หน้าเค้าโครง

แทรกหมายเลขหน้า

แทรกหมายเลขหน้า

 1. เลือก แทรก > หมายเลขหน้า จากนั้น เลือกตำแหน่งที่ตั้งและสไตล์ที่คุณต้องการ

  แทรกหมายเลขหน้า

 2. ถ้าคุณไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏบนหน้าแรก ให้เลือก หน้าแรกต่างกัน

  หน้าแรกต่างกัน

 3. ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นด้วย 1 บนหน้าที่สอง ให้ไปที่ หมายเลขหน้า > รูปแบบตัวเลขหน้า และตั้งค่า เริ่มต้นที่ จนถึง 0

  เริ่มต้นที่ 0

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  ปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ให้ดับเบิลคลิกที่ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ โปรดติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เคล็ดลับ: วิดีโอไม่ใช่ภาษาของคุณใช่หรือไม่ ลองเลือก คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ปุ่ม คำอธิบายทดแทนการได้ยิน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×