ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แทรกและเล่นไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

แทรกและเล่นไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ PowerPoint ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ คุณอาจสามารถ แทรกวิดีโอที่ฝัง (ลักษณะการทำงานเริ่มต้น) หรือ ลิงก์ไปยังไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

 • การแทรกวิดีโอที่ฝังตัว มีความสะดวก แต่จะเพิ่มขนาดของงานนำเสนอของคุณ

 • วิดีโอที่เชื่อมโยง ทำให้ไฟล์งานนำเสนอของคุณมีขนาดเล็กลง แต่การเชื่อมโยงอาจถูกตัดขาดได้ เราขอแนะนำให้จัดเก็บงานนำเสนอและวิดีโอที่เชื่อมโยงในโฟลเดอร์เดียวกัน

ในกล่องโต้ตอบแทรกวิดีโอ คุณเลือกระหว่างแทรก (ซึ่งหมายความว่า "ฝัง") หรือลิงก์ไปยังไฟล์

รูปแบบวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน:

ใน PowerPoint 2016 และเวอร์ชันใหม่ๆ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไฟล์ .mp4 ที่เข้ารหัสกับวิดีโอ H.264 (หรือที่เรียกว่า MPEG-4 AVC) และเสียง AAC

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ฝังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีวิดีโออยู่

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่อง แทรกวิดีโอ ให้คลิกวิดีโอที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

ลิงก์ไปยังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

เมื่อต้องการป้องกันการเชื่อมโยงที่ใช้งานไม่ได้ เราขอแนะนำให้คัดลอกวิดีโอลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ แล้วเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์นั้น

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีลิงก์ไปยังวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกลูกศรใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่อง แทรกวิดีโอ ให้คลิกไฟล์ที่คุณต้องการ คลิกลูกศรขึ้นถัดจากปุ่ม แทรก แล้วคลิก ลิงก์ไปยังไฟล์

  แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ ใน PowerPoint

PowerPoint 2016 และเวอร์ชันใหม่ๆสนับสนุนการเล่นวิดีโอที่มีแทร็กเสียงหลายแทร็ก และยังสนับสนุนคำบรรยายภาพจากการได้ยินและคำบรรยายที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโออีกด้วย  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ค้นหาว่าจัดเก็บวิดีโอที่ลิงก์ไว้ที่ไหน

ถ้ามีวิดีโออยู่บนสไลด์อยู่แล้วและคุณต้องการทราบว่าวิดีโอดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่ไหน ให้ไปที่ ไฟล์ > ข้อมูล ภายใต้ ปรับความเข้ากันได้ของสื่อให้เหมาะสม จะมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์สื่อทั้งหมดในงานนำเสนอ ไม่ว่าจะลิงก์หรือฝังอยู่ในไฟล์ก็ตาม  และถ้ามีวิดีโอที่ลิงก์อยู่ PowerPoint จะแสดงไฮเปอร์ลิงก์ ดูลิงก์ ให้คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบที่แสดงตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ที่ลิงก์ได้ 

วิดีโอ YouTube

ถ้าคุณต้องการแทรกวิดีโอบน YouTube ให้สลับไปยัง แทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

เมื่อเลือกวิดีโอบนสไลด์ แถบเครื่องมือจะปรากฏทางด้านล่างของวิดีโอที่มีปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว แถบความคืบหน้า ปุ่มข้าม/ย้อนกลับเป็นช่วง ตัวจับเวลา และตัวควบคุมระดับเสียง คลิกปุ่ม เล่น ทางด้านซ้ายของแถวเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอ

ตัวควบคุมการเล่นสำหรับวิดีโอบนสไลด์ PowerPoint

เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

ตามค่าเริ่มต้น ในการนำเสนอสไลด์ วิดีโอจะเล่นเป็นส่วนหนึ่งของลำดับการคลิก   ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณคลิกที่ใดก็ตามบนสไลด์เมื่อต้องการเลื่อนไปยังขั้นตอนถัดไป (หรือเมื่อคุณกด Spacebar แป้นลูกศรขวา หรือแป้นอื่นที่นำไปสู่ขั้นตอนถัดไป) วิดีโอจะเล่น ตัวเลือก เริ่มต้น นี้เรียกว่า ตามลำดับตามการคลิก

แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำให้วิดีโอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติได้ทันทีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือเล่นเมื่อคลิก

 1. เลือกเฟรมวิดีโอ

 2. ในแถบ ribbon บนแท็บ เครื่องมือเล่นวิดีโอย้อนหลัง ให้เปิดรายการ เริ่มต้น และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการเล่นวิดีโอจากพีซีของคุณคือ: ตามลำดับตามการคลิก โดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคลิก

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  ตามลำดับตามการคลิก

  เป็นการทำงานเริ่มต้นตามที่อธิบายไว้ด้านบน เมื่อคุณคลิกที่ใดก็ตามบนสไลด์เพื่อเลื่อนไปยังขั้นตอนถัดไป วิดีโอจะเล่น

  โดยอัตโนมัติ

  วิดีโอจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

  (ถ้ามีขั้นตอนภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้า ขั้นตอนภาพเคลื่อนไหวจะเล่นก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นวิดีโอจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีขั้นตอนภาพเคลื่อนไหวอื่นก่อนวิดีโอบนสไลด์ วิดีโอจะเริ่มเล่นทันที) 

  เมื่อคลิก

  วิดีโอจะเริ่มเล่นเมื่อคลิกเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับการเล่นวิดีโอในการนำเสนอสไลด์ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอ

รูปแบบวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน:

ใน PowerPoint 2013 เราขอแนะนำให้คุณใช้ไฟล์ .mp4 ที่เข้ารหัสกับวิดีโอ H.264 (หรือที่เรียกว่า MPEG-4 AVC) และเสียง AAC

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ฝังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีวิดีโออยู่

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่อง แทรกวิดีโอ ให้คลิกวิดีโอที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

ลิงก์ไปยังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

เมื่อต้องการป้องกันการเชื่อมโยงที่ใช้งานไม่ได้ เราขอแนะนำให้คัดลอกวิดีโอลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ แล้วเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์นั้น

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีลิงก์ไปยังวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกลูกศรใต้ วิดีโอ แล้วคลิก วิดีโอบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่อง แทรกวิดีโอ ให้คลิกไฟล์ที่คุณต้องการ คลิกลูกศรขึ้นถัดจากปุ่ม แทรก แล้วคลิก ลิงก์ไปยังไฟล์

  แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ ใน PowerPoint

ค้นหาว่าจัดเก็บวิดีโอที่ลิงก์ไว้ที่ไหน

ถ้ามีวิดีโออยู่บนสไลด์อยู่แล้วและคุณต้องการทราบว่าวิดีโอดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่ไหน ให้ไปที่ ไฟล์ > ข้อมูล ภายใต้ ปรับความเข้ากันได้ของสื่อให้เหมาะสม จะมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์สื่อทั้งหมดในงานนำเสนอ ไม่ว่าจะลิงก์หรือฝังอยู่ในไฟล์ก็ตาม  และถ้ามีวิดีโอที่ลิงก์อยู่ PowerPoint จะแสดงไฮเปอร์ลิงก์ ดูลิงก์ ให้คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบที่แสดงตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ที่ลิงก์ได้ 

วิดีโอ YouTube

ถ้าคุณต้องการแทรกวิดีโอบน YouTube ให้สลับไปยัง แทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

เมื่อเลือกวิดีโอบนสไลด์ แถบเครื่องมือจะปรากฏทางด้านล่างของวิดีโอที่มีปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว แถบความคืบหน้า ปุ่มข้าม/ย้อนกลับเป็นช่วง ตัวจับเวลา และตัวควบคุมระดับเสียง คลิกปุ่ม เล่น ทางด้านซ้ายของแถวเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอ

ตัวควบคุมการเล่นสำหรับวิดีโอบนสไลด์ PowerPoint

เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

ตามค่าเริ่มต้น ในการนำเสนอสไลด์ วิดีโอจะเล่นเมื่อคลิก แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำให้วิดีโอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทันทีที่ปรากฏบนหน้าจอ

 1. เลือกเฟรมวิดีโอ

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เครื่องมือเล่นวิดีโอ ให้เปิดรายการ เริ่มต้น แล้วเลือก อัตโนมัติ

  สำหรับวิดีโอที่แทรกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะให้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติหรือเริ่มต้นเมื่อคลิกได้

สำหรับรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับการเล่นวิดีโอในการนำเสนอสไลด์ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอ

รูปแบบวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน:

ใน PowerPoint 2010 เราขอแนะนำให้คุณใช้ไฟล์.wmv

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ฝังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการฝังวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ

 3. เลือก วิดีโอจากไฟล์ แล้วเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของวิดีโอของคุณ แล้วเลือก

 4. บนปุ่ม แทรก ให้คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แทรก

ลิงก์ไปยังวิดีโอที่เก็บอยู่บนพีซีของฉัน

เมื่อต้องการป้องกันการเชื่อมโยงที่ใช้งานไม่ได้ เราขอแนะนำให้คัดลอกวิดีโอลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ แล้วเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์นั้น

 1. บนแท็บ สไดล์ ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอหรือไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรภายใต้ วิดีโอ

 3. เลือก วิดีโอจากไฟล์ แล้วเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของวิดีโอของคุณ แล้วเลือก

 4. บนปุ่ม แทรก ให้คลิกลูกศรลง แล้วคลิก ลิงก์ไปยังไฟล์

  เชื่อมโยงไปยังไฟล์วิดีโอ

ค้นหาว่าจัดเก็บวิดีโอที่ลิงก์ไว้ที่ไหน

ถ้ามีวิดีโออยู่บนสไลด์อยู่แล้วและคุณต้องการทราบว่าวิดีโอดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่ไหน ให้ไปที่ ไฟล์ > ข้อมูล ภายใต้ ปรับความเข้ากันได้ของสื่อให้เหมาะสม จะมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์สื่อทั้งหมดในงานนำเสนอ ไม่ว่าจะลิงก์หรือฝังอยู่ในไฟล์ก็ตาม  และถ้ามีวิดีโอที่ลิงก์อยู่ PowerPoint จะแสดงไฮเปอร์ลิงก์ ดูลิงก์ ให้คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบที่แสดงตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ที่ลิงก์ได้ 

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

เมื่อเลือกวิดีโอบนสไลด์ แถบเครื่องมือจะปรากฏทางด้านล่างของวิดีโอที่มีปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว แถบความคืบหน้า ปุ่มข้าม/ย้อนกลับเป็นช่วง ตัวจับเวลา และตัวควบคุมระดับเสียง คลิกปุ่ม เล่น ทางด้านซ้ายของแถวเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอ

ตัวควบคุมการเล่นสำหรับวิดีโอบนสไลด์ PowerPoint

เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

ตามค่าเริ่มต้น ในการนำเสนอสไลด์ วิดีโอจะเล่นเมื่อคลิก แต่ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำให้วิดีโอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทันทีที่ปรากฏบนหน้าจอ

 1. เลือกเฟรมวิดีโอ

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เครื่องมือเล่นวิดีโอ ให้เปิดรายการ เริ่มต้น แล้วเลือก อัตโนมัติ

  ตัวเลือกวิดีโอ

สำหรับรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับการเล่นวิดีโอในการนำเสนอสไลด์ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอ

ใน PowerPoint 2007 คุณจะสามารถลิงก์ไปยังวิดีโอได้เท่านั้น

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับลิงก์ จึงควรคัดลอกภาพยนตร์ไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณก่อนที่คุณจะเพิ่มภาพยนตร์ลงในงานนำเสนอของคุณ

ลิงก์ไปยังภาพยนตร์

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มภาพยนตร์หรือไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม คลิปสื่อ คลิกลูกศรภายใต้ ภาพยนตร์

  รูปภาพแท็บแทรก

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก ภาพยนตร์จากไฟล์ ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ แล้วดับเบิลคลิกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม

  • คลิก ภาพยนตร์จาก Clip Organizer เลื่อนเพื่อค้นหาคลิปที่คุณต้องการใน คลิปอาร์ตบานหน้าต่างงาน แล้วคลิกเพื่อเพิ่มลงในสไลด์

   เคล็ดลับ: คุณสามารถแสดงตัวอย่างคลิปก่อนที่คุณจะเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณ ในบานหน้าต่างงาน คลิปอาร์ต ในกล่อง ผลลัพธ์ ที่แสดงคลิปที่พร้อมใช้งาน ให้ย้ายตัวชี้เมาส์ของคุณไปที่รูปภาพย่อของคลิป คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก แสดงตัวอย่าง/คุณสมบัติ

ค้นหาว่าจัดเก็บวิดีโอที่ลิงก์ไว้ที่ไหน

ถ้ามีวิดีโออยู่บนสไลด์อยู่แล้วและคุณต้องการทราบว่าวิดีโอดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่ไหน ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก เตรียม > แก้ไขลิงก์ไปยังไฟล์ กล่องโต้ตอบ ลิงก์ จะเปิดขึ้นและแสดงตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอที่ลิงก์ต่างๆ 

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ คุณจะได้รับพร้อมท์ที่มีข้อความถามวิธีการที่คุณต้องการเริ่มต้นภาพยนตร์: อัตโนมัติ (อัตโนมัติ) หรือเมื่อคุณคลิกภาพยนตร์ (เมื่อคลิก)

 • เมื่อต้องการเริ่มภาพยนตร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเสนอสไลด์ ให้คลิก อัตโนมัติ คุณสามารถหยุดภาพยนตร์ชั่วคราวขณะที่กำลังเล่นได้โดยการคลิก เมื่อต้องการเล่นภาพยนตร์ต่อ ให้คลิกอีกครั้ง

 • เมื่อต้องการเริ่มต้นภาพยนตร์ด้วยตนเองเมื่อคุณคลิกบนสไลด์ ให้คลิก เมื่อคลิก

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ เอฟเฟ็กต์ทริกเกอร์การหยุดชั่วคราวจะถูกเพิ่ม ซึ่งเรียกว่าทริกเกอร์เนื่องจากคุณต้องคลิกบางอย่างที่กำหนดไว้ในสไลด์เพื่อเล่นภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่น ในงานนำเสนอ คุณสามารถคลิกเฟรมภาพยนตร์เพื่อหยุดภาพยนตร์ชั่วคราวแล้วคลิกอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกนี้ได้ตลอดเวลา คลิกภาพยนตร์ จากนั้น ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ ให้คลิกแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากรายการ เล่นภาพยนตร์

แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

คุณสามารถเล่นภาพยนตร์ให้เต็มทั้งหน้าจอได้ขณะที่คุณกำลังนำเสนอ แทนที่จะเล่นเพียงส่วนหนึ่งของสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ซึ่งเรียกว่าการเล่นภาพยนต์แบบเต็มหน้าจอ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของไฟล์ภาพยนตร์ต้นฉบับของคุณ ภาพยนตร์อาจผิดเพี้ยนเพื่อถูกขยาย คุณอาจต้องการดูตัวอย่างภาพยนตร์ของคุณอยู่เสมอ ดังนั้น ถ้าภาพยนตร์ผิดเพี้ยนหรือพร่ามัว คุณสามารถเลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอได้ โดยทั่วไป ภาพยนตร์ขนาดเล็กที่ถูกตั้งให้เล่นแบบเต็มหน้าจอจะมีลักษณะไม่ค่อยดีเมื่อถูกขยาย

ถ้าคุณตั้งค่าภาพยนตร์ให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมภาพยนตร์ออกจากสไลด์ไปยังพื้นที่สีเทา เพื่อให้มองไม่เห็นภาพยนตร์นั้นบนสไลด์หรือให้กะพริบสักครู่ก่อนทีภาพยนตร์จะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมภาพยนตร์บนสไลด์ที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นแบบเต็มหน้าจอ

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

 • ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมภาพยนตร์บนสไลด์ที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 • ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เล่น ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

เคล็ดลับ   

 • คุณยังสามารถแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ในมุมมองปกติโดยการดับเบิลคลิก

 • ถ้าภาพยนตร์หรือไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหวของคุณเป็นส่วนหนึ่งของลำดับภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เพื่อต้องการดูตัวอย่าง ให้คลิก เล่น ใน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบานหน้าต่างงาน

 • ถ้ามีหลายสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ให้ใช้ตัวแทนชื่อเรื่องเพื่อระบุสไลด์ที่มีเฟรมภาพยนตร์ เพื่อให้คุณทราบสไลด์ที่จะคลิกและเล่น

 • ถ้าคุณแทรกภาพยนตร์เป็นวัตถุเพื่อเล่นใน Windows Media Player คุณอาจต้องคลิกปุ่ม หยุดเริ่ม และ หยุดชั่วคราว ใน Windows Media Player เพื่อควบคุมภาพยนตร์ของคุณ

คุณอาจต้องการให้เล่นภาพยนตร์ที่คุณแทรกลงในงานนำเสนออย่างต่อเนื่องเมื่อคุณย้ายไปยังสไลด์ถัดไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องระบุเวลาที่ต้องการให้ภาพยนตร์หยุดเล่น มิฉะนั้น จะหยุดในครั้งถัดไปที่คุณคลิกเมาส์

หมายเหตุ: คุณต้องมีเอฟเฟ็กต์การเล่นเพื่อทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าคุณแทรกภาพยนตร์แล้ว และเลือก เมื่อคลิก เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณสามารถสลับเป็น อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์การเล่นได้

สลับจาก เมื่อคลิก เป็น อัตโนมัติ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกภาพยนตร์

 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ในรายการ เล่นภาพยนตร์ ให้คลิก อัตโนมัติ

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

ทำให้ภาพยนตร์เล่นตลอดในหลายสไลด์

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะเล่นภาพยนตร์หนึ่งครั้งตามความยาวของไฟล์ภาพยนตร์ ซึ่งจะไม่เล่นภาพยนตร์ซ้ำๆ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนสไลด์

 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ในรายการ เล่นภาพยนตร์ ให้คลิก เล่นข้ามสไลด์

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 4. ใน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบานหน้าต่างงาน ให้คลิกเส้นที่แสดงเอฟเฟ็กต์การเล่นภาพยนตร์ (เส้นที่มีสามเหลี่ยม) คลิกลูกศร แล้วคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 5. เมื่อต้องการทำให้ภาพยนตร์เล่นในหลายสไลด์ ภายใต้ หยุดเล่น ให้คลิก หลังจาก แล้วตั้งจำนวนทั้งหมดของสไลด์ที่คุณต้องการให้เล่นไฟล์

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณตั้งค่าเป็น 999 (สูงสุด) แล้วภาพยนตร์มีความยาวพอ ภาพยนตร์จะเล่นตลอดงานนำเสนอ และคุณจะไม่ต้องปรับค่าถ้าคุณเพิ่มหรือลบสไลด์จากงานนำเสนอของคุณ

คุณอาจต้องการให้เล่นภาพยนตร์เพียงช่วงหนึ่งของงานนำเสนอหรือให้เล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด ถ้าความยาวของภาพยนตร์สั้นกว่าความยาวของงานนำเสนอ คุณสามารถตั้งให้ภาพยนตร์เริ่มต้นอีกครั้งหลังจากเล่นจบแล้ว ดังนั้น บางส่วนของภาพยนตร์จะเล่นตลอดเวลาระหว่างงานนำเสนอของคุณ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนสไลด์

 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นวนซ้ำจนกว่าจะหยุด

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเล่นวนซ้ำภาพยนตร์ ภาพยนตร์จะเล่นซ้ำจนกว่าคุณจะคลิก คุณยังสามารถเล่นภาพยนตร์ในหลายสไลด์ได้

ถ้าภาพยนตร์ของคุณไม่เล่น ให้ดูบทความ คุณกำลังมีปัญหาในการเล่นเสียงหรือวิดีโอใช่หรือไม่ เพื่อแก้ไขปัญหา

ไฟล์ภาพยนตร์ QuickTime ของ Apple (.mov) จะไม่สามารถแทรกลงในงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007 ได้ เมื่อต้องการเล่นภาพยนตร์ QuickTime ระหว่างงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ลิงก์ไปยังภาพยนตร์ QuickTime     ดูส่วนที่เรียกว่า ลิงก์ไปยังภาพยนตร์ ทางด้านบน ระหว่างงานนำเสนอของคุณ ให้คลิกวัตถุหรือข้อความที่ลิงก์ แล้ว QuickTime สำหรับ Windows จะเริ่มต้นและเล่นภาพยนตร์โดยอัตโนมัติ

 • แปลงไฟล์เป็นไฟล์วิดีโอ Microsoft Windows (.avi) หรือรูปแบบไฟล์มัลติมีเดียที่เข้ากันได้อื่นๆ ที่ PowerPoint 2007 สามารถแทรกได้   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงไฟล์วิดีโอ และชนิดไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint ให้ดู รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

คุณสามารถเพิ่มภาพยนตร์และไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหวลงในสไลด์จากไฟล์บนคอมพิวเตอร์ Microsoft Clip Organizer เครือข่าย หรืออินทราเน็ตของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มภาพยนตร์หรือไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหว ให้คุณแทรกบนสไลด์ที่ต้องการ มีหลายวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นภาพยนตร์หรือไฟล์ GIF: คือให้เล่นโดยอัตโนมัติเมื่อแสดงสไลด์เมื่อคลิก หรือสร้างการกำหนดเวลาเพื่อให้เล่นหลังจากการหน่วงเวลา คุณยังสามารถทำให้ภาพยนตร์เล่นบนหลายสไลด์หรือให้เล่นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงานนำเสนอของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกภาพยนตร์ เช่น การซ่องเฟรมภาพยนตร์หรือการปรับขนาด

ไฟล์ภาพยนตร์จะลิงก์กับงานนำเสนอของคุณตลอดเวลา ซึ่งไม่ใช่การฝังตัวเหมือนกับรูปภาพหรือรูปวาด เมื่อคุณแทรกไฟล์ภาพยนตร์ที่เชื่อมโยง PowerPoint จะสร้างการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของไฟล์ภาพยนตร์ ถ้าคุณย้ายไฟล์ภาพยนตร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในภายหลัง PowerPoint จะไม่สามารถระบุตำแหน่งได้เมื่อคุณต้องการเล่นไฟล์ จึงเป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่ควรคัดลอกภาพยนตร์ลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณก่อนที่คุณจะแทรกภาพยนตร์ PowerPoint จะสร้างการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ภาพยนตร์และสามารถค้นหาไฟล์ภาพยนตร์ได้ตลอดเวลาที่คุณจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์งานนำเสนอ แม้ว่าคุณจะย้ายหรือคัดลอกโฟลเดอร์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

อีกวิธีหนึ่งในการทำให้แน่ใจว่าไฟล์ที่คุณเชื่อมโยงอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณคือการใช้ฟีเจอร์ แพคเกจสำหรับซีดี โดยฟีเจอร์นี้จะคัดลอกไฟล์ทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง (ซีดีหรือโฟลเดอร์) พร้อมกับงานนำเสนอของคุณ และจะอัปเดตการเชื่อมโยงสำหรับไฟล์ภาพยนตร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เมื่องานนำเสนอของคุณมีไฟล์ที่เชื่อมโยง คุณต้องคัดลอกไฟล์ที่เชื่อมโยงและงานนำเสนอ ถ้าคุณต้องการใช้งานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือส่งถึงผู้อื่นทางอีเมล

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ เอฟเฟ็กต์ทริกเกอร์การหยุดชั่วคราวจะถูกเพิ่ม การตั้งค่านี้เรียกว่าทริกเกอร์เนื่องจากคุณต้องคลิกบางอย่างในสไลด์เพื่อเล่นภาพยนตร์ ในงานนำเสนอ คุณสามารถคลิกเฟรมภาพยนตร์เพื่อหยุดภาพยนตร์ชั่วคราวแล้วคลิกอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ

เอฟเฟ็กต์เล่นและหยุดชั่วคราวทำงานอย่างไรกับภาพยนตร์ที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณแทรกภาพยนตร์ แล้วเลือก อัตโนมัติ สองเอฟเฟ็กต์จะถูกเพิ่มลงใน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองบานหน้าต่างงาน: เอฟเฟ็กต์การหยุดชั่วคราวและเอฟเฟ็กต์การเล่น ถ้าไม่มีเอฟเฟ็กต์การหยุดชั่วคราว ภาพยนตร์อาจเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณคลิก แทนที่จะหยุดชั่วคราวแล้วเล่นต่อเมื่อคุณคลิกอีกครั้ง

หลังจากที่คุณแทรกภาพยนตร์ คุณจะเห็นบางอย่างที่คล้ายกับรูปภาพต่อไปนี้ในบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

ลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ในรายการบานหน้าต่างงาน

ในรูปภาพนี้ บรรทัดแรก (ที่มี “0”) คือเอฟเฟ็กต์การเล่น ซึ่งจะแสดงจุดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ไอคอนนาฬิกาคือสัญลักษณ์สำหรับการตั้งค่าการเริ่มต้นที่เรียกว่า เริ่มหลังจากรายการก่อนหน้า การตั้งค่านี้จะทำให้ภาพยนตร์ของคุณเล่นโดยอัตโนมัติหลังจากแสดงสไลด์หรือหลังจากเล่นเอฟเฟ็กต์อื่นๆ (ถ้ามี) ไอคอนสามเหลี่ยม (คล้ายกับสัญลักษณ์บนปุ่มเล่นของเครื่องเล่น VCR หรือ DVD) คือตัวระบุของเอฟเฟ็กต์การเล่น

บรรทัดที่สองคือแถบทริกเกอร์ และทางด้านล่าง (บรรทัดที่มี “1”) คือเอฟเฟ็กต์การหยุดชั่วคราว คุณจะเห็นไอคอนเมาส์และสัญลักษณ์สองแถบ (คล้ายกับสัญลักษณ์บนปุ่มหยุดชั่วคราวของเครื่องเล่น VCR หรือ DVD) เอฟเฟ็กต์นี้จะถูกเพิ่มไม่ว่าภาพยนตร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหรือเริ่มต้นด้วยการคลิกเมาส์ ตำแหน่งจะอยู่ภายใต้แถบทริกเกอร์ที่ระบุว่าคุณต้องคลิกภาพยนตร์ (ซึ่งตรงข้ามจากการคลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์) เพื่อเริ่มภาพยนตร์

เอฟเฟ็กต์การหยุดชั่วคราวทำงานอย่างไรกับภาพยนตร์ที่เริ่มต้นเมื่อคลิก

หลังจากที่คุณแทรกภาพยนตร์ คุณจะเห็นบางอย่างที่คล้ายกับรูปภาพต่อไปนี้ในบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

ลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ในรายการบานหน้าต่างงาน

ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกเริ่มภาพยนตร์โดยอัตโนมัติ เอฟเฟ็กต์ที่ถูกนำไปใช้เมื่อคุณเลือกเริ่มภาพยนตร์โดยการคลิกจะมีเพียงเอฟเฟ็กต์การหยุดชั่วคราวเท่านั้น เส้นที่มีไอคอนเมาส์และสัญลักษณ์สองแถบ (หยุดชั่วคราว)

ใน PowerPoint 2016 for Mac และเวอร์ชันใหม่ๆ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไฟล์ .mp4 ที่เข้ารหัสกับวิดีโอ H.264 (หรือที่เรียกว่า MPEG-4 AVC) และเสียง AAC

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

เมื่อต้องการดูคำแนะนำที่ถูกต้อง ให้เลือกเวอร์ชันของ Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่:

แทรกวิดีโอที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก วิดีโอ แล้วคลิก ภาพยนตร์จากไฟล์

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกภาพยนตร์ ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแทรก

  • ถ้าคุณต้องการฝังวิดีโอบนสไลด์ ให้คลิก แทรก

  • ถ้าคุณต้องการใส่ลิงก์ไปยังวิดีโอบนสไลด์ ให้คลิก ตัวเลือก ที่มุมซ้ายล่างของกล่องโต้ตอบ แล้วเลือกกล่อง ลิงก์ไปยังไฟล์ แล้วคลิก แทรก

เมื่อคุณเพิ่มวิดีโอลงในงานนำเสนอแล้ว คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์และเลือกว่าจะเล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก ดู จัดรูปแบบวิดีโอในงานนำเสนอ PowerPoint for Mac เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เคล็ดลับ: ตั้งแต่ PowerPoint 2016 for Mac คุณสามารถเล่นวิดีโอที่มีแทร็คเสียงหลายแทร็คได้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนคำบรรยายภาพแทนการได้ยินและคำบรรยายที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโออีกด้วย  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ลิงก์ไปยังไฟล์ภาพยนต์จากคอมพิวเตอร์ของคุณใน PowerPoint 2011 for Mac

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. บนด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแท็บ สไลด์ แท็บสไลด์  จากนั้นคลิกที่สไลด์ คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือแท็บไอคอน สไลด์ แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง แท็บเค้าร่าง โดยขึ้นกับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 3. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก ให้คลิก สื่อ แล้วคลิก ภาพยนตร์จากไฟล์

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

 4. คลิกไฟล์ภาพยนตร์ที่คุณต้องการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์ไปยังไฟล์

 5. คลิก แทรก

  • ถ้าคุณส่งงานนำเสนอให้ผู้อื่น คุณจะต้องส่งไฟล์ภาพยนตร์ที่ลิงก์กับงานนำเสนอด้วย มิฉะนั้น ภาพยนตร์จะไม่เล่นระหว่างการนำเสนอสไลด์

  • เมื่อต้องการเล่นภาพยนตร์โดยไม่ต้องค้นหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใส่ไฟล์ภาพยนตร์ที่ลิงก์ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับงานนำเสนอ

ฝังภาพยนตร์ใน PowerPoint 2011 for Mac

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. บนด้านบนสุดของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแท็บ สไลด์ แท็บสไลด์ จากนั้นคลิกที่สไลด์ คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ  หรือแท็บไอคอน สไลด์ แท็บสไลด์ และ เค้าร่าง แท็บเค้าร่าง โดยขึ้นกับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  แทรกภาพยนตร์จากไฟล์

  บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก ให้คลิก สื่อ แล้วคลิก ภาพยนตร์จากไฟล์

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

  เลือกไฟล์ภาพยนตร์ จากนั้นคลิก แทรก

  แทรกภาพยนตร์จากโฟลเดอร์ภาพยนตร์, iMovie, iTunes หรือ Photo Booth

  บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกสื่อ แล้วคลิก เบราว์เซอร์ภาพยนตร์

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

  คลิกแท็บ iMovie, ภาพยนตร์, Photo Booth หรือ iTunes บนเมนูป็อปอัพ จากนั้นคลิกภาพยนตร์แล้วลากลงในสไลด์

  Photo Booth และ iTunes จะปรากฏขึ้นถ้าคุณมีรูปถ่ายในโฟลเดอร์ Photo Booth หรือ iTunes ของคุณ

ต้องการแทรกวิดีโอออนไลน์แทนใช่ไหม

ไปที่ แทรกวิดีโอ YouTube เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

รูปแบบไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×