แทรก ย้าย หรือลบตัวแบ่งหน้าในแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ ตัวแบ่งหน้าปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งเนื้อหาบนแผ่นงาน แบบ "ตัวแบ่ง" หรือไปจนถึงหน้าถัดไป ในมุมมองปกติ จะปรากฏเป็นแนวนอน และแนวตั้งเส้นประ ในมุมมองเค้าโครงหน้า นั้นจะปรากฏเป็นช่องว่างระหว่างหน้า คุณสามารถปรับซึ่งตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติเกิดขึ้น และเพิ่มตัวแบ่งหน้าของคุณเองด้วยตนเอง คุณยังสามารถเอาตัวแบ่งหน้า แต่คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์หรือขอบ หรือปรับมาตราส่วนขนาดแผ่นงานให้พอดีกับเนื้อหาบนหน้าน้อยลง

ตัวแบ่งหน้าจะแสดงในมุมมองเค้าโครงหน้า

ดูตัวแบ่งหน้า

เมื่อต้องการดูหน้าตัวแบ่งโดยใช้การแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า:

 1. บนแถบสถานะ คลิกปุ่มแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

 2. หรือ คลิกแท็บมุมมองจาก นั้นคลิกปุ่มแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  แทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองแนวนอน หรือแนวตั้ง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแทรก

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวที่อยู่ใต้แถวที่คุณต้องการแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ที่อยู่ทางด้านขวาของคอลัมน์ที่คุณต้องการแบ่งหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กแทรกตัวแบ่งหน้า

  ตัวเลือกบนเมนูตัวแบ่ง

การย้ายตัวแบ่งหน้า

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

 2. วางตัวชี้บนหน้าตัวแบ่งบรรทัดจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นแบบ จุดจับตัวแบ่งหน้าแนวนอน นั้นแล้ว ลากเส้นแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: เมื่อคุณย้ายการแบ่งหน้าอัตโนมัติ จะเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง ตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการเอาออกแบบ

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวด้านล่างตัวแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของตัวแบ่งหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กเอาตัวแบ่งหน้า

  ตัวเลือกบนเมนูตัวแบ่ง

เอาตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองทั้งหมด

 • บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดตัวแบ่งหน้า

  ตัวเลือกบนเมนูตัวแบ่ง

ดูตัวแบ่งหน้า

หลังจากที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ เส้นประปรากฏบนแผ่นงานที่ระบุตำแหน่งที่จะแบ่งหน้า

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  ในแอ พิมพ์ กล่องโต้ตอบ คุณสามารถดูตัวอย่างรวดเร็วว่าหน้าที่จะพิมพ์ออกมาได้

 2. คลิก ยกเลิก

  สีน้ำเงินเส้นประปรากฏบนแผ่นงาน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการซ่อนเส้นประสีน้ำเงินจากมองเห็น บนเมนูExcel คลิกการกำหนดลักษณะ คลิกมุมมอง และ แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวแบ่งหน้า

แทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองแนวนอน หรือแนวตั้ง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแทรก

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวที่อยู่ใต้แถวที่คุณต้องการแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ที่อยู่ทางด้านขวาของคอลัมน์ที่คุณต้องการแบ่งหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กแทรกตัวแบ่งหน้า

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

การย้ายตัวแบ่งหน้า

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. วางตัวชี้บนหน้าตัวแบ่งบรรทัดจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นแบบ จุดจับตัวแบ่งหน้าแนวนอน นั้นแล้ว ลากเส้นแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: เมื่อคุณย้ายการแบ่งหน้าอัตโนมัติ จะเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง ตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการเอาออกแบบ

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวด้านล่างตัวแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของตัวแบ่งหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กเอาตัวแบ่งหน้า

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

เอาตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองทั้งหมด

 • บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดตัวแบ่งหน้า

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ปรับมาตราส่วนขนาดแผ่นงานสำหรับการพิมพ์

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

พิมพ์บางส่วนของแผ่นงาน

หน้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×