. สร้างข้อความใหม่หรือคลิกเพื่อตอบกลับหรือส่งต่อข้อความที่มีอยู่

 2. จัดเรียงหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรายการข้อความและข้อความใหม่ของคุณได้

 3. เลือกและลากข้อความที่คุณต้องการแนบจากรายการข้อความลงในข้อความของคุณ

คุณไม่สามารถแนบสำเนาของโฟลเดอร์ใน Outlook บนเว็บ อย่างไรก็ตามคุณสามารถแชร์โฟลเดอร์ใน OneDrive ได้

 1. เลือกไอคอน OneDrive ในแถบงานแล้วเลือกดูออนไลน์ การทำเช่นนี้จะเปิด OneDrive ในเว็บเบราว์เซอร์

  สกรีนช็อตของปุ่มมุมมองออนไลน์

 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิด File Explorer ไอคอน File Explorer แล้วไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแนบ

 3. ลากโฟลเดอร์ไปยัง OneDrive ในเว็บเบราว์เซอร์

  สกรีนช็อตของไฟล์ที่ถูกลากไปยัง OneDrive

 4. ไปที่ Outlook บนเว็บ และสร้างข้อความใหม่หรือเปิดข้อความจากรายการข้อความ

 5. เลือก แนบ แนบ เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนระบบคลาวด์เลือกโฟลเดอร์ใน OneDrive ที่คุณต้องการแนบแล้วเลือกถัดไป

 6. เลือก แชร์เป็นลิงก์ OneDrive

สิ่งสำคัญ: ตามค่าเริ่มต้น ผู้รับจะสามารถแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์ได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เพื่อให้ผู้รับสามารถดูไฟล์ได้เพียงอย่างเดียว:

 • เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม การดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนสิทธิ์ผู้รับสามารถดูได้

  สกรีนช็อตของตัวเลือกสำหรับผู้รับสามารถดูได้ในเมนูเปลี่ยนสิทธิ์

 1. เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการดาวน์โหลด

 2. ถัดจากสิ่งที่แนบมา เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของเมนูดำเนินการเพิ่มเติม

 3. เลือก ดาวน์โหลด

 1. เปิดข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการพิมพ์

 2. เลือกสิ่งที่แนบมา จากนั้นเลือก ดาวน์โหลด

  ข้อควรระวัง: อย่าเปิดสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล ยกเว้นคุณจะเชื่อถือเนื้อหาและบุคคลที่ส่งถึงคุณ สิ่งที่แนบมาเป็นวิธีแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ในข้อความอีเมล เลือก ตัวอย่าง จากเมนูดรอปดาวน์ถัดจากสิ่งที่แนบมาเพื่อดูเนื้อหาของสิ่งที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิด

 3. เปิดสิ่งที่แนบมาโดยใช้แอปหรือโปรแกรมที่สอดคล้องกัน จากนั้นให้พิมพ์ ตัวอย่างเช่น เปิดไฟล์ docx ใน Word แล้วพิมพ์

ในข้อความอีเมลคุณกำลังเขียน ให้เลือก ปุ่มลบ ที่มุมขวาบนของไฟล์แนบเพื่อลบไฟล์

สกรีนช็อตของปุ่มลบสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถแทรกรูปภาพ ไฟล์ gif หรือคลิปอาร์ตจากคอมพิวเตอร์หรือ OneDrive ของคุณเป็นรูปภาพแบบอินไลน์ในข้อความอีเมล เหตุการณ์ปฏิทิน หรือลายเซ็นอีเมลของคุณ รูปภาพแบบอินไลน์จะแสดงในเนื้อหาของข้อความหรือเหตุการณ์ปฏิทิน

 1. เปิดข้อความหรือเหตุการณ์ปฏิทิน

 2. เลือกไอคอนรูปภาพเพื่อแทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์หรือ OneDrive ของคุณ

  สกรีนช็อตของปุ่ม แทรกรูปภาพแบบอินไลน์

 3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแทรกและเลือก เปิด

 4. ลากจุดจับมุมเพื่อปรับขนาดรูปภาพ

  หมายเหตุ: การปรับขนาดรูปภาพจะไม่ลดขนาดไฟล์ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ ให้ดู ลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ

 5. คลิกขวาที่รูปภาพเพื่อดูตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ดูเพิ่มเติม

แนบไฟล์หรือแทรกรูปภาพในข้อความอีเมล Outlook

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×