แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแบ่งส่วนช่วยให้คุณตั้งค่าเค้าโครงหน้าที่ระบุและตัวเลือกการจัดรูปแบบได้ (เช่น การใส่หมายเลขบรรทัด หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ) ในส่วนอื่นๆ ของเอกสาร ตัวอย่างการใช้การแบ่งส่วนคือ คุณสามารถจัดรูปแบบบทนำของรายงานเป็นคอลัมน์เดียว แล้วจัดรูปแบบเนื้อหาของรายงานเป็นสองคอลัมน์ Word ถือว่าเอกสารฉบับหนึ่งเป็นส่วนเดียวจนกว่าคุณแทรกตัวแบ่งส่วน

เคล็ดลับ: เมื่อแสดงการแบ่งส่วนและอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา บน แถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา แสดงอักขระทั้งหมดที่ไม่มีการพิมพ์ออกมา

เอกสารที่มีตัวแบ่งส่วน

  คำบรรยายภาพ 1 จัดรูปแบบส่วนเป็นคอลัมน์เดียว

  คำบรรยายภาพ 2 ตัวแบ่งส่วนที่ควบคุมเค้าโครงและการจัดรูปแบบของส่วนก่อนหน้าที่ถูกระบุโดย 1

  คำบรรยายภาพ 3 จัดรูปแบบส่วนเป็นสองคอลัมน์

  คำบรรยายภาพ 4 ตัวแบ่งส่วนที่ควบคุมเค้าโครงและการจัดรูปแบบของส่วนก่อนหน้าที่ถูกระบุโดย 3

ตัวแบ่งส่วน แต่ละตัวควบคุมเค้าโครงและการจัดรูปแบบของส่วนก่อนที่จะแบ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบตัวแบ่งส่วน ข้อความก่อนตัวแบ่งส่วนนั้นจะใช้การจัดรูปแบบเหมือนส่วนที่อยู่ถัดไป ตัวอย่างเช่น ในภาพประกอบที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ถ้าคุณลบตัวแบ่งส่วนแรก (2) ส่วนแรกจะถูกจัดรูปแบบเป็นสองคอลัมน์ สุดท้าย เครื่องหมายย่อหน้า (¶) ในเอกสารจะควบคุมเค้าโครงส่วนและการจัดรูปแบบของส่วนสุดท้ายในเอกสาร ถ้าเอกสารไม่มีการแบ่งส่วน ย่อหน้าสุดท้ายจะควบคุมเค้าโครงและการจัดรูปแบบของเอกสารทั้งหมด

สิ่งสำคัญ: กระบวนการต่อไปนี้สมมติว่าคุณอยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ถ้าคุณไม่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ บนเมนู มุมมอง คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

ให้เลือกทำดังนี้

แทรกตัวแบ่งส่วน

 1. ในเอกสาร คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งส่วน

 2. บนแท็ฐ เค้าโครง ภายใต้ การตั้งค่าหน้า คลิก แบ่ง แล้วคลิกชนิดตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ใน Word

  ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณใช้แทรกได้ ในภาพประกอบแต่ละภาพ เส้นไข่ปลาสองชั้นแสดงตัวแบ่งส่วน

ชนิดตัวแบ่งส่วน

คำอธิบาย

หน้าถัดไป

แทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าถัดไป

เอกสารที่มีตัวแบ่งส่วนหน้าถัดไป

ต่อเนื่อง

แทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าเดียวกัน

เอกสารที่มีตัวแบ่งส่วนต่อเนื่อง

หน้าคู่

แทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าที่มีเลขหน้าเป็นเลขคู่

เอกสารที่มีตัวแบ่งส่วนหน้าคู่

หน้าคี่

แทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าที่มีเลขหน้าเป็นเลขคี่ถัดไป

เอกสารที่มีตัวแบ่งส่วนหน้าคี่

ลบตัวแบ่งส่วน

 1. คลิกตำแหน่งก่อนตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการลบ

  ถ้าคุณไม่เห็นตัวแบ่งส่วน บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ปุ่ม แสดง

 2. กด ลบ

  ถ้าคีย์บอร์ดของคุณไม่มีแป้น ลบ  ให้กด SHIFT ค้างไว้แล้วกดลูกศรขวา ลูกศร จากนั้นกด DELETE

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วน คุณยังลบการจัดรูปแบบส่วนของข้อความที่อยู่ในส่วนก่อนตัวแบ่งหน้าออกด้วย ข้อความนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนถัดไป แล้วใช้การจัดรูปแบบส่วนทั้งหมด รวมถึงระยะขอบตามส่วนถัดไป

เปลี่ยนชนิดของตัวแบ่งส่วน

 1. คลิกในส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เอกสาร จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครง

 3. เมนูป็อปอัพ เริ่มส่วนที่ คลิกชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ควบคุมการแบ่งหน้า

มีตัวแบ่งหน้าที่ไม่ต้องการอยู่ในเอกสารของฉัน

เพิ่มหรือนำหมายเลขหน้าออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×