แทรก แก้ไข และดูเขตข้อมูลใน Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การแทรกเขตข้อมูลคุณสามารถให้ตัวควบคุมที่แม่นยำเหนือข้อความแบบไดนามิกในเอกสารของคุณ เขตข้อมูลจะมีส่วนสำคัญของคำ แต่จะแนะนำให้คุณทราบว่า เขตข้อมูลจำนวนมากจะถูกแทรกสำหรับคุณผ่านฟีเจอร์และคำสั่งที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลที่กำลังทำงานเมื่อคุณแทรกหมายเลขหน้า หรือสร้างสารบัญ ในกรณีดังกล่าว ง่ายกว่าอาจเพื่อให้ Word โดยอัตโนมัติเพิ่มสำหรับคุณนั้น เขตข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อคุณจำเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ สำหรับข้อมูลที่อาจเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ และ สำหรับการสร้างฟอร์มจดหมายหรือป้ายชื่อในเอกสารจดหมายเวียน

ขั้นตอนเหล่านี้ทำงานสำหรับการแทรกโค้ดเขตข้อมูลใด ๆ ใน Word สำหรับรายการของโค้ดเขตข้อมูลทั้งหมดที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละ ดูรายการของโค้ดเขตข้อมูลใน Word

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการจะแทรกเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณทราบว่าโค้ดเขตข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรก คุณสามารถพิมพ์ได้โดยตรงในเอกสารของคุณ ขั้นแรกกด CTRL + F9 แล้ว พิมพ์รหัสภายในวงเล็บ

 2. คลิกแทรก >ส่วนประกอบด่วน >เขตข้อมูล
  ตัวเลือก แทรกเขตข้อมูล บนเมนู ส่วนประกอบด่วน

 3. ในรายการชื่อเขตข้อมูล เลือกชื่อเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกรองรายการ ด้วยการคลิกลูกศรลงในรายการประเภท


  กล่องโต้ตอบเขตข้อมูล

 4. ภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูล เลือกคุณสมบัติหรือตัวเลือกที่คุณต้อง และคลิกตกลง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการดูโค้ดเขตข้อมูลในกล่องเขตข้อมูล คลิกโค้ดเขตข้อมูล สำหรับบางเขตข้อมูล คือคลิกปุ่มนี้ตามค่าเริ่มต้น

 • หากต้องการวางเขตข้อมูลหนึ่งไว้ภายในอีกเขตข้อมูลหนึ่ง ประการแรกให้แทรกเขตข้อมูลภายนอกหรือภาชนะ (ขั้นตอนที่ 1-4 ด้านบน) จากนั้นให้วางจุดการแทรกในโค้ดเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลภายในและทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 ด้านบน

 • ถ้าคุณต้องการดูโค้ดเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูล คลิกโค้ดเขตข้อมูล

 • การซ้อนเขตข้อมูลภายในเขตข้อมูลอื่น ก่อนแทรกเขตข้อมูลภายนอก หรือคอนเทนเนอร์ โดยใช้กล่องโต้ตอบเขตข้อมูล ในเอกสารของคุณ วางจุดแทรกภายในโค้ดเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลภายใน แล้ว ใช้กล่องโต้ตอบเขตข้อมูล เพื่อแทรกเขตข้อมูลภายใน

ถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการแทรกโค้ดเขตข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลใด คุณยังสามารถพิมพ์โค้ดนั้นโดยตรงในเอกสารของคุณ ประการแรกให้กด CTRL+F9 แล้วพิมพ์โค้ดภายในวงเล็บ

คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลถ้าคุณต้องการ:

 • เพิ่ม ลบ หรือทำการคำนวณอื่น ๆ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ใช้เขตข้อมูล = (Formula)

 • ทำงานกับเอกสารในจดหมายเวียน ตัวอย่างเช่น แทรกเขตข้อมูล ASK และ FILLIN เพื่อแสดงพร้อมท์ในขณะที่ Word ผสานแต่ละระเบียนข้อมูล เอกสารหลัก

ในบางกรณี นั้นง่ายกว่าการใช้คำสั่งและตัวเลือกที่กำหนดไว้ใน Word เพื่อเพิ่มข้อมูลที่คุณต้อง การ ตัวอย่าง คุณสามารถแทรกการไฮเปอร์ลิงก์ โดยใช้เขตข้อมูล HYPERLINK ได้ง่ายต่อการใช้คำสั่งการเชื่อมโยงหลายมิติ ในกลุ่มการเชื่อมโยง บนแท็บแทรก

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถแทรกวงเล็บเหลี่ยมโค้ดเขตข้อมูล ด้วยการพิมพ์อักขระวงเล็บปีกกาบนคีย์บอร์ด เมื่อต้องการแทรกวงเล็บเหลี่ยมโค้ดเขตข้อมูล กด CTRL + F9

ไวยากรณ์ของโค้ดเขตข้อมูล

โค้ดเขตข้อมูลปรากฏระหว่างวงเล็บปีกกา ( {} ) เขตข้อมูลที่ทำงานเหมือนกับสูตรใน Microsoft Office Excel เช่นโค้ดเขตข้อมูลเช่นเดียวกับสูตร และผลลัพธ์เขตข้อมูลเช่นค่าที่สร้างสูตร คุณสามารถสลับระหว่างการแสดงโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ในเอกสารของคุณด้วยการกด ALT + F9 ได้

เมื่อคุณแสดงโค้ดเขตข้อมูลในเอกสารของคุณ ไวยากรณ์จะมีลักษณะดังนี้

{ ชื่อเขตข้อมูล คุณสมบัติ ทางเลือกที่สลับ }

 • FIELD NAME    คือชื่อที่ปรากฏในรายการของชื่อเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบ เขตข้อมูล

 • คุณสมบัติ     ต่อไปนี้คือคำแนะนำหรือตัวแปรที่ใช้ในบางเขตข้อมูลใด ๆ เขตข้อมูลทั้งหมดที่ไม่มีพารามิเตอร์ และในบางเขตข้อมูล พารามิเตอร์ไม่จำเป็นแทนที่จะต้อง

 • สวิตช์เพิ่มเติม    คือการตั้งค่าเพิ่มเติมต่างๆ ที่มีพร้อมใช้งานสำหรับบางเขตข้อมูล ไม่ใช่ทุกเขตข้อมูลที่มีสวิตช์อยู่ นอกจากเขตข้อมูลที่ควบคุมการจัดรูปแบบของผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางชื่อไฟล์และเส้นทางเอกสารของคุณในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ด้วยการแทรกเขตข้อมูล FILENAME

ไวยากรณ์ของโค้ดเขตข้อมูล FILENAME ด้วยเส้นทางที่มีอยู่สำหรับมีลักษณะดังนี้:

{FILENAME \p }

 1. คลิกขวาในเขตข้อมูล แล้ว คลิ กแก้ไขเขตข้อมูล

 2. เปลี่ยนคุณสมบัติของเขตข้อมูลและตัวเลือก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง ดูรายการของโค้ดเขตข้อมูลใน Wordหรือค้นหาตามชื่อเขตข้อมูลในวิธีใช้

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับบางเขตข้อมูล คุณต้องแสดงโค้ดเขตข้อมูลการแก้ไขเขตข้อมูล เมื่อต้องการแสดงโค้ดเขตข้อมูลทั้งหมดในเอกสาร กด ALT + F9

  • มีแก้ไขบางเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบของพวกเขาเองแทนในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกขวาที่ไฮเปอร์ลิงก์แล้ว คลิกแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ กล่องโต้ตอบแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ เปิดขึ้น

ตามค่าเริ่มต้น Word แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูลอย่างราบรื่นกับเนื้อหาของเอกสารของคุณเพื่อให้ผู้อ่านเอกสารเปล่า unaware ว่า เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในเขตข้อมูล อย่างไรก็ตาม เขตข้อมูลสามารถแสดง ด้วยการแรเงาพื้นหลัง เพื่อทำให้มองเห็นได้ในเอกสาร

คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลผลลัพธ์ที่ตัดลงในเนื้อหาของเอกสาร โดยการปิดตัวเลือกเพื่อแสดงเขตข้อมูลที่ มีการแรเงาพื้นหลัง และ โดยการจัดรูปแบบผลลัพธ์ของเขตข้อมูล หรือคุณสามารถเรียกความสนใจไปยังเขตข้อมูล โดยแสดงให้เห็นด้วยพื้นหลังแรเงา ใดก็ได้ทุก เวลา หรือเฉพาะเมื่อมีเลือกเขตข้อมูล

คุณสามารถจัดรูปแบบผลลัพธ์ของเขตข้อมูล โดยใช้ข้อความที่จัดรูปแบบไปยังเขตข้อมูล หรือ โดยการเพิ่มสวิตช์จัดรูปแบบลงในโค้ดเขตข้อมูล

เปลี่ยนพื้นหลังของเขตข้อมูลที่ถูกแรเงา

 1. คลิกไฟล์ >ตัวเลือก (ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Word )

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้แสดงเนื้อหาเอกสาร ในรายการเขตข้อมูลการแรเงา เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำให้เขตข้อมูลที่โดดเด่นจากส่วนเหลือของเนื้อหาเอกสาร เลือกเสมอ

  • เมื่อต้องการทำให้เขตข้อมูลที่ตัดในอย่างราบรื่นกับเนื้อหาของเอกสาร เลือกNever

  • เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้ของ Word ทราบว่า พวกเขาคลิกภายในเขตข้อมูล เลือกเมื่อเลือกตัวเลือก

   เมื่อตัวเลือกการแรเงาเขตข้อมูลถูกตั้งค่าให้เลือก เขตข้อมูลแสดงพื้นหลังสีเทาเมื่อคุณคลิกภายในเขตข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม การแรเงาสีเทาไม่ได้ระบุว่า เขตข้อมูลที่เลือก เมื่อคุณเลือกเขตข้อมูล ด้วยการคลิกสองครั้ง หรือลากเมาส์ เน้นที่ระบุส่วนที่เลือกจะถูกเพิ่มการแรเงาสีเทาหรือไม่

นำการจัดรูปแบบข้อความไปใช้กับเขตข้อมูล

 • เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ นั้นแล้ว นำการจัดรูปแบบ โดยใช้คำสั่งในกลุ่มฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก

  ตัวอย่าง การขีดเส้นใต้ชื่อที่จะถูกแทรก โดยเขตข้อมูล AUTHOR เลือกโค้ดเขตข้อมูลทั้งหมด รวมถึงวงเล็บเหลี่ยม (หรือเลือกทั้งเขตข้อมูลผลลัพธ์), แล้ว คลิ กขีดเส้นใต้ ในกลุ่มฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก

ถ้าคุณอัปเดตเขตข้อมูล การจัดรูปแบบต่างๆ ที่คุณใช้อยู่ในผลลัพธ์เขตข้อมูลอาจสูญหาย เมื่อต้องการเก็บการจัดรูปแบบเอาไว้ ให้ใส่สวิตช์ \* MERGEFORMAT ลงในโค้ดเขตข้อมูลด้วย เมื่อคุณแทรกเขตข้อมูล โดยใช้กล่องโต้ตอบ เขตข้อมูล สวิตช์ \* MERGEFORMAT จะถูกรวมด้วยโดยค่าเริ่มต้น

เพิ่มสวิตช์จัดรูปแบบลงในโค้ดเขตข้อมูล

 1. คลิกขวาเขตข้อมูล แล้ว คลิ กแก้ไขเขตข้อมูล

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณสมบัติของเขตข้อมูล และตัวเลือกเขตข้อมูล จะถูกแสดง เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  • ถ้าเดียวแสดงโค้ดเขตข้อมูล คลิกตัวเลือก จากนั้น เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

   ถ้าปุ่มตัวเลือก ปรากฏเป็นสีจาง ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติมอาจไม่พร้อมใช้งาน

คุณสามารถใช้สวิตช์สามที่จัดรูปแบบการจัดรูปแบบผลลัพธ์ของเขตข้อมูล:

จัดรูปแบบ switch(\*)

การเปลี่ยนรูปแบบเขตข้อมูล (\ *) กำหนดวิธีการแสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล คำแนะนำการจัดรูปแบบที่กำหนดต่อไปนี้:

 • การใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก

 • รูปแบบตัวเลขนั่นคือตัวอย่าง ว่า9จะแสดงเป็นix (เลขโรมัน) หรือเก้า(ลำดับข้อความ)

 • รูปแบบอักขระ

สวิตช์รูปแบบจะเก็บผลลัพธ์ของเขตข้อมูลจัดรูปแบบเมื่อมีการอัพเดเขตข้อมูล

รูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่:

ต่อไปนี้คือ รายการของสวิตช์และรายการที่จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่:

 • \ * Caps    สวิตช์นี้อักษรตัวแรกของแต่ละคำ ตัวอย่างเช่น{ FILLIN "พิมพ์ชื่อของคุณ: " \ * Caps }แสดงทั้ง Luis Alverca แม้ว่ามีพิมพ์ชื่อในอักษรตัวพิมพ์เล็ก

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิกพิมพ์ชื่อเรื่อง

 • \ * FirstCap    สวิตช์นี้อักษรตัวแรกของ word แรก ตัวอย่างเช่น ข้อคิดเห็น{ \ * FirstCap }แสดงรายงานยอดขายรายสัปดาห์

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิกตัวพิมพ์ใหญ่แรก

 • \ * Upper    สวิตช์นี้อักษรทุก ตัวอย่างเช่น{ใบเสนอราคา "word" \ * Upper }แสดงWORD

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิกตัวพิมพ์ใหญ่

 • \ * ล่าง    Capitalizes สวิตช์นี้ไม่มีผลลัพธ์ ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก ตัวอย่าง{ FILENAME \ * ล่าง}แสดงreport.doc ยอดขายรายสัปดาห์

  สวิตช์นี้จะไม่มีผลถ้าเขตข้อมูลทั้งหมดที่ประกอบด้วยสวิตช์ถูกจัดรูปแบบเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิกตัวพิมพ์เล็ก

รูปแบบตัวเลข:

ต่อไปนี้คือ รายการของสวิตช์ตัวเลขและผลลัพธ์เขตข้อมูล:

 • \*alphabetic    สวิตช์นี้แสดงผลลัพธ์เป็นอักขระตัวอักษร ผลลัพธ์มีกรณีเหมือนกันเป็นคำว่า "ตัวอักษร" ในโค้ดเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ภาคผนวก{ SEQ \ * ตัวอักษร}แสดงB (แทนที่เป็น 2), และภาคผนวก{ SEQ \ * ตัวอักษร}bแสดง

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิa, b, c

 • \*Arabic    สวิตช์นี้แสดงผลลัพธ์เป็นตัวเลขเชิงอาหรับ ตัวอย่าง{หน้า \ * อาหรับ}แสดง31

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าการตั้งค่ารูปแบบตัวเลข ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบหมายเลขหน้า ไม่อาหรับ สวิตช์นี้แทนการตั้งค่ารูปแบบตัวเลข

  • สำหรับหมายเลขหน้าเท่านั้น มีอยู่ยัง ArabicDash รูปแบบ ซึ่งแสดงผลลัพธ์เป็นตัวเลขสดอาระบิล้อมรอบ ด้วยอักขระยัติภังค์ ตัวอย่าง{หน้า \ * ArabicDash }แสดง- 31 -

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิ1, 2 3,...

 • \*CardText    สวิตช์นี้แสดงผลลัพธ์เป็นข้อความเชิง ผลลัพธ์ถูกจัดรูปแบบอักษรตัวพิมพ์เล็กเว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มสวิตช์รูปแบบเพื่อระบุตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง{ = SUM(A1:B2) \ * CardText }แสดง90 ร้อย 7และ{ = SUM(A1:B2) \ * CardText \ * Caps }แสดง90 ร้อย 7

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิหนึ่ง 2, 3

 • \*DollarText    สวิตช์นี้แสดงผลลัพธ์เป็นข้อความเชิง Word แทรกและที่ตำแหน่งทศนิยม และแสดง (ปัดเศษ) เป็นสวิตช์มากกว่า 100 ทศนิยมสองครั้งแรก ผลลัพธ์ถูกจัดรูปแบบอักษรตัวพิมพ์เล็กเว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มสวิตช์รูปแบบเพื่อระบุตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง{ = 9.20 + 5.35 \ * DollarText \ * Upper }แสดงFOURTEEN และ 55/100

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิกข้อความดอลลาร์

 • \*Hex    สวิตช์นี้แสดงผลลัพธ์เป็นตัวเลขฐานสิบหก ตัวอย่าง{ใบเสนอราคา "458" \ * ฐานสิบหก}แสดง1CA

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิกฐานสิบหก...

 • \*OrdText    สวิตช์นี้แสดงผลลัพธ์เป็นข้อความลำดับ ผลลัพธ์ถูกจัดรูปแบบอักษรตัวพิมพ์เล็กเว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มสวิตช์รูปแบบเพื่อระบุตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง{วัน \ \@ "d" \ * OrdText }แสดงยี่สิบแรกและ{วัน \ \@ "d" \ * OrdText \ * FirstCap }แสดงยี่สิบแรก

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิแรก วินาที สาม,...

 • \*Ordinal    สวิตช์นี้แสดงผลลัพธ์เป็นตัวเลขอาระบิลำดับ ตัวอย่าง{ DATE \@ \@ "d" \ * ลำดับ}แสดง30

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิวันที่ 1, 2, 3

 • \*roman    สวิตช์นี้แสดงผลลัพธ์เป็นเลขโรมัน ผลลัพธ์มีกรณีเหมือนกันเป็นคำว่า "โรมันในรูปแบบ" ในโค้ดเขตข้อมูล ตัวอย่าง{ SEQ CHAPTER \ * โรมัน}แสดงxiและ{ SEQ CHAPTER \ * โรมัน}แสดงXฉัน

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกนี้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล คลิกฉัน II, III

รูปแบบอักขระและการป้องกันไว้ก่อนหน้านี้นำไปใช้รูปแบบ:

ต่อไปนี้คือ สวิตช์การจัดรูปแบบอักขระและผลลัพธ์ของพวกเขา:

 • \*Charformat    สวิตช์นี้นำไปใช้การจัดรูปแบบของตัวอักษรตัวแรกของชื่อเขตข้อมูลไปยังผลลัพธ์ทั้งหมด ผลลัพธ์ของตัวอย่างต่อไปนี้มีรูปแบบตัวหนาเนื่องจาก R ในการอ้างอิงเป็นตัวหนา

  { REF chapter2_title \ * Charformat }Whales ของแปซิฟิกที่แสดงในข้อความเป็นตัวหนาออก

  เมื่อต้องการเพิ่มสวิตช์นี้ พิมพ์ ในโค้ดเขตข้อมูล หรือ ในกล่องโค้ดเขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูล เลย

 • \*MERGEFORMAT    สวิตช์นี้นำไปใช้การจัดรูปแบบของผลลัพธ์ก่อนหน้าไปยังผลลัพธ์ใหม่ ตัวอย่าง ถ้าคุณเลือกชื่อที่แสดงตามเขตข้อมูล{เขียน \ * MERGEFORMAT }และนำการจัดรูปแบบตัวหนา Word เก็บในรูปแบบตัวหนาเมื่อเขตข้อมูลถูกอัปเดตเพื่อแสดงชื่อผู้เขียนใหม่

  เมื่อคุณแทรกเขตข้อมูล โดยใช้กล่องโต้ตอบเขตข้อมูล สวิตช์ \*MERGEFORMAT จะถูกรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ ด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมายรักษาการจัดรูปแบบในระหว่างการปรับปรุง ในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูล

สลับย้อนกลับเพื่อจัดรูปแบบ

สลับรูปแบบตัวเลข (\ #)

การเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข (\ #) ระบุการแสดงผลลัพธ์เป็นตัวเลข

ตัวอย่างเช่น สวิตช์ \# $#,##0.00 ใน { = SUM(ABOVE) \# $#,##0.00 } จะแสดงผลลัพธ์เช่น "$4,455.70" ถ้าผลลัพธ์ของเขตข้อมูลไม่ใช่ตัวเลข สวิตช์จะไม่มีผลใดๆ

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นเครื่องหมายอัญประกาศล้อมรอบรูปแบบตัวเลขอย่างง่ายที่มีช่องว่างนั่นคือตัวอย่าง{นี้ \ # $# 0.00 ## } สำหรับรูปแบบตัวเลขที่ซับซ้อนและผู้ที่มีข้อความหรือช่องว่าง ใส่รูปแบบตัวเลขในเครื่องหมายอัญประกาศ ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ Word เพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศเพื่อสวิตช์รูปแบบตัวเลขถ้าคุณแทรกเขตข้อมูล โดยใช้กล่องโต้ตอบเขตข้อมูล หรือคำสั่งสูตร ในกลุ่มข้อมูล ของแท็บเค้าโครง (แท็บตามบริบทของเครื่องมือตาราง )

รวมรายการรูปแบบต่อไปนี้เพื่อสร้างสวิตช์รูปแบบตัวเลข:

 • 0 (ศูนย์)    รายการรูปแบบนี้ระบุ requisite เป็นตัวเลขวางการแสดงในผลลัพธ์หรือไม่ ถ้าผลลัพธ์ไม่ต้องรวมตัวเลขในสถานที่ Word แสดงเป็น 0 (ศูนย์) ตัวอย่าง{ = 4 + 5 \ 00.00 # }แสดง09.00

 • #    รายการรูปแบบนี้ระบุ requisite เป็นตัวเลขวางการแสดงในผลลัพธ์หรือไม่ ถ้าผลลัพธ์ไม่ต้องรวมตัวเลขในสถานที่ Word แสดงช่องว่าง ตัวอย่าง{ = 9 + 6 \ # $#,### }แสดง$ 15

 • x   รายการรูปแบบนี้ตัดเลขหลักทางด้านซ้ายของพื้นที่สำรองไว้ "x" ถ้าเป็นพื้นที่สำรองไว้ที่ด้านขวาของจุดทศนิยม Word ปัดเศษผลลัพธ์เพื่อสถานที่ ตัวอย่าง:
  { = 111053 + 111439 \ # x ## }แสดง492
  { = 1/8 \ 0.00 # x_}แสดง0.125
  { = 3/4 \ .8แสดง# .x_}

 • . (จุดทศนิยม)    รายการรูปแบบนี้กำหนดตำแหน่งทศนิยม ตัวอย่าง{ = sum (above) \ $495.47แสดง#$###.00 }

  ใช้สัญลักษณ์ทศนิยมที่ระบุเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุม

 • , (สัญลักษณ์การจัดกลุ่มตัวเลข)    รายการรูปแบบนี้แยกออกจากชุดของตัวเลขหลักสาม ตัวอย่าง{ = NetProfit \ # $#, #,###, #,### }แสดง$2,456,800

  ใช้สัญลักษณ์การจัดกลุ่มตัวเลขที่ระบุเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุม

 • - (เครื่องหมายลบ)    รายการรูปแบบนี้เพิ่มเครื่องหมายเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นลบ หรือเพิ่มช่องว่างถ้าผลลัพธ์เป็นค่าบวกหรือ 0 (ศูนย์) ตัวอย่าง{ = 10 90 \ #- ## }แสดง-80

 • + (เครื่องหมายบวก)    รายการรูปแบบนี้เพิ่มเครื่องหมายบวกเพื่อผลลัพธ์เป็นบวก เครื่องหมายเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นลบ หรือช่องว่างถ้าผลลัพธ์เป็น 0 (ศูนย์) ตัวอย่าง{ = 100 90 \ # + ## }แสดง+ 10และ{ = 90 100 \ # + ## }แสดง-10

 • % $, *, และต่อไปเรื่อย ๆ    รายการรูปแบบนี้มีอักขระที่ระบุในผลลัพธ์ ตัวอย่าง{ = netprofit \@ "##%" } #แสดง33%

 • "ตัวอย่างสำหรับค่าบวก การจัดรูปแบบ ลบ"   รายการรูปแบบนี้ระบุรูปแบบตัวเลขที่แตกต่างกันสำหรับเป็นบวก และลบผลลัพธ์ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ตัวอย่าง ถ้าบุ๊กมาร์ก Sales95 เป็นค่าบวก เขตข้อมูล{ Sales95 \ # " $#, ## 0.00; -$#, ## 0.00" }แสดงค่าที่ มีการจัดรูปแบบปกตินั่นคือตัวอย่างเช่น "$1,245.65" ค่าลบจะปรากฏขึ้น โดยการจัดรูปแบบตัวหนาและเครื่องหมาย — ตัวอย่างเช่น- $ 345.56

 • "ตัวอย่างสำหรับค่าบวก การจัดรูปแบบ ลบ ศูนย์"   ระบุรายการรูปแบบนี้แตกต่างกันรูปแบบตัวเลขสำหรับผลลัพธ์ที่เป็นบวก ผลลัพธ์ที่เป็นลบ และ 0 (ศูนย์) ผลลัพธ์ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ตัวอย่างเช่น โดยขึ้นอยู่กับค่าคั่นหน้า Sales95, { Sales95 \ # ", ## 0.00;($#,##0.00) $0" }แสดงค่าบวก ลบ และ 0 (ศูนย์) ค่าดังต่อไป: $1,245.65, ($ 345.56), 0 $

 • 'ข้อความ'    รายการรูปแบบนี้เพิ่มข้อความไปยังผลลัพธ์ ใส่ข้อความไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ตัวอย่าง{ = {ราคา} * 8.1% \ #"$0.00 ## 'คือ ภาษีขาย' " }แสดง$347.44 คือภาษีขาย

 • 'ลำดับเลขของรายการ'    รายการรูปแบบนี้แสดงจำนวนรายการที่คุณมีตัวเลข โดยใช้คำสั่งคำอธิบาย (แท็บการอ้างอิง กลุ่มคำอธิบายภาพ ) หรือ โดยการแทรกเขตข้อมูล SEQ ก่อนหน้า ตัวระบุรายการ เช่น "ตาราง" หรือ "ไหม ให้คร่อมอักขระตัวกำกับเสียง (') เลขลำดับจะแสดงในตัวเลขอาระบิก ตัวอย่าง{ = SUM(A1:D4) \ # "## 0.00 'เป็นผลรวมของตาราง' 'ตาราง' " }แสดงผลรวมของตาราง 2 คือ 456.34

สลับย้อนกลับเพื่อจัดรูปแบบ

สลับรูปแบบวัน-เวลา (\ @)

การเปลี่ยนรูปแบบวัน-เวลา (\ @) การแสดงวันหรือเวลาที่ระบุ

ตัวอย่างเช่น สวิตช์ \ @ "dddd, MMMM d, yyyy" ในเขตข้อมูล{วัน \ @ "dddd, MMMM d, yyyy" }แสดง "วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2007 " คำแนะนำต่อไปนี้วันและเวลารวมทั้งวัน (d), เดือน (จันทร์), และปี (y); (h) ชั่วโมงและนาที (จันทร์) นั่นคือการสร้างรูปแบบวัน-เวลา คุณยังสามารถรวมข้อความ เครื่องหมายวรรคตอน และช่องว่าง

คำแนะนำของวันที่:

Month (จันทร์)

ตัวอักษรMต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อแยกเดือนจากนาที

 • M   รายการรูปแบบนี้แสดงเดือนเป็นตัวเลขโดยไม่มี 0 (ศูนย์) สำหรับเดือนหลักเดียว ตัวอย่างเช่น กรกฎาคมคือ7ระดับ

 • MM   รายการรูปแบบนี้แสดงเดือนเป็นตัวเลขโดยมี 0 (ศูนย์) สำหรับเดือนหลักเดียว ตัวอย่าง กรกฎาคมคือ07

 • ดดด   รายการรูปแบบนี้แสดงเดือนเป็นอักษรสามตัวย่อ ตัวอย่าง กรกฎาคมคือก.ค.

 • MMMM   รายการรูปแบบนี้แสดงเดือนเป็นชื่อเต็ม

วัน (d)

Dตัวอักษรแสดงวันที่ของเดือนหรือวันของสัปดาห์ ตัวอักษรdอาจเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก

 • d   รายการรูปแบบนี้แสดงวันในสัปดาห์หรือเดือนเป็นตัวเลขโดยไม่มี 0 (ศูนย์) ตัวเลขหลักเดียววัน ตัวอย่างเช่น วันของเดือนที่หกจะแสดงเป็น6

 • dd   รายการรูปแบบนี้แสดงวันในสัปดาห์หรือเดือนเป็นตัวเลขโดยมี 0 (ศูนย์) ตัวเลขหลักเดียววัน ตัวอย่างเช่น วันของเดือนที่หกจะแสดงเป็น06

 • ววว   รายการรูปแบบนี้แสดงวันในสัปดาห์หรือเดือนเป็นอักษรสามตัวย่อ ตัวอย่างเช่น วันอังคารจะแสดงเป็นอ.

 • dddd   รายการรูปแบบนี้แสดงวันในสัปดาห์เป็นชื่อเต็ม

Year (y)

ตัวอักษรyแสดงปีเป็นตัวเลขสอง หรือสี่หลัก ตัวอักษรyอาจเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก

 • yy    รายการรูปแบบนี้แสดงปีเป็นตัวเลขสองหลักโดยมี 0 (ศูนย์) สำหรับปี 01 ถึง 09 ตัวอย่างเช่น 1999 จะแสดงเป็น99และ 2006 แสดงเป็น06

 • yyyy    รายการรูปแบบนี้แสดงปีเป็นตัวเลขสี่หลัก

คำแนะนำเวลา:

ชั่วโมง (h)

ตัวพิมพ์เล็กhสร้างเวลากับนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ตัวพิมพ์ใหญ่Hกำหนดเวลาบนนาฬิกา 24 ชั่วโมง หรือราชการ ทหาร ตัวอย่างเช่น 5 P.M. จะแสดงเป็น17

 • h หรือ H    รายการรูปแบบนี้แสดงชั่วโมงโดยไม่มี 0 (ศูนย์) สำหรับชั่วโมงหลักเดียว ตัวอย่างเช่น การชั่วโมงจะแสดงเป็น9

 • hh หรือ HH    รายการรูปแบบนี้แสดงชั่วโมง มี 0 (ศูนย์) สำหรับชั่วโมงหลักเดียว ตัวอย่างเช่น การชั่วโมงจะแสดงเป็น09

นาที (จันทร์)

ตัวอักษรmต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กจะแยกนาทีจากเดือน

 • m   รายการรูปแบบนี้แสดงนาทีโดยไม่มี 0 (ศูนย์) ตัวอย่าง{เวลา \ @กล่าวแสดง "m" }2

 • mm   รายการรูปแบบนี้แสดงนาที มี 0 (ศูนย์) ตัวอย่าง{เวลา \ @กล่าวแสดง "mm" }02

วินาที (s)

 • s   รายการรูปแบบนี้แสดงวินาทีโดยไม่มี 0 (ศูนย์) ตัวเลขหลักเดียววินาที ตัวอย่างเช่น {เวลา \ @ "s" แสดง5

 • ss    รายการรูปแบบนี้แสดงวินาที มี 0 (ศูนย์) สำหรับวินาทีตัวเดียวตัวอย่างเช่น {เวลา \ @ "ss" แสดง05

นาฬิกาและ P.M. (AM/PM)

ซึ่งแสดง A.M. และ P.M. เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์ A.M. และ P.M. สำหรับ Microsoft Windows เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุม

 • am/pm หรือ AM/PM    รายการรูปแบบนี้แสดง A.M. และ P.M. เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่าง{เวลา \ \@ "h AM/PM" }{เวลาและ \ \@ " h am/pm " แสดง}9 AMหรือ5 PM

ข้อความและเครื่องหมายวรรคตอนอื่น:

 • 'ข้อความ'    รายการรูปแบบนี้แสดงข้อความที่ระบุในวันหรือเวลา ใส่ข้อความไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ตัวอย่าง{เวลา \ @ "hh: mm 'เวลามาตรฐานกรีนนิช' " }แสดงเวลา mean ของกรีนิช 12:45

 • อักขระ    รายการรูปแบบนี้มีอักขระที่ระบุไว้ในวันหรือเวลา เช่นเป็น: (เครื่องหมายจุดคู่), - (ยัติภังค์), * (เครื่องหมายดอกจัน), หรือช่องว่างออก ตัวอย่าง{วัน \ @ " hh: mm ดดด-d, ' yy " }แสดง11:15 พฤศจิกายน-6, ' 99

 • 'ลำดับเลขของรายการ'    รายการรูปแบบนี้รวมในตารางวัน หรือเวลาจำนวนรายการที่คุณมีตัวเลข โดยใช้คำสั่งคำอธิบาย ในกลุ่มคำอธิบาย (แท็บการอ้างอิง ), หรือ โดยการแทรกเขตข้อมูล SEQ ก่อนหน้า ตัวระบุรายการ เช่นตารางหรือรูปให้คร่อมอักขระตัวกำกับเสียง (') Word แสดงตัวเลขตามลำดับในตัวเลขอาระบิก ตัวอย่าง{ PRINTDATE \@ @ " 'ตาราง' 'ตาราง' 'ถูกพิมพ์บน' ว/ด/yy " }แสดง2 ตารางที่มีพิมพ์บน 9/25/02

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นเครื่องหมายอัญประกาศล้อมรอบรูปแบบวัน-เวลาอย่างง่ายที่มีช่องว่างหรือข้อความนั่นคือตัวอย่าง{ DATE \@ @ MM/yy } สำหรับรูปแบบวันและเวลาที่ซับซ้อนและผู้ที่มีช่องว่างหรือข้อความ ใส่รูปแบบวัน-เวลาทั้งหมดในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น{วัน \ @ " dddd MMMM d, yyyy', ที่ ' h:mm " } Word เพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศลงสวิตช์รูปแบบวัน-เวลาถ้าคุณแทรกเขตข้อมูล โดยใช้คำสั่งวันและเวลา ในกลุ่มข้อ ความของแท็บแทรก หรือกล่องโต้ตอบเขตข้อมูล

สลับย้อนกลับเพื่อจัดรูปแบบ

ตามค่าเริ่มต้น Word จะปรับปรุงเขตข้อมูลเมื่อเปิดเอกสาร วิธีนี้ ข้อมูลอยู่เสมอ มีสถานการณ์ที่คุณอาจต้องไม่ให้เกิด อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องวันที่ในหัวกระดาษเพื่อแสดงวันเฉพาะเจาะจงแทนที่จะปรับปรุงโดยอัตโนมัติเป็นวันปัจจุบันทุกครั้งเอกสารถูกเปิดขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเขตข้อมูล ด้วยการคลิกขวาที่เขตข้อมูลแล้ว คลิกปรับปรุงเขตข้อมูล หรือ โดยการคลิกในเขตข้อมูลแล้ว กด F9

เมื่อต้องการปรับปรุงเขตข้อมูลทั้งหมดในเนื้อความหลักของเอกสารด้วยตนเอง กด CTRL + A จากนั้น กด F9 เขตข้อมูลในส่วนหัวของ ท้ายกระดาษ หรือกล่องข้อความต้องการแยกต่างหาก คลิกภายในหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ หรือ กล่องข้อความ กด CTRL + A จากนั้น กด F9

คุณสามารถล็อกเขตข้อมูลเพื่อป้องกันการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ หรือโดยไม่ตั้งใจของเขตข้อมูล

ล็อก หรือปลดล็อกเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการล็อกเขตข้อมูลเพื่อให้ผลลัพธ์ของเขตข้อมูลจะปรับปรุง คลิกเขตข้อมูล นั้นแล้ว กด CTRL + F11

 • เมื่อต้องการปลดล็อกเขตข้อมูลเพื่อให้สามารถอัปเดตผลลัพธ์ของเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูล นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + F11

ล็อกผลลัพธ์ของเขตข้อมูลที่คั่นหน้า INCLUDETEXT และการอ้างอิง

ล็อกผลลัพธ์ (\ !) สวิตช์เขตข้อมูลป้องกันไม่ให้เขตข้อมูลที่มีอยู่ในผลลัพธ์ของเวิร์กบุ๊กมาร์ก INCLUDETEXT หรือมีการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูล REF จากการปรับปรุงเว้นแต่เขตข้อมูลผลลัพธ์ในตำแหน่งเดิม ไม่ มีสวิตช์นี้ Word อัปเดเขตข้อมูลที่รวมอยู่ในผลลัพธ์ของเขตข้อมูลทุกเขตข้อมูลที่คั่นหน้า INCLUDETEXT หรือการอ้างอิงจะปรับปรุง

ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล{เขต C:\\Sales\Qtr4 INCLUDETEXT \ }แทรกเนื้อหาของเอกสาร "Qtr4 เขต ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลวันและเขตข้อมูลฝังตัว ถ้าคุณปรับปรุงเขตข้อมูล INCLUDETEXT \ สวิตช์ป้องกันไม่ให้ Word อัปเดเขตข้อมูลวันและฝังตัวในข้อความที่รวมเว้นแต่จะมีการอัพเดในเอกสารต้นฉบับ ("Qtr4 เขต") การสลับมั่นใจได้ว่า ข้อความที่แทรกเขตข้อมูล INCLUDETEXT โดยตรงกับข้อความในเอกสารต้นฉบับ

เมื่อต้องการปรับปรุงเขตข้อมูลวันและฝังใน ทั้งตำแหน่งที่ตั้ง อัปเดตเขตข้อมูลในเอกสารต้นฉบับ (Qtr4 เขต), และการปรับปรุงเขตข้อมูล INCLUDETEXT แล้ว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×