แทรก ลบ หรือเปลี่ยนข้อคิดเห็น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ข้อคิดเห็นในเอกสารของคุณ เพื่อทำให้ข้อเสนอแนะแก่บุคคลอื่น หรือเมื่อต้อง การติดตามปัญหาสำหรับการติดตาม

แทรกข้อคิดเห็น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็น หรือคลิกที่จุดสิ้นสุดของข้อความ

 2. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ Word จะแสดงข้อคิดเห็นของคุณในบอลลูนตรงระยะขอบของเอกสาร

  ข้อคิดเห็นในระยะขอบถูกเน้น

ตอบกลับข้อคิดเห็น

 1. ในข้อคิดเห็น ให้คลิกปุ่ม ตอบกลับ

  ไอคอนตอบกลับข้อคิดเห็นถูกเน้นไว้

  หรือคลิกคำสั่ง และในแท็บ รีวิว ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

 2. พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณ

  ข้อคิดเห็นที่มีการตอบกลับ

ลบข้อคิดเห็น

 1. คลิก ถัดไป ในส่วนข้อคิดเห็นบนแท็บ รีวิว เพื่อเลือกข้อคิดเห็น

  บนแท็บ รีวิว ในส่วน ข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็นถัดไป ถูกเน้น

 2. คลิก ลบ บนแท็บ รีวิว

  บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็น ถูกเน้น

  เมื่อต้องการลบความคิดเห็นทั้งหมดในครั้งเดียว ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้าง ลบ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

  บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร ถูกเน้นเอาไว้

ดูเพิ่มเติม

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word for Mac

เมื่อต้องการรักษาเค้าโครงของเอกสารของคุณ ข้อคิดเห็นจะแสดงในบอลลูนที่ปรากฏในระยะขอบ บอลลูนข้อคิดเห็น

แทรกข้อคิดเห็น

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น หรือคลิกเพื่อแทรกเคอร์เซอร์ใกล้ๆกับข้อความที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. ในแท็บ รีวิว ภายใต้ ข้อคิดเห็น ให้คลิก ใหม่

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน Word

 3. พิมพ์ข้อความข้อคิดเห็นในบอลลูนข้อคิดเห็น

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใช้ เครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

ลบข้อคิดเห็น

 1. เลือกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 2. ในแท็บ รีวิว ภายใต้ ข้อคิดเห็น ให้คลิก ลบ

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน Word

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลบข้อคิดเห็นได้ โดยการคลิกปุ่มปิดที่มุมขวาบนของบอลลูนข้อคิดเห็น

เปลี่ยนชื่อหรือชื่อย่อที่ใช้ในข้อคิดเห็น

ถ้าคุณทำงานร่วมกันผู้ตรวจทานหลายคนและต้องการเลี่ยงข้อคิดเห้นแบบไม่ระบุชื่อ ให้ขอให้ผู้ตรวจทานของคุณเพิ่มชื่อหรือชื่อย่อของพวกเขาโดยใช้วิธีนี้

 1. ในเมนู Word ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ข้อมูลผู้ใช้  ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ข้อมูลผู้ใช้

 3. ในกล่อง ชื่อนามสกุล และ ชื่อย่อ ให้พิมพ์ ชื่อ นามสกุล และชื่อย่อที่คุณต้องการใช้ในข้อคิดเห็นของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×