Office

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ข้อคิดเห็นในเอกสารของคุณ เพื่อทำให้ข้อเสนอแนะแก่บุคคลอื่น หรือเมื่อต้อง การติดตามปัญหาสำหรับการติดตาม

แทรกข้อคิดเห็น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็น หรือคลิกที่จุดสิ้นสุดของข้อความ

 2. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ Word จะแสดงข้อคิดเห็นของคุณในบอลลูนตรงระยะขอบของเอกสาร

  ข้อคิดเห็นในระยะขอบถูกเน้น

ตอบกลับข้อคิดเห็น

 1. ในข้อคิดเห็น ให้คลิกปุ่ม ตอบกลับ

  ไอคอนตอบกลับข้อคิดเห็นถูกเน้นไว้

  หรือคลิกคำสั่ง และในแท็บ รีวิว ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

 2. พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณ

  ข้อคิดเห็นที่มีการตอบกลับ

ลบข้อคิดเห็น

 1. คลิก ถัดไป ในส่วนข้อคิดเห็นบนแท็บ รีวิว เพื่อเลือกข้อคิดเห็น

  บนแท็บ รีวิว ในส่วน ข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็นถัดไป ถูกเน้น

 2. คลิก ลบ บนแท็บ รีวิว

  บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็น ถูกเน้น

  เมื่อต้องการลบความคิดเห็นทั้งหมดในครั้งเดียว ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้าง ลบ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

  บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร ถูกเน้นเอาไว้

ดูเพิ่มเติม

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word for Mac

เมื่อต้องการรักษาเค้าโครงของเอกสารของคุณ ข้อคิดเห็นจะแสดงในบอลลูนที่ปรากฏในระยะขอบ บอลลูนข้อคิดเห็น

แทรกข้อคิดเห็น

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น หรือคลิกเพื่อแทรกเคอร์เซอร์ใกล้ๆกับข้อความที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. ในแท็บ รีวิว ภายใต้ ข้อคิดเห็น ให้คลิก ใหม่

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน Word

 3. พิมพ์ข้อความข้อคิดเห็นในบอลลูนข้อคิดเห็น

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใช้ เครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

ลบข้อคิดเห็น

 1. เลือกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 2. ในแท็บ รีวิว ภายใต้ ข้อคิดเห็น ให้คลิก ลบ

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน Word

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลบข้อคิดเห็นได้ โดยการคลิกปุ่มปิดที่มุมขวาบนของบอลลูนข้อคิดเห็น

เปลี่ยนชื่อหรือ ชื่อย่อที่ใช้ในข้อคิดเห็น

ถ้าคุณทำงานร่วมกันผู้ตรวจทานหลายคนและต้องการเลี่ยงข้อคิดเห้นแบบไม่ระบุชื่อ ให้ขอให้ผู้ตรวจทานของคุณเพิ่มชื่อหรือชื่อย่อของพวกเขาโดยใช้วิธีนี้

 1. ในเมนู Word ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกข้อมูลผู้ใช้ ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ข้อมูลผู้ใช้  

 3. ในกล่อง ชื่อนามสกุล และ ชื่อย่อ ให้พิมพ์ ชื่อ นามสกุล และชื่อย่อที่คุณต้องการใช้ในข้อคิดเห็นของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×