ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณแทรก หรือเลือกรูปภาพในMicrosoft Publisher 2010 จะกลายเป็นแท็บบริบทของเครื่องมือรูปภาพ ที่มีอยู่บน ribbon แท็บนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบรูปภาพ รวมถึงการปรับปรุงรูปภาพ จัดรูปแบบสไตล์รูปภาพจากแกลเลอรี นำเอฟเฟ็กต์ จัดแนว และจัดกลุ่ม และการครอบตัดรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว

แท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

ในบทความนี้

Insert

ปรับปรุง

ความสว่าง

ความคมชัด

เปลี่ยนสี

เปลี่ยนรูปภาพเมื่อต้องการแรเงาเป็นสีเดียวอย่างรวดเร็ว

ชุดรูปแบบเพิ่มเติม

กำหนดสีโปร่งใส

คืนค่าสีดั้งเดิมของรูปภาพ

บีบอัดรูปภาพ

เปลี่ยนรูปภาพ

การตั้งค่ารูปภาพใหม่

การสลับ

สลับตำแหน่ง

สลับการจัดรูปแบบ

สไตล์รูปภาพ

แกลเลอรีสไตล์รูปภาพ

การนำลักษณะไปใช้

ล้างลักษณะออก

เส้นขอบรูปภาพ

รูปร่างรูปภาพ

คำอธิบายภาพ

เอฟเฟ็กต์เงา

จัดเรียง

ครอบตัด

ขนาด

Insert

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพอื่น คลิกรูปภาพ และในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ ไปยังรูปภาพคุณต้องการแทรก

กลุ่ม แทรก ของแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

ปรับปรุง

กลุ่มปรับให้แก่คุณสามารถควบคุมความสว่าง ความคมชัด และสีของรูปภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถบีบอัดรูปภาพเพื่อประหยัดเนื้อที่ และสลับรูปภาพปัจจุบันงอื่น หรือเอารูปภาพทั้งหมด สุดท้าย คุณสามารถเอาออกปรับปรุงทั้งหมดที่คุณได้นำไปใช้กับรูปภาพ

กลุ่ม ปรับ ของแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

ความสว่าง

คุณสามารถเพิ่ม หรือลดความสว่างของรูปภาพที่เลือก ขึ้น 10%, 20%, 30%, 40% โฮเวอร์เหนือแต่ละส่วนที่เลือก และ Publisher จะแสดงตัวอย่างลักษณะพิเศษบนรูปภาพที่เลือก

ความคมชัด

คุณสามารถเพิ่ม หรือลดความคมชัดของรูปภาพที่เลือก ขึ้น 10%, 20%, 30%, 40% โฮเวอร์เหนือแต่ละส่วนที่เลือก และ Publisher จะแสดงตัวอย่างลักษณะพิเศษบนรูปภาพที่เลือก

เปลี่ยนสี

คุณสามารถลดความซับซ้อนของรูปภาพในMicrosoft Publisher 2010 โดยลดจำนวนสีในรูปภาพ การทำเช่นนั้นสามารถลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ และลดต้นทุนของการพิมพ์ สไตล์สีมาตรฐานและนำไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณสามารถเพิ่มเติมรวมมาตราสิ่งพิมพ์ของคุณ

เปลี่ยนรูปภาพเมื่อต้องการแรเงาเป็นสีเดียวอย่างรวดเร็ว

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลง เลือกแท็บเครื่องมือรูปภาพ คลิกเปลี่ยนสี

 2. เลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเปลี่ยนสีคลิปโหมดใดโหมดหนึ่ง เช่นซีเปีย เทา หรือชุดรูปแบบอ่อน หรือเข้มหนึ่ง เมื่อคุณโฮเวอร์เมาส์เหนือ Publisher ส่วนที่เลือกจะแสดงตัวอย่างลักษณะพิเศษบนรูปภาพที่เลือก

ชุดรูปแบบเพิ่มเติม

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลง เลือกแท็บเครื่องมือรูปภาพ คลิกเปลี่ยนสี

 2. เลือกชุดรูปแบบเพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนสีรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสี นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้อง หรือเมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม คลิกสีเพิ่มเติม ตัวเลือกที่คุณต้องเลือก แล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณใช้สีพิเศษสีเพิ่มเติม จะไม่พร้อมใช้งาน

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เปลี่ยนสีทั้งภาพ เพื่อนำสีอ่อนของสีที่เลือกไปใช้กับทั้งรูปภาพ

  • คลิก เหลือส่วนที่เป็นสีดำเอาไว้ เพื่อนำสีอ่อนของสีที่เลือกไปใช้กับส่วนต่างๆ ของรูปภาพเฉพาะที่ไม่ใช่สีขาวหรือสีดำ

กำหนดสีโปร่งใส

เมื่อต้องการทำให้เป็นสีในรูปภาพโปร่งใส:

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลง เลือกแท็บเครื่องมือรูปภาพ คลิกเปลี่ยนสี

 2. คลิกกำหนดสีโปร่งใส การเปลี่ยนแปลงเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์ความโปร่งใส เคอร์เซอร์สีโปร่งใส

 3. ในรูปภาพ คลิกเคอร์เซอร์ความโปร่งใสบนสีคุณต้องการทำให้โปร่งใส

ด้านบนของหน้า

คืนค่าสีดั้งเดิมของรูปภาพ

ข้อมูลสีต้นฉบับของรูปภาพยังคงเก็บไว้กับรูป เพื่อให้คุณสามารถคืนค่าสีดั้งเดิมของรูปภาพได้ตลอดเวลา

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลง เลือกแท็บเครื่องมือรูปภาพ คลิกเปลี่ยนสี

 2. คลิกตัวเลือกที่ไม่มีการเปลี่ยนสี

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถคืนค่าการตั้งค่าเดิมของรูปภาพทั้งหมด ด้วยการคลิกคืนค่าสีดั้งเดิมปุ่มในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนสีรูปภาพ

  • ถ้าคุณอัปเดแบบแผนชุดสีของการเปลี่ยนสีที่ อาจจะมีเปลี่ยนแปลงของคุณได้

บีบอัดรูปภาพ

เครื่องมือนี้จะบีบอัดรูปภาพที่เลือกหรือรูปภาพเพื่อลดขนาดพื้นที่จัดเก็บในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลง เลือกแท็บเครื่องมือรูปภาพ คลิกบีบอัดรูปภาพ

 2. ในตัวโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ ที่คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ หรือรูปภาพ และตัวเลือกสำหรับการบีบอัดรูปภาพ:

  • ค่าการบีบอัด :
   ขนาดโดยรวมของรูปปัจจุบัน- แสดงขนาดรวมในปัจจุบันของรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์
   โดยประมาณรวมรูปขนาดหลังการบีบอัด- แสดงขนาดรวมโดยประมาณของรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์หลังการบีบอัด (ค่านี้การเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณเลือก)

  • ตัวเลือกการบีบอัด:
   ลบพื้นที่ครอบตัดรูป- เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อลบข้อมูลพิกเซลที่โดยปกติจะเก็บไว้สำหรับพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ครอบตัดจะไม่สามารถมองเห็นได้ และใช้)
   เอา OLE ข้อมูล- เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเอาบิตแมปบีบอัด 24 บิตที่เป็นส่วนหนึ่งของสตรีม OLE รูปภาพ รูปสามารถดูได้ขนาดเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของสตรีม OLE จะถูกลบออก แต่รูปภาพเองปรากฏเหมือนกัน (หลังจากที่คุณเอาข้อมูล OLE ออกจากรูปภาพ คุณจะไม่สามารถเปิดรูปภาพนั้น โดยใช้โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างรูปภาพ)
   เปลี่ยนความละเอียดของรูปภาพ- เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อทำให้รูปภาพปรับขนาดเล็กลง โดยการลบข้อมูลเหลือจากขนาดเดิมของรูปภาพ (ถ้ารูปภาพถูกปรับจำนวนพิกเซล และท้าทายมีขนาดใหญ่กว่าอัตราส่วนขนาดที่ได้ถูกปรับจำนวนพิกเซล คุณภาพของรูปภาพจะลดลง)
   แปลงเป็น JPEG ตามความเหมาะสม- เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแปลงรูปภาพเป็นไฟล์ JPEG

   หมายเหตุ: 
   ขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปภาพซึ่งเช่นว่าเป็นรูปถ่าย เสียงรบกวนมากน้อยเพียง หรือ spiking อยู่ในรูปภาพฮีสโตแกรม และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันระดับการบีบอัด ระดับการบีบอัดรูปภาพ PNG ไม่สามารถแก้ไข

   รูปภาพที่มีขนาด 100 กิโลไบต์หรือน้อยกว่าจะไม่ถูกบีบอัด

  • ผลลัพธ์เป้าหมาย:
   การพิมพ์เชิงพาณิชย์- คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 300 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) ไม่มี JPEG ถูกบีบอัด
   พิมพ์บนเดสก์ท็อป- คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 220 ppi และระดับคุณภาพ 95 JPEG
   เว็บ- คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 96 จุดต่อนิ้ว (dpi) และระดับคุณภาพ 75 JPEG

  • ตั้งค่าการบีบอัดการนำไปใช้เดี๋ยวนี้:
   ที่นำไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์- คลิกตัวเลือกนี้เพื่อนำการตั้งค่าการบีบอัดรูปภาพในสิ่งพิมพ์ของคุณทั้งหมด
   ที่นำไปใช้กับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น- คลิกตัวเลือกนี้เพื่อนำการตั้งค่าการบีบอัดไปยังรูปภาพที่เลือกหรือรูปภาพ

เปลี่ยนรูปภาพ

เมื่อต้องการแทนรูปภาพที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งรูป ด้วยรูปภาพที่แตกต่างกัน:

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพเมื่อต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกเปลี่ยนรูปภาพ จากนั้นเลือกเปลี่ยนรูปภาพ

 3. ในตัวโต้ตอบแทรกรูปภาพ นำทางไปยังคุณต้องการแทรกรูปภาพ

 4. เมื่อต้องการลบรูปภาพที่เลือก คลิกเปลี่ยนรูปภาพ จากนั้นเลือกเอารูปภาพ รูปภาพจะถูกแทนที่ ด้วยกรอบรูปภาพที่ว่างเปล่า

การตั้งค่ารูปภาพใหม่

เมื่อต้องการเอาการจัดรูปแบบทั้งหมดที่คุณได้นำไปใช้กับรูปภาพที่เลือก คลิกการตั้งค่ารูปภาพ

ด้านบนของหน้า

การสลับ

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถสลับตำแหน่งหรือการจัดรูปแบบรูปภาพที่เลือกที่สอง

กลุ่ม สลับ บนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

สลับตำแหน่ง

 1. คลิกรูปภาพแรก ค้างไว้แล้ว ด้านแป้นCTRL หรือShift ในขณะที่คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกทั้งสอง

 2. คลิกสลับ จากนั้นเลือกสลับ

สลับการจัดรูปแบบ

 1. คลิกรูปภาพแรก ค้างไว้แล้ว ด้านแป้นCTRL ในขณะที่คลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกทั้งสอง

 2. คลิกสลับ จากนั้นเลือกสลับรูปแบบเท่านั้น

สไตล์รูปภาพ

กลุ่มสไตล์รูปภาพ ให้ตัวเลือกของรูปภาพรูปร่าง เส้นขอบ และคำอธิบายภาพ คุณสามารถนำสไตล์รูปภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากแกลเลอรีสไตล์รูปภาพ หรือคุณสามารถจัดรูปแบบรูปร่างของรูปภาพ และเส้นขอบด้วยตนเอง

กลุ่ม ลักษณะรูปภาพ จากแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

แกลเลอรีสไตล์รูปภาพ

ในแกลเลอรีสไตล์ประกอบด้วยสี่รูปร่างต่าง ๆ แต่ละตัวเลือกเส้นขอบที่แตกต่างกันหกที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปภาพของคุณ เมื่อคุณโฮเวอร์ มากกว่าหนึ่งตัวเลือกแกลเลอรีรูปภาพที่เลือกจะแสดงตัวอย่างลักษณะ

การนำลักษณะไปใช้

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการสไตล์

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. ในแกลเลอรีการสไตล์รูปภาพ เลือกสไตล์คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูลักษณะที่มีอยู่ 24 ทั้งหมดในครั้งเดียว คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

ล้างลักษณะออก

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการสไตล์

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. ในแกลเลอรีการสไตล์รูปภาพ คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

 4. เลือกสไตล์รูปภาพที่ชัดเจน

เส้นขอบรูปภาพ

ด้วยตนเองคุณสามารถเลือกสี น้ำหนักเส้น และรูปแบบของเส้นขอบของรูปภาพที่เลือก

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการสไตล์

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิกเส้นขอบของรูปภาพ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้อง:
  สี- เลือกสีของเส้นที่คุณต้องการจากชุดแบบสี สำหรับตัวเลือกสีเพิ่มเติมให้เลือกสีกรอบเพิ่มเติม ตัวเลือกนี้เปิดกล่องโต้ตอบสี คุณสามารถเลือกสีใหม่จากชุดแบบสี Microsoft Windows มาตรฐาน หรือคุณสามารถเลือกสีแบบกำหนดเองที่คุณระบุไว้ โดยใช้RGB หรือรูปแบบสีCMYK คุณยังสามารถเลือกสีPantone

  หมายเหตุ: สี® PANTONE ที่แสดงไว้ที่นี่อาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุโดยใช้สีแพน ดูสิ่งพิมพ์สีใช้สีแพนปัจจุบันสำหรับสีความถูกต้อง PANTONE® และเครื่องหมายการค้าใช้สีแพน inc.อื่นเป็นคุณสมบัติของใช้สีแพน inc. © ใช้สีแพน inc. 2007 ...

  น้ำหนัก– เลือกความหนาเส้น หรือเลือกเส้นเพิ่มเติม และใส่น้ำหนักเส้นแบบในกล่องน้ำหนัก เส้นประ – เลือกสไตล์เส้นประ ลวดลาย – เปิดกล่องโต้ตอบลวดลายเส้น บนแท็บสีอ่อน คุณสามารถเลือกสีพื้นฐานใหม่ และอ่อนของสีในแบบพื้นฐานของการนำไปใช้ บนแท็บรูปแบบ คุณสามารถนำรูปแบบเส้นขอบของคุณ

รูปร่างรูปภาพ

คุณสามารถนำรูปร่างที่เลือกรูปภาพหรือรูปภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รูปร่างรูปภาพ โปรดดูนำไปใช้กับรูปภาพรูปร่างอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกรูปภาพมากกว่าหนึ่ง ตัวเลือกรูปร่างรูปภาพจะไม่พร้อมใช้งาน

คำอธิบายภาพ

คุณสามารถใช้คำอธิบายภาพรูปภาพของคุณจากแกลเลอรีของสไตล์คำอธิบายภาพ

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการสไตล์

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิกคำอธิบาย นั้นแล้ว เลือกจากแกลเลอรีของสไตล์คำอธิบายภาพ เมื่อคุณโฮเวอร์ มากกว่าหนึ่งตัวเลือกแกลเลอรีรูปภาพที่เลือกจะแสดงตัวอย่างลักษณะ

 4. ผู้เผยแพร่แทรกกล่องข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าแล้วคุณสามารถใส่ข้อความคำอธิบายสำหรับรูปภาพของคุณ

ด้านบนของหน้า

เอฟเฟ็กต์เงา

กลุ่มเอฟเฟ็กต์เงา ให้คุณสามารถจัดรูปแบบเงารูปภาพของคุณ แถวแรกของแกลเลอรีสไตล์รูปภาพมีเงา

Shadow Effects group in Publisher 2010

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการนำเงา

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิก เอฟเฟ็กต์เงา แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการจากแกลเลอรีของสไตล์เอฟเฟ็กต์เงา

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเงา ให้เลือก สีเงา แล้วเลือกตัวเลือกสีที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเขยิบระยะห่างเงา คลิกปุ่มแบบมีทิศทางที่เหมาะสม Shadow effects enhancement tool in Publisher 2010

 6. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดเอฟเฟ็กเงา ให้คลิกปุ่มกลาง

จัดเรียง

กลุ่มจัดเรียง ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าลักษณะการทำงานรอบรูปภาพของคุณในการตัดข้อความ ส่งภาพย้อนหลัง หรือ forwards สัมพันธ์กับวัตถุอื่นบนหน้า จัดตำแหน่งรูปภาพของคุณบนหน้า จัดกลุ่ม หรือยกเลิกจัดรูปภาพที่ มีวัตถุอื่น ๆ และหมุน รูปภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเรียงวัตถุ โปรดดู:

Arrange group in Publisher 2010

ครอบตัด

การครอบตัดมักใช้เมื่อต้อง การซ่อน หรือตัดแต่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพ สำหรับเน้น หรือเมื่อต้อง การเอาส่วนที่ไม่พึงประสงค์ออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบตัด โปรดดูCropping รูปภาพ

กลุ่ม ครอบตัด ของแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

ขนาด

ช่วยให้กลุ่มขนาดที่คุณควบคุมความสูง และความกว้างของรูปร่าง รูปภาพของคุณ

Size group in Publisher 2010

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×