ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แทรกตาราง รูปภาพและลายน้ำ

แทรกอักษรศิลป์

แทรกอักษรศิลป์

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ โปรดติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เคล็ดลับ: วิดีโอไม่เป็นภาษาของคุณใช่ไหม ลองเลือก คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ปุ่ม คำอธิบายทดแทนการได้ยิน

 1. ไปที่แทรกอักษรศิลป์>

 2. เลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ

  อักษรศิลป์พร้อมข้อความแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

เปลี่ยนสี

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยน

 2. บนรูปแบบรูปร่างหรือรูปแบบเครื่องมือการวาดให้เลือกสีเติมข้อความหรือเค้าร่างข้อความและเลือกสีที่คุณต้องการ

  การเลือกสีเติมข้อความ
 3. คลิกหรือแตะที่ด้านนอกของกล่องข้อความของคุณเพื่อดูเอฟเฟ็กต์

  อักษรศิลป์ที่ใช้สีเติมข้อความและสีของเค้าร่าง

เลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความ

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยน

 2. ไปที่รูปแบบรูปร่างหรือรูปแบบของเครื่องมือการวาด>เอฟเฟ็กต์ข้อความ>แปลง

  การเลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความการแปลงแบบเส้นโค้ง
 3. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

 4. คลิกด้านนอกกล่องข้อความของคุณเพื่อดูเอฟเฟ็กต์

ดูวิธีการทำให้ข้อความโค้งรอบวัตถุแบบวงกลม

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ โปรดติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

90 วินาที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างอักษรศิลป์ให้ดูที่ข้อความโค้งรอบวงกลมหรือรูปร่างอื่นๆ

หมุน

 1. เลือกอักษรศิลป์แล้วลากจุดจับการหมุนแบบวงกลมที่ด้านบนของกล่อง

  การหมุนอักษรศิลป์ด้วยตัวจัดการหมุน
 2. เมื่อต้องการพลิกอักษรศิลป์หรือหมุน๙๐องศาให้ไปที่รูปแบบรูปร่างหรือรูปแบบของเครื่องมือการวาด>หมุนแล้วเลือกตัวเลือก

  ตัวเลือกเมนูหมุน

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยน

 2. ไปที่หน้าแรกแล้วเลือกตัวเลือกเช่นสไตล์ฟอนต์ขนาดฟอนต์หรือขีดเส้นใต้

ดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

 1. คลิกหรือแตะตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกอักษรศิลป์

 2. ไปที่แทรกอักษรศิลป์>

  กลุ่มข้อความ

 3. เลือกสไตล์อักษรศิลป์แล้วเริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ไปที่จัดรูปแบบเครื่องมือการวาด> และเลือกตัวเลือกใดๆ

ดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

 1. ไปที่แทรกอักษรศิลป์>

 2. เลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

  แท็บแทรกที่เน้นตัวเลือกอักษรศิลป์

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

 1. เลือกอักษรศิลป์

  ตัวอย่างอักษรศิลป์

 2. ไปที่รูปแบบรูปร่าง>เอฟเฟ็กต์ข้อความ>แปลงและเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บรูปแบบรูปร่างที่เน้นตัวเลือกข้อความเอฟเฟ็กต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างอักษรศิลป์ให้ดูที่ข้อความโค้งรอบวงกลมหรือรูปร่างอื่นๆ

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยน

  เมื่อคุณทำเช่นนั้น แท็บ รูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

  ตัวอย่างอักษรศิลป์

 2. ไปที่รูปแบบรูปร่าง> การเติมข้อความแล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

  แท็บรูปแบบรูปร่าง ด้วยตัวเลือกสีเติมข้อความที่ถูกเน้น

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าร่างของข้อความอักษรศิลป์ให้ไปที่รูปแบบรูปร่าง>เค้าร่างข้อความและเลือกสี

 1. เลือกแทรกบนแถบเครื่องมือ

 2. เลือก อักษรศิลป์ แล้วเลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 3. ใส่ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

 1. เลือกอักษรศิลป์

  เมื่อคุณทำเช่นนั้น แท็บ รูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 2. ไปที่รูปแบบ> รูปร่าง >เอฟเฟ็กต์ข้อความ>แปลงและเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยน

  เมื่อคุณทำเช่นนั้น แท็บ รูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 2. ไปที่รูปแบบรูปร่าง> การเติมข้อความแล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าร่างของข้อความอักษรศิลป์ให้ไปที่รูปแบบรูปร่าง>เค้าร่างข้อความและเลือกสี

ใน Word สำหรับเว็บ คุณสามารถดูอักษรศิลป์ที่มีอยู่แล้วในเอกสารของคุณได้แต่เมื่อต้องการเพิ่มอักษรศิลป์เพิ่มเติมที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเปิดหรือแก้ไขเอกสารใน Word เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์แบบอักษรบนแท็บหน้าแรกเพื่อเปลี่ยนสีและขนาดของฟอนต์และนำตัวหนาตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้ไปใช้กับข้อความของคุณได้

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×