Office

แทรกเวิร์กชีต Excel ลงใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณกำลังใช้PowerPoint 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าคุณสามารถลิงก์ข้อมูลจากเวิร์กชีตExcel ที่บันทึกไว้ในงานนำเสนอPowerPoint ของคุณได้ ถ้าข้อมูลในเวิร์กชีตมีการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถอัปเดตได้ในงานนำเสนอPowerPoint ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ลิงก์ทั้งเวิร์กชีต Excel ไปยัง PowerPoint

 1. ใน PowerPoint บนแท็บ แทรก ให้คลิกหรือแตะ วัตถุ

  การเลือกวัตถุบนแท็บแทรก

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกวัตถุ ให้เลือก สร้างจากไฟล์

  กล่องโต้ตอบการเรียกดูไฟล์

 3. คลิกหรือแตะ เรียกดู และในกล่อง เรียกดู ให้ค้นหาเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแทรกและลิงก์

 4. ก่อนที่คุณจะปิดกล่อง แทรกวัตถุ ให้เลือก ลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

  การเลือกลิงก์สำหรับการแทรกไฟล์ลงใน PowerPoint

  สิ่งสำคัญ: วัตถุที่เชื่อมโยงในงานนำเสนอของคุณจะแสดงข้อมูลทั้งหมดจากเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่บนเวิร์กชีตที่มีการเชื่อมโยงในเวิร์กบุ๊กExcel เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กExcel ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวิร์กชีตที่คุณต้องการในงานนำเสนอของคุณเป็นรายการที่คุณเห็นเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กเป็นครั้งแรก

ลิงก์ส่วนของข้อมูลใน Excel ไปยัง PowerPoint

 1. ในExcel ให้เปิดเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแทรกและลิงก์ไปยัง

 2. ลากเหนือพื้นที่ของข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์ไปยังในPowerPoint และบนแท็บหน้าแรกให้คลิกหรือแตะคัดลอก

 3. ใน PowerPoint ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางข้อมูลจากเวิร์กชีตที่คัดลอกมา

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วเลือก การวางแบบพิเศษ

  แสดงตัวเลือกวางแบบพิเศษ

 5. ในกล่อง วางแบบพิเศษ ให้คลิก วางลิงก์ จากนั้นภายใต้ เป็น ให้เลือก วัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel

  กล่องโต้ตอบแสดงการวางไฟล์เป็นลิงก์

คัดลอกและวาง (ยกเลิกลิงก์) ข้อมูล Excel ใน PowerPoint

ในกรณีนี้ ข้อมูล Excel จะไม่ลิงก์กับงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ คุณคัดลอกข้อมูลจากเวิร์กชีต Excel แล้ววางลงในงานนำเสนอของคุณ เวิร์กชีตจะไม่ส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยัง PowerPoint

 1. ใน Excel ให้เปิดเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก

 2. ลากเหนือพื้นที่ของข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก และบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกหรือแตะ คัดลอก

 3. ใน PowerPoint ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางข้อมูลจากเวิร์กชีตที่คัดลอกมา

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรลง วาง

 5. ภายใต้ตัวเลือกการวางให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือตัวเลือกการวางแต่ละตัวเลือกเพื่อดูการแสดงตัวอย่างของสิ่งที่จะมีลักษณะดังนี้

  ใช้สไตล์ปลายทาง

  ใช้สไตล์ปลายทางเพื่อคัดลอกข้อมูลเป็นตาราง PowerPoint โดยใช้รูปแบบของงานนำเสนอ

  รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

  เก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับเพื่อคัดลอกข้อมูลExcel เป็นตาราง PowerPoint โดยใช้รูปแบบของเวิร์กชีต

  ฝัง

  ฝังเพื่อคัดลอกข้อมูลเป็นข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ในExcel ในภายหลัง

  รูปภาพ

  รูปภาพเมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นรูปภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในExcel

  เก็บข้อความเท่านั้น

  เก็บข้อความเท่านั้นเพื่อคัดลอกข้อมูลทั้งหมดเป็นกล่องข้อความเดียว

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกแผนภูมิ Excel ไปยังโปรแกรมอื่นของ Office

แทรกเวิร์กชีตที่เชื่อมโยง

เมื่อต้องการแทรกและลิงก์แผ่นงานExcel ที่บันทึกไว้บนสไลด์PowerPoint ของคุณให้ทำดังต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญ: วัตถุที่เชื่อมโยงในงานนำเสนอของคุณจะแสดงข้อมูลทั้งหมดจากเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่บนเวิร์กชีตที่มีการเชื่อมโยงในเวิร์กบุ๊กExcel

 1. ในPowerPoint 2010 บนแท็บแทรกในกลุ่มข้อความให้คลิกวัตถุ

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกวัตถุ ให้เลือก สร้างจากไฟล์

 3. คลิกเรียกดูและในกล่องโต้ตอบเรียกดูให้เรียกดูจากนั้นเลือกเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแทรกแล้วคลิกตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบแทรกวัตถุให้เลือกลิงก์แล้วคลิกตกลง

เมื่อต้องการแก้ไขแผ่นงานExcel ที่ลิงก์ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลจากภายในExcel ให้คลิกขวาที่วัตถุบนสไลด์ชี้ไปที่วัตถุเวิร์กชีตที่ลิงก์แล้วเลือกแก้ไข

 • เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูลบนสไลด์ให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์Excel ต้นฉบับให้คลิกขวาที่วัตถุบนสไลด์แล้วคลิกการเชื่อมโยงการอัปเดต

แทรกส่วนที่เลือกที่ลิงก์จากเวิร์กชีต

เมื่อต้องการแทรกและลิงก์การเลือกข้อมูลจากเวิร์กชีตExcel ที่บันทึกไว้ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ใน Excel ให้เปิดเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแทรก

 2. เลือกและคัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการ

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณสามารถกด CTRL + C เพื่อคัดลอกข้อมูลได้

 3. ในPowerPoint 2010 ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการวางข้อมูลเวิร์กชีตที่คัดลอก

 4. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มคลิปบอร์ดให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างวางแล้วเลือกวางแบบพิเศษ

 5. ในกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษภายใต้เป็นให้เลือกวัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายวางลิงก์แล้วคลิกตกลง

เมื่อต้องการแก้ไขการเลือกเซลล์จากเวิร์กชีตExcel ที่ลิงก์ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลจากภายในExcel ให้คลิกขวาที่วัตถุบนสไลด์ชี้ไปที่วัตถุเวิร์กชีตที่ลิงก์แล้วเลือกแก้ไข

 • เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูลบนสไลด์ให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์Excel ต้นฉบับให้คลิกขวาที่วัตถุบนสไลด์แล้วคลิกการเชื่อมโยงการอัปเดต

คัดลอกส่วนที่เลือกของเซลล์ลงในสไลด์

เมื่อต้องการวางสำเนาการเลือกข้อมูล Excel ลงในสไลด์PowerPoint ของคุณให้ทำดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ข้อมูลที่คัดลอกและวางลงในสไลด์PowerPoint จะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเวิร์กบุ๊กExcel เมื่อต้องการลิงก์ข้อมูลบนสไลด์PowerPoint ไปยังแหล่งข้อมูลExcel ต้นฉบับให้ดูที่ส่วน "แทรกส่วนที่เลือกที่ลิงก์จากเวิร์กชีต" ทันทีที่ด้านบน

 1. ในExcel ให้เปิดเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เลือกและคัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการ

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณสามารถกด CTRL + C เพื่อคัดลอกข้อมูลได้

 3. ในPowerPoint 2010 ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการวางข้อมูลเวิร์กชีตที่คัดลอก

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรลง วาง

 5. ภายใต้ตัวเลือกการวางให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เลือกเก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นตารางPowerPoint แต่ต้องการให้มีลักษณะที่ปรากฏของเวิร์กชีต Excel ต้นฉบับ

  2. เลือกใช้สไตล์ปลายทางs ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นตารางPowerPoint แต่ต้องการให้สมมติว่าลักษณะที่ปรากฏของงานนำเสนอPowerPoint

  3. เลือกฝังถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ในPowerPoint

  4. เลือกรูปภาพถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นรูปภาพที่สามารถแก้ไขได้

  5. เลือกเก็บข้อความเท่านั้นถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดเป็นกล่องข้อความเดียว

ดูเพิ่มเติม

แทรกเนื้อหาจากโปรแกรมประยุกต์อื่น

คัดลอกแผนภูมิ Excel ไปยังโปรแกรมอื่นของ Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×