ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แทรกโค้ดอักขระ ASCII หรือ Unicode ใน Word

แทรกสัญลักษณ์โดยใช้แป้นพิมพ์ที่มีโค้ดอักขระ ASCII หรือ Unicode

สัญลักษณ์และอักขระพิเศษจะถูกแทรกโดยใช้โค้ด ASCII หรือ Unicode คุณสามารถบอกได้ว่าเมื่อใดที่คุณต้องการค้นหาโค้ดสำหรับอักขระ

 1. ไปที่แทรกสัญลักษณ์>>สัญลักษณ์เพิ่มเติม

 2. ค้นหาสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ฟอนต์สัญลักษณ์ Segoe UI มีคอลเลกชันของสัญลักษณ์ Unicode ที่มีขนาดใหญ่มากให้เลือก

 3. ที่ด้านล่างขวาคุณจะเห็นโค้ดอักขระและจาก:โค้ดอักขระคือสิ่งที่คุณจะใส่เพื่อแทรกสัญลักษณ์นี้จากคีย์บอร์ด เขตข้อมูลจาก:เขตข้อมูลจะบอกคุณว่าเป็น Unicode หรืออักขระ ASCII

ชนิดอักขระ Unicode Unicode

ชนิดโค้ดอักขระ Ascii ASCII

การแทรกอักขระ Unicode

 1. พิมพ์โค้ดอักขระที่คุณต้องการแทรกสัญลักษณ์ Unicode

 2. กด ALT + X เพื่อแปลงรหัสเป็นสัญลักษณ์

  ถ้าคุณกำลังวางอักขระ Unicode ของคุณทันทีหลังจากอักขระอื่นให้เลือกเฉพาะโค้ดก่อนการกด ALT + X

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้รับอักขระที่คุณต้องการให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกฟอนต์ที่ถูกต้องแล้ว

การแทรกอักขระ ASCII

ใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขที่มี Num Lock เมื่อต้องการพิมพ์หมายเลข ASCII ไม่ใช่ตัวเลขที่อยู่ด้านบนสุดของคีย์บอร์ดของคุณ

โค้ดอักขระ ASCII ทั้งหมดมีความยาวสี่หลัก ถ้าโค้ดสำหรับอักขระที่คุณต้องการสั้นกว่าสี่หลักให้เพิ่มเลขศูนย์ไปยังจุดเริ่มต้นเพื่อไปยัง4หลัก

 1. ไปที่แท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์ให้เปลี่ยนฟอนต์เป็นWingdings (หรือชุดฟอนต์อื่น)

 2. กดแป้น ALT ค้างไว้แล้วพิมพ์โค้ดอักขระบนแป้นพิมพ์ตัวเลข

 3. เปลี่ยนฟอนต์กลับไปยังฟอนต์ก่อนหน้าของคุณหลังจากแทรกสัญลักษณ์

สำหรับสัญลักษณ์อักขระเพิ่มเติมให้ดูที่แมปอักขระที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณโค้ดอักขระ ASCIIหรือแผนภูมิโค้ดอักขระ Unicode ตามสคริปต์

สัญลักษณ์

รหัส

สัญลักษณ์

รหัส

สัญลักษณ์สกุลเงิน

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024 + ALT + X

ALT+0128

¤

ALT + 0164

สัญลักษณ์ทางกฎหมาย

©

ALT + 0169

®

ALT + 0174

§

ALT + 0167

ALT + 0153

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

°

ALT + 0176

º

ALT + 0186

221A + ALT + X

+

ALT + 43

#

ALT + 35

µ

ALT + 0181

<

ALT + 60

>

ALT + 62

%

ALT + 37

(

ALT + 40

[

ALT + 91

)

ALT + 41

]

ALT + 93

2200 + ALT + X

เศษส่วน

¼

ALT + 0188

½

ALT + 0189

¾

ALT + 0190

สัญลักษณ์เครื่องหมายวรรคตอนและ dialectic

?

ALT + 63

¿

ALT + 0191

!

ALT + 33

203 + ALT + X

-

ALT + 45

'

ALT + 39

"

ALT + 32

,

ALT + 44

.

ALT + 46

|

ALT + 124

/

ALT + 47

\

ALT + 92

`

ALT + 96

^

ALT + 95

«

ALT + 0171

»

ALT + 0187

«

ALT + 174

»

ALT + 175

~

ALT + 126

&

ALT + 38

:

ALT + 58

{

ALT + 123

;

ALT + 59

}

ALT + 125

สัญลักษณ์ของฟอร์ม

25A1 + ALT + X

221A + ALT + X

สำหรับรายการทั้งหมดของสัญลักษณ์แสดงตัวอักษรและโค้ดอักขระให้ดูที่ผังอักขระ

สัญลักษณ์

รหัส

สัญลักษณ์

รหัส

Ã

ALT + 0195

å

ALT + 0229

Å

ALT + 143

å

ALT + 134

Ä

ALT + 142

ä

ALT + 132

À

ALT + 0192

à

ALT + 133

Á

ALT + 0193

á

ALT + 160

Â

ALT + 0194

â

ALT + 131

Ç

ALT + 128

ç

ALT + 135

Č

010C + ALT + X

č

010D + ALT + X

É

ALT + 144

é

ALT + 130

È

ALT + 0200

è

ALT + 138

Ê

ALT + 202

ê

ALT + 136

Ë

ALT + 203

ë

ALT + 137

Ĕ

0114 + ALT + X

ĕ

0115 + ALT + X

Ğ

011E + ALT + X

ğ

011F + ALT + X

Ģ

0122 + ALT + X

ģ

0123 + ALT + X

Ï

ALT + 0207

ï

ALT + 139

Î

ALT + 0206

î

ALT + 140

Í

ALT + 0205

í

ALT + 161

Ì

ALT + 0204

ì

ALT + 141

Ñ

ALT + 165

ñ

ALT + 164

Ö

ALT + 153

ö

ALT + 148

Ô

ALT + 212

ô

ALT + 147

Ō

014C + ALT + X

ō

014D + ALT + X

Ò

ALT + 0210

ò

ALT + 149

Ó

ALT + 0211

ó

ALT + 162

Ø

ALT + 0216

ø

00F8 + ALT + X

Ŝ

015C + ALT + X

ŝ

015D + ALT + X

Ş

015E + ALT + X

ş

015F + ALT + X

Ü

ALT + 154

ü

ALT + 129

Ū

ALT + 016A

ū

016B + ALT + X

Û

ALT + 0219

û

ALT + 150

Ù

ALT + 0217

ù

ALT + 151

Ú

00DA + ALT + X

ú

ALT + 163

Ÿ

0159 + ALT + X

ÿ

ALT + 152

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ typographic อักษรให้ดูที่ตัวอักษร typographic สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ผังอักขระ

สัญลักษณ์

รหัส

สัญลักษณ์

รหัส

Æ

ALT + 0198

æ

ALT + 0230

ß

ALT + 0223

ß

ALT + 225

Œ

ALT + 0140

œ

ALT + 0156

ʩ

02A9 + ALT + X

ʣ

02A3 + ALT + X

ʥ

02A5 + ALT + X

ʪ

02AA + ALT + X

ʫ

02AB + ALT + X

ʦ

0246 + ALT + X

ʧ

02A7 + ALT + X

Љ

0409 + ALT + X

Ю

042E + ALT + X

Њ

040A + ALT + X

Ѿ

047E + ALT + x

Ы

042B + ALT + X

Ѩ

0468 + ALT + X

Ѭ

049C + ALT + X

FDF2 + ALT + X

หมายเลขตาราง ASCII 0 –31ได้รับมอบหมายสำหรับอักขระควบคุมที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงบางอย่างเช่นเครื่องพิมพ์

Decimal

อักขระ

Decimal

อักขระ

ไม่มี

0

การหนีลิงก์ข้อมูล

16

จุดเริ่มต้นของหัวเรื่อง

1

การควบคุมอุปกรณ์1

17

จุดเริ่มต้นของข้อความ

2

การควบคุมอุปกรณ์2

18

จุดสิ้นสุดของข้อความ

3

การควบคุมอุปกรณ์3

19

การสิ้นสุดการส่ง

4

การควบคุมอุปกรณ์4

20

ถาม

5

การรับทราบเชิงลบ

21

รับ

6

ไม่ได้ใช้งานแบบซิงโครนัส

22

bell

7

จุดสิ้นสุดของบล็อกการส่งข้อมูล

23

backspace

8

ยกเลิก

24

แท็บแนวนอน

9

จุดสิ้นสุดของปานกลาง

25

ตัวดึงข้อมูลบรรทัด/บรรทัดใหม่

10

แทน

26

แท็บแนวตั้ง

11

หนี

27

ตัวดึงข้อมูลฟอร์ม/หน้าใหม่

1.2

ตัวคั่นไฟล์

28

ส่งกลับค่าขนส่ง

1.3

ตัวคั่นกลุ่ม

29

การเลื่อนออก

14

ตัวคั่นระเบียน

30

shift ใน

15

ตัวคั่นหน่วย

31

พื้นที่

๓๒

DEL

๑๒๗

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×