แทรก หรือลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถระบุว่า หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษปรากฏในระยะขอบบนและด้านล่างของหน้าเมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์ม ถ้าเทมเพลฟอร์มของคุณมีหลายมุมมอง คุณต้องแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษแยกต่างหากสำหรับแต่ละมุมมองที่ไม่ซ้ำกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

จัดกึ่งกลางหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

จัดชิดขวาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

แทรกส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. คลิกแท็บ การตั้งค่าการพิมพ์

 3. ภายใต้ ส่วนหัวและส่วนท้าย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มส่วนหัวให้กับแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ส่วนหัว

  • เมื่อต้องการเพิ่มส่วนท้ายให้กับแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ส่วนท้าย

 4. ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบส่วนหัว หรือ รูปแบบส่วนท้าย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกข้อความคงที่ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เช่นชื่อของบริษัทของคุณ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องพิมพ์ฟอร์มกับหัวข้อนี้ หรือพิมพ์ฟอร์ม ด้วยท้ายกระดาษนี้ ตามค่าเริ่มต้น ข้อความจะถูกจัดชิดซ้ายในส่วนหัวของส่วนท้ายของฟอร์มพิมพ์ออกมา

  • เมื่อต้องการแทรกข้อความตัวแปรในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เช่นหน้าปัจจุบันหรือวันของวันนี้ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการแทรกข้อความอัตโนมัติ เมื่อต้องการรวมข้อความรวมกับตัวแปร พิมพ์ข้อความและตัวแปรโดยตรงลงในกล่องพิมพ์ฟอร์มกับหัวข้อนี้ หรือพิมพ์ฟอร์ม ด้วยท้ายกระดาษนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์ "หน้า 1 ของ 3 "หน้า 2 ของ 3 และอื่น ๆ พิมพ์หน้า และ p ของ & Pในกล่องพิมพ์ฟอร์มกับท้ายกระดาษนี้ หรือพิมพ์ฟอร์มกับหัวข้อนี้

   หมายเหตุ: ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนดูเพิ่มเติม

   รายการข้อความอัตโนมัติ

   คุณสามารถใช้รายการ AutoText ต่อไปนี้เมื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

   เมื่อต้องการทำเช่นนี้

   ใช้รายการนี้ข้อความอัตโนมัติ

   ตัวแปร

   พิมพ์ข้อมูลจากฟอร์ม

   เขตข้อมูล

   แตกต่าง

   พิมพ์วันปัจจุบันในรูปแบบสั้น *

   วันแบบสั้น

   & d

   พิมพ์วันปัจจุบันในรูปแบบยาว *

   วันแบบยาว

   & D

   พิมพ์แบบปัจจุบันเวลา *

   เวลา (รูปแบบภูมิภาค)

   & t

   พิมพ์เวลาปัจจุบันในรูปแบบ 24 ชั่วโมง

   เวลา 24 ชั่วโมง

   & T

   พิมพ์หมายเลขหน้าปัจจุบัน

   หน้าปัจจุบัน

   & p

   พิมพ์จำนวนหน้าทั้งหมด

   หน้าทั้งหมด

   & P

   จัดแนวข้อความชิดขวา

   จัดข้อความถูกต้อง

   & b

   พิมพ์แบบเดียวเครื่องหมายและ (&) อักขระ

   &

   & &

   * ตามที่ระบุ โดยการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุม

 5. เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการสำหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 6. เมื่อต้องการทดสอบลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏบนฟอร์มพิมพ์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

  หมายเหตุ: หัวกระดาษและท้ายกระดาษปรากฏเฉพาะ ในหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์ และพิมพ์ฟอร์ม และจะไม่ปรากฏในหน้าต่างแสดงตัวอย่างทั่วไป

ด้านบนของหน้า

จัดส่วนหัวหรือส่วนท้ายไว้กึ่งกลาง

ตามค่าเริ่มต้น หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของฟอร์มพิมพ์ออกมา เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คุณต้องใส่ข้อความที่ มีตัวแปร& b

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. คลิกแท็บ การตั้งค่าการพิมพ์

 3. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

 4. ในกล่องพิมพ์ฟอร์มกับหัวข้อนี้ หรือพิมพ์ฟอร์ม ด้วยท้ายกระดาษนี้ วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของส่วนหัว หรือส่วนท้ายของข้อความ และชนิด& b

 5. วางเคอร์เซอร์ที่จุดสิ้นสุดของข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และพิมพ์& b อีกครั้ง

  ตัวอย่างเช่น การจัดกึ่งกลางชื่อของบริษัทของคุณในหัวกระดาษ พิมพ์และ bname & bชื่อคือ ชื่อของบริษัทของคุณ

 6. เมื่อต้องการทดสอบลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏบนฟอร์มพิมพ์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

  หมายเหตุ: หัวกระดาษและท้ายกระดาษปรากฏเฉพาะ ในหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์ และพิมพ์ฟอร์ม และจะไม่ปรากฏในหน้าต่างแสดงตัวอย่างทั่วไป

ด้านบนของหน้า

จัดส่วนหัวหรือส่วนท้ายชิดขวา

ตามค่าเริ่มต้น ส่วนหัวหรือส่วนท้ายจะปรากฏทางด้านซ้ายของฟอร์มที่พิมพ์ เมื่อต้องการจัดข้อความในส่วนหัวหรือส่วนท้ายชิดขวา คุณต้องใช้ตัวแปร &b ก่อนข้อความนั้น

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. คลิกแท็บ การตั้งค่าการพิมพ์

 3. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

 4. ในกล่องพิมพ์ฟอร์มกับหัวข้อนี้ หรือพิมพ์ฟอร์ม ด้วยท้ายกระดาษนี้ วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของส่วนหัว หรือส่วนท้ายของข้อความ และชนิด& b

  ตัวอย่าง การจัดชิดขวาชื่อของบริษัทของคุณในหัวกระดาษ พิมพ์& b ชื่อที่ชื่อคือ ชื่อของบริษัทของคุณ

 5. เมื่อต้องการทดสอบลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏบนฟอร์มพิมพ์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

  หมายเหตุ: หัวกระดาษและท้ายกระดาษปรากฏเฉพาะ ในหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์ และพิมพ์ฟอร์ม และจะไม่ปรากฏในหน้าต่างแสดงตัวอย่างทั่วไป

ด้านบนของหน้า

ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. คลิกแท็บ การตั้งค่าการพิมพ์

 3. ภายใต้ ส่วนหัวและส่วนท้าย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบหัวกระดาษจากเทมเพลตฟอร์ คลิกหัวกระดาษ

  • เมื่อต้องการลบส่วนท้ายจากเทมเพลตฟอร์ คลิกท้ายกระดาษ

 4. ในกล่องพิมพ์ฟอร์มกับหัวข้อนี้ หรือพิมพ์ฟอร์ม ด้วยท้ายกระดาษนี้ ลบข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 5. เมื่อต้องการทดสอบลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏบนฟอร์มพิมพ์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

  หมายเหตุ: หัวกระดาษและท้ายกระดาษปรากฏเฉพาะ ในหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์ และพิมพ์ฟอร์ม และจะไม่ปรากฏในหน้าต่างแสดงตัวอย่างทั่วไป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×