แทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube

ผู้สนับสนุน: Roger Haight

คุณสามารถแทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube แล้วเล่นระหว่างงานนำเสนอของคุณ วิดีโอจะเล่นโดยตรงจาก YouTube และ YouTube จะควบคุมการเล่น การหยุดชั่วคราว และอื่นๆ อีกมาก

เนื่องจากวิดีโออยู่บนเว็บไซต์ และไม่ได้อยู่ในงานนำเสนอของคุณ คุณจึงต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นวิดีโอ

กำลังใช้ Mac ใช่ไหม ดู แทรกวิดีโอบนเว็บ

กำลังใช้ PowerPoint Online ใช่ไหม ดู ลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube

แทรกวิดีโอ YouTube ด้วยโค้ด “ฝัง”

 1. ใน YouTube ให้ค้นหาวิดีโอที่คุณต้องการแทรก

 2. ทางด้านล่างของเฟรมวิดีโอ ให้คลิก แชร์ แล้วคลิก ฝัง (ถ้าคุณไม่ได้คลิก ฝัง คุณจะคัดลอกโค้ดที่ไม่ถูกต้อง)

  คลิก แชร์ แล้วคลิก ฝัง
 3. คลิกขวาที่ โค้ดฝังตัว iFrame แล้วคลิก คัดลอก

  คัดลอกโค้ดฝังตัว iFrame

  ถ้าข้อความที่เน้นที่คุณคัดลอกขึ้นต้นด้วย "http" ให้หยุด เนื่องจากจะเป็นการคัดลอกผิดโค้ด ย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ 2 แล้วคลิก ฝัง

  เมื่อต้องการทำงานอย่างถูกต้อง โค้ดที่ใช้ต้องเพื่อฝังวิดีโอของคุณต้องเริ่มต้นด้วย “iFrame” หรือ “<object”
  ถ้าโค้ดที่ฝังของคุณเริ่มต้นด้วย “http” วิดีโอของคุณจะฝังไม่สำเร็จ
 4. ใน PowerPoint 2016 ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอ

 5. บนแท็บ แทรก ให้คลิก วิดีโอ > วิดีโอออนไลน์

 6. ในกล่อง จากโค้ดฝังตัววิดีโอ ให้วางโค้ดฝังตัวแล้วคลิกที่ลูกศร

  แสดงตัวเลือกฝังวิดีโอใน PowerPoint
 7. สี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิดีโอจะถูกวางบนสไลด์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถย้ายและปรับขนาดได้ตามที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูตัวอย่างวิดีโอบนสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิดีโอ เลือก แสดงตัวอย่าง แล้วคลิกปุ่ม เล่น บนวิดีโอ

  หมายเหตุ:  ถ้าวิดีโอของคุณไม่ได้ฝังอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบซ้ำว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดต Office ที่จำเป็นแล้ว

 8. สลับไปยังแท็บ เล่น ของ Ribbon เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่จะเล่นวิดีโอ

  แท็บ เล่น บน Ribbon ของ PowerPoint มีตัวเลือกสำหรับเลือกวิธีการเล่นวิดีโอ

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ เช่น การเริ่มต้นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือการเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

ค้นหาวิดีโอ YouTube ตามชื่อ

 1. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก วิดีโอ > วิดีโอออนไลน์

  ปุ่มบน Ribbon สำหรับการแทรกวิดีโอออนไลน์ใน PowerPoint
 3. ในกล่อง ค้นหา YouTube ให้พิมพ์ชื่อของวิดีโอที่คุณต้องการแทรกลงไป แล้วกด Enter

 4. เลือกวิดีโอจากผลลัพธ์การค้นหา แล้วคลิก แทรก

 5. สี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิดีโอจะถูกวางบนสไลด์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถย้ายและปรับขนาดได้ตามที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูตัวอย่างวิดีโอบนสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิดีโอ เลือก แสดงตัวอย่าง แล้วคลิกปุ่ม เล่น บนวิดีโอ

  หมายเหตุ:  ถ้าวิดีโอของคุณไม่ได้แทรกอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบซ้ำว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดต Office ที่จำเป็นแล้ว

 6. สลับไปยังแท็บ เล่น ของ Ribbon เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่จะเล่นวิดีโอ

  แท็บ เล่น บน Ribbon ของ PowerPoint มีตัวเลือกสำหรับเลือกวิธีการเล่นวิดีโอ

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ เช่น การเริ่มต้นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือการเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

 1. เมื่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิดีโออยู่บนสไลด์ของคุณ ให้เลือก แล้วเลือกแท็บ เล่น บน Ribbon ของ PowerPoint

 2. ทางด้านซ้ายสุดของแท็บ เล่น ให้เลือกปุ่ม เล่น

  เนื่องจากวิดีโออยู่บนเว็บไซต์ และไม่ได้อยู่ในงานนำเสนอของคุณ คุณจึงต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นวิดีโอ

คุณยังสามารถแทรกวิดีโอออนไลน์ที่คุณอัปโหลดไปยัง Facebook หรือวิดีโอที่คุณจัดเก็บไว้ในบัญชี OneDrive ของคุณ การแทรกจาก Facebook จำเป็นต้องให้คุณเพิ่ม Facebook เป็น “บริการที่เชื่อมต่อ” ในบัญชี Microsoft ของคุณก่อน จะต้องทำกระบวนการนี้ให้เสร็จหนึ่งครั้ง และกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ จะทำงานที่เหลือให้คุณ

แทรกวิดีโอจาก Facebook หรือ OneDrive

 1. ใน PowerPoint 2016 ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก วิดีโอ > วิดีโอออนไลน์

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ ให้คลิก Facebook หรือ OneDrive แล้วนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่วิดีโอของคุณถูกอัปโหลด

  กล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ มีตัวเลือกสำหรับ YouTube, Facebook และ OneDrive
 4. คลิก แทรก

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ คุณต้องใช้ PowerPoint 2013 เวอร์ชันเดสก์ท็อป และติดตั้งการอัปเดต Office ประจำเดือนเมษายน 2014 และใช้ E 9 (MS12-037) หรือ IE10 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า (แนะนำ) คุณสามารถดูรายการเต็มของข้อกำหนดและรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุน

ค้นหาวิดีโอ YouTube ตามชื่อ

 1. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก วิดีโอ > วิดีโอออนไลน์

  ปุ่มบน Ribbon สำหรับการแทรกวิดีโอออนไลน์ใน PowerPoint
 3. ในกล่อง ค้นหา YouTube ให้พิมพ์ชื่อของวิดีโอที่คุณต้องการแทรกลงไป แล้วกด Enter

  นั้คือกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอออนไลน์ ใน PowerPoint 2013
 4. เลือกวิดีโอจากผลลัพธ์การค้นหา แล้วคลิก แทรก

 5. สี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิดีโอจะถูกวางบนสไลด์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถย้ายและปรับขนาดได้ตามที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูตัวอย่างวิดีโอบนสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิดีโอ เลือก แสดงตัวอย่าง แล้วคลิกปุ่ม เล่น บนวิดีโอ

  หมายเหตุ:  ถ้าวิดีโอของคุณไม่ได้แทรกอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบซ้ำว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดต Office ที่จำเป็นแล้ว

 6. สลับไปยังแท็บ เล่น ของ Ribbon เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่จะเล่นวิดีโอ

  แท็บ เล่น บน Ribbon ของ PowerPoint มีตัวเลือกสำหรับเลือกวิธีการเล่นวิดีโอ

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ เช่น การเริ่มต้นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือการเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

 1. เมื่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิดีโออยู่บนสไลด์ของคุณ ให้เลือก แล้วเลือกแท็บ เล่น บน Ribbon ของ PowerPoint

 2. ทางด้านซ้ายสุดของแท็บ เล่น ให้เลือกปุ่ม แสดงตัวอย่าง

แทรกวิดีโอ YouTube ด้วยโค้ด “ฝัง”

 1. บน YouTube ให้ค้นหาวิดีโอที่คุณต้องการแทรก

 2. ทางด้านล่างของเฟรมวิดีโอ ให้คลิก แชร์ แล้วคลิก ฝัง (ถ้าคุณไม่ได้คลิก ฝัง คุณจะคัดลอกโค้ดที่ไม่ถูกต้อง)

  คลิก แชร์ แล้วคลิก ฝัง
 3. คลิกขวาที่ โค้ดฝังตัว iFrame แล้วคลิก คัดลอก

  คัดลอกโค้ดฝังตัว iFrame

  ถ้าข้อความที่เน้นที่คุณคัดลอกขึ้นต้นด้วย "http" ให้หยุด เนื่องจากจะเป็นการคัดลอกผิดโค้ด ย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ 2 แล้วคลิก ฝัง

  เมื่อต้องการทำงานอย่างถูกต้อง โค้ดที่ใช้ต้องเพื่อฝังวิดีโอของคุณต้องเริ่มต้นด้วย “iFrame” หรือ “<object”
  ถ้าโค้ดที่ฝังของคุณเริ่มต้นด้วย “http” วิดีโอของคุณจะฝังไม่สำเร็จ
 4. ใน PowerPoint 2010 ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอ

 5. บนแท็บ แทรก ให้คลิก วิดีโอ > วิดีโอจากเว็บไซต์

 6. ในกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอจากเว็บไซต์ ให้วางโค้ดฝังตัว แล้วคลิก แทรก

  แทรกโค้ดฝังตัวในกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอจากเว็บไซต์
 7. สี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิดีโอจะถูกวางบนสไลด์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถย้ายและปรับขนาดได้ตามที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูตัวอย่างวิดีโอบนสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิดีโอ เลือก แสดงตัวอย่าง แล้วคลิกปุ่ม เล่น บนวิดีโอ

  หมายเหตุ: ถ้าวิดีโอของคุณไม่ได้ฝังอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบซ้ำว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดต Office ที่จำเป็นแล้ว

 8. สลับไปยังแท็บ เล่น ของ Ribbon เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่จะเล่นวิดีโอ

  แท็บ เล่น บน Ribbon ของ PowerPoint มีตัวเลือกสำหรับเลือกวิธีการเล่นวิดีโอ

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ เช่น การเริ่มต้นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือการเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือก ‘เล่น’ สำหรับวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

 1. เมื่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิดีโออยู่บนสไลด์ของคุณ ให้เลือก แล้วเลือกแท็บ เล่น บน Ribbon ของ PowerPoint 2010

 2. ทางด้านซ้ายสุดของแท็บ เล่น ให้เลือกปุ่ม เล่น

ปรับปรุงการเล่นวิดีโอที่ฝัง

PowerPoint จะใช้เทคโนโลยีการเล่นวิดีโอใน Internet Explorer เพื่อทำให้เล่นวิดีโอที่ฝังบนไซต์ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเล่นวีดีโอได้อย่างราบรื่น เราแนะนำให้คุณใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุดที่คุณสามารถดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้จากที่นี่ ไม่จำเป็นต้องเปิด Internet Explorer ระหว่างเล่นวิดีโอ PowerPoint จะใช้เทคโนโลยีพื้นฐานเมื่อเล่นวิดีโอ

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอสาธิต: แทรกวิดีโอจาก YouTube

แทรกลิงก์ไปยังวิดีโอ YouTube ใน PowerPoint Online

เพิ่มวิดีโอลงในงานนำเสนอ PowerPoint 2016 for Mac ของคุณ

ตัดแต่งวิดีโอ

ทำไมฉันจึงไม่สามารถฝังวิดีโอใน PowerPoint

เพิ่มเสียงลงในงานนำเสนอของคุณ

รูปแบบไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×