แทรกอักษรศิลป์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อักษรศิลป์เป็นวิธีที่รวดเร็วในการทำให้ข้อความโดดเด่นโดยใช้เอฟเฟกต์พิเศษ คุณเลือกสไตล์อักษรศิลป์จากแกลเลอรีอักษรศิลป์โดยเรียกใช้จากแท็บ แทรก ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าเองได้

ตัวอย่างอักษรศิลป์พร้อมคำว่า Happy Birthday และรูปภาพ

 1. คลิก แทรก > อักษรศิลป์ แล้วเลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

  การเลือกตัวเลือกอักษรศิลป์

  ในแกลเลอรีอักษรศิลป์ ตัวอักษร A แสดงแทนรูปแบบต่างๆที่ใช้กับข้อความทั้งหมดที่คุณพิมพ์

  หมายเหตุ: ไอคอนอักษรศิลป์จะอยู่ในกลุ่ม ข้อความ และอาจจะปรากฏขึ้นแตกต่างกันไปตามโปรแกรมที่คุณกำลังใช้อยู่และขนาดหน้าจอของคุณ ค้นหาหนี่งในไอคอนเหล่านี้:

  ไอคอนอักษรศิลป์ขนาดใหญ่ ไอคอนอักษรศิลป์ขนาดกลาง ไอคอนอักษรศิลป์ขนาดเล็ก
 2. ตัวแทนข้อความ "ข้อความของคุณอยู่ที่นี่" จะปรากฏขึ้น โดยเป็นข้อความที่เน้นไว้

  ข้อความตัวยึดอักษรศิลป์

  ใส่ข้อความของคุณเองแทนที่ตัวแทนข้อความ

  อักษรศิลป์พร้อมข้อความแบบกำหนดเอง

เคล็ดลับ: 

 • คุณสามารถป้อนได้ทั้งประโยค และแม้แต่ย่อหน้าให้เป็นอักษรศิลป์ (คุณอาจจะต้องเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่ยาวกว่า) และใน Word คุณสามารถแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ใน Word

 • คุณสามารถรวมสัญลักษณ์เป็นข้อความอักษรศิลป์ได้ คลิกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับสัญลักษณ์ และบนแท็บ แทรก ให้คลิก สัญลักษณ์ และเลือกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ

คุณอาจจะลองใช้สไตล์รูปร่างเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของอักษรศิลป์ และรู้สึกสับสนกับข้อความที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใช้ตัวเลือกข้อความในกลุ่ม สไตล์ของอักษรศิลป์ แทน สไตล์รูปร่างและเอฟเฟ็กต์จะมีผลกับกล่องและพื้นหลังรอบๆ อักษรศิลป์ของคุณ ไม่ใช่ข้อความอักษรศิลป์ ดังนั้น เมื่อต้องการเพิ่มอักษรศิลป์ของคุณ เช่น เงา การหมุน เส้นโค้ง และสีเติมและสีเค้าร่าง คุณใช้ตัวเลือกในกลุ่ม อักษรศิลป์ ประกอบด้วย สีเติมข้อความ, เค้าร่างข้อความ และ เอฟเฟ็กต์ข้อความ

กลุ่มสไตล์อักษรศิลป์

หมายเหตุ: คุณอาจจะเห็นเฉพาะไอคอนสำหรับสไตล์อักษรศิลป์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของคุณ

กลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ที่แสดงเฉพาะไอคอน

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์หรือตัวอักษรที่ต้องการเปลี่ยน

  แท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาด จะปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาด คลิก สีเติมข้อความ หรือ สีเค้าร่าง และเลือกสีที่คุณต้องการ

  การเลือกสีเติมข้อความ
 3. คลิกด้านนอกกล่องข้อความของคุณเพื่อดูเอฟเฟ็กต์

  มีการใช้สีเติมข้อความสีน้ำเงินอ่อนและสีเค้าร่างสีแดงในตัวอย่างนี้

  อักษรศิลป์ที่ใช้สีเติมข้อความและสีของเค้าร่าง

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์หรือตัวอักษรที่ต้องการเปลี่ยน

  แท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาด จะปรากฏขึ้น

 2. เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์เส้นโค้ง บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาด คลิก เอฟเฟ็กต์ข้อความ >การแปลง และเลือกหนึ่งตัวเลือกที่คุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ: เมนู ข้อความเอฟเฟ็กต์ ปุ่มเมนูข้อความเอฟเฟ็กต์ ไม่เหมือนกับเมนู เอฟเฟ็กต์รูปร่าง ปุ่มเมนูรูปร่างเอฟเฟ็กต์รูปร่าง ถ้าคุณไม่เห็น แปลง ที่ด้านล่างของเมนู โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกเมนู ข้อความเอฟเฟ็กต์

  มีการเลือกใช้เอฟเฟ็กต์การแปลงเส้นโค้งแรกในตัวอย่างนี้

  การเลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความการแปลงแบบเส้นโค้ง
 3. คลิกด้านนอกกล่องข้อความของคุณเพื่อดูเอฟเฟ็กต์

  ใช้เมนู เอฟเฟ็กต์ข้อความ เพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์อื่นๆ เช่น เงา การทำรีเฟลกชัน เรืองแสง ยกนูน และการหมุนสามมิติ ตัวอย่างนี้จะแสดงอักษรศิลป์ที่มีเอกเฟ็กต์การแปลงเส้นโค้งและใช้เงา

  อักษรศิลป์ที่ใช้เอฟเฟ็กต์การแปลงแบบเส้นโค้งและเงา

 • เมื่อต้องการหมุนข้อความอักษรศิลป์ไปที่มุมใดๆ ให้เลือกมุมที่ต้องการ และจากนั้นลากตัวจัดการหมุนแบบวงกลมที่ด้านบนของกล่อง

  การหมุนอักษรศิลป์ด้วยตัวจัดการหมุน
 • เมื่อต้องการพลิกอักษรศิลป์หรือหมุนเป็น 90 องศา ให้คลิกแท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาด คลิก หมุน ในกลุ่ม จัดเรียง จากนั้นเลือกตัวเลือก

  ตัวเลือกเมนูหมุน

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์หรือสไตล์ข้อความอักษรศิลป์ของคุณ

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์หรือตัวอักษรที่ต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้เปลี่ยนตัวเลือกในกลุ่ม ฟอนต์ เช่น สไตล์ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ หรือขีดเส้นใต้

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ ให้เลือกข้อความเพื่อแปลงเป็นอักษรศิลป์

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก อักษรศิลป์ แล้วเลือกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

  การเลือกตัวเลือกอักษรศิลป์

ด้านบนของเพจ

ดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มภาพตัดปะไปยังไฟล์

เพิ่มรูปร่าง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกข้อความตกแต่งในเอกสาร

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์

  กลุ่มข้อความ

 3. คลิกสไตล์อักษรศิลป์ แล้วเริ่มพิมพ์

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิกตัวเลือกใดก็ได้

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความอักษรศิลป์โดยการคลิก ทิศทางของข้อความ ในกลุ่ม ข้อความ แล้วเลือกทิศทางใหม่สำหรับข้อความ

ด้านบนของหน้า

ดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถใช้ WordArt เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์ข้อความพิเศษลงในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถยืดชื่อเรื่อง เอียงข้อความ ทำให้ข้อความพอดีกับรูปร่าง หรือนำการเติมไล่ระดับสีไปใช้ WordArt นี้จะกลายเป็นวัตถุที่คุณสามารถย้ายหรือจัดตำแหน่งในเอกสารของคุณเพื่อเพิ่มการตกแต่งหรือการเน้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มข้อความในวัตถุ WordArt ที่มีอยู่เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

ตัวอย่างอักษรศิลป์

Excel

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์ แล้วคลิกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 2. ใส่ข้อความของคุณ

Outlook

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์ แล้วคลิกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 2. พิมพ์ข้อความของคุณในกล่อง ข้อความ

  คุณสามารถกำหนดค่ารูปร่างรอบๆ อักษรศิลป์ได้ รวมถึงข้อความในอักษรศิลป์ด้วย

PowerPoint

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์ แล้วคลิกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 2. ใส่ข้อความของคุณ

Publisher

 1. บน วัตถุแถบเครื่องมือ ให้คลิก แทรกอักษรศิลป์ รูปภาพปุ่ม

 2. ใน แกลเลอรีอักษรศิลป์ ให้คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 3. พิมพ์ข้อความของคุณในกล่อง ข้อความ

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อความในอักษรศิลป์ ให้ดับเบิลคลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ในกล่อง ข้อความ

Word

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์ แล้วคลิกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 2. พิมพ์ข้อความของคุณในกล่อง ข้อความ

  คุณสามารถกำหนดค่ารูปร่างรอบๆ อักษรศิลป์ได้ รวมถึงข้อความในอักษรศิลป์ด้วย

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพื่อแปลงเป็นอักษรศิลป์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์ แล้วคลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

  รูปภาพแท็บแทรก

คุณสามารถกำหนดค่ารูปร่างรอบๆ อักษรศิลป์ได้ รวมถึงข้อความในอักษรศิลป์ด้วย

ด้านบนของหน้า

Excel

ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอักษรศิลป์ ให้ดู เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ

Outlook

ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอักษรศิลป์ ให้ดู เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ

PowerPoint

ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอักษรศิลป์ ให้ดู เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ

Publisher

ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอักษรศิลป์ ให้ดู เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ

Word

ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอักษรศิลป์ ให้ดู เลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่นๆ

ด้านบนของหน้า

Excel

เมื่อคุณเอาสไตล์อักษรศิลป์ออกจากข้อความของคุณ ข้อความจะยังคงอยู่และเปลี่ยนเป็นข้อความธรรมดา

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์ออก

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์อักษรศิลป์ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้วคลิก ล้างอักษรศิลป์

  เมื่อต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์ออกจากส่วนของข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์ออก แล้วทำตามขั้นตอนทางด้านบน

PowerPoint

เมื่อคุณเอาสไตล์อักษรศิลป์ออกจากข้อความของคุณ ข้อความจะยังคงอยู่และเปลี่ยนเป็นข้อความธรรมดา

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์ออก

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์อักษรศิลป์ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้วคลิก ล้างอักษรศิลป์

  เมื่อต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์ออกจากส่วนของข้อความของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์ออก แล้วทำตามขั้นตอนทางด้านบน

ด้านบนของหน้า

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับโปรแกรมทั้งหมดที่แสดงรายการใน นำไปใช้กับ ที่ด้านบนของบทความนี้

 • ดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ที่คุณต้องการเอาออกเพื่อเลือก แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×