แทรก ย้าย หรือลบตัวแบ่งหน้าแบบใส่ในเวิร์กชีต

แทรก ย้าย หรือลบตัวแบ่งหน้าแบบใส่ในเวิร์กชีต

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวแบ่งหน้าคือตัวแบ่งที่แบ่งเวิร์กชีตออกเป็นหน้าๆ แยกต่างหากสำหรับการพิมพ์ Microsoft Excel จะแทรกตัวแบ่งหน้าให้โดยอัตโนมัติโดยยึดตามขนาดกระดาษ การตั้งค่าระยะขอบ ตัวเลือกการปรับขนาด และตำแหน่งของตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองที่คุณแทรกไว้ เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กชีตที่มีจำนวนหน้าตามที่คุณต้องการ คุณสามารถปรับตัวแบ่งหน้าในเวิร์กชีตก่อนที่คุณจะทำการพิมพ์

เคล็ดลับ: 

 • ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถทำงานกับตัวแบ่งหน้าในมุมมอง ปกติ เราแนะนำให้คุณใช้มุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ในการปรับตัวแบ่งหน้าเพื่อที่คุณจะสามารถเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณทำ (เช่น การเปลี่ยนแปลงการวางแนวหน้ากระดาษและการจัดรูปแบบ) มีผลต่อตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์มีผลต่อการวางตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติอย่างไร

 • เมื่อต้องการแทนที่ตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติที่ Excel แทรกเข้าไป คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง ย้ายตัวแบ่งหน้าที่มีอยู่แล้ว หรือลบตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเองใดๆของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเองทั้งหมดออกอย่างรวดเร็ว หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการทำงานกับตัวแบ่งหน้าแล้ว คุณสามารถกลับไปยังมุมมอง ปกติ ได้

ใน แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า เส้นประคือตัวแบ่งหน้าที่ Excel จะเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ เส้นทึบคือตัวแบ่งหน้าที่คุณเพิ่มลงไปเอง

ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองและตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

แทรกตัวแบ่งหน้า

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง ให้เลือกแถวด้านล่างตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งหน้า

  • เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งหน้าแนวนอน ให้เลือกคอลัมน์ทางขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งหน้า

 4. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่ง

  คลิก ตัวแบ่ง บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
 5. คลิก แทรกตัวแบ่งหน้า

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่แถวหรือคอลัมน์ภายใต้หรือทางด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งหน้า แล้วคลิก แทรกตัวแบ่งหน้า

ถ้าตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองที่คุณแทรกไม่มีผล อาจเป็นไปได้ว่าตัวเลือกการปรับมาตราส่วน จัดพอดีกับ ได้ถูกเลือกไว้บนแท็บ หน้า ของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ (แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ) เมื่อต้องการใช้ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง ให้เปลี่ยนมาตราส่วนเป็น ปรับเป็น แทน

ย้ายตัวแบ่งหน้า

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานการลากตัวแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในแผ่นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลักษณะการลากแล้วปล่อยเซลล์เปิดใช้งานอยู่ ถ้าคุณลักษณะนี้ไม่ได้เปิดใช้งาน คุณอาจไม่สามารถย้ายตัวแบ่งหน้าใดๆ ได้

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานการลากแล้วปล่อยอยู่ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บไฟล์ >ตัวเลือก ใน Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานจุดจับเติมและการลากแล้วปล่อยเซลล์ แล้วคลิก ตกลง

 2. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 3. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 4. เมื่อต้องการเอาตัวแบ่งหน้าออก ให้ลากตัวแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: การเอาตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติออกจะเปลี่ยนแปลงชนิดตัวแบ่งหน้าให้เป็นตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง

การลบตัวแบ่งหน้า

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง ให้เลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของตัวแบ่งหน้าที่คุณต้องการลบ

  • เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้าแนวนอน ให้เลือกแถวที่อยู่ด้านล่างตัวแบ่งหน้าที่คุณต้องการลบ

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติได้

 4. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่ง

  คลิก ตัวแบ่ง บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
 5. คลิก เอาตัวแบ่งหน้าออก

  เซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือด้านขวาของตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตัวเอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาตัวแบ่งหน้าออกได้โดยการลากตัวแบ่งหน้าออกจากพื้นที่แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า (ไปทางซ้ายผ่านส่วนหัวของแถวหรือขึ้นด้านบนผ่านส่วนหัวของคอลัมน์) ถ้าคุณไม่สามารถลากตัวแบ่งหน้าได้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลักษณะการลากแล้วปล่อยเปิดใช้งานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ย้ายตัวแบ่งหน้าที่มีอยู่

เอาตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเองทั้งหมดออก

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะตั้งค่าแผ่นงานใหม่ให้แสดงเฉพาะตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่ง

  คลิก ตัวแบ่ง บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
 4. คลิก ตั้งค่าตัวแบ่งหน้าทั้งหมดใหม่

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่เซลล์ใดๆ ก็ได้บนแผ่นงาน แล้วคลิก ตั้งค่าตัวแบ่งหน้าทั้งหมดใหม่

กลับไปยังมุมมองปกติ

 • เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองปกติหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการทำงานกับตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก ปกติ

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ปกติ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

  • หลังจากทำงานกับตัวแบ่งหน้าในมุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า คุณอาจยังคงเห็นตัวแบ่งหน้าในมุมมอง ปกติ อยู่ เนื่องจากตัวแบ่งหน้าถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติไว้ เมื่อต้องการซ่อนตัวแบ่งหน้า ให้ปิดและเปิดเวิร์กบุ๊กใหม่อีกครั้งโดยไม่ต้องบันทึก

  • จะยังคงมองเห็นตัวแบ่งหน้าได้ เมื่อคุณปิดและเปิดเวิร์กบุ๊กใหม่หลังจากบันทึก เมื่อต้องการปิด ให้คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก คลิกประเภท ขั้นสูง เลื่อนลงไปยังส่วน แสดงตัวเลือกสำหรับวิร์กชีตนี้ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวแบ่งหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แสดงหรือซ่อนตัวแบ่งหน้าในมุมมองปกติ

แสดงหรือซ่อนตัวแบ่งหน้าในมุมมองปกติ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ > ตัวเลือก ใน Excel 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับแผ่นงานนี้ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวแบ่งหน้า เพื่อเปิดหรือปิดตัวแบ่งหน้าในมุมมองปกติ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×