แทรกเส้นระหว่างคอลัมน์บนหน้า

ใน Word คุณสามารถ เพิ่มคอลัมน์สไตล์จดหมายข่าวลงในเอกสาร ได้ ถ้าคุณต้องการเพิ่มเส้นแนวตั้งระหว่างคอลัมน์ ให้เปิดกล่องโต้ตอบ คอลัมน์

  1. เลือก เค้าโครงหน้ากระดาษ > คอลัมน์ ที่ด้านล่างของรายการ ให้เลือก คอลัมน์เพิ่มเติม

    เมนู คอลัมน์

  2. ในกล่องโต้ตอบ คอลัมน์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก เส้นคั่นระหว่างคอลัมน์

    กล่องโต้ตอบ คอลัมน์ ที่มี เส้นคั่นระหว่างคอลัมน์ ที่ถูกเลือกไว้

หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบ คอลัมน์ เพื่อปรับความกว้างคอลัมน์และระยะห่างระหว่างคอลัมน์ได้ด้วย

  • ถ้าเอกสารของคุณมีมากกว่าหนึ่งส่วน เค้าโครงใหม่นี้จะถูกนำไปใช้กับส่วนปัจจุบันเท่านั้น

  • แทรกตัวแบ่งคอลัมน์ เมื่อต้องการควบคุมวิธีจัดเรียงข้อความระหว่างคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น แทรกตัวแบ่งคอลัมน์เพื่อสิ้นสุดย่อหน้าในคอลัมน์หนึ่งและเริ่มย่อหน้าใหม่ที่ด้านบนของคอลัมน์ถัดไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×