แทรกวันหรือเวลาลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  1. บนเมนูแทรก คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  2. ในส่วนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คลิกในซ้ายศูนย์ หรือขวา ส่วน โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องวันที่หรือเวลาที่ปรากฏขึ้น

  3. จากเมนูหัวกระดาษและท้ายกระดาษ Ribbon คลิกแทรกวัน หรือเวลาที่แทรก คุณยังสามารถแทรกหมายเลขหน้าจำนวนของหน้าเส้นทางไฟล์ชื่อไฟล์ และชื่อแผ่นงาน

  4. ถ้าคุณต้อง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ กด ENTER

    เมื่อต้องการลบวันหรือเวลาจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เลือก& [วัน]และ [เวลา], นั้นแล้ว กด DELETE

  5. คลิกตกลง กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้า แสดงตัวอย่างของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×