แทรกเครื่องหมายถูก

คุณสามารถใช้เครื่องหมายถูก (หรือเครื่องหมายเลือก) ใน PowerPoint เพื่อเน้นจุดสำคัญของงานนำเสนอของคุณ สัญลักษณ์เหล่านี้จะแบ่งข้อความในสไลด์ของคุณและจัดระเบียบข้อมูลของคุณอยู่เสมอและทำให้ผู้ชมของคุณติดตามได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแทรกเครื่องหมายถูกคือการใช้ฟอนต์ Wingdings

ในบทความนี้

แทรกเครื่องหมายถูกจากแถบเครื่องมือ

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในกล่องข้อความบนสไลด์ของคุณ

  เมื่อต้องการแทรกเครื่องหมายถูกด้วยวิธีนี้ เคอร์เซอร์ของคุณจะต้องอยู่ภายในกล่องข้อความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่คุณต้องการให้เครื่องหมายถูกปรากฎขึ้น

 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก สัญลักษณ์

  ไอคอนสัญลักษณ์อยู่บนแท็บแทรก
 3. ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ ให้คลิกเพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์ ฟอนต์ เลือก Wingdings

  ในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์ คุณสามารถเลื่อนในเมนูฟอนต์เพื่อค้นหาฟอนต์ที่คุณต้องการ
 4. ใช้แถบเลื่อนทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ แล้วเลื่อนไปยังแถวสุดท้ายของสัญลักษณ์ คลิกเครื่องหมายสแตนด์อโลนหรือเครืองหมายของกล่อง

  เคล็ดลับ:   คุณยังสามารถค้นหาสัญลักษณ์เหล่านี้ได้โดยการพิมพ์รหัสอักขระแต่ละรหัส 252 สำหรับเครื่องหมายถูกหรือ 254 สำหรับกล่องกาเครื่องหมาย ในกล่อง รหัสอักขระ ทางด้านล่าง

  เขตข้อมูลรหัสอักขระเป็นอีกวิธีในการระบุสัญลักษณ์
 5. เลือกเครื่องหมายถูกที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก แทรก เครื่องหมายถูกจะปรากฎขึ้นในกล่องข้อความที่คุณวางเคอร์เซอร์ของคุณ

  เคล็ดลับ:   PowerPoint บันทึกสัญลักษณ์ก่อนหน้าเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น คลิก แทรก > สัญลักษณ์ แล้วค้นหาเครื่องหมายถูกของคุณภายใต้ สัญลักษณ์ที่ใช้ล่าสุด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์

ด้านบนของหน้า

แทรกเครื่องหมายถูกโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีแป้นพิมพ์ตัวเลขแบบ 10 แป้น นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Num Lock ไว้ถ้าคีย์บอร์ดของคุณต้องใช้เพื่อพิมพืตัวเลข

 1. วางเคอร์เซอร์ภายในกล่องข้อความของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเครื่องหมายถูก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ ฟอนต์ แล้วเลือก Wingdings

  บนแท็บหน้าแรก คุณสามารถใช้เมนูดรอปดาวน์ฟอนต์เพื่อค้นหาฟอนต์ที่คุณต้องการ
 3. กดแป้น Alt บนคีย์บอร์ดของคุณค้างไว้ แล้วพิมพ์รหัสสำหรับสัญลักษณ์คุณต้องการใส่:

  • พิมพ์ ALT+0252 สำหรับเครื่องหมายถูก เครื่องหมายถูก

  • พิมพ์ ALT+0254 สำหรับกล่องกาเครื่องหมาย กล่องกาเครื่องหมาย

  เคล็ดลับ:   คุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันเหล่านี้เพื่อแทรกสัญลักษณ์จำนวนเท่าไรก็ได้ลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

ด้านบนของหน้า

แทรกเครื่องหมายถูกหรือกล่องกาเครื่องหมายในรายการหัวข้อย่อย

คุณยังสามารถใช้เครื่องหมายถูกและกล่องกาเครื่องหมายในรายการหัวข้อย่อย

 1. วางเคอร์เซอร์ภายในกล่องข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกไอคอน สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์

  ไอคอนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอยู่บนแท็บหน้าแรก
 3. คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

  ในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขทางด้านล่าง
 4. ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข ให้คลิก กำหนดค่า ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์

  ในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข ให้คลิกกำหนดค่า
 5. ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ ให้คลิกเพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์ ฟอนต์ แล้วเลือก Wingdings

  ในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์ คุณสามารถเลื่อนในเมนูฟอนต์เพื่อค้นหาฟอนต์ที่คุณต้องการ
 6. ใช้แถบเลื่อนทางด้านขวา เลื่อนลงไปยังแถวสุดท้ายของสัญลักษณ์ เลือกเครื่องหมายถูกหรือสัญลักษณ์กล่องกาเครื่องหมาย โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ คลิก แทรก

 7. ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข ให้คลิก ตกลง เพื่อแทรกสัญลักษณ์ลงในสไลด์ของคุณ

คุณยังสามารถสร้างรายการหัวข้อย่อยสำหรับข้อความที่แสดงอยู่ในสไลด์ของคุณอยู่แล้ว เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้เน้นข้อความของคุณ แล้วคลิกไอคอน สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×