แทรก เปลี่ยน หรือลบตารางใน Outlook.com

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแทรกตารางในข้อความอีเมOutlook บนเว็บ หรือปฏิทินของคุณเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลของคุณ

แทรกตาราง

 1. ในเนื้อความของรายการปฏิทินหรือข้อความอีเมล เลือกเพิ่มเติม ลูกศรลง

  คลิกลูกศรลงเพิ่มเติม

 2. เลือกแทรกตาราง ลากตัวชี้เพื่อเลือกจำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการในตารางของคุณ แล้ว คลิ กเมื่อต้องการแทรกตาราง

  แทรกตาราง

 3. เพิ่มเนื้อหาลงในตาราง

เปลี่ยน นำสไตล์ไปใช้ หรือลบตาราง

คุณสามารถใช้แถบขนาดเล็กจัดรูปแบบเครื่องมือตารางเมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงและลักษณะที่ปรากฏของ คลิกภายในตารางคุณสร้างขึ้นเพื่อดูแถบเครื่องมือ

แถบ การจัดรูปแบบตาราง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นการจัดรูปแบบแถบ คลิกด้านนอก จากนั้น กลับไปภายในตาราง

ตัวเลือกแถบเครื่องมือ

เลือกเซลล์คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้น เลือกตัวเลือกแถบเครื่องมือการ

 • แทรก
  ใช้เมื่อต้องการแทรกแถวหรือคอลัมน์

  แทรกแถวหรือคอลัมน์

 • ลบ
  ใช้เมื่อต้องการลบตาราง แถว หรือคอลัมน์

  ลบ

 • ผสาน
  ใช้ในการผสานเซลล์

  ผสานเซลล์

 • แยก
  ใช้เพื่อแยกแถวหรือคอลัมน์ตามแนวนอน หรือแนวตั้ง

  แยกตามแนวตั้งหรือแนวนอน

 • สไตล์
  ใช้เพื่อตกแต่งตารางของคุณ

  นำสไตล์ไปใช้กับตารางของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×