แทรกเวิร์กชีต Excel ลงใน PowerPoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถลิงก์ข้อมูลจากเวิร์กชีต Excel ที่บันทึกไว้ไปยังงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้ถ้าคุณมี PowerPoint 2013 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ด้วยวิธีนี้ ถ้าข้อมูลในเวิร์กชีตถูกเปลี่ยนแปลง คุณจะสามารถอัปเดตข้อมูลในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ลิงก์ทั้งเวิร์กชีต Excel ไปยัง PowerPoint

 1. ใน PowerPoint บนแท็บ แทรก ให้คลิกหรือแตะ วัตถุ

  การเลือกวัตถุบนแท็บแทรก

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกวัตถุ ให้เลือก สร้างจากไฟล์

  กล่องโต้ตอบการเรียกดูไฟล์

 3. คลิกหรือแตะ เรียกดู และในกล่อง เรียกดู ให้ค้นหาเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแทรกและลิงก์

 4. ก่อนที่คุณจะปิดกล่อง แทรกวัตถุ ให้เลือก ลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

  การเลือกลิงก์สำหรับการแทรกไฟล์ลงใน PowerPoint

  สิ่งสำคัญ: วัตถุที่ลิงก์ในงานนำเสนอของคุณแสดงข้อมูลทั้งหมดจากแผ่นงานด้านบน ใช้งานอยู่ในเวิร์กบุ๊กที่มีการเชื่อมโยงExcel เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กExcel ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นงานคุณต้องการในงานนำเสนอของคุณเป็นแบบคุณเห็นเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก

ลิงก์ส่วนของข้อมูลใน Excel ไปยัง PowerPoint

 1. ในExcel เปิดเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ มีข้อมูลคุณต้องการแทรก และลิงก์ไปยัง

 2. ลากเหนือพื้นที่ของข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยงในPowerPoint และ บนแท็บหน้าแรก คลิ กหรือแตะคัดลอก

 3. ใน PowerPoint ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางข้อมูลจากเวิร์กชีตที่คัดลอกมา

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วเลือก การวางแบบพิเศษ

  แสดงตัวเลือกวางแบบพิเศษ

 5. ในกล่อง วางแบบพิเศษ ให้คลิก วางลิงก์ จากนั้นภายใต้ เป็น ให้เลือก วัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel

  กล่องโต้ตอบแสดงการวางไฟล์เป็นลิงก์

คัดลอกและวาง (ยกเลิกลิงก์) ข้อมูล Excel ใน PowerPoint

ในกรณีนี้ ข้อมูล Excel จะไม่ลิงก์กับงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ คุณคัดลอกข้อมูลจากเวิร์กชีต Excel แล้ววางลงในงานนำเสนอของคุณ เวิร์กชีตจะไม่ส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยัง PowerPoint

 1. ใน Excel ให้เปิดเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก

 2. ลากเหนือพื้นที่ของข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก และบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกหรือแตะ คัดลอก

 3. ใน PowerPoint ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางข้อมูลจากเวิร์กชีตที่คัดลอกมา

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรลง วาง

 5. ภายใต้ตัวเลือกการวาง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือแต่ละตัวเลือกการวาง เพื่อดูตัวอย่างของสิ่งนั้นจะมีลักษณะอย่างไร

  ใช้สไตล์ปลายทาง

  ใช้สไตล์ปลาย เมื่อต้องการคัดลอก ข้อมูลเป็นตาราง PowerPoint โดยใช้รูปแบบของงานนำเสนอ

  รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

  รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลExcel เป็นตาราง PowerPoint โดยใช้รูปแบบของแผ่นงาน

  ฝัง

  ฝัง เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ในExcel เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

  รูปภาพ

  รูปภาพ เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นรูปภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในExcel

  เก็บข้อความเท่านั้น

  เก็บข้อความเท่านั้น เพื่อคัดลอกข้อมูลทั้งหมดเป็นกล่องข้อความเดียว

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกแผนภูมิ Excel ไปยังโปรแกรมอื่นของ Office

แทรกเวิร์กชีตที่ลิงก์

เมื่อต้องการแทรก และลิงก์เวิร์กชีตบันทึกExcel ลงบนสไลด์ของคุณPowerPoint ทำต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญ: วัตถุที่ลิงก์ในงานนำเสนอของคุณแสดงข้อมูลทั้งหมดจากแผ่นงานด้านบน ใช้งานอยู่ในเวิร์กบุ๊กที่มีการเชื่อมโยงExcel

 1. ในPowerPoint 2010 บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกวัตถุ

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกวัตถุ ให้เลือก สร้างจากไฟล์

 3. คลิกเรียกดู และในกล่องโต้ตอบเรียกดู เรียกดู และเลือกเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการแทรก แล้ว นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกวัตถุ ให้เลือก ลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการแก้ไขในแผ่นงานที่มีการเชื่อมโยงExcel ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลจากภายในExcel คลิกขวาวัตถุบนสไลด์ ชี้ไปที่วัตถุเวิร์กชีตที่มีการเชื่อมโยง และเลือกแก้ไข

 • เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูลบนสไลด์ให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์ต้นฉบับExcel คลิกขวาวัตถุบนสไลด์ คลิ กอัปเดตลิงก์

แทรกลิงก์ที่เลือกจากแผ่นงาน

เมื่อต้องการแทรก และลิงก์ที่เลือกข้อมูลจากเวิร์กชีตบันทึกExcel ทำต่อไปนี้:

 1. ใน Excel ให้เปิดเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูลที่คุณต้องการนำมาแทรก

 2. เลือก และคัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการ

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณสามารถกด CTRL + C เพื่อคัดลอกข้อมูล

 3. ในPowerPoint 2010 คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางข้อมูลคัดลอกแผ่นงาน

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 5. ในกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ ภายใต้ เป็น ให้เลือก วัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วางลิงก์ และคลิก ตกลง

เมื่อต้องการแก้ไขการเลือกเซลล์จากแผ่นงานที่มีการเชื่อมโยงExcel ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลจากภายในExcel คลิกขวาวัตถุบนสไลด์ ชี้ไปที่วัตถุเวิร์กชีตที่มีการเชื่อมโยง และเลือกแก้ไข

 • เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูลบนสไลด์ให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์ต้นฉบับExcel คลิกขวาวัตถุบนสไลด์ คลิ กอัปเดตลิงก์

คัดลอกส่วนที่เลือกของเซลล์ลงบนสไลด์

เมื่อต้องการวางสำเนาข้อมูล Excel ลงในสไลด์ของคุณPowerPoint ที่เลือก ทำต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ข้อมูลที่คัดลอก และวางลงในสไลด์PowerPoint ไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีเปลี่ยนข้อมูลในเวิร์กบุ๊กExcel เมื่อต้องการเชื่อมโยงข้อมูลบนภาพนิ่งPowerPoint ไปยังแหล่งข้อมูลต้นฉบับExcel ดู "แทรกลิงก์ที่เลือกจากแผ่นงาน" ส่วนข้างต้นทันที

 1. ในExcel เปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เลือก และคัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการ

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณสามารถกด CTRL + C เพื่อคัดลอกข้อมูล

 3. ในPowerPoint 2010 คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางข้อมูลคัดลอกแผ่นงาน

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรลง วาง

 5. ภายใต้ ตัวเลือกการวาง ให้เลือกปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้

  1. เลือกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นตารางPowerPoint แต่ต้องการจะเก็บลักษณะที่ปรากฏของแผ่นงาน Excel ต้นฉบับ

  2. ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นตารางPowerPoint แต่ต้องการให้แสดงลักษณะที่ปรากฏของงานนำเสนอPowerPoint ให้เลือก sใช้สไตล์ปลายทาง

  3. ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ในPowerPoint ให้เลือกฝัง

  4. เลือกรูปภาพ ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นภาพที่ไม่สามารถแก้ไข

  5. ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดเป็นกล่องข้อความเดียว ให้เลือก เก็บข้อความเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าเนื้อหาจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ

คัดลอกแผนภูมิ Excel ไปยังโปรแกรมอื่นของ Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×