แทรกวิดีโอจาก YouTube ใน PowerPoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแทรก YouTube วิดีโอในงานนำเสนอPowerPoint Online แล้ว เล่นในการนำเสนอสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการวางวิดีโอ

 2. บนแท็บแทรก ของ ribbon ในกลุ่มสื่อ เลือกวิดีโอออนไลน์

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกวิดีโอ พิมพ์คำสำคัญค้นหาเพื่อระบุวิดีโอคุณกำลังมองหา นั้นแล้ว กด Enter

  จะแสดงผลลัพธ์ของการค้นหา ชี้เมาส์ไปที่รูปขนาดย่อเพื่อดูชื่อเรื่องของวิดีโอนั้น

 4. เลือกรูปขนาดย่อวิดีโอแล้ว คลิ กแทรก

  วิดีโอจะถูกแทรกบนสไลด์ของคุณ คุณสามารถย้ายวิดีโอ ด้วยการลากด้วยเมาส์ และคุณสามารถปรับขนาดเฟรมวิดีโอได้ โดยการเลือกมุม แล้วลาก

 5. เมื่อต้องการเล่นวิดีโอ คุณต้องเรียกใช้การนำเสนอสไลด์ บน ribbon สลับ ไปยังแท็บมุมมอง และ ใน กลุ่มเริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง เลือกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน

  การนำเสนอสไลด์จะเปิด แล้ว คุณสามารถคลิกปุ่มเล่นเมื่อต้องการเริ่มต้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×