แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์ผสาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์ของคุณเวียนใน Publisher ในเขตข้อมูลผสานกำลังพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อมูลของข้อความและรูปภาพที่จะแตกต่างกันในแต่ละสำเนาของสิ่งพิมพ์เสร็จสมบูรณ์

ของจดหมายเวียน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งพิมพ์ผสานแค็ตตาล็อกต้องเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลก่อนที่คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลผสาน

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิด เปิดสิ่งพิมพ์ของจดหมายเวียนของคุณ

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกขั้นตอนในตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนขั้นตอน >จดหมายเวียน

 3. ในจดหมายเวียน บานหน้าต่างงาน ภายใต้สร้างรายชื่อผู้รับ เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ จากนั้น คลิกถัดไป: สร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้อง แล้ว คลิ กเปิด ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก กล่องโต้ตอบอื่น ๆ อาจปรากฏขึ้น และร้องขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

 5. ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน คุณสามารถเลือกผู้รับที่คุณต้องการรวมไว้ในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการแยก คุณสามารถกรองรายการของคุณ ด้วยเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือเกณฑ์ และเรียงลำดับรายการตามลำดับตัวอักษร

 6. ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณประกอบด้วยกล่องข้อความ และคุณต้องการเพิ่มข้อความที่จะยังคงเหมือนเดิมในทุก ๆ สำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ แทรกกล่องข้อความอย่าง น้อยหนึ่ง ด้วยการคลิกแทรก >วาดกล่องข้อความ กล่องที่คุณต้องการวาดแล้ว ฉัน n สิ่งพิมพ์ของคุณ

 7. เมื่อต้องการแทรกข้อความที่คุณต้องการยังคงเดียวกันในทุก ๆ สำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ คลิกภายในกล่องข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในทุก ๆ คัดลอก

 8. คลิกภายในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลผสาน

 9. แทรกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เขตข้อมูลรูปภาพ

  1. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกเขตข้อมูลรูปภาพ

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกเขตข้อมูลรูปภาพ คลิกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยชื่อไฟล์รูปภาพหรือเส้นทาง นั้นแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าคอลัมน์เนื้อหา ไม่มีเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพ คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์รูปภาพ คลิกโฟลเดอร์ระบุ เลือก[แหล่งข้อมูลโฟลเดอร์], คลิกเพิ่ม นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ นั้นแล้ว คลิกเปิด

  ช่องที่อยู่

  1. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกช่องที่อยู่

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกช่องที่อยู่ คลิกองค์ประกอบอยู่ที่คุณต้องการรวม นั้นแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ใช้ Publisher สำหรับช่องที่อยู่ คุณอาจต้องคลิกตรงกับเขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบแทรกช่องที่อยู่ ในกล่องโต้ตอบจับคู่เขตข้อมูล ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูล Publisher

  บรรทัดแสดงคำทักทาย

  1. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกบรรทัดแสดงคำทักทาย

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกบรรทัดแสดงคำทักทาย เลือกคำทักทายบรรทัดรูปแบบ ซึ่งรวมถึงคำขึ้นต้น รูปแบบชื่อ และเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองในคำขึ้นต้นและกล่องเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

  3. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกรณีที่ Publisher ไม่สามารถแปลชื่อผู้รับ นั่นคือตัวอย่างเช่น เมื่อแหล่งข้อมูลประกอบด้วยไม่มีชื่อ หรือนามสกุลสำหรับผู้รับ แต่เฉพาะชื่อบริษัท

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเป็นบรรทัดแสดงคำทักทายในกล่องสำหรับชื่อผู้รับที่ไม่ถูกต้อง

  4. คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ใช้ Publisher สำหรับบรรทัดแสดงคำทักทาย คุณอาจต้องคลิกตรงกับเขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบแทรกบรรทัดแสดงคำทักทาย ในกล่องโต้ตอบจับคู่เขตข้อมูล ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูล Publisher

  เขตข้อมูลอื่น ๆ ของข้อมูล

  ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน รายการภายใต้เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้มีเขตข้อมูลที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของคุณทั้งหมด คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  1. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ในกล่องรายการภายใต้เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมลงในกล่องข้อความที่คุณได้สร้างไว้

   หมายเหตุ: ลากในรายการรูปภาพจากรายการนี้แทรกข้อความที่แสดงเส้นทางไปยังรูปภาพ เท่านั้น จะไม่สามารถแทรกรูปภาพเอง

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิด เปิดสิ่งพิมพ์ของคุณผสานอีเมล

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือก >จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ทีละขั้นอีเมลตัวช่วยสร้างการผสาน

 3. ในจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ บานหน้าต่างงาน ภายใต้สร้างรายชื่อผู้รับ เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ จากนั้น คลิกถัดไป: สร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้อง แล้ว คลิ กเปิด ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก กล่องโต้ตอบอื่น ๆ อาจปรากฏขึ้น และร้องขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

 5. ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน คุณสามารถเลือกผู้รับที่คุณต้องการรวมไว้ในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการแยก คุณสามารถกรองรายการของคุณ ด้วยเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือเกณฑ์ และเรียงลำดับรายการตามลำดับตัวอักษร

 6. ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณประกอบด้วยกล่องข้อความ และคุณต้องการเพิ่มข้อความที่จะยังคงเหมือนเดิมในทุก ๆ สำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ แทรกกล่องข้อความอย่าง น้อยหนึ่ง ด้วยการคลิกแทรก >วาดกล่องข้อความ กล่องที่คุณต้องการวาดแล้ว ฉัน n สิ่งพิมพ์ของคุณ

 7. เมื่อต้องการแทรกข้อความที่คุณต้องการยังคงเดียวกันในทุก ๆ สำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ คลิกภายในกล่องข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในทุก ๆ คัดลอก

 8. ในสิ่งพิมพ์เวียนของอีเมล คลิกภายในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลผสาน

 9. แทรกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นแบบส่วนตัว

  1. ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกแทรกไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นแบบส่วนตัว

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นแบบส่วนตัว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงและอยู่ของเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่คุณต้องการให้ผู้รับแต่ละเพื่อไปยังเมื่อคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์

  3. ถ้าคุณต้องการใช้เขตข้อมูลในข้อความแสดงหรือเขตข้อมูลการเชื่อมโยงหลายมิติ คลิกในกล่องแสดงข้อความ หรือไฮเปอร์ลิงก์ แล้ว ในรายการภายใต้รายการเมื่อต้องการแทรก คลิ กเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรก

   ถ้าคุณแทรกเขตข้อมูล คุณสามารถระบุข้อความแสดงแทนและที่อยู่เว็บสำหรับรายการใด ๆ ว่างเปล่าที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลที่แทรกไว้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อความเริ่มต้นใช้งานสำหรับรายการที่ว่างเปล่า และใช้การเชื่อมโยงหลายมิติเริ่มต้นสำหรับรายการที่ว่างเปล่า ตามที่ต้อง แล้ว พิมพ์ข้อความแทนและที่อยู่เว็บ

   รูปของกล่องโต้ตอบการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติส่วนบุคคล

  เขตข้อมูลรูปภาพ

  1. ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกเขตข้อมูลรูปภาพ

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพเขต คลิกเขตข้อมูลรูปภาพที่คุณต้องการแทรก นั้นแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าคอลัมน์เนื้อหา ไม่มีเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพ คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์รูปภาพ คลิกโฟลเดอร์ระบุ เลือก[แหล่งข้อมูลโฟลเดอร์], คลิกเพิ่ม นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ นั้นแล้ว คลิกเปิด

  บรรทัดแสดงคำทักทาย

  1. ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกบรรทัดแสดงคำทักทาย

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกบรรทัดแสดงคำทักทาย เลือกคำทักทายบรรทัดรูปแบบ ซึ่งรวมถึงคำขึ้นต้น รูปแบบชื่อ และเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองในคำขึ้นต้นและกล่องเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

  3. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกรณีที่ Publisher ไม่สามารถแปลชื่อผู้รับ นั่นคือตัวอย่างเช่น เมื่อแหล่งข้อมูลประกอบด้วยไม่มีชื่อ หรือนามสกุลสำหรับผู้รับ แต่เฉพาะชื่อบริษัท

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเป็นบรรทัดแสดงคำทักทายในกล่องสำหรับชื่อผู้รับที่ไม่ถูกต้อง

  4. คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ใช้ Publisher สำหรับบรรทัดแสดงคำทักทาย คุณอาจต้องคลิกตรงกับเขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบแทรกบรรทัดแสดงคำทักทาย ในกล่องโต้ตอบจับคู่เขตข้อมูล ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูล Publisher

  เขตข้อมูลอื่น ๆ ของข้อมูล

  ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล รายการภายใต้เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้มีเขตข้อมูลที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของคุณทั้งหมด คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  1. ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล ในกล่องรายการภายใต้เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมลงในกล่องข้อความที่คุณได้สร้างไว้

   หมายเหตุ: ลากในรายการรูปภาพจากรายการนี้แทรกเฉพาะเส้นทางไปยังรูปภาพ จะไม่สามารถแทรกรูปภาพเอง

ดูเพิ่มเติม

การสร้างจดหมายเวียนหรือจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์

การสร้างแค็ตตาล็อกเวียน

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิด เปิดสิ่งพิมพ์ของจดหมายเวียนของคุณ

 2. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การส่งจดหมายและแค็ตตาล็อก แล้ว คลิ กจดหมายเวียน

 3. ในจดหมายเวียน บานหน้าต่างงาน ภายใต้สร้างรายชื่อผู้รับ เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ จากนั้น คลิกถัดไป: สร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้อง แล้ว คลิ กเปิด

  ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก กล่องโต้ตอบอื่น ๆ อาจปรากฏขึ้น และร้องขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณ สมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีข้อมูลบนแผ่นงานหลาย คุณต้อง การเลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน คุณสามารถเลือกผู้รับที่คุณต้องการรวมไว้ในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการแยก คุณสามารถกรองรายการของคุณ ด้วยเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือเกณฑ์ และเรียงลำดับรายการตามลำดับตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับรายชื่อผู้รับ ดูเคล็ดลับสำหรับผู้รับจดหมาย

 6. ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณประกอบด้วยกล่องข้อความ และคุณต้องการเพิ่มข้อความที่จะยังคงเหมือนเดิมในทุก ๆ สำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ แทรกกล่องข้อความอย่าง น้อยหนึ่ง

  วิธีการมีดังนี้

  1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏ จากนั้น ลากทแยงจนกว่าคุณได้ขนาดของกล่องข้อความที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการแทรกข้อความที่คุณต้องการยังคงเดียวกันในทุก ๆ สำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ คลิกภายในกล่องข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในทุก ๆ คัดลอก

 8. คลิกภายในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลผสาน

 9. แทรกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เขตข้อมูลรูปภาพ

  1. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกเขตข้อมูลรูปภาพ

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกเขตข้อมูลรูปภาพ คลิกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยชื่อไฟล์รูปภาพหรือเส้นทาง นั้นแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าคอลัมน์เนื้อหา ไม่มีเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพ คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์รูปภาพ คลิกโฟลเดอร์ระบุ เลือก[โฟลเดอร์แหล่งข้อมูล], คลิกเพิ่ม นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ นั้นแล้ว คลิกเปิด

  ช่องที่อยู่ที่มีชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ

  1. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกช่องที่อยู่

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกช่องที่อยู่ คลิกองค์ประกอบอยู่ที่คุณต้องการรวม นั้นแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ใช้ Publisher สำหรับช่องที่อยู่ คุณอาจต้องคลิกตรงกับเขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบแทรกช่องที่อยู่ ในกล่องโต้ตอบจับคู่เขตข้อมูล ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูล Publisher

  บรรทัดแสดงคำทักทาย

  1. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกบรรทัดแสดงคำทักทาย

  2. ในกล่องโต้ตอบบรรทัดแสดงคำทักทาย เลือกคำทักทายบรรทัดรูปแบบ ซึ่งรวมถึงคำขึ้นต้น รูปแบบชื่อ และเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองในคำขึ้นต้นและกล่องเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

  3. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกรณีที่ Publisher ไม่สามารถแปลชื่อผู้รับ นั่นคือตัวอย่างเช่น เมื่อแหล่งข้อมูลประกอบด้วยไม่มีชื่อ หรือนามสกุลสำหรับผู้รับ แต่เฉพาะชื่อบริษัท

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเป็นบรรทัดแสดงคำทักทายในกล่องสำหรับชื่อผู้รับที่ไม่ถูกต้อง

  4. คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ใช้ Publisher สำหรับบรรทัดแสดงคำทักทาย คุณอาจต้องคลิกตรงกับเขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบบรรทัดแสดงคำทักทาย ในกล่องโต้ตอบจับคู่เขตข้อมูล ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูล Publisher

  เขตข้อมูลอื่น ๆ ของข้อมูล

  ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน รายการภายใต้เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้มีเขตข้อมูลที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของคุณทั้งหมด คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  1. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ในกล่องรายการภายใต้เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมลงในกล่องข้อความที่คุณได้สร้างไว้

   หมายเหตุ: ลากในรายการรูปภาพจากรายการนี้แทรกข้อความที่แสดงเส้นทางไปยังรูปภาพ เท่านั้น จะไม่สามารถแทรกรูปภาพเอง

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิด เปิดสิ่งพิมพ์ของคุณผสานอีเมล

 2. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การส่งจดหมายและแค็ตตาล็อก แล้ว คลิ กจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์

 3. ในจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ บานหน้าต่างงาน ภายใต้สร้างรายชื่อผู้รับ เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ จากนั้น คลิกถัดไป: สร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้อง แล้ว คลิ กเปิด

  ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก กล่องโต้ตอบอื่น ๆ อาจปรากฏขึ้น และร้องขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณ สมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีข้อมูลบนแผ่นงานหลาย คุณต้อง การเลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน คุณสามารถเลือกผู้รับที่คุณต้องการรวมไว้ในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อผู้รับที่คุณต้องการแยก คุณสามารถกรองรายการของคุณ ด้วยเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือเกณฑ์ และเรียงลำดับรายการตามลำดับตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับรายชื่อผู้รับ ดูเคล็ดลับสำหรับผู้รับจดหมาย

 6. ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณประกอบด้วยกล่องข้อความ แทรกกล่องข้อความอย่าง น้อยหนึ่ง

  วิธีการมีดังนี้

  1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏ จากนั้น ลากทแยงจนกว่าคุณได้ขนาดกล่องข้อความคุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการแทรกข้อความที่คุณต้องการยังคงเดียวกันในทุก ๆ สำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ คลิกภายในกล่องข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในทุก ๆ คัดลอก

 8. ในสิ่งพิมพ์เวียนของอีเมล คลิกภายในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลผสาน

 9. แทรกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นแบบส่วนตัว

  1. ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกแทรกไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นแบบส่วนตัว

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นแบบส่วนตัว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงและอยู่ของเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่คุณต้องการให้ผู้รับแต่ละเพื่อไปยังเมื่อคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์

  3. ถ้าคุณต้องการใช้เขตข้อมูลในข้อความแสดงหรือเขตข้อมูลการเชื่อมโยงหลายมิติ คลิกในกล่องแสดงข้อความ หรือไฮเปอร์ลิงก์ แล้ว ในรายการภายใต้รายการเมื่อต้องการแทรก คลิ กเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรก

   ถ้าคุณแทรกเขตข้อมูล คุณสามารถระบุข้อความแสดงแทนและที่อยู่เว็บสำหรับรายการใด ๆ ว่างเปล่าที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลที่แทรกไว้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อความเริ่มต้นใช้งานสำหรับรายการที่ว่างเปล่า และใช้การเชื่อมโยงหลายมิติเริ่มต้นสำหรับรายการที่ว่างเปล่า ตามที่ต้อง แล้ว พิมพ์ข้อความแทนและที่อยู่เว็บ

   รูปของกล่องโต้ตอบการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติส่วนบุคคล

  เขตข้อมูลรูปภาพ

  1. ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกเขตข้อมูลรูปภาพ

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพเขต คลิกเขตข้อมูลรูปภาพที่คุณต้องการแทรก นั้นแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าคอลัมน์เนื้อหา ไม่มีเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพ คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์รูปภาพ คลิกโฟลเดอร์ระบุ เลือก[โฟลเดอร์แหล่งข้อมูล], คลิกเพิ่ม นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ นั้นแล้ว คลิกเปิด

  บรรทัดแสดงคำทักทาย

  1. ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล ภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกบรรทัดแสดงคำทักทาย

  2. ในกล่องโต้ตอบบรรทัดแสดงคำทักทาย เลือกคำทักทายบรรทัดรูปแบบ ซึ่งรวมถึงคำขึ้นต้น รูปแบบชื่อ และเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองในคำขึ้นต้นและกล่องเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

  3. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกรณีที่ Publisher ไม่สามารถแปลชื่อผู้รับ นั่นคือตัวอย่างเช่น เมื่อแหล่งข้อมูลประกอบด้วยไม่มีชื่อ หรือนามสกุลสำหรับผู้รับ แต่เฉพาะชื่อบริษัท

   คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเป็นบรรทัดแสดงคำทักทายในกล่องสำหรับชื่อผู้รับที่ไม่ถูกต้อง

  4. คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ใช้ Publisher สำหรับบรรทัดแสดงคำทักทาย คุณอาจต้องคลิกตรงกับเขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบบรรทัดแสดงคำทักทาย ในกล่องโต้ตอบจับคู่เขตข้อมูล ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูล Publisher

  เขตข้อมูลอื่น ๆ ของข้อมูล

  ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล รายการภายใต้เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้มีเขตข้อมูลที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของคุณทั้งหมด คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  1. ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล ในกล่องรายการภายใต้เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมลงในกล่องข้อความที่คุณได้สร้างไว้

   หมายเหตุ: ลากในรายการรูปภาพจากรายการนี้แทรกเฉพาะเส้นทางไปยังรูปภาพ จะไม่สามารถแทรกรูปภาพเอง

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิด เปิดสิ่งพิมพ์ของคุณผสานแค็ตตาล็อก

 2. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การส่งจดหมายและแค็ตตาล็อก แล้ว คลิ กผสานแค็ตตาล็อก

 3. ในการผสานแค็ตตาล็อก บานหน้าต่างงาน ภายใต้เลือกรายการผลิตภัณฑ์ เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ จากนั้น คลิกถัดไป: สร้าง หรือการเชื่อมต่อไปยังรายการผลิตภัณฑ์

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้อง แล้ว คลิ กเปิด

  ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก กล่องโต้ตอบอื่น ๆ อาจปรากฏขึ้น และร้องขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณ สมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีข้อมูลบนแผ่นงานหลาย คุณต้อง การเลือกเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบรายการผลิตภัณฑ์ผสานแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการรวม คุณสามารถกรองรายการของคุณ ด้วยเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือเกณฑ์ และเรียงลำดับรายการตามลำดับตัวอักษร

 6. ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณประกอบด้วยกล่องข้อความ แทรกกล่องข้อความลงในพื้นที่การผสานแค็ตตาล็อกของสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณจะแทรกเขตข้อมูล

  วิธีการมีดังนี้

  1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏ จากนั้น ลากทแยงจนกว่าคุณได้ขนาดของกล่องข้อความที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการแทรกข้อมูลที่จะแตกต่างกันกับระเบียนแต่ละรายการในพื้นที่การผสานแค็ตตาล็อกเกิดซ้ำ คลิกภายในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูล แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการแทรกข้อความลงในพื้นที่การผสานแค็ตตาล็อกซ้ำเทมเพลตของคุณ ในบานหน้าต่างงานการผสานแค็ตตาล็อก ภายใต้เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรก

   หมายเหตุ: คลิกเขตข้อมูลรูปภาพหรือรูปถ่ายจะแทรกข้อความ (ของรูปภาพเส้นทางและชื่อไฟล์) แทนรูปภาพเอง

  2. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกรูปภาพของผลิตภัณฑ์

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้คลิกในกล่องข้อความในพื้นที่การผสานแค็ตตาล็อกก่อนที่คุณแทรกเขตข้อมูลผสาน Publisher แทรกแต่ละเขตข้อมูลผสานภายในข้อความหรือรูปภาพเฟรมใหม่ได้เช่นกัน

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 จนกระทั่งคุณได้แทรกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากแหล่งข้อมูลของคุณทั้งหมด

 9. จัดรูปแบบ และจัดเรียงแค็ตตาล็อกเวียน ซึ่งจะทำซ้ำสำหรับแต่ละระเบียนในแหล่งข้อมูล คุณสามารถปรับขนาดเพื่อให้ระเบียนหลายสามารถให้พอดีกับเหมือนกับที่คุณต้องการบนหน้า ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ และการจัดเรียงข้อความในส่วนดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×