แทรก หรือเอาตัวแบ่งส่วนระหว่างหน้าในสิ่งพิมพ์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ส่วน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขหน้า หรือเมื่อต้อง การเริ่มลำดับเลขภายในสิ่งพิมพ์หน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เลขโรมันเป็นตัวพิมพ์เล็ก (i, ii, iii) สำหรับบทนำสู่สิ่งพิมพ์ของคุณ และใช้ตัวเลขอาระบิก (1, 2, 3) สำหรับเนื้อความหลักของสิ่งพิมพ์ของคุณแล้ว

แทรกตัวแบ่งส่วนระหว่างหน้า

 1. บนด้านตัวเรียงลำดับหน้า คลิกขวาที่หมายเลขหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มส่วนใหม่ แล้ว คลิ กแทรกส่วน บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: คำสั่งแทรกส่วน จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังทำงานบนเว็บสิ่งพิมพ์

 2. คลิกขวาที่หน้าในส่วน แล้ว เลือกหมายเลขหน้า >รูปแบบตัวเลขหน้า ออก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดำเนินต่อการลำดับเลขจากส่วนก่อนหน้านี้หน้า เลือกต่อเนื่องจากส่วนก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการเริ่มหมายเลขหน้า เลือกเริ่มต้นที่ แล้ว ใส่หมายเลขหน้า

 4. คลิก ตกลง

ในส่วนใหม่สำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณจะแสดงขึ้น โดยตัวแบ่งในลำดับของหน้าในบานหน้าต่างนำทางในหน้า

เอาตัวแบ่งส่วนอยู่ระหว่างหน้า

 1. บนตัวเรียงลำดับหน้า คลิกขวาหมายเลขหน้าตำแหน่งที่การเริ่มต้นของตัวแบ่งส่วน

 2. ในบานหน้าต่างนำทางหน้า เลือกตัวแบ่งส่วน คลิกขวา จากแล้ว เลือกผสานกับส่วนก่อนหน้า

  สกรีนช็อตแสดงส่วนที่เลือก มีเคอร์เซอร์ชี้ไปยังการผสานกับตัวเลือกส่วนก่อนหน้า

แทรกตัวแบ่งส่วนระหว่างหน้า

 1. บนด้านตัวเรียงลำดับหน้า คลิกขวาที่หมายเลขหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มส่วนใหม่ แล้ว คลิ กแทรกส่วน บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: คำสั่งแทรกส่วน จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังทำงานบนเว็บสิ่งพิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบส่วน เลือกเริ่มส่วน ด้วยหน้านี้

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดำเนินต่อการลำดับเลขจากส่วนก่อนหน้านี้หน้า เลือกต่อเนื่องจากส่วนก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการเริ่มหมายเลขหน้า เลือกเริ่มต้นที่ แล้ว ใส่หมายเลขหน้า

ในส่วนใหม่สำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณจะแสดงขึ้น โดยตัวแบ่งในลำดับของหน้าในตัวเรียงลำดับหน้า

ไอคอนหน้า

เอาตัวแบ่งส่วนอยู่ระหว่างหน้า

 1. บนตัวเรียงลำดับหน้า คลิกขวาหมายเลขหน้าตำแหน่งที่การเริ่มต้นของตัวแบ่งส่วน

 2. คลิกแทรกส่วน บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: คำสั่งแทรกส่วน จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังทำงานบนเว็บสิ่งพิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบส่วน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเริ่มส่วน ด้วยหน้านี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×