แท็กโน้ตใน Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แท็กคือวิธีจัดประเภทและลำดับความสำคัญของโน้ตใน OneNote ด้วยการใช้แท็ก คุณจะสามารถย้อนกลับไปยังรายการที่สำคัญ เตือนความจำตัวเองเกี่ยวกับรายการการกระทำ หรือกรองโน้ตที่คุณต้องการแชร์กับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถแท็กอะไรก็ได้ตั้งแต่ข้อความบรรทัดเดียวไปจนถึงทั้งย่อหน้า

iPad

  • เมื่อต้องการเพิ่มแท็ก สิ่งที่ต้องทำ ให้แตะหน้าจอที่คุณต้องการให้แท็กปรากฏขึ้น แล้วแตะไอคอนสิ่งที่ต้องทำ กล่องกาเครื่องหมาย สิ่งที่ต้องทำ บนเมนูหน้าแรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มแท็กชนิดอื่น ให้แตะหน้าจอที่คุณต้องการให้แท็กปรากฏขึ้น แตะที่ไอคอนแท็กที่อยู่ถัดจากไอคอนสิ่งที่ต้องทำบนเมนูหน้าแรก แล้วเลือกแท็ก

iPhone

  • เมื่อต้องการเพิ่มแท็กสิ่งต้องทำ ให้แตะหน้าจอที่คุณต้องการให้แท็กปรากฏขึ้น

  • บนแป้นพิมพ์ที่ปรากฏขึ้น ให้แตะไอคอนสิ่งที่ต้องทำ กล่องกาเครื่องหมาย สิ่งที่ต้องทำ

    หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มชนิดอื่น ๆ ของแท็กจากโทรศัพท์ของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลอื่น คุณจะต้องใช้ iPad หรือคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×