แทรกเชิงอรรถบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและการอ้างอิงท้ายเรื่อง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ้างอิงท้ายเรื่องให้วิธีในการอ้างอิงวัสดุในเอกสารของคุณ โดยไม่มีผลกระทบต่อเค้าโครงของแต่ละหน้า เนื่องจากบันทึกย่อทั้งหมดจะถูกวางไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสาร Word การอ้างอิงท้ายเรื่องตัวเลขในเลขโรมันเป็นตัวพิมพ์เล็ก และเชิงอรรถจะมีตัวเลข ด้วยตัวเลขอาระบิก

  1. ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

  2. บนแท็บแทรก ไปเชิงอรรถ หรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

    Word แทรกหมายเลขการอ้างอิงในเอกสาร และเพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่องหรือเชิงอรรถลงในเอกสารของคุณ

  3. พิมพ์ข้อความเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

  4. แตะสองครั้งตัวเลขอ้างอิงเพื่อข้ามระหว่างบันทึกย่อและที่บันทึกย่อที่ถูกอ้างอิงในเอกสารของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข หรือทำการกำหนดค่าเองอื่น ๆ เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง เปิดเอกสารของคุณใน Word บนคอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows ของคุณ เปลี่ยนแปลงของคุณจะมี ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดเอกสารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×