แทรกไฟล์ใน OneNote สำหรับ Windows 10

แทรกไฟล์ใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแทรกไฟล์ลงใน OneNote สำหรับ Windows 10 ทำให้ง่ายต่อการเก็บบันทึกย่อของคุณจัดระเบียบ คุณสามารถแทรกไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมาเพื่อให้คุณสามารถเปิดสำเนาของไฟล์ใน OneNote มาระหว่าง คุณสามารถแทรกไฟล์ Portable Document Format (PDF) หรืออัปโหลดไฟล์เพื่อเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณและเชื่อมโยงในบันทึกย่อของคุณ

แทรกไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมา

 1. คลิกแทรก >ไฟล์

 2. เลือก แทรกเป็นสิ่งที่แนบมา

 3. ในกล่องที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกไฟล์และเลือก เปิด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถเรียงลำดับตามชื่อ เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง หรือย้อนขึ้นในโครงสร้างโฟลเดอร์ได้ เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากส่วนหัวในกล่อง เพื่อนำทางไปยังไฟล์ของคุณ

โปรดจำไว้ว่า สิ่งที่แนบมาเป็นสำเนาของเอกสารต้นฉบับ และไม่ได้เชื่อมโยงกับ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะถูกนำไปใช้อื่น

แทรกไฟล์ PDF เป็นรูปภาพ

 1. เลือก แทรก > ไฟล์

 2. เลือก แทรกรูปแบบที่พิมพ์ออกมาของ PDF

 3. ในกล่องที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกไฟล์และเลือก เปิด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถเรียงลำดับตามชื่อ เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง หรือย้อนขึ้นในโครงสร้างโฟลเดอร์ได้ เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากส่วนหัวในกล่อง เพื่อนำทางไปยังไฟล์ของคุณ

  ถ้า PDF มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาสักพักเพื่อฝังตัวในบันทึกย่อของคุณ

โปรดจำไว้ว่า สิ่งที่แนบมาเป็นสำเนาของเอกสารต้นฉบับ และไม่ได้เชื่อมโยงกับ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะถูกนำไปใช้อื่น

ส่งไปยัง OneNote

 1. เลือก แทรก > ไฟล์

 2. เลือกส่งไปยัง OneNote

 3. เมื่อได้รับพร้อมท์ด้วย"เพราะคุณหมายความว่า เมื่อต้องการสลับ apps?"คลิกใช่

 4. เมื่อส่งไปยัง OneNote เปิดในแอปStore คลิกเรียกดู

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปส่งไปยัง OneNote สำหรับ OneNote สำหรับ Windows 10 ดูที่ส่งเอกสารและไฟล์ OneNote สำหรับ Windows 10

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×