แทรกสารบัญใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สำหรับการทำงานเพิ่มเติมเล็ก ๆ — payoff แบบขนาดใหญ่และนั่นคือคุณสามารถสร้างสารบัญใน Publisher ได้ เริ่มต้น ด้วยการเพิ่มกล่องข้อความ และใช้แท็บชิดขวา ด้วยเส้นโยง เส้นโยงมีจุด เส้นประ หรือเส้นที่ทำตามบทหรือส่วนชื่อเรื่องในสารบัญ และที่เรียงชื่อเหล่านั้นด้วยหมายเลขหน้า

สร้างสารบัญ (TOC) โดยใช้แท็บหยุดและเส้นโยง

  1. คลิกหน้าแรก >วาดกล่องข้อความ

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิกที่ที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของข้อความปรากฏ จากนั้นลากข้อความตามแนวทแยงมุมจนกระทั่งคุณมีขนาดกล่องที่คุณต้องการ

  3. พิมพ์ชื่อของสารบัญของคุณ แล้วกด Enter

  4. ดับเบิลคลิกบนไม้บรรทัดแนวนอนที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ

  5. ในกล่องโต้ตอบแท็บ คลิกขวา เลือกสไตล์ของเส้นโยง นั้นแล้ว คลิกตกลง

  6. พิมพ์รายการสารบัญของคุณ เดี๋ยวนี้ ตัวอย่าง:บทที่ 1 กด TAB เพื่อแทรกเส้นโยง และพิมพ์หมายเลขหน้าออก

หมายเหตุ: ถ้าภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานผ่านการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office และคุณกำลังพิมพ์ข้อความในภาษาแบบขวาไปซ้าย คลิกด้านหลัง แทนที่เป็นขวา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×