ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แทรก แก้ไข และดูเขตข้อมูลใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โค้ดเขตข้อมูลมีประโยชน์เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อมูลที่อาจเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ และคุณสามารถใช้การกำหนดลักษณะของเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ โค้ดเขตข้อมูลจะถูกแทรกสำหรับคุณเมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ของ Word เช่นหมายเลขหน้าหรือสารบัญ แต่คุณสามารถแทรกโค้ดเขตข้อมูลสำหรับงานอื่น ๆ เช่นการดำเนินการคำนวณ หรือเติมในเนื้อหาของเอกสารจากแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง

ขั้นตอนเหล่านี้ทำงานสำหรับการแทรกโค้ดเขตข้อมูลใด ๆ ใน Word สำหรับรายการของโค้ดเขตข้อมูลทั้งหมดที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละ ดูรายการของโค้ดเขตข้อมูลใน Word

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการจะแทรกเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณทราบว่าโค้ดเขตข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรก คุณสามารถพิมพ์โดยตรง ในเอกสารของคุณ แต่ไม่ได้ ด้วยการพิมพ์อักขระวงเล็บเหลี่ยมเลย กด Ctrl + F9 จากนั้น พิมพ์โค้ดภายในวงเล็บ

 2. คลิก แทรก > ส่วนประกอบด่วน > เขตข้อมูล

 3. ในรายการชื่อเขตข้อมูล เลือกชื่อเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกรองรายการ ด้วยการคลิกลูกศรลงในรายการประเภท


  กล่องโต้ตอบเขตข้อมูล

 4. ภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูล เลือกคุณสมบัติหรือตัวเลือกที่คุณต้อง และคลิกตกลง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการดูโค้ดเขตข้อมูลในกล่องเขตข้อมูล คลิกโค้ดเขตข้อมูล สำหรับบางเขตข้อมูล คือคลิกปุ่มนี้ตามค่าเริ่มต้น

 • หากต้องการวางเขตข้อมูลหนึ่งไว้ภายในอีกเขตข้อมูลหนึ่ง ประการแรกให้แทรกเขตข้อมูลภายนอกหรือภาชนะ (ขั้นตอนที่ 1-4 ด้านบน) จากนั้นให้วางจุดการแทรกในโค้ดเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลภายในและทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 ด้านบน

 1. คลิกขวาในเขตข้อมูล แล้ว คลิ กแก้ไขเขตข้อมูล

 2. เปลี่ยนคุณสมบัติของเขตข้อมูลและตัวเลือก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง ดูรายการของโค้ดเขตข้อมูลใน Word

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับบางเขตข้อมูล คุณต้องแสดงโค้ดเขตข้อมูลการแก้ไขเขตข้อมูล: กด Alt + F9

  • มีแก้ไขบางเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบของพวกเขาเองแทนในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกขวาที่ไฮเปอร์ลิงก์แล้ว คลิกแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ กล่องโต้ตอบแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ เปิดขึ้น

กด Alt + F9 เพื่อสลับระหว่างการดูโค้ดเขตข้อมูล และดูผลลัพธ์ของเขตข้อมูลในเอกสารของคุณ เมื่อคุณดูโค้ดเขตข้อมูล ไวยากรณ์มีลักษณะดังนี้:

{ ชื่อเขตข้อมูล คุณสมบัติ ทางเลือกที่สลับ }

 • FIELD NAME    คือชื่อที่ปรากฏในรายการของชื่อเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบ เขตข้อมูล

 • คำแนะนำ     ต่อไปนี้คือคำแนะนำหรือตัวแปรที่ใช้ในบางเขตข้อมูลใด ๆ เขตข้อมูลทั้งหมดที่ไม่มีคำแนะนำ ในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูล เหล่านี้จะแสดงเป็นคุณสมบัติของเขตข้อมูล นั้น

 • สวิตช์เขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง    ต่อไปนี้คือการตั้งค่าที่คุณสามารถเปิดปิดและเปิดสำหรับเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง เขตข้อมูลทั้งหมดที่ไม่มีสวิตช์ ในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูล เหล่านี้จะแสดงเป็นตัวเลือกเขตข้อมูล นั้น

 • สวิตช์ทั่วไป    ต่อไปนี้คือการตั้งค่าที่ควบคุมรูปแบบของเขตข้อมูลผลลัพธ์ เช่นตัวพิมพ์ใหญ่ของข้อความ และรูปแบบวัน / เวลา ในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูล เหล่านี้จะแสดงเป็นตัวเลือกการจัดรูปแบบ สำหรับรายละเอียด ดูผลลัพธ์ของเขตข้อมูลรูปแบบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไวยากรณ์สำหรับเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง ดูรายการของโค้ดเขตข้อมูลใน Word

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: เนื่องจากโค้ดเขตข้อมูลอาจปรากฏต่อทุกคนที่อ่านเอกสารของคุณ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่คุณที่คุณวางไว้ในโค้ดเขตข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลที่คุณต้องการเก็บเป็นความลับ

ตามค่าเริ่มต้น Word แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูลอย่างราบรื่นกับเนื้อหาของเอกสารของคุณเพื่อให้ผู้อ่านเอกสารเปล่า unaware ว่า เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในเขตข้อมูล อย่างไรก็ตาม เขตข้อมูลสามารถแสดง ด้วยการแรเงาพื้นหลัง เพื่อทำให้มองเห็นได้ในเอกสาร

 1. คลิก >ไฟล์ตัวเลือก (ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Word )

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้แสดงเนื้อหาเอกสาร ในรายการเขตข้อมูลการแรเงา เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำให้เขตข้อมูลที่โดดเด่นจากส่วนเหลือของเนื้อหาเอกสาร เลือกเสมอ

  • เมื่อต้องการทำให้เขตข้อมูลที่ตัดในอย่างราบรื่นกับเนื้อหาของเอกสาร เลือกNever

  • เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้ของ Word ทราบว่า พวกเขาคลิกภายในเขตข้อมูล เลือกเมื่อเลือกตัวเลือก

   เมื่อตัวเลือกการแรเงาเขตข้อมูลถูกตั้งค่าให้เลือก เขตข้อมูลแสดงพื้นหลังสีเทาเมื่อคุณคลิกภายในเขตข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม การแรเงาสีเทาไม่ได้ระบุว่า เขตข้อมูลที่เลือก เมื่อคุณเลือกเขตข้อมูล ด้วยการคลิกสองครั้ง หรือลากเมาส์ เน้นที่ระบุส่วนที่เลือกจะถูกเพิ่มการแรเงาสีเทาหรือไม่

ตามค่าเริ่มต้น Word จะปรับปรุงเขตข้อมูลเมื่อเปิดเอกสาร วิธีนี้ ข้อมูลอยู่เสมอ มีสถานการณ์ที่คุณอาจต้องไม่ให้เกิด อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องวันที่ในหัวกระดาษเพื่อแสดงวันเฉพาะเจาะจงแทนที่จะปรับปรุงโดยอัตโนมัติเป็นวันปัจจุบันทุกครั้งเอกสารถูกเปิดขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเขตข้อมูล ด้วยการคลิกขวาที่เขตข้อมูลแล้ว คลิกปรับปรุงเขตข้อมูล หรือ โดยการคลิกในเขตข้อมูลแล้ว กด F9

เมื่อต้องการปรับปรุงเขตข้อมูลทั้งหมดในเนื้อความหลักของเอกสารด้วยตนเอง กด Ctrl + A จากนั้น กด F9 เขตข้อมูลในส่วนหัวของ ท้ายกระดาษ หรือกล่องข้อความต้องการแยกต่างหาก คลิกภายในหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ หรือ กล่องข้อความ กด Ctrl + A จากนั้น กด F9

คุณสามารถล็อกเขตข้อมูลเพื่อป้องกันการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ หรือโดยไม่ตั้งใจของเขตข้อมูล

ล็อก หรือปลดล็อกเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการล็อกเขตข้อมูลเพื่อให้ผลลัพธ์ของเขตข้อมูลจะปรับปรุง คลิกเขตข้อมูล นั้นแล้ว กด Ctrl + F11

 • เมื่อต้องการปลดล็อกเขตข้อมูลเพื่อให้สามารถอัปเดตผลลัพธ์ของเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูล นั้นแล้ว กด Ctrl + Shift + F11

ล็อกผลลัพธ์ของเขตข้อมูลที่คั่นหน้า INCLUDETEXT และการอ้างอิง

ล็อกผลลัพธ์ (\ !) สวิตช์เขตข้อมูลป้องกันไม่ให้เขตข้อมูลที่มีอยู่ในผลลัพธ์ของเวิร์กบุ๊กมาร์ก INCLUDETEXT หรือมีการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูล REF จากการปรับปรุงเว้นแต่เขตข้อมูลผลลัพธ์ในตำแหน่งเดิม ไม่ มีสวิตช์นี้ Word อัปเดเขตข้อมูลที่รวมอยู่ในผลลัพธ์ของเขตข้อมูลทุกเขตข้อมูลที่คั่นหน้า INCLUDETEXT หรือการอ้างอิงจะปรับปรุง

ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล{เขต C:\\Sales\Qtr4 INCLUDETEXT \ }แทรกเนื้อหาของเอกสาร "Qtr4 เขต ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลวันและเขตข้อมูลฝังตัว ถ้าคุณปรับปรุงเขตข้อมูล INCLUDETEXT \ สวิตช์ป้องกันไม่ให้ Word อัปเดเขตข้อมูลวันและฝังตัวในข้อความที่รวมเว้นแต่จะมีการอัพเดในเอกสารต้นฉบับ ("Qtr4 เขต") การสลับมั่นใจได้ว่า ข้อความที่แทรกเขตข้อมูล INCLUDETEXT โดยตรงกับข้อความในเอกสารต้นฉบับ

เมื่อต้องการปรับปรุงเขตข้อมูลวันและฝังใน ทั้งตำแหน่งที่ตั้ง อัปเดตเขตข้อมูลในเอกสารต้นฉบับ (Qtr4 เขต), และการปรับปรุงเขตข้อมูล INCLUDETEXT แล้ว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×