แทรกหมายเลขหน้าลงในรายงานหรือฟอร์ม

แทรกหมายเลขหน้าลงในรายงาน

 1. เปิดรายงานในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม หัวกระดาษ / ท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า โปรดทราบว่า ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 ให้คลิก หมายเลขหน้า ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  กล่องโต้ตอบ หมายเลขหน้า จะปรากฎขึ้น

 3. เลือกรูปแบบ ตำแหน่ง และการจัดแนวที่คุณต้องการสำหรับหมายเลขหน้า

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหมายเลขบนหน้าแรก ถ้าคุณไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฎบนหน้าแรก

 5. คลิก ตกลง

  หมายเลขหน้าจะถูกเพิ่มลงในรายงาน เมื่อต้องการดูลักษณะของหมายเลขหน้าเมื่อใช้รายงานอยู่ ให้สลับเป็น แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

แทรกหมายเลขหน้าลงในฟอร์ม

หมายเหตุ: จุดเข้าใช้งานสำหรับการแทรกหมายเลขหน้าในฟอร์มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Access 2007 เท่านั้น

 1. ใน Access 2007 ให้เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก หมายเลขหน้า

  กล่องโต้ตอบ หมายเลขหน้า จะปรากฎขึ้น

 3. เลือกรูปแบบ ตำแหน่ง และการจัดแนวที่คุณต้องการสำหรับหมายเลขหน้า

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหมายเลขบนหน้าแรก ถ้าคุณไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฎบนหน้าแรก

 5. คลิก ตกลง

  หมายเลขหน้าจะถูกเพิ่มลงในส่วน ส่วนหัวกระดาษ ของฟอร์ม แต่จะมองเห็นได้เมื่อพิมพ์ฟอร์มออกมา (หรือเมื่อคุณคลิก ปุ่ม Microsoft Office ชี้ไปยัง พิมพ์ แล้วคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์) เท่านั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×