แชร์และเขียนร่วมกัน

แทรกหรือลบข้อคิดเห็น

แทรกหรือลบข้อคิดเห็น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แนบข้อคิดเห็นของคุณเพื่อระบุส่วนของเอกสารทำให้คำติชมของคุณล้างข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าผู้อื่นจะแสดงข้อคิดเห็นในเอกสาร ตอบกลับข้อคิดเห็นของพวกเขาช่วยให้คุณมีการอภิปราย แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในเอกสารทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

  1. เลือกเนื้อหาคุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

  2. ไปที่การตรวจทาน >ข้อคิดเห็น >ข้อคิดเห็นใหม่ และทำให้ข้อคิดเห็นของคุณ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อคิดเห็นของคุณ เพียงย้อนกลับ และสามารถแก้ไข

  3. เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น ไปยังข้อคิดเห็น และเลือกตอบกลับ

เพิ่มข้อคิดเห็น
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×