แทรกสมการทางคณิตศาสตร์ลงในแบบ 2016 PowerPoint สำหรับงานนำเสนอ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

PowerPoint 2016 for Mac มีสมการที่คุณสามารถปล่อยลงในงานนำเสนอของคุณซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการจัดรูปแบบ ถ้าสมการที่มีอยู่ภายในไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถแก้ไข หรือสร้างสมการที่ซับซ้อนของคุณเองจากตั้งแต่ต้น

แทรกสมการที่มีอยู่แล้ว

 • บนแทรก แท็บ ในกลุ่มสัญลักษณ์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสมการ เลื่อนดูตัวเลือกในรายการ แล้ว คลิ กสมการที่คุณต้องการ

  สมการที่มีอยู่แล้ว

เขียน หรือเปลี่ยนสมการ

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มสัญลักษณ์ คลิกสมการ

  ปุ่ม สมการ

 2. พื้นที่สำรองไว้สำหรับสมการใหม่ของคุณจะถูกแทรก และคุณจะเห็นชุดของเครื่องมือใน ribbon สำหรับการปรับแต่ง และเพิ่มองค์ประกอบต่าง ๆ ลงในสมการของคุณ:

  ในกลุ่มสัญลักษณ์ คุณจะพบสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มสัญลักษณ์

  เมื่อต้องการดูสัญลักษณ์ทั้งหมด วางเมาส์ไว้เหนือหนึ่งสัญลักษณ์ นั้นแล้ว คลิกลูกศรที่ปรากฏภายใต้แกลเลอรีสัญลักษณ์ เลื่อนเพื่อดูสัญลักษณ์พร้อมใช้งานทั้งหมด

  รายการสัญลักษณ์สมการที่พร้อมใช้งานทั้งหมด

  โครงสร้าง กลุ่มมีโครงสร้างที่คุณสามารถแทรก เพิ่งเลือกแบบโครงสร้างเพื่อทำการแทรก แล้ว แทนตัวแทนนั่นคือกล่องแบบเส้น small ซึ่ง มีค่าของคุณเอง

  โครงสร้างกลุ่ม

  กลุ่มเครื่องมือ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมตำแหน่ง และวิธีสมการจะแสดงบนหน้า

  กลุ่มเครื่องมือ

  ตัวเลือก มืออาชีพ จะแสดงสมการเป็นค่าแบบสองมิติ ตัวเลือก เชิงเส้น จะแสดงสมการที่พอดีกับหนึ่งบรรทัด

 3. เมื่อต้องการแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์บนสไลด์ เพียงแค่คลิในสมการทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ เมื่อคุณทำ คุณจะเห็นแท็บสมการ ที่ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×