แชร์และเขียนร่วมกัน

แทรกหรือลบข้อคิดเห็น

แทรกหรือลบข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แนบข้อคิดเห็นของคุณเพื่อระบุส่วนของเอกสารทำให้คำติชมของคุณล้างข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าผู้อื่นจะแสดงข้อคิดเห็นในเอกสาร ตอบกลับข้อคิดเห็นของพวกเขาช่วยให้คุณมีการอภิปราย แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในเอกสารทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

 1. เลือกเนื้อหาคุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

 2. ไปที่การตรวจทาน >ข้อคิดเห็นใหม่ และทำให้ข้อคิดเห็นของคุณ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อคิดเห็นของคุณ เพียงย้อนกลับ และสามารถแก้ไข

 3. เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น ไปยังข้อคิดเห็น และเลือกตอบกลับ

ลบข้อคิดเห็น

คลิกขวาที่ข้อคิดเห็น และเลือกลบข้อคิดเห็น

เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร ไปยังแท็บรีวิว คลิกลูกศรลงบนลบ และเลือกลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

 2. เลือก รีวิว > ข้อคิดเห็นใหม่

  ข้อคิดเห็นใน Ribbon ของ Word
 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วเลือกติดประกาศ

  ข้อคิดเห็น

ฟอง ฟองข้อคิดเห็น ในระยะขอบระบุตำแหน่งที่คนอื่นได้ฝากข้อคิดเห็น

ตรวจดูข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บรีวิว เลือกแสดงข้อคิดเห็น เพื่อแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

 2. เลือกก่อนหน้า หรือถัดไป เพื่อข้ามไปยังแต่ละข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็นใน Ribbon ของ Word

ติดตามข้อคิดเห็น

แทรกหรือลบข้อคิดเห็น
 • เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น คลิกข้อคิดเห็น และเลือกตอบกลับ ตอบกลับข้อคิดเห็น

 • เมื่อต้องการลดความสว่างลักษณะที่ปรากฏของข้อคิดเห็น คลิกข้อคิดเห็น และเลือกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว

 • เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็น คลิกข้อคิดเห็น และเลือกลบ ลบข้อคิดเห็นปุ่ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×