แทรกและเล่นไฟล์วิดีโอจากพีซีของคุณ

แทรกและเล่นไฟล์วิดีโอจากพีซีของคุณ

ใน PowerPoint 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณสามารถลิงก์หรือฝังวิดีโอโดยตรงจากพีซีของคุณลงในงานนำเสนอของคุณ

 • วิดีโอที่ มีความสะดวก แต่จะเพิ่มขนาดของงานนำเสนอของคุณ

 • ลิงก์วิดีโอ ทำให้ขนาดของงานนำเสนอของคุณมีขนาดเล็ก แต่ลิงก์อาจถูกตัดขาดได้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับลิงก์ที่ใช้การไม่ได้ จึงควรคัดลอกวิดีโอไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ แล้วให้ลิงก์ไปยังวิดีโอในโฟลเดอร์ดังกล่าวนี้

ใน PowerPoint 2007 คุณจะสามารถลิงก์ไปยังวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

ต้องการแทรกวิดีโอ YouTube ใช่ไหม    ดู แทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube

พบปัญหาใช่ไหม   ดู รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาด เช่น ปัญหาเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณหรือ QuickTime

ฝังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีวิดีโออยู่

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่อง แทรกวิดีโอ ให้คลิกวิดีโอที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

ลิงก์ไปยังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีลิงก์ไปยังวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกลูกศรใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่อง แทรกวิดีโอ ให้คลิกไฟล์ที่คุณต้องการ คลิกลูกศรขึ้นถัดจากปุ่ม แทรก แล้วคลิก ลิงก์ไปยังไฟล์

  แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ ใน PowerPoint

  นอกจากการแทรกหรือการลิงก์ไปยังวิดีโอบนพีซีของคุณ คุณสามารถแทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube

PowerPoint 2016 สนับสนุนการเล่นวิดีโอที่มีแทร็กเสียงหลายแทร็ก และยังสนับสนุนคำบรรยายภาพแทนการได้ยินและคำบรรยายที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโออีกด้วย  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

เมื่อเลือกวิดีโอบนสไลด์ แถบเครื่องมือจะปรากฏทางด้านล่างของวิดีโอที่มีปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว แถบความคืบหน้า ปุ่มข้าม/ย้อนกลับเป็นช่วง ตัวจับเวลา และตัวควบคุมระดับเสียง คลิกปุ่ม เล่น ทางด้านซ้ายของแถวเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอ

ตัวควบคุมการเล่นสำหรับวิดีโอบนสไลด์ PowerPoint

เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

ตามค่าเริ่มต้น ในการนำเสนอสไลด์ วิดีโอจะเล่นเมื่อคลิก แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำให้วิดีโอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทันทีที่ปรากฏบนหน้าจอ

 1. เลือกเฟรมวิดีโอ

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เครื่องมือเล่นวิดีโอ ให้เปิดรายการ เริ่มต้น แล้วเลือก อัตโนมัติ

  สำหรับวิดีโอที่แทรกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะให้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติหรือเริ่มต้นเมื่อคลิกได้

สำหรับรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับการเล่นวิดีโอในการนำเสนอสไลด์ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอ

ดูเพิ่มเติม

แทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube

แทรกลิงก์ไปยังวิดีโอ YouTube ใน PowerPoint Online

รูปแบบไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ฝังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการฝังวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ

 3. เลือก วิดีโอจากไฟล์ แล้วเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของวิดีโอของคุณ แล้วเลือก

 4. บนปุ่ม แทรก ให้คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แทรก

ลิงก์ไปยังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

 1. บนแท็บ สไดล์ ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอหรือไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ

 3. เลือก วิดีโอจากไฟล์ แล้วเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของวิดีโอของคุณ แล้วเลือก

 4. บนปุ่ม แทรก ให้คลิกลูกศรลง แล้วคลิก ลิงก์ไปยังไฟล์

  เชื่อมโยงไปยังไฟล์วิดีโอ

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

เมื่อเลือกวิดีโอบนสไลด์ แถบเครื่องมือจะปรากฏทางด้านล่างของวิดีโอที่มีปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว แถบความคืบหน้า ปุ่มข้าม/ย้อนกลับเป็นช่วง ตัวจับเวลา และตัวควบคุมระดับเสียง คลิกปุ่ม เล่น ทางด้านซ้ายของแถวเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอ

ตัวควบคุมการเล่นสำหรับวิดีโอบนสไลด์ PowerPoint

เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

ตามค่าเริ่มต้น ในการนำเสนอสไลด์ วิดีโอจะเล่นเมื่อคลิก แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำให้วิดีโอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทันทีที่ปรากฏบนหน้าจอ

 1. เลือกเฟรมวิดีโอ

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เครื่องมือเล่นวิดีโอ ให้เปิดรายการ เริ่มต้น แล้วเลือก อัตโนมัติ

  ตัวเลือกวิดีโอ

สำหรับรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับการเล่นวิดีโอในการนำเสนอสไลด์ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอ

ดูเพิ่มเติม

แทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube

รูปแบบไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ในบทความนี้

ภาพรวมของภาพยนตร์และไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว

เพิ่มภาพยนตร์

เลือกระหว่าง อัตโนมัติ หรือ เมื่อคลิก

การเล่นภาพยนตร์แบบเต็มหน้าจอ

แสดงตัวอย่างภาพยนตร์

เล่นภาพยนตร์ในหลายสไลด์

เล่นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงานนำเสนอ

การใช้ภาพยนตร์ QuickTime ใน PowerPoint 2007

มีปัญหาในการเล่นเสียงและวิดีโอในงานนำเสนอของคุณใช่หรือไม่

ภาพรวมของวิดีโอและไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว

ภาพยนตร์ (หรือวิดีโอ) มีรูปแบบ เช่น AVI หรือ MPEG และนามสกุลไฟล์ เช่น .avi, .mov, .mpg และ .mpeg ภาพยนตร์ทั่วไปสามารถมีการพูดคุยของผู้พูด เช่น ผู้บริการที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานนำเสนอจริง คุณสามารถใช้ภาพยนตร์เพื่อฝึกอบรมผู้อื่นหรือทำการสาธิต

ไฟล์ GIF เคลื่อนไหวจะมีการเคลื่อนไหวและนามสกุลไฟล์ .gif แม้ว่าจะไม่ใช่ภาพยนตร์ทางเทคนิค ไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหวจะมีรูปภาพต่างๆ ที่สตรีมเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมักจะใช้เพื่อเน้นการออกแบบหรือเว็บไซต์ ไฟล์ GIF จะถูกจัดประเภทเป็นคลิปภาพยนตร์โดยฟีเจอร์คลิปอาร์ตใน Microsoft Offce แต่จะไม่ใช่วิดีโอดิจิทัลจริง ดังนั้น ตัวเลือกภาพยนตร์บางรายการจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว

คุณสามารถเพิ่มภาพยนตร์และไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหวลงในสไลด์จากไฟล์บนคอมพิวเตอร์ Microsoft Clip Organizer เครือข่าย หรืออินทราเน็ตของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มภาพยนตร์หรือไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว ให้คุณแทรกบนสไลด์ที่ต้องการ มีหลายวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นภาพยนตร์หรือไฟล์ GIF: คือให้เล่นโดยอัตโนมัติเมื่อแสดงสไลด์เมื่อคลิก หรือสร้างการกำหนดเวลาเพื่อให้เล่นหลังจากการหน่วงเวลา คุณยังสามารถทำให้ภาพยนตร์เล่นบนหลายสไลด์หรือให้เล่นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงานนำเสนอของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกภาพยนตร์ เช่น การซ่องเฟรมภาพยนตร์หรือการปรับขนาด

ไฟล์ภาพยนตร์จะเชื่อมโยงกับงานนำเสนอของคุณเสมอ แทนที่จะถูกฝังอยู่ในนั้น ซึ่งต่างจากรูปภาพหรือรูปวาด เมื่อคุณแทรกไฟล์ภาพยนตร์ที่ลิงก์ PowerPoint จะสร้างลิงก์ไปยังตำแหน่งปัจจุบันของไฟล์ภาพยนตร์ ถ้าในภายหลังคุณย้ายไฟล์ภาพยนตร์ไปยังตำแหน่งอื่น PowerPoint จะไม่สามารถค้นหาไฟล์เมื่อคุณต้องการเล่นไฟล์นั้น เป็นการปฏิบัติที่ดีที่จะคัดลอกภาพยนตร์ลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณก่อนที่คุณจะแทรกภาพยนตร์นั้น PowerPoint จะสร้างลิงก์ไปยังภาพยนตร์และสามารถค้นหาภาพยนตร์ได้ตราบใดที่คุณเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์งานนำเสนอ แม้ว่าคุณจะย้ายหรือคัดลอกโฟลเดอร์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ตาม อีกวิธีหนึ่งในการทำให้แน่ใจว่าไฟล์ที่เชื่อมโยงของคุณอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณคือ การใช้ ฟีเจอร์แพคเกจสำหรับซีดี ฟีเจอร์นี้จะคัดลอกไฟล์ทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง (ซีดีหรือโฟลเดอร์) ที่มีงานนำเสนอของคุณและจะอัปเดตลิงก์สำหรับไฟล์ภาพยนตร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เมื่องานนำเสนอของคุณมีไฟล์ที่เชื่อมโยง คุณต้องคัดลอกไฟล์ที่เชื่อมโยง รวมทั้งงานนำเสนอ ถ้าคุณวางแผนที่จะนำเสนอบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือส่งให้ผู้อื่นทางอีเมล

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ เอฟเฟ็กต์ทริกเกอร์การหยุดชั่วคราวจะถูกเพิ่ม การตั้งค่านี้เรียกว่าทริกเกอร์เนื่องจากคุณต้องคลิกบางอย่างในสไลด์เพื่อเล่นภาพยนตร์ ในงานนำเสนอ คุณสามารถคลิกเฟรมภาพยนตร์เพื่อหยุดภาพยนตร์ชั่วคราวแล้วคลิกอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ

เอฟเฟ็กต์เล่นและหยุดชั่วคราวทำงานอย่างไรกับภาพยนตร์ที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ แล้วเลือก อัตโนมัติ สองเอฟเฟ็กต์จะถูกเพิ่มลงใน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบานหน้าต่างงาน: เอฟเฟ็กต์การหยุดชั่วคราวและเอฟเฟ็กต์การเล่น ถ้าไม่มีเอฟเฟ็กต์การหยุดชั่วคราว ภาพยนตร์อาจเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณคลิก แทนที่จะหยุดชั่วคราวแล้วเล่นต่อเมื่อคุณคลิกอีกครั้ง

หลังจากที่คุณแทรกภาพยนตร์ คุณจะเห็นบางอย่างที่คล้ายกับรูปภาพต่อไปนี้ในบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

ลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ในรายการบานหน้าต่างงาน

ในรูปภาพนี้ บรรทัดแรก (ที่มี “0”) คือเอฟเฟ็กต์การเล่น ซึ่งจะแสดงจุดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ไอคอนนาฬิกาคือสัญลักษณ์สำหรับการตั้งค่าการเริ่มต้นที่เรียกว่า เริ่มหลังจากรายการก่อนหน้า การตั้งค่านี้จะทำให้ภาพยนตร์ของคุณเล่นโดยอัตโนมัติหลังจากแสดงสไลด์หรือหลังจากเล่นเอฟเฟ็กต์อื่นๆ (ถ้ามี) ไอคอนสามเหลี่ยม (คล้ายกับสัญลักษณ์บนปุ่มเล่นของเครื่องเล่น VCR หรือ DVD) คือตัวระบุของเอฟเฟ็กต์การเล่น

บรรทัดที่สองคือแถบทริกเกอร์ และทางด้านล่าง (บรรทัดที่มี “1”) คือเอฟเฟ็กต์การหยุดชั่วคราว คุณจะเห็นไอคอนเมาส์และสัญลักษณ์สองแถบ (คล้ายกับสัญลักษณ์บนปุ่มหยุดชั่วคราวของเครื่องเล่น VCR หรือ DVD) เอฟเฟ็กต์นี้จะถูกเพิ่มไม่ว่าภาพยนตร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหรือเริ่มต้นด้วยการคลิกเมาส์ ตำแหน่งจะอยู่ภายใต้แถบทริกเกอร์ที่ระบุว่าคุณต้องคลิกภาพยนตร์ (ซึ่งตรงข้ามจากการคลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์) เพื่อเริ่มภาพยนตร์

เอฟเฟ็กต์การหยุดชั่วคราวทำงานอย่างไรกับภาพยนตร์ที่เริ่มต้นเมื่อคลิก

หลังจากที่คุณแทรกภาพยนตร์ คุณจะเห็นบางอย่างที่คล้ายกับรูปภาพต่อไปนี้ในบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

ลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ในรายการบานหน้าต่างงาน

ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกเริ่มภาพยนตร์โดยอัตโนมัติ เอฟเฟ็กต์ที่ถูกนำไปใช้เมื่อคุณเลือกเริ่มภาพยนตร์โดยการคลิกจะมีเพียงเอฟเฟ็กต์การหยุดชั่วคราวเท่านั้น เส้นที่มีไอคอนเมาส์และสัญลักษณ์สองแถบ (หยุดชั่วคราว)

ลิงก์ไปยังภาพยนตร์

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับลิงก์ จึงควรคัดลอกภาพยนตร์ไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณก่อนที่คุณจะเพิ่มภาพยนตร์ลงในงานนำเสนอของคุณ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มภาพยนตร์หรือไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม คลิปสื่อ คลิกลูกศรภายใต้ ภาพยนตร์

  รูปภาพแท็บแทรก

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ภาพยนตร์จากไฟล์ ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ แล้วดับเบิลคลิกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม

  • คลิก ภาพยนตร์จาก Clip Organizer เลื่อนเพื่อค้นหาคลิปที่คุณต้องการใน คลิปอาร์ตบานหน้าต่างงาน แล้วคลิกเพื่อเพิ่มลงในสไลด์

   เคล็ดลับ: คุณสามารถแสดงตัวอย่างคลิปก่อนที่คุณจะเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณ ในบานหน้าต่างงาน คลิปอาร์ต ในกล่อง ผลลัพธ์ ที่แสดงคลิปที่พร้อมใช้งาน ให้ย้ายตัวชี้เมาส์ของคุณไปที่รูปภาพย่อของคลิป คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก แสดงตัวอย่าง/คุณสมบัติ

เริ่มภาพยนตร์โดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ คุณจะได้รับพร้อมท์ที่มีข้อความถามวิธีการที่คุณต้องการเริ่มต้นภาพยนตร์: อัตโนมัติ (อัตโนมัติ) หรือเมื่อคุณคลิกภาพยนตร์ (เมื่อคลิก)

 • เมื่อต้องการเริ่มภาพยนตร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเสนอสไลด์ ให้คลิก อัตโนมัติ คุณสามารถหยุดภาพยนตร์ชั่วคราวขณะที่กำลังเล่นได้โดยการคลิก เมื่อต้องการเล่นภาพยนตร์ต่อ ให้คลิกอีกครั้ง

 • เมื่อต้องการเริ่มต้นภาพยนตร์ด้วยตนเองเมื่อคุณคลิกบนสไลด์ ให้คลิก เมื่อคลิก

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ เอฟเฟ็กต์ทริกเกอร์การหยุดชั่วคราวจะถูกเพิ่ม ซึ่งเรียกว่าทริกเกอร์เนื่องจากคุณต้องคลิกบางอย่างที่กำหนดไว้ในสไลด์เพื่อเล่นภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่น ในงานนำเสนอ คุณสามารถคลิกเฟรมภาพยนตร์เพื่อหยุดภาพยนตร์ชั่วคราวแล้วคลิกอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกนี้ได้ตลอดเวลา คลิกภาพยนตร์ จากนั้น ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ ให้คลิกแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากรายการ เล่นภาพยนตร์

แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

เล่นภาพยนตร์แบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถเล่นภาพยนตร์ให้เต็มทั้งหน้าจอได้ขณะที่คุณกำลังนำเสนอ แทนที่จะเล่นเพียงส่วนหนึ่งของสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ซึ่งเรียกว่าการเล่นภาพยนต์แบบเต็มหน้าจอ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของไฟล์ภาพยนตร์ต้นฉบับของคุณ ภาพยนตร์อาจผิดเพี้ยนเพื่อถูกขยาย คุณอาจต้องการดูตัวอย่างภาพยนตร์ของคุณอยู่เสมอ ดังนั้น ถ้าภาพยนตร์ผิดเพี้ยนหรือพร่ามัว คุณสามารถเลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอได้ โดยทั่วไป ภาพยนตร์ขนาดเล็กที่ถูกตั้งให้เล่นแบบเต็มหน้าจอจะมีลักษณะไม่ค่อยดีเมื่อถูกขยาย

ถ้าคุณตั้งค่าภาพยนตร์ให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมภาพยนตร์ออกจากสไลด์ไปยังพื้นที่สีเทา เพื่อให้มองไม่เห็นภาพยนตร์นั้นบนสไลด์หรือให้กะพริบสักครู่ก่อนทีภาพยนตร์จะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมภาพยนตร์บนสไลด์ที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นแบบเต็มหน้าจอ

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

แสดงตัวอย่างภาพยนตร์

 • ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมภาพยนตร์บนสไลด์ที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 • ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เล่น ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

เคล็ดลับ   

 • คุณยังสามารถแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ในมุมมองปกติโดยการดับเบิลคลิก

 • ถ้าภาพยนตร์หรือไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหวของคุณเป็นส่วนหนึ่งของลำดับภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เพื่อต้องการดูตัวอย่าง ให้คลิก เล่น ใน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบานหน้าต่างงาน

 • ถ้ามีหลายสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ให้ใช้ตัวแทนชื่อเรื่องเพื่อระบุสไลด์ที่มีเฟรมภาพยนตร์ เพื่อให้คุณทราบสไลด์ที่จะคลิกและเล่น

 • ถ้าคุณแทรกภาพยนตร์เป็นวัตถุเพื่อเล่นใน Windows Media Player คุณอาจต้องคลิกปุ่ม หยุดเริ่ม และ หยุดชั่วคราว ใน Windows Media Player เพื่อควบคุมภาพยนตร์ของคุณ

เล่นภาพยนตร์ในหลายสไลด์

คุณอาจต้องการให้เล่นภาพยนตร์ที่คุณแทรกลงในงานนำเสนออย่างต่อเนื่องเมื่อคุณย้ายไปยังสไลด์ถัดไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องระบุเวลาที่ต้องการให้ภาพยนตร์หยุดเล่น มิฉะนั้น จะหยุดในครั้งถัดไปที่คุณคลิกเมาส์

หมายเหตุ: คุณต้องมีเอฟเฟ็กต์การเล่นเพื่อทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าคุณแทรกภาพยนตร์แล้ว และเลือก เมื่อคลิก เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณสามารถสลับเป็น อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์การเล่นได้

สลับจาก เมื่อคลิก เป็น อัตโนมัติ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกภาพยนตร์

 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ในรายการ เล่นภาพยนตร์ ให้คลิก อัตโนมัติ

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

ทำให้ภาพยนตร์เล่นตลอดในหลายสไลด์

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะเล่นภาพยนตร์หนึ่งครั้งตามความยาวของไฟล์ภาพยนตร์ ซึ่งจะไม่เล่นภาพยนตร์ซ้ำๆ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนสไลด์

 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ในรายการ เล่นภาพยนตร์ ให้คลิก เล่นข้ามสไลด์

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 4. ใน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบานหน้าต่างงาน ให้คลิกเส้นที่แสดงเอฟเฟ็กต์การเล่นภาพยนตร์ (เส้นที่มีสามเหลี่ยม) คลิกลูกศร แล้วคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 5. เมื่อต้องการทำให้ภาพยนตร์เล่นในหลายสไลด์ ภายใต้ หยุดเล่น ให้คลิก หลังจาก แล้วตั้งจำนวนทั้งหมดของสไลด์ที่คุณต้องการให้เล่นไฟล์

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณตั้งค่าเป็น 999 (สูงสุด) แล้วภาพยนตร์มีความยาวพอ ภาพยนตร์จะเล่นตลอดงานนำเสนอ และคุณจะไม่ต้องปรับค่าถ้าคุณเพิ่มหรือลบสไลด์จากงานนำเสนอของคุณ

เล่นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงานนำเสนอ

คุณอาจต้องการให้เล่นภาพยนตร์เพียงช่วงหนึ่งของงานนำเสนอหรือให้เล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด ถ้าความยาวของภาพยนตร์สั้นกว่าความยาวของงานนำเสนอ คุณสามารถตั้งให้ภาพยนตร์เริ่มต้นอีกครั้งหลังจากเล่นจบแล้ว ดังนั้น บางส่วนของภาพยนตร์จะเล่นตลอดเวลาระหว่างงานนำเสนอของคุณ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนสไลด์

 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นวนซ้ำจนกว่าจะหยุด

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเล่นวนซ้ำภาพยนตร์ ภาพยนตร์จะเล่นซ้ำจนกว่าคุณจะคลิก คุณยังสามารถเล่นภาพยนตร์ในหลายสไลด์ได้

หมายเหตุ: 

การใช้ภาพยนตร์ QuickTime ใน PowerPoint 2007

ไฟล์ภาพยนตร์ QuickTime ของ Apple (.mov) จะไม่สามารถแทรกลงในงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007 ได้ เมื่อต้องการเล่นภาพยนตร์ QuickTime ระหว่างงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ลิงก์ไปยังภาพยนตร์ QuickTime ดูส่วนที่เรียกว่า “ลิงก์ไปยังภาพยนตร์” ในภาพรวมของภาพยนตร์และไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว ทางด้านบน ระหว่างงานนำเสนอของคุณ ให้คลิกวัตถุหรือข้อความที่ลิงก์ แล้ว QuickTime สำหรับ Windows จะเริ่มต้นและเล่นภาพยนตร์โดยอัตโนมัติ

 • แปลงไฟล์เป็นไฟล์วิดีโอ Microsoft Windows (.avi) หรือรูปแบบไฟล์มัลติมีเดียที่เข้ากันได้อื่นๆ ที่ PowerPoint 2007 สามารถแทรกได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงไฟล์วิดีโอ และชนิดไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint ให้ดู รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

รูปแบบไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×