แทรกแผนภูมิใน PowerPoint บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณไม่สามารถสร้างแผนภูมิใน PowerPoint เวอร์ชันนี้ แต่คุณสามารถสร้างแผนภูมิใน Excel และคัดลอกลงในงานนำเสนอของคุณได้

 1. เปิด Excel และเลือกเวิร์กบุ๊กที่แผนภูมิของคุณอยู่

 2. แตะที่ใดที่หนึ่งบนแผนภูมิเพื่อเลือก แล้วแตะ คัดลอก

  -

  คัดลอกแผนภูมิจาก Excel for iPad

  -

 3. สลับไปยัง PowerPoint และไปยังสไลด์ที่คุณต้องการแทรกแผนภูมิของคุณ

 4. แตะบนสไลด์ แล้วแตะ วาง

  แตะเพื่อวางแผนภูมิของคุณใน PowerPoint for iPad

  -

  แผนภูมิที่ถูกวางลงใน PowerPoint for iPad

-

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×