แทรกเนื้อหาจากโปรแกรมประยุกต์อื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำเข้าเนื้อหาจากโปรแกรมอื่น ๆ ลงในงานนำเสนอของคุณ ซึ่งรวมถึงไฟล์ที่สร้าง โดยอื่น ๆ โปรแกรม Microsoft Office ตลอดจนแฟ้มจากโปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุน Object Linking and Embedding (OLE)

หมายเหตุ: คุณสามารถแทรกเนื้อหาเฉพาะจากโปรแกรมที่สนับสนุน OLE และติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการดูเนื้อหาชนิดใดคุณสามารถแทรก บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกวัตถุ ในกล่องแทรกวัตถุ รายการชนิดของวัตถุคุณสามารถใช้

มีสองวิธีในการแทรกเนื้อหา วัตถุ ลงในงานนำเสนอ PowerPoint:

 • วัตถุที่เชื่อมโยง    วัตถุที่เชื่อมโยงจะปรับปรุงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ต้นฉบับของงาน ตัวอย่างเช่น แผนภูมิเชื่อมโยงที่สร้างขึ้นจากข้อมูลใน Microsoft Excel ถูกเปลี่ยนแปลงถ้าการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลใน Excel ไฟล์ต้นฉบับต้องมีอยู่บนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเมื่อต้องการคงการลิงก์ระหว่างวัตถุแทรกไว้และข้อมูลต้นฉบับของคุณ แทรกวัตถุที่เชื่อมโยงได้ถ้าชุดข้อมูลต้นฉบับมีขนาดใหญ่ หรือซับซ้อน

 • วัตถุฝังตัว    ข้อมูลต้นฉบับจะฝังอยู่ในงานนำเสนอ คุณสามารถดูวัตถุฝังตัวบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เนื่องจากข้อมูลต้นฉบับเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์งานนำเสนอ โดยทั่วไปแล้ววัตถุฝังตัวของจำเป็นต้องมีเนื้อที่ดิสก์ที่สามารถเพิ่มเติมกว่าวัตถุที่ลิงก์

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกวัตถุที่เชื่อมโยง

แทรกวัตถุฝังตัว

ลิงก์ หรือฝังเนื้อหาที่คัดลอกจากโปรแกรมอื่น

แทรกวัตถุที่เชื่อมโยง

 1. คลิกในสไลด์ที่คุณต้องการวางวัตถุ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  แท็บ แทรก กลุ่ม ข้อความ

 3. คลิกสร้างจากไฟล์

  กล่องโต้ตอบ แทรกวัตถุ เลือก สร้างจากไฟล์

 4. ในกล่องไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์

 6. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาในงานนำเสนอของคุณ ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอนที่คลิกเมื่อต้องการดูวัตถุ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน
   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกไอคอนเปลี่ยน และจากนั้น คลิกที่ไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบายภาพ

ด้านบนของหน้า

แทรกวัตถุฝังตัว

 1. คลิกในสไลด์ที่คุณต้องการวางวัตถุ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ

  แท็บ แทรก กลุ่ม ข้อความ

 3. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าวัตถุไม่มีอยู่แล้ว คลิกสร้างใหม่ ในกล่องชนิดของวัตถุ คลิกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการสร้าง

  • ถ้าวัตถุมีอยู่แล้ว คลิกสร้างจากไฟล์ ในกล่องไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือคลิกเรียกดู เพื่อเลือกจากรายการ

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายลิงก์

 5. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาในงานนำเสนอของคุณ ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน

  • เมื่อต้องการแสดงไอคอนที่คลิกเมื่อต้องการดูวัตถุ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอน
   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปไอคอนเริ่มต้นหรือป้ายชื่อ คลิกไอคอนเปลี่ยน และจากนั้น คลิกที่ไอคอนที่คุณต้องการจากรายการไอคอน ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถพิมพ์ป้ายชื่อในกล่องคำอธิบายภาพ

ด้านบนของหน้า

ลิงก์ หรือฝังเนื้อหาที่คัดลอกจากโปรแกรมอื่น

 1. ในโปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก PowerPoint เลือก และคัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการแทรกเป็นวัตถุ

 2. ใน PowerPoint คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้วัตถุที่ปรากฏ

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกลูกศรอยู่ด้านล่างวาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ
  ภายใต้ วาง, ตัวเลือกการวาง จะมีตัวเลือก วางแบบพิเศษ

 4. ในกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลที่เป็นวัตถุที่เชื่อมโยง คลิกวางลิงก์

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นวัตถุฝังตัว คลิกวาง ในกล่องเป็นคลิกรายการที่ มีคำว่า "วัตถุ" ในชื่อไฟล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลจากเอกสาร Word คลิกMicrosoft Word เอกสารวัตถุ

   หมายเหตุ: ถ้าส่วนที่เลือกของคุณมีขนาดเล็กมาก ตัวอย่างเช่น สองสามคำจากเอกสาร Word หรือตัวเลขจากเซลล์แผ่นงาน Excel คุณอาจไม่มีการบันทึกเป็นวัตถุ ในกรณีนี้ คลิกตัวเลือกในกล่องเป็น หนึ่ง หรือวางเนื้อหาโดยตรง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×