Office

แทรกหรือแก้ไขสมการหรือนิพจน์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Word for Mac มีสมการที่คุณสามารถปล่อยลงในเอกสารของคุณซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการจัดรูปแบบ ถ้าสมการที่มีอยู่ภายในไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถแก้ไข หรือสร้างสมการที่ซับซ้อนของคุณเองจากตั้งแต่ต้น

แทรกสมการที่มีอยู่แล้ว

 1. ในเอกสารของคุณ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสมการ

 2. บนแท็บแทรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสมการ เลื่อนดูตัวเลือกในรายการ แล้ว คลิ กสมการที่คุณต้องการ

  บนแท็บแทรก จะถูกเน้นปุ่มสมการ

  สมการจะถูกแทรกในเอกสารของคุณ

เขียน หรือเปลี่ยนสมการ

 1. บนแท็บแทรก คลิกสมการ

  ปุ่ม สมการ

  พื้นที่สำรองไว้สำหรับสมการใหม่ของคุณจะถูกแทรก และคุณจะเห็นชุดของเครื่องมือบนแท็บสมการ สำหรับการปรับแต่ง และเพิ่มองค์ประกอบต่าง ๆ ลงในสมการของคุณ

 2. เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์ คลิกสัญลักษณ์ในกลุ่มสัญลักษณ์ คุณจะพบสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลายการเลือกจาก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นชื่อเรื่องของกลุ่มบนแท็บสมการ คลิกWord >กำหนดลักษณะ และในกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะของ Word คลิกมุมมอง เลือกแสดงชื่อเรื่องของกลุ่ม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  เมื่อต้องการดูสัญลักษณ์ทั้งหมด วางเมาส์ไว้เหนือหนึ่งสัญลักษณ์ นั้นแล้ว คลิกลูกศรที่ปรากฏภายใต้แกลเลอรีสัญลักษณ์ เลื่อนเพื่อดูสัญลักษณ์พร้อมใช้งานทั้งหมด

  บนแท็บสมการ จะแสดงรายการของสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด

 3. เมื่อต้องการแทรกแบบโครงสร้าง คลิกแบบโครงสร้างในกลุ่มโครงสร้าง แล้ว แทนตัวแทน — กล่องแบบเส้น small ซึ่ง มีค่าของคุณเอง

  โครงสร้างกลุ่ม

 4. เลือกวิธีแสดงสมการบนหน้า ด้วยการคลิกตัวเลือกในกลุ่มเครื่องมือ

  กลุ่มเครื่องมือ

  ตัวเลือก มืออาชีพ จะแสดงสมการเป็นค่าแบบสองมิติ ตัวเลือก เชิงเส้น จะแสดงสมการที่พอดีกับหนึ่งบรรทัด

 5. เมื่อต้องการแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์ คลิในสมการเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ เมื่อคุณทำWord แสดงแท็บสมการ

คุณสามารถแทรกแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์และนิพจน์โดยตรงใน Word และบันทึกเป็นเทมเพลสำหรับนำมาใช้ใหม่ในภายหลัง

เวอร์ชันก่อนหน้าของ Word ใช้ตัวแก้ไขสมการ Microsoft add-in ของหรือ MathType add-in อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ ใช้ Microsoft Word for Mac 2011 เพื่อเปิด และแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์หรือนิพจน์ที่สร้างขึ้นใน Word หรือ MathType รุ่นก่อนหน้า คุณยังสามารถสร้างสมการหรือนิพจน์ที่เข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Word โดยใช้ตัวแก้ไขสมการของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวแก้ไขสมการ Microsoft ดูที่แก้ไขสมการที่สร้าง โดย Word เวอร์ชันก่อนหน้า

เมื่อต้องการประหยัดเวลาได้ คุณสามารถแทรกสมการอยู่แล้วภายใน และแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการแทนที่จะพิมพ์สมการทีละอักขระ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสมการหรือนิพจน์

 2. บนแบบ องค์ประกอบของเอกสาร แท็บ ภายใต้ คณิตศาสตร์, คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก สมการ, แล้ว เลือกสมการหรือนิพจน์ที่คุณต้องการจากแกลเลอรีสมการ

  แท็บ องค์ประกอบของเอกสาร กลุ่ม คณิตศาสตร์

  เมื่อต้องการแก้ไขตัวแปรในสมการหรือนิพจน์ กดแป้นลูกศรขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณเน้นตัวแปรที่คุณต้องการแก้ไข แล้ว SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรขวา หรือซ้ายเพื่อเลือกตัวแปร

คุณสามารถเขียนสมการหรือนิพจน์ โดยการเลือกการรวมกันของแต่ละสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และอยู่แล้วภายในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้:

พื้นที่ของวงกลม

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสมการหรือนิพจน์

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ในส่วน อ้างอิง ให้คลิก จัดการ

  แท็บ องค์ประกอบของเอกสาร กลุ่ม คณิตศาสตร์

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  แทรกสัญลักษณ์คณิตศาสตร์แต่ละรายการลงในสมการ

  บนแบบ เครื่องมือสมการ แท็บ ภายใต้ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์, สร้างสมการ โดยการเลือกสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ที่เหมาะสม และ โดยการพิมพ์ตัวเลขและตัวแปร

  การดูสัญลักษณ์คณิตศาสตร์เพิ่มเติม วางตัวชี้บนสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ แล้ว คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  แทรกคณิตศาสตร์อยู่แล้วภายในโครงสร้างลงในสมการ

  บนแบบ เครื่องมือสมการ แท็บ ภายใต้ โครงสร้าง, สร้างสมการ โดยการเลือกนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จากประเภทที่มีอยู่ ตัวอย่าง เมื่อต้องการแทรกเศษส่วน คลิ Fraction, แล้ว คลิกสไตล์เศษส่วนที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการแก้ไขตัวแปรในสมการหรือนิพจน์ กดแป้นลูกศรขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณเน้นตัวแปรที่คุณต้องการแก้ไข แล้ว SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรขวา หรือซ้ายเพื่อเลือกตัวแปร

 4. คลิกภายนอกสมการหรือนิพจน์เพื่อออกจากนั้น และกลับไปยังเอกสารนั้น

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณแทรกสมการหรือนิพจน์ Word จะแปลงเป็นรูปแบบมืออาชีพ เมื่อต้องการเปลี่ยนสมการหรือนิพจน์จากรูปแบบมืออาชีพ  สูตร Quadratic ในรูปแบบมืออาชีพ ถึงเชิง  สูตร Quadratic ในรูปแบบเชิงเส้น , คลิกลูกศรถัดจากสมการ จากนั้น คลิ ลิเนียร์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสมการหรือนิพจน์ลงในกราฟิกแบบสแตนด์อโลน คลิกลูกศรถัดจากสมการ จากนั้น คลิก เปลี่ยนแสดง หลังจากที่คุณเปลี่ยนสมการหรือนิพจน์ลงในกราฟิกแบบสแตนด์อโลน คุณสามารถตั้งเหตุผล ซ้าย, ขวา, กึ่งกลาง, หรือ กึ่งกลางเป็นกลุ่มได้

  • คุณสามารถใช้อักขระ Unicode และรายการเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติเพื่อแทนที่ข้อความ ด้วยสัญลักษณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู แทรกสัญลักษณ์

แทนที่จะค้นหาผ่านแกลเลอรีสัญลักษณ์คณิตศาสตร์เพื่อสร้างสมการหรือนิพจน์ คุณสามารถใช้เครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติเมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ทั่วไปสมการหรือนิพจน์ เช่นสัญลักษณ์สำหรับ pi

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดที่มีเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ บน เครื่องมือ เมนู คลิ แก้ไขอัตโนมัติ, แล้ว คลิก เครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ แท็บนั้น

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสมการหรือนิพจน์

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ในส่วน อ้างอิง ให้คลิก จัดการ

 3. ในกล่องสมการ พิมพ์เครื่องหมายแบคสแลตาม ด้วยชื่อที่จำง่ายหรือนามแฝงของสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ที่คุณต้องการแทรก ตัวอย่าง เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สำหรับ pi พิมพ์ \pi แล้ว กด SPACEBAR

 1. คลิกสมการหรือนิพจน์

 2. บนแบบ เครื่องมือสมการ แท็บ ภายใต้ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์  หรือภายใต้ โครงสร้าง, เลือกสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ หรือจัดโครงสร้างที่คุณต้องการเพิ่มลงในสมการ พิมพ์ หรือลบตัวแปรและตัวเลขในสมการ

  เมื่อต้องการแก้ไขตัวแปรในสมการหรือนิพจน์ กดแป้นลูกศรขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณเน้นตัวแปรที่คุณต้องการแก้ไข แล้ว SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรขวา หรือซ้ายเพื่อเลือกตัวแปร

 3. คลิกภายนอกสมการหรือนิพจน์เพื่อออกจากนั้น และกลับไปยังเอกสารนั้น

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสมการหรือนิพจน์จากรูปแบบมืออาชีพ  สูตร Quadratic ในรูปแบบมืออาชีพ ถึงเชิง  สูตร Quadratic ในรูปแบบเชิงเส้น , คลิกลูกศรถัดจากสมการ จากนั้น คลิ ลิเนียร์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสมการหรือนิพจน์ลงในกราฟิกแบบสแตนด์อโลน คลิกลูกศรถัดจากสมการ จากนั้น คลิก เปลี่ยนแสดง หลังจากที่คุณเปลี่ยนสมการหรือนิพจน์ลงในกราฟิกแบบสแตนด์อโลน คุณสามารถตั้งเหตุผล ซ้าย, ขวา, กึ่งกลาง, หรือ กึ่งกลางเป็นกลุ่มได้

 1. คลิกสมการหรือนิพจน์

 2. คลิกลูกศรถัดจากสมการหรือนิพจน์ จากนั้น คลิ บันทึกเป็นสมการใหม่

 3. ในแอ ชื่อ กล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับสมการหรือนิพจน์

 4. บนแบบ ประเภท เมนูป็อปอัพ เลือกประเภทหนึ่งประเภทที่มีอยู่แล้ว หรือเพิ่มประเภทใหม่ โดยการพิมพ์ลงใน ประเภท กล่องนั้น ตัวอย่าง สมการของฉัน

 5. ในแอ อธิบาย พิมพ์คำอธิบายย่อ ๆ เกี่ยวกับสมการหรือนิพจน์ของคุณ แล้ว คลิ ก ตกลง

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเข้าถึงสมการหรือนิพจน์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า บน องค์ประกอบของเอกสาร แท็บ ภายใต้ คณิตศาสตร์, คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก สมการ, แล้ว เลือกสมการหรือนิพจน์จากแกลเลอรีของสมการและนิพจน์

เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องสมการ คุณสามารถลบออกจากรายการของสมการที่ใช้บ่อยหรือนิพจน์

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลบเฉพาะสมการและนิพจน์ที่คุณสร้าง และเพิ่มลงในรายการของสมการที่ใช้บ่อย แม้ว่าคุณสามารถลบสมการประเภทอยู่แล้วภายในที่ที่ติดตั้งกับ Word วิธีเดียวที่จะคืนค่าคือ สร้างได้ด้วยตนเอง หรือ การติดตั้ง Word สมการอยู่แล้วภายใน และผู้ใช้กำหนดเองทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน /Users/ username/พลิเคชันไลบรารี สนับสนุน/Microsoft/Office/ผู้ ใช้เทมเพล / ไฟล์ Elements/Equations.dotx เอกสารของฉัน ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 10.7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ไลบรารี ในตัวค้นหา คลิกเมนู ไป และกดค้าง OPTION

 1. บนแบบ องค์ประกอบของเอกสาร แท็บ ภายใต้ คณิตศาสตร์, คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก สมการ

  แท็บ องค์ประกอบของเอกสาร กลุ่ม คณิตศาสตร์

 2. ค้างควบคุม คลิสมการหรือนิพจน์ที่คุณต้อง การลบ แล้ว คลิก ลบ บนเมนูทางลัด

คุณสามารถใช้เครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติเพื่อแทรกสัญลักษณ์ที่รวมอยู่ในอยู่แล้วภายในรายการเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น พิมพ์ \pi เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สำหรับ pi ถ้ารายการอยู่แล้วภายในไม่ประกอบด้วยการแก้ไขที่คุณต้อง คุณสามารถเพิ่มรายการใหม่

 1. บน เครื่องมือ เมนู คลิ อัตโนมัติ, แล้ว คลิกตัว เครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ แท็บนั้น

 2. ในแอ แทน กล่อง พิมพ์เครื่องหมายแบคสแลที่ตาม ด้วยชื่อที่จำง่ายหรือนามแฝงสำหรับสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ที่คุณต้องการใช้ งาน ตัวอย่าง \plus

 3. ในแอ กับ กล่อง พิมพ์สัญลักษณ์ที่คุณต้องการให้ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์เครื่องหมายแบคสแล ด้วยชื่อที่จำง่าย ขึ้น ตัวอย่าง กเครื่องหมายบวก (+)

 4. คลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: รายการเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ เลือกรายการในรายการ การลบแล้ว คลิก ลบ

ขั้นตอนนี้มีไว้สำหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Word ใช้กระบวนงานนี้เมื่อต้องการแก้ไขสมการหรือนิพจน์ที่คุณต้องการแชร์กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Word ที่มี ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ไฟล์กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Word ใช้แท็บองค์ประกอบของเอกสารเพื่อเปิด และแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์หรือนิพจน์ที่สร้างขึ้นใน Word หรือ MathType รุ่นก่อนหน้า

 1. ดับเบิลคลิกที่สมการ

 2. ใช้เครื่องมือและเมนูแก้ไขสมการเพื่อแก้ไขสมการของคุณ

  เคล็ดลับ: สำหรับความช่วยเหลือในการแก้ไขสมการ คลิกเมนู ช่วยเหลือ ของตัวแก้ไขสมการ จากนั้นคลิก วิธีใช้ตัวแก้ไขสมการ

 3. เมื่อต้องการอัพเดตเอกสารของคุณกับสมการที่ถูกแก้ไข บนเมนู ตัวแก้ไขสมการ คลิก ออกจากตัวแก้ไขสมการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×