แทรกสารบัญใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับการทำงานเพิ่มเติมเล็ก ๆ — payoff แบบขนาดใหญ่และนั่นคือคุณสามารถสร้างสารบัญใน Publisher ได้ เริ่มต้น ด้วยการเพิ่มกล่องข้อความ และใช้แท็บชิดขวา ด้วยเส้นโยง เส้นโยงมีจุด เส้นประ หรือเส้นที่ทำตามบทหรือส่วนชื่อเรื่องในสารบัญ และที่เรียงชื่อเหล่านั้นด้วยหมายเลขหน้า

สร้างสารบัญ (TOC) โดยใช้แท็บหยุดและเส้นโยง

  1. คลิกหน้าแรก >วาดกล่องข้อความ

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิกที่ที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของข้อความปรากฏ จากนั้นลากข้อความตามแนวทแยงมุมจนกระทั่งคุณมีขนาดกล่องที่คุณต้องการ

  3. พิมพ์ชื่อของสารบัญของคุณ แล้วกด Enter

  4. ดับเบิลคลิกบนไม้บรรทัดแนวนอนที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ

  5. ในกล่องโต้ตอบแท็บ คลิกขวา เลือกสไตล์ของเส้นโยง นั้นแล้ว คลิกตกลง

  6. ในขณะนี้ ให้พิมพ์รายการสารบัญของคุณ ตัวอย่างเช่น บทที่ 1 แล้วกด Tab เพื่อแทรกเส้นโยง แล้วพิมพ์หมายเลขหน้า

หมายเหตุ: ถ้าภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานผ่านการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office และคุณกำลังพิมพ์ข้อความภาษาแบบขวาไปซ้าย คลิกด้านหลัง แทนที่เป็นขวา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×