ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แท็บมุมมอง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แท็บมุมมองช่วยให้คุณสลับไปมาระหว่างปกติหรือหน้าต้นแบบและมุมมองหน้าเดียวหรือแบบสองหน้า แท็บยังช่วยให้คุณควบคุมแสดงขอบเขต เส้นบอกแนว ไม้บรรทัด และเครื่อง มืออื่น ๆ ของเค้าโครง ขยายขนาดของมุมมองของสิ่งพิมพ์ และการจัดการ windows ผู้ประกาศที่คุณได้เปิด

แท็บมุมมองแสดงกลุ่มกับมุมมอง เค้าโครง แสดง ย่อ/ขยาย และหน้าต่างใน Publisher 2010

มุมมอง

กลุ่มมุมมองให้แก่คุณสามารถสลับไปมาระหว่างปกติหรือมุมมองต้นแบบหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ดูหน้าต้นแบบหรือหน้าของคุณทำงานใน Publisher 2010

ตามค่าเริ่มต้นปกติได้เลือกมุมมอง นี่คือมุมมองของหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณและตำแหน่งที่คุณทำส่วนใหญ่ทำงานของการสร้างสิ่งพิมพ์ของคุณ ดูหน้าต้นแบบแสดงหน้าหรือเว็บเพจที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่คุณต้องการทำซ้ำบนหลายหน้าในสิ่งพิมพ์ โดยใช้หน้าต้นแบบสำหรับองค์ประกอบเหล่านี้ทั่วไป คุณสามารถทำให้สิ่งพิมพ์ของคุณมีลักษณะที่ปรากฏที่สอดคล้องมากขึ้น ในสิ่งพิมพ์ที่มีมากกว่าหนึ่งหน้า คุณสามารถสร้างหลาย ๆ หน้าต้นแบบสำหรับการออกแบบในสิ่งพิมพ์อเนกประสงค์มาก หลายหน้าต้นแบบให้เค้าโครงที่คุณสามารถนำไปใช้กับหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณ ที่หลากหลาย

เคล็ดลับ:  นอกจากนี้คุณสามารถย้ายและมุมมองต้นแบบหน้า ด้วยการกดCTRL + M

เค้าโครง

ในกลุ่มเค้าโครงเป็นตำแหน่งที่คุณสลับไปมาระหว่างมุมมองหน้าเดียวหรือแบบสองหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณ

กลุ่มเค้าโครงบนแท็บมุมมองใน Publisher 2010

หน้าเดียวเป็นมุมมองเริ่มต้น และแสดงแต่ละหน้าแต่ละรายการในทั้งพื้นที่ทำงานและบานหน้าต่างนำทางในหน้า สองหน้าจะมีแบบแผนการพิมพ์ที่ใช้แทนนำหน้า หรือต่อท้ายหน้าในโครงการที่ถูกผูกไว้ หรือพับเช่นหนังสือ สมุดขนาดเล็ก จดหมายข่าว หรือบัตรอวยพร บ่อยครั้ง เค้าโครงของหน้าสองหน้าในเหมือนกัน แบบสองหน้าจะแสดงแบบเคียงข้างสองหน้าในทั้งพื้นที่ทำงานและบานหน้าต่างนำทางหน้าถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณมีอย่าง น้อยสามหน้า

การนำเสนอ

กลุ่มแสดงให้คุณสามารถเลือกซึ่งแสดงตัวควบคุมความช่วยเหลือของเค้าโครงในสิ่งพิมพ์พื้นที่ทำงานของ เช่นไม้บรรทัด เส้นบอกแนวเค้าโครง และนำทางหน้า แต่ละรายการของตัวควบคุมความช่วยเหลือของเค้าโครงจะเปิดเผย หรือซ่อนได้ ด้วยการเลือก และยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายคำ

ดูองค์ประกอบของเค้าโครงอื่นในสิ่งพิมพ์ Publisher 2010

ขอบเขต

เลือกนี้เปิดเผย หรือซ่อนขอบเขตของวัตถุเช่นรูปร่าง รูปภาพ และกล่องข้อความ ขอบเขตเหล่านี้ไม่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ แต่ช่วยให้คุณทำงานเค้าโครงหน้า โดยแสดงให้คุณเห็นช่องว่างที่นำวัตถุบนหน้า

แนวทาง

กล่องกาเครื่องหมายนี้แสดง หรือซ่อนเส้นบอกแนวเค้าโครงในสิ่งพิมพ์ของคุณ เส้นบอกแนวช่วยให้คุณจัดแนววัตถุบนหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูโครงสร้างหน้ากับเส้นบอกแนวเค้าโครง

เขตข้อมูล

ตัวเลือกนี้จะบอกคุณซึ่งเป็นวัตถุบนหน้าแทรกเขตข้อมูล เช่นเขตข้อมูลผสานข้อมูลทางธุรกิจหรือแค็ตตาล็อก เมื่อมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ วัตถุเขตข้อมูลจะถูกขีดเส้นใต้ ด้วยเส้นประสีเทาแบบละเอียด:

ดูเขตข้อมูลในสิ่งพิมพ์ Publisher 2010

ไม้บรรทัด

นี้ตัวควบคุมว่าจะแสดงไม้บรรทัดแนวนอน และแนวตั้งบนขอบซ้าย และด้านบนของพื้นที่ทำงานของคุณหรือไม่

หมายเหตุ:  ถ้าคุณกำลังใช้ภาษาแบบขวาไปซ้ายจะไม้บรรทัดแนวนอนบนขอบด้านขวาของพื้นที่ทำงานของคุณ

นำทางในหน้า

เลือกนี้ซ่อน หรือแสดงบานหน้าต่างนำทางหน้าทางด้านซ้ายของพื้นที่ทำงานของคุณ

หมายเหตุ:  ถ้าคุณกำลังใช้ภาษาแบบขวาไปซ้าย บานหน้าต่างนำทางหน้าจะเป็นด้านขวาของพื้นที่ทำงานของคุณ

พื้นที่ร่าง

ถ้าคุณย้ายวัตถุออกจากหน้า จะอยู่ในพื้นที่ร่าง พื้นที่ร่างช่วยให้คุณมีหลายวัตถุพร้อมให้คุณเป็นคุณเค้าโครงเพจ เมื่อต้องการดูวัตถุทั้งหมดในพื้นที่ร่าง เลือกตัวเลือกพื้นที่ตั้งแต่ต้น เมื่อต้องการซ่อนวัตถุพื้นที่ร่าง และดูสะอาดหน้าของคุณ ยกเลิกเลือกตัวเลือกพื้นที่ตั้งแต่ต้น วัตถุที่อยู่บนหน้าบางส่วนจะปรากฏแคบเพื่อให้ส่วนในพื้นที่ร่างจะไม่แสดงขึ้น

ตัวจัดการกราฟิก

บานหน้าต่างงานตัวจัดการกราฟิกช่วยให้คุณสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปภาพทั้งหมดที่คุณได้แทรกลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ เช่นรูปภาพที่ฝังตัวหรือรูปภาพที่ลิงก์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรูปภาพจัดการกับบานหน้าต่างงานตัวจัดการกราฟิก

แนวหลัก

คุณสามารถใช้เส้นบอกแนวหลัก เพื่อจัดแนวข้อความบรรทัดในหลายคอลัมน์อย่างแม่นยำ เลือกนี้จะแสดง หรือซ่อนเส้นบอกแนวหลักในสิ่งพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูโครงสร้างหน้ากับเส้นบอกแนวเค้าโครง

ย่อ/ขยาย

กลุ่มย่อ/ขยายประกอบด้วยหลายเครื่องมือสำหรับการควบคุมวิธีขนาดใหญ่หน้าปรากฏขึ้นบนจอภาพของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูได้ดียิ่งขึ้น และทำงานกับรายละเอียด ด้วยการขยาย หรือดูหน้าทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น โดยการขยาย

ขยายมุมมองของสิ่งพิมพ์ของคุณใน Publishr 2010

100%

คลิกที่ปุ่มนี้จะส่งกลับการแสดงตัวเลือกหน้าหรือแบบสองหน้ากระจายขนาดจริง 100%

หน้าทั้งหมด

ปุ่มนี้จะย่อ/ขยายหน้าเพื่อให้หน้าทั้งหมดหรือแบบสองหน้าจะพอดีกับหน้าต่างจอแสดงผลของคุณ

ย่อ/ขยาย

เลือกกล่องนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกระดับการย่อ/ขยายอย่างแม่นยำ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกในเมนูดึงอปดาวน์ หรือใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ใด ๆ และกดENTER

ความกว้างของหน้า

ปุ่มนี้จะย่อ/ขยายหน้าเพื่อให้พอดีกับความกว้างในหน้าต่างที่แสดงของคุณ นี้อาจหมายความ ว่า ความสูงของหน้าขยายด้านบน และด้าน ล่างแสดงหน้าต่างของคุณ

วัตถุที่เลือก

ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกอย่าง น้อยหนึ่งวัตถุ เช่นกล่องข้อความหรือรูปภาพ คลิกปุ่มนี้จะขยายหน้าเพื่อให้วัตถุที่เลือกเติมแสดงหน้าต่างของคุณ เมื่อต้องการกลับไปยังการย่อ/ขยายที่แตกต่างกันเพียงแค่เลือกหนึ่งตัวเลือกอื่น ๆ ในกลุ่มย่อ/ขยาย

หน้าต่าง

กลุ่มนี้ช่วยคุณจัดการ windows Publisher หลายในครั้งเดียว

แสดงหน้าต่างของ Publisher 2010 แตกต่างกัน

จัดเรียงทั้งหมด

คลิกปุ่มนี้จะปรับขนาด และย้ายของ windows Publisher เปิดอยู่เพื่อให้พวกเขาอยู่เคียงข้างกัน

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกนี้จะทำให้เกิดทั้งหมดที่คุณเปิด windows Publisher เพื่อปรับขนาด และย้ายเพื่อทำให้ windows เรียงซ้อนจากมุมซ้ายบนขวาล่าง

สลับ Windows

ดึงนี้ลงจะแสดงให้เห็นทั้งหมดเปิด Publisher windows และช่วยให้คุณสามารถเลือก และข้ามไปยัง windows เหล่านั้น

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×