แทรกวันและเวลาใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเพิ่มวันและเวลาลงในเอกสารของคุณ คุณสามารถแทรกอักขระเหล่าจากเมนูแทรก คุณยังสามารถมีคำที่แทรกวันของวันนี้ ด้วยการพิมพ์อักขระสองสามตัวแรกของวันโดยอัตโนมัติ

  1. คลิกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องวันที่และเวลาที่จะปรากฏ

  2. บนเมนูแทรก (ไม่แท็บแทรก ), คลิกวันและเวลา

    กล่องโต้ตอบวันและเวลา

  3. คลิกวันและเวลาในรูปแบบที่คุณต้องการ เมื่อต้องการให้ Word อัปเดวันและเวลาเมื่อคุณเปิด หรือพิมพ์เอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดตโดยอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติ

  4. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

เพิ่มวันและเวลา ตามที่คุณพิมพ์

  1. ในเอกสารของคุณ พิมพ์ตัวอักขระสี่ตัวแรกของวันที่ปัจจุบัน

    ตัวอย่างเช่น ถ้าวันของวันนี้เป็น 1 มกราคม 1 ถึง พิมพ์Januสำหรับเดือนมกราคม Word แสดงเดือนปัจจุบันในคำแนะนำ

    คำแนะนำบนหน้าจอ วันที่ปัจจุบัน

    (นี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับเดือนที่เป็นตัวอักษรที่หก และไม่ ดูบันทึกย่อด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนชื่อมีตัวอักษรน้อยกว่า 6 เดือน)

  2. กด RETURN เพื่อแทรกเดือน แล้วพิมพ์ช่องว่าง

  3. Word แสดงวันปัจจุบันในคำแนะนำนั่นคือตัวอย่าง 1 มกราคม 2017

  4. กด RETURN เพื่อแทรกวันที่

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแทรกวันของวันนี้สำหรับเดือนชื่อมีความยาวมากน้อยกว่าหกตัวอักษรโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น พฤษภาคมหรือมิถุนายน ชนิดชื่อเดือนทั้งหมดแล้วตาม ด้วยช่องว่าง จากนั้น กดผลตอบแทน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×