แทรกวันหรือเวลาลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนเมนูแทรก คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  2. ในส่วนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คลิกในซ้ายศูนย์ หรือขวา ส่วน โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องวันที่หรือเวลาที่ปรากฏขึ้น

  3. จากเมนูหัวกระดาษและท้ายกระดาษ Ribbon คลิกแทรกวัน หรือเวลาที่แทรก คุณยังสามารถแทรกหมายเลขหน้าจำนวนของหน้าเส้นทางไฟล์ชื่อไฟล์ และชื่อแผ่นงาน

  4. ถ้าคุณต้อง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ กด ENTER

    เมื่อต้องการลบวันหรือเวลาจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เลือก& [วัน]และ [เวลา], นั้นแล้ว กด DELETE

  5. คลิกตกลง กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้า แสดงตัวอย่างของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×