แทรกหรือลบข้อคิดเห็น

คุณสามารถแทรก ข้อคิดเห็น ภายในบอลลูนหรือกล่องที่ปรากฏในระยะขอบของเอกสารได้ คุณยังสามารถแสดงหรือซ่อนข้อคิดเห็นจากมุมมอง

คุณต้องการทำอะไร

 1. เลือกข้อความหรือรายการที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็น หรือคลิกที่ตอนท้ายของข้อความ

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้เลือก ข้อคิดเห็นใหม่

  Ribbon ของ Office 2010

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการดู (แสดง) ข้อคิดเห็นในขณะที่คุณพิมพ์ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  • ใน Word 2016 ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้เลือก แสดงเนื้อหา เลือกอีกครั้งเพื่อซ่อนข้อคิดเห็น

  • ใน Word 2013 หรือ Word 2010 บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ในรายการ แสดงมาร์กอัป ให้เลือก ข้อคิดเห็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องหมายถูก (✔) ในกล่องจะปรากฏถัดจากตัวเลือก เลือก ข้อคิดเห็น อีกครั้งเพื่อล้างเครื่องหมายถูก และซ่อนข้อคิดเห็น

 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สำหรับ Word 2016

  • พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณในกล่อง

  สำหรับ Word 2013 หรือ Word 2010

  • พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณในบอลลูน หรือเลือก บานหน้าต่างการตรวจทาน และพิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ

สำหรับ Word 2016

 1. เลือกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการตอบกลับ

  ไอคอน ตอบกลับข้อคิดเห็น ถูกเน้นไว้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกบอลลูน ตอบกลับ และพิมพ์การตอบกลับของคุณ

   แสดงข้อคิดเห็นที่มีการตอบกลับ

   หรือ

  • คลิกขวาและเลือก ตอบกลับข้อคิดเห็น

สำหรับ Word 2013 และ Word 2010

 1. คลิกบอลลูนข้อคิดเห็นที่คุณต้องการตอบกลับ

 2. ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้เลือก ข้อคิดเห็นใหม่ และพิมพ์การตอบกลับของคุณในบอลลูนข้อคิดเห็นใหม่

 • คลิกภายในบอลลูนหรือกล่องสำหรับข้อคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: 

  • คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถดูข้อคิดเห็นของคุณก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไร

  • สำหรับ Word 2016

  • สำหรับ Word 2013 และ Word 2010

  • ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้เลือก แสดงข้อคิดเห็น เลือกอีกครั้งเพื่อซ่อนข้อคิดเห็น

  • ในกลุ่ม การติดตาม ในรายการ แสดงมาร์กอัป ให้เลือก ข้อคิดเห็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องหมายถูก (✔) จะปรากฏถัดจากตัวเลือก เลือก ข้อคิดเห็น อีกครั้งเพื่อล้างเครื่องหมายถูก และซ่อนข้อคิดเห็น

สำหรับ Word 2013 และ Word 2010

ถ้าคุณไม่สามารถดูข้อคิดเห็นทั้งหมดที่คุณต้องการแก้ไข ให้ลองใช้ บานหน้าต่างการตรวจทาน

 • ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก บานหน้าต่างการตรวจทาน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้บานหน้าต่างการตรวจทานทำงานทางด้านล่างแทนที่จะเป็นด้านข้างของหน้าจอ ในรายการ บานหน้าต่างการตรวจทาน ให้เลือก บานหน้าต่างการตรวจทานตามแนวนอน

ลบข้อคิดเห็นเดียว

 • คลิกขวาที่ข้อคิดเห็น แล้วเลือก ลบข้อคิดเห็น

ลบข้อคิดเห็นทั้งหมด

 1. คลิกที่ข้อคิดเห็นในเอกสาร

 2. ในรายการ ลบ ให้เลือก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือก แสดงมาร์กอัป

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สำหรับ Word 2016

  • ในรายการ แสดงมาร์กอัป ให้เลือก บุคคลที่ระบุ แล้วเลือกชื่อ (ชื่อย่อ) ของผู้ตรวจทานที่คุณต้องการลบข้อคิดเห็น

  สำหรับ Word 2013 และ Word 2010

  • ในรายการ แสดงมาร์กอัป ให้เลือก ผู้ตรวจทาน แล้วเลือกชื่อ (ชื่อย่อ) ของผู้ตรวจทานที่คุณต้องการลบข้อคิดเห็น

  หมายเหตุ: เครื่องหมายถูก (✔) ในกล่องที่ปรากฏถัดจากชื่อ (ชื่อย่อ) ของผู้ตรวจทานที่เลือกจะถูกล้าง และข้อคิดเห็นทั้งหมดจากผู้ตรวจทานจะถูกเอาออก

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อย่อที่คุณต้องการใช้สำหรับแสดงข้อคิดเห็นของคุณเอง เฉพาะข้อคิดเห็นที่คุณทำหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ ข้อคิดเห็นที่อยู่ในเอกสารก่อนที่คุณจะเปลี่ยนชื่อหรือชื่อย่อจะไม่ได้รับการอัปเดต นอกจากนี้ ชื่อและชื่อย่อที่คุณพิมพ์จะถูกใช้โดยโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับการตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลต่อโปรแกรม Office อื่นๆ

สำหรับ Word 2016

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือกตัวเปิดใช้งาน ติดตามการเปลี่ยนแปลง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Word ภายใต้ ปรับเปลี่ยนสำเนา Microsoft Office ของคุณ ให้เปลี่ยน ชื่อผู้ใช้ชื่อย่อ หรือทั้งสองชื่อ แล้วเลือก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อย่อที่คุณเลือกจะถูกใช้อยู่เสมอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ค่าเหล่านี้เสมอไม่ว่าจะลงชื่อเข้าใช้ Office ด้วยบัญชีใด

 4. เลือก ตกลง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

สำหรับ Word 2013 และ Word 2010

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือก ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

 2. ในรายการดรอปดาวน์ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Word ภายใต้ ปรับเปลี่ยนสำเนา Microsoft Office ของคุณ ให้เปลี่ยน ชื่อผู้ใช้ชื่อย่อ หรือทั้งสองชื่อ แล้วเลือก ตกลง

คุณต้องการทำอะไร

คุณสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็น บน แท็บเล็ตพีซี คุณสามารถแทรกข้อคิดเห็นเป็นเสียง หรือข้อคิดเห็นลายมือเขียน

 1. เลือกข้อความหรือรายการที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็น หรือคลิกที่ตอนท้ายของข้อความ

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

  รูป Ribbon ของ Word

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการดู (แสดง) ข้อคิดเห็นในขณะที่คุณกำลังพิมพ์ บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ในรายการ แสดงมาร์กอัป ให้เลือก ข้อคิดเห็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องหมายถูก (✔) จะปรากฏถัดจากตัวเลือก เลือก ข้อคิดเห็น อีกครั้งเพื่อซ่อนข้อคิดเห็น

 3. พิมพ์ข้อความข้อคิดเห็นในบอลลูนหรือกล่องข้อคิดเห็น หรือใน บานหน้าต่างการตรวจทาน

 1. คลิกบอลลูนหรือกล่องข้อคิดเห็นปัจจุบัน

 2. ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้เลือก ข้อคิดเห็นใหม่ และพิมพ์การตอบกลับของคุณในบอลลูนหรือกล่องข้อคิดเห็นใหม่

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณคือแท็บเล็ตพีซี คุณสามารถบันทึกข้อคิดเห็นเป็นเสียง ข้อคิดเห็นเป็นเสียงจะถูกเพิ่มเป็นวัตถุเสียงภายในบอลลูนข้อคิดเห็น

เพิ่มข้อคิดเห็นลงในแถบเครื่องมือด่วน

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นเป็นเสียงเป็นครั้งแรก คุณต้องเพิ่มคำสั่ง แทรกเสียง ลงใน แถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word > กำหนดเอง

 2. ในรายการภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

 3. ในรายการของคำสั่ง ให้เลือก แทรกเสียง > เพิ่ม

เพิ่มข้อคิดเห็นเป็นเสียง

 1. บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก แทรกเสียง รูปปุ่ม

 2. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่มเริ่มแล้วบันทึกข้อคิดเห็นเป็นเสียง

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึกข้อคิดเห็น ให้กดปุ่มหยุดแล้วปิดกล่องโต้ตอบ

 4. ถ้า Microsoft Office Word แสดงข้อความที่ถามว่า คุณต้องการอัปเดตวัตถุเสียงหรือไม่ ให้คลิก ใช่

ฟังข้อคิดเห็นที่บันทึก

 • คลิกขวาที่บอลลูนข้อคิดเห็น ชี้ไปที่ วัตถุเอกสารตัวบันทึกเสียง แล้วคลิก เล่น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกและการแก้ไขวัตถุเสียง ให้ดูเอกสารประกอบสำหรับการ์ดเสียงและไมโครโฟน

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณคือแท็บเล็ตพีซี คุณสามารถให้ข้อคิดเห็นลายมือเขียนในเอกสารของคุณ หมึกจะถูกเพิ่มและแสดงภายในบอลลูนข้อมูลคิดเห็น

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เขียนข้อคิดเห็นในฟองข้อคิดเห็น

ถ้าข้อคิดเห็นไม่ปรากฏบนหน้าจอ ให้คลิก แสดงมาร์กอัป ในกลุ่ม การติดตาม บนแท็บ ตรวจทาน

รูป Ribbon ของ Word

 1. คลิกภายในบอลลูนสำหรับข้อคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 • ถ้าบอลลูนถูกซ่อนอยู่ หรือถ้าแสดงข้อคิดเห็นเพียงบางส่วน คุณสามารถเปลี่ยนข้อคิดเห็นในบานหน้าต่างการตรวจทาน เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างการตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก บานหน้าต่างการตรวจทาน เมื่อต้องการให้บานหน้าต่างการตรวจทานทำงานทางด้านล่างแทนที่จะเป็นด้านข้างของหน้าจอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก บานหน้าต่างการตรวจทาน แล้วคลิก บานหน้าต่างการตรวจทานตามแนวนอน

 • เมื่อต้องการตอบข้อคิดเห็น ให้คลิกบอลลูนของข้อคิดเห็นนั้น แล้วคลิก ข้อคิดเห็นใหม่ ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น พิมพ์การตอบกลับของคุณในบอลลูนข้อคิดเห็นใหม่

 • เมื่อต้องการลบข้อความเดียวอย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาที่ข้อคิดเห็น แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็น

 • เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสารอย่างรวดเร็ว ให้คลิกที่ข้อคิดเห็นในเอกสาร บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิกลูกศรภายใต้ ลบ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกลูกศรถัดจาก แสดงมาร์กอัป

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เมื่อต้องการล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ตรวจทานทั้งหมด ให้ชี้ไปที่ ผู้ตรวจทาน แล้วคลิก ผู้ตรวจทานทั้งหมด

 3. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แสดงมาร์กอัป อีกครั้ง ชี้ไปที่ ผู้ตรวจทาน แล้วคลิกชื่อของผู้ตรวจทานที่คุณต้องการลบข้อคิดเห็น

 4. ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิกลูกศรด้านล่าง ลบ รูปปุ่ม แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงอยู่

  หมายเหตุ: กระบวนงานนี้จะลบข้อคิดเห็นทั้งหมดจากผู้ตรวจทานที่คุณเลือก รวมถึงข้อคิดเห็นทั่วทั้งเอกสาร

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตรวจทานและลบข้อคิดเห็นโดยใช้บานหน้าต่างการตรวจทาน เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างการตรวจทาน ให้คลิก บานหน้าต่างการตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม เมื่อต้องการย้ายบานหน้าต่างการตรวจทานไปยังด้านล่างของหน้าจอของคุณ ให้คลิกลูกศรถัดจาก บานหน้าต่างการตรวจทาน แล้วคลิก บานหน้าต่างการตรวจทานตามแนวนอน

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อย่อที่คุณต้องการใช้สำหรับแสดงข้อคิดเห็นของคุณเอง เฉพาะข้อคิดเห็นที่คุณทำหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ ข้อคิดเห็นที่อยู่ในเอกสารก่อนที่คุณจะเปลี่ยนชื่อหรือชื่อย่อจะไม่ได้รับการอัปเดต นอกจากนี้ ชื่อและชื่อย่อที่คุณพิมพ์จะถูกใช้โดยโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับการตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลต่อโปรแกรม Office อื่นๆ

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกลูกศรถัดจาก ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

  เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

 2. คลิก ปรับแต่ง

 3. ภายใต้ ปรับแต่งสำเนาของ Office ของคุณ ให้เปลี่ยนชื่อหรือชื่อย่อที่คุณต้องการใช้ในข้อคิดเห็นของคุณเอง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×