แทรกไฟล์ที่แนบมาใน OneNote สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

OneNote for Mac สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับเรื่อง หรือโครงการร่วมกันในเดียวซึ่งรวมถึงสำเนาของไฟล์ที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่คุณสามารถแนบบันทึกย่อของคุณได้

ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแนบไฟล์หรือเอกสารบนหน้าใดก็ได้

  2. คลิก ไฟล์ที่แนบมา บนแท็บ แทรก

  3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่อแทรก ที่เปิดอยู่ ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งไฟล์ จากนั้นคลิก แทรก

    ไฟล์ที่แทรกจะแสดงเป็นไอคอนบนหน้า ดับเบิลคลิกที่ไอคอนใดๆ เพื่อเปิดไฟล์

สิ่งสำคัญ: ไฟล์ที่แนบมาที่แทรกเป็นแค่สำเนาของไฟล์ต้นฉบับ OneNote จะไม่อัปเดตสำเนาให้โดยอัตโนมัติถ้าไฟล์ต้นฉบับเปลี่ยนแปลงที่แหล่งที่มาของไฟล์นั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×