แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การแบ่งส่วนช่วยให้คุณตั้งค่าเค้าโครงหน้าที่ระบุและตัวเลือกการจัดรูปแบบได้ (เช่น การใส่หมายเลขบรรทัด หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ) ในส่วนอื่นๆ ของเอกสาร ตัวอย่างการใช้การแบ่งส่วนคือ คุณสามารถจัดรูปแบบบทนำของรายงานเป็นคอลัมน์เดียว แล้วจัดรูปแบบเนื้อหาของรายงานเป็นสองคอลัมน์ Word ถือว่าเอกสารฉบับหนึ่งเป็นส่วนเดียวจนกว่าคุณแทรกตัวแบ่งส่วน

เอกสารที่มีตัวแบ่งส่วน

  คำบรรยายภาพ 1 จัดรูปแบบส่วนเป็นคอลัมน์เดียว

  คำบรรยายภาพ 2 ตัวแบ่งส่วนที่ควบคุมเค้าโครงและการจัดรูปแบบของส่วนก่อนหน้าที่ถูกระบุโดย 1

  คำบรรยายภาพ 3 จัดรูปแบบส่วนเป็นสองคอลัมน์

  คำบรรยายภาพ 4 ตัวแบ่งส่วนที่ควบคุมเค้าโครงและการจัดรูปแบบของส่วนก่อนหน้าที่ถูกระบุโดย 3

แต่ละตัวแบ่งส่วน ควบคุมเค้าโครงและการจัดรูปแบบของส่วนก่อนหน้าเพื่อตัวแบ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบตัวแบ่งส่วน ข้อความก่อนที่จะแบ่งตัวชี้ทั้งหมดจัดรูปแบบของส่วนที่ตามหลังตัวแบ่ง ในภาพประกอบด้านบน ถ้าคุณลบตัวแบ่งส่วนแรก (2), ส่วนแรกมีรูปแบบเป็นคอลัมน์ที่สอง ตัวสุดท้ายเครื่องหมายย่อหน้า (¶) ในเอกสารควบคุมส่วนเค้าโครงและการจัดรูปแบบของส่วนสุดท้ายในเอกสาร ถ้าเอกสารประกอบด้วยส่วน เครื่องหมายย่อหน้าสุดท้ายควบคุมเค้าโครงและการจัดรูปแบบของเอกสารทั้งหมด

สิ่งสำคัญ: กระบวนการต่อไปนี้สมมติว่าคุณอยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ถ้าคุณไม่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ บนเมนู มุมมอง คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

การแทรกตัวแบ่งส่วน

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้เริ่มส่วนใหม่

 2. คลิก เค้าโครง > ตัวแบ่ง แล้วคลิกชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการ

  เมนู ตัวแบ่งส่วน ถูกเน้นบนแท็บ เค้าโครง

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวแบ่งหน้า ให้คลิก หน้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มตัวแบ่งหน้า ลงในเอกสารของคุณ

ชนิดของตัวแบ่งส่วน

ตัวแบ่งส่วน

คำอธิบาย

หน้าถัดไป

คำสั่งตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป เพื่อเริ่มส่วนใหม่บนหน้าถัดไปในเอกสาร Word

เริ่มส่วนใหม่บนหน้าต่อไปนี้

ต่อเนื่อง

คำสั่งตัวแบ่งส่วน ต่อเนื่อง เพื่อเริ่มส่วนใหม่บนหน้าเดิมในเอกสาร Word

เริ่มส่วนใหม่บนหน้าเดียวกัน ตัวแบ่งส่วนนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับเอกสารที่มีคอลัมน์ คุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนจำนวนคอลัมน์โดยไม่ต้องขึ้นหน้าใหม่

หน้าคู่

คำสั่ง ตัวแบ่งส่วนหน้าคู่ เพื่อเริ่มส่วนใหม่บนหน้าถัดไปที่มีหมายเลขเป็นหน้าคู่ในเอกสาร Word

เริ่มส่วนใหม่ในหน้าที่มีเลขหน้าเป็นเลขคู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกตัวแบ่งหน้าคู่ที่ท้ายหน้า 3 ส่วนถัดไปจะเริ่มในหน้า 4

หน้าคี่

คำสั่ง ตัวแบ่งส่วนหน้าคี่ เพื่อเริ่มส่วนใหม่บนหน้าถัดไปที่มีหมายเลขเป็นหน้าคี่ในเอกสาร Word

เริ่มส่วนใหม่ในหน้าที่มีเลขหน้าเป็นเลขคี่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกตัวแบ่งหน้าคี่ที่ท้ายหน้า 3 ส่วนถัดไปจะเริ่มในหน้า 5

ลบตัวแบ่งส่วน

ถ้าคุณได้เพิ่มตัวแบ่งส่วนลงในเอกสารของคุณ วิธีในการดูตำแหน่งที่พวกเขาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ง่ายที่สุดคือการ แสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบ

 1. คลิกแท็บ หน้าแรก จากนั้นคลิก แสดงอักขระที่ไม่ได้พิมพ์ทั้งหมด

  บนแท็บ หน้าแรก เครื่องหมายแสดงการแก้ไขจะถูกเน้น

 2. คลิกตัวแบ่งส่วนเพื่อเลือก จากนั้นกด DELETE ตัวแบ่งส่วนจะมีลักษณะดังนี้

  รูปของตัวแบ่งส่วน

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วน Word จะรวมข้อความที่อยู่ก่อนและหลังตัวแบ่งส่วนเข้าด้วยกันเป็นส่วนเดียว ส่วนใหม่ที่ถูกรวมเข้าด้วยกันจะใช้การจัดรูปแบบจากส่วนที่สอง (ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากตัวแบ่งส่วน)

เปลี่ยนชนิดของตัวแบ่งส่วน

 1. คลิกในส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เอกสาร จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ในรายการส่วนเริ่มต้น คลิกชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการ

สิ่งสำคัญ: กระบวนการต่อไปนี้สมมติว่าคุณอยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ถ้าคุณไม่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ บนเมนู มุมมอง คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

การแทรกตัวแบ่งส่วน

 1. ในเอกสาร คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งส่วน

 2. บนแท็ฐ เค้าโครง ภายใต้ การตั้งค่าหน้า คลิก แบ่ง แล้วคลิกชนิดตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ใน Word

  ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณใช้แทรกได้ ในภาพประกอบแต่ละภาพ เส้นไข่ปลาสองชั้นแสดงตัวแบ่งส่วน

ชนิดตัวแบ่งส่วน

คำอธิบาย

หน้าถัดไป

แทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าถัดไป

เอกสารที่มีตัวแบ่งส่วนหน้าถัดไป

ต่อเนื่อง

แทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าเดียวกัน

เอกสารที่มีตัวแบ่งส่วนต่อเนื่อง

หน้าคู่

แทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าที่มีเลขหน้าเป็นเลขคู่

เอกสารที่มีตัวแบ่งส่วนหน้าคู่

หน้าคี่

แทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าที่มีเลขหน้าเป็นเลขคี่ถัดไป

เอกสารที่มีตัวแบ่งส่วนหน้าคี่

ลบตัวแบ่งส่วน

 1. คลิกตำแหน่งก่อนตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการลบ

  ถ้าคุณไม่เห็นตัวแบ่งส่วน บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ปุ่ม แสดง

 2. กด ลบ

  ถ้าคีย์บอร์ดของคุณไม่มีแป้น ลบ  ให้กด SHIFT ค้างไว้แล้วกดลูกศรขวา ลูกศร จากนั้นกด DELETE

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วน คุณยังลบการจัดรูปแบบส่วนของข้อความที่อยู่ในส่วนก่อนตัวแบ่งหน้าออกด้วย ข้อความนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนถัดไป แล้วใช้การจัดรูปแบบส่วนทั้งหมด รวมถึงระยะขอบตามส่วนถัดไป

เปลี่ยนชนิดของตัวแบ่งส่วน

 1. คลิกในส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เอกสาร จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครง

 3. เมนูป็อปอัพ เริ่มส่วนที่ คลิกชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

มีตัวแบ่งหน้าที่ไม่ต้องการอยู่ในเอกสารของฉัน

เพิ่มหรือนำหมายเลขหน้าออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×